Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen omistamien Sammon A-osakkeisiin (ISIN: FI009003305) liittyvä äänimäärä on 28. heinäkuuta 2016 alittanut viisi (5) prosenttia Sampo Oyj:n osakkeisiin liittyvästä äänimäärästä. Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen tämänhetkinen omistusosuus osakkeisiin liittyvästä äänimäärästä on 4,97 prosenttia. BlackRock, Inc:in kokonaisomistus kaikista Sampo Oyj:n osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvästä äänimäärästä on 5,01 prosenttia. Osakkeiden kokonaismäärä säilyi yli viidessä (5) prosentissa kaikista osakkeista.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 560 000 000 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 558 800 000 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 564 800 000 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,01 % osakkeista

4,97 % äänistä
0,04 % osakkeista

0,04 % äänistä
5,05 % osakkeista

5,01 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,05 % osakkeista

5,00 % äänistä
0,04 % osakkeista

0,04 % äänistä
5,09 % osakkeista

5,04 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305   28 075 236 osaketta
28 075 236 ääntä
  5,01 % osakkeista
4,97 % äänistä
A YHTEENSÄ 28 075 236 osaketta
28 075 236 ääntä
5,01 % osakkeista
4,97 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent - - Osakeomistus 69 116 osaketta
69 116 ääntä
0,01 % osakkeista
0,01 % äänistä
Depository Receipt - - Osakeomistus 360 osaketta
360 ääntä
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä
CFD - - Nettoarvon tilitys 133 955 osaketta
133 955 ääntä
0,02 % osakkeista
0,02 % äänistä
      B YHTEENSÄ 203 431 osaketta
203 431 ääntä
0,04 % osakkeista
0,04 % äänistä

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sivun alkuun