Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut 13. lokakuuta 2010 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Capital Research and Management Companyn omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä on 11. lokakuuta 2010 markkinoilla tehdyillä kaupoilla laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä.

Capital Research and Management Companyn omistus ilmoituksen jälkeen

OsakelajiKappalemääräOsuus
osakepääomasta (%)
Osuus
äänimäärästä (%)
A-sarjan osakkeita

ISIN:FI0009003305
 

27 804 264
 

4,9643
 

4,9643
B-sarjan osakkeita 

0
 

0
 

0
Yhteensä 

27 804 264
 

4,9537
 

4,9117

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 561 282 390 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 560 082 390 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 566 082 390 ääntä.

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sivun alkuun