Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) määrä on 17. elokuuta 2016 laskenut alle viiden (5) prosentin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista. Osakkeisiin liittyvä äänimäärä säilyi alle viidessä prosentissa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.  

Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen tämänhetkinen omistusosuus Sampo Oyj:n A-osakkeista (mukaan lukien AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet) on 5,08 prosenttia. Osakkeisiin liittyvä äänimäärä on 5,04 prosenttia.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 560 000 000 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 558 800 000 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 564 800 000 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,96 % osakkeista

4,92 % äänistä
0,12 % osakkeista

0,12 % äänistä
5,08 % osakkeista

5,04 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,02 % osakkeista

4,98 % äänistä
0,05 % osakkeista

0,05 % äänistä
5,06 % osakkeista

5,02 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305   27 797 093 osaketta
27 797 093 ääntä
  4,96 % osakkeista
4,92 % äänistä
A YHTEENSÄ 27 797 093 osaketta
27 797 093 ääntä
4,96 % osakkeista
4,92 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent - - Osakeomistus 194 205 osaketta
194 205 ääntä
0,03 % osakkeista
0,03 % äänistä
Depository Receipt - - Osakeomistus 396 osaketta
396 ääntä
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä
CFD - - Nettoarvon tilitys 476 002 osaketta
476 002 ääntä
0,09 % osakkeista
0,08 % äänistä
      B YHTEENSÄ 670 603 osaketta
670 603 ääntä
0,12 % osakkeista
0,12 % äänistä

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sivun alkuun