Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) lukumäärä ja niihin lliittyvä äänimäärä ovat 22. huhtikuuta 2016 alittaneet viisi (5) prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niihin liittyvästä äänimäärästä. Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen tämänhetkinen kokonaisomistusosuus Sammon osakkeista on 5,19 prosenttia ja 5,14 prosenttia äänimäärästä.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 560 000 000 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 558 800 000 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä
564 800 000 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,94 % osakkeista

4,90 % äänistä
0,24 % osakkeista

0,24 % äänistä
5,19 % osakkeista

5,14 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,08 % osakkeista

5,04 % äänistä
0,01 % osakkeista

0,01 % äänistä
5,09 % osakkeista

5,05 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305   27 682 218 osaketta
27 682 218 ääntä
  4,94 % osakkeista
4,90 % äänistä
A YHTEENSÄ 27 682 218 osaketta
27 682 218  ääntä
4,94 % osakkeista
4,90 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent - - Osakeomistus 1 298 519 osaketta
1 298 519 ääntä
0,23 % osakkeista
0,22 % äänistä
Depository Receipt - - Osakeomistus 360 osaketta
360 ääntä
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä
CFD - - Nettoarvon tilitys 78 658 osaketta
78 658 ääntä
0,01 % osakkeista
0,01 % äänistä
      B YHTEENSÄ 1 377 537 osaketta
1 377 537 ääntä
0,24 % osakkeista
0,24 % äänistä

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sivun alkuun