Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut tänään arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Capital Group Companies, Inc:n omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä ylitti 3. syyskuuta 2012 yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä.

Capital Group Companies, Inc:iin kuuluvat Capital Research and Management Company (CRMC) ja Capital Group International, Inc. (CGII) raportoivat aiemmin omistuksensa erillisinä Finanssivalvonnan 12.9.2007 (J No 13/230/2007) myöntämän poikkeuksen perusteella. 1.9.2012 voimaan tulleen yritysjärjestelyn seurauksena Finanssivalvonnan myöntämä poikkeus ei koske enää CRMC:tä ja CGII:tä. Tämän seurauksena Capital Group Companies, Inc. raportoi nyt omistuksensa kokonaisuudessaan.

Capital Group Companies, Inc:n omistus ilmoituksen jälkeen

Osakelaji Kappalemää Osuus
osakepääomasta (%)
Osuus
 äänimäärästä (%)
A-sarjan osakkeita

ISIN:FI0009003305
36 281 694 6,48 6,42
B-sarjan osakkeita 0 0 0
Yhteensä 36 281 694 6,48 6,42

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 560 000 000 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 558 800 000 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 564 800 000 ääntä.

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sivun alkuun