Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) tuottama kokonaisäänimäärä on 7. lokakuuta 2015 laskenut alle viiden (5) prosentin Sampo Oyj:n kaikkien osakkeiden äänistä. BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) osuus kaikista Sammon osakkeista on 5,03 prosenttia.

BlackRock, Inc. omisti 7. syyskuuta 2015 antamansa ilmoituksen mukaan 5,05 prosenttia kaikista Sampo Oyj:n osakkeista ja 5,00 prosenttia kaikkien Sampo Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 560 000 000 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on
558 800 000 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä
564 800 000 ääntä.

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen

Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sivun alkuun