Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut tänään Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan tai välillisesti omistamiin Sammon A-osakkeisiin (ISIN: FI009003305) liittyvien yhteenlaskettujen äänioikeuksien osuus on 6.2.2018 laskenut alle viiden (5) prosentin Sampo Oyj:n kaikkiin osakkeisiin liittyvistä äänioikeuksista. Lisäksi BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen suoraan omistamien Sammon A-osakkeiden  ja niihin liityvien äänien osuus on laskenut alle viiden (5) prosentin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 555 351 850 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 554 151 850 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 560 151 850 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,99 % osakkeista

Alle 5 % äänistä
0,02 % osakkeista

Alle 5 % äänistä
5,02 % osakkeista

Alle 5 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,06 % osakkeista

5,02 % äänistä
0,03 % osakkeista

0,03 % äänistä
5,09 % osakkeista

5,05 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305   27 701 724 osaketta

Alle 5 % äänistä
  4,99 % osakkeista

Alle 5 % äänistä
A YHTEENSÄ   27 701 724 osaketta

Alle 5 % äänistä
  4,99 % osakkeista

Alle 5 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus/ nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit - - Osaketoimitus 22 227 osaketta

Alle 5 % äänistä
0,00 % osakkeista

Alle 5 % äänistä
CFD - - Nettoarvon tilitys 124 179 osaketta

Alle 5 % äänistä
0,02 % osakkeista

Alle 5 % äänistä
Osakkeeseen oikeuttava talletustodistus - - Osaketoimitus 6 138 osaketta

Alle 5 % äänistä
0,00 % osakkeista

Alle 5 % äänistä
      B YHTEENSÄ 152 544 osaketta

Alle 5 % äänistä
0,03 % osakkeista

Alle 5 % äänistä

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sivun alkuun