Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Hallinnoinnin ohjausjärjestelmä

Sampo Oyj:n yhtiöjärjestys

Osakeyhtiölaki edellyttää, että kaikilla suomalaisilla osakeyhtiöillä on yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestys määrittää muun muassa yhtiön toimialan sekä yhtiön keskeisten toimielinten (yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja) toimivaltuuksien ja keskinäisen vallanjaon pääperiaatteet.

Muu normiperusta

Sampo-konsernin yleinen hallinnointi perustuu ajatukseen, että emoyhtiönä Sampo Oyj asettaa yleisten periaatteiden avulla tytäryhtiöilleen kehikon, jonka puitteissa emoyhtiö odottaa tytäryhtiöiden organisoivan ja harjoittavan liiketoimintaansa. Nämä periaatteet esitetään Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa, riskienhallintaperiaatteissa, palkitsemisperiaatteissa ja compliance-periaatteissa ja ne muodostavat Sampo-konsernin sisäisen hallinnointimallin ytimen.

Jokainen tytäryhtiö suunnittelee ja toteuttaa konsernin määrittelemissä rajoissa yhtiökohtaisen hallinnointi- ja riskienhallintakehikkonsa (sisältäen mm. pääomitus­tavoitteet, tulostavoitteet, valtuutukset riskirajoineen, palkitsemispolitiikat sekä muut ohjeet ja määräykset) oh­jaamaan, rajoittamaan ja valvomaan kaikkia toimintoja, erityisesti riskienottoa.

Sampo Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Koodi on kokonaisuudessaan nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivulla (www.cgfinland.fi).

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on 1.10.2015 hyväksynyt uuden hallinnointikoodin, joka korvaa vanhan koodin. Uusi hallinnointikoodi tuli voimaan 1.1.2016. Yhtiöt voivat halutessaan noudattaa uuden koodin mukaisia vaatimuksia osittain tai kokonaan myös tilikautta 2015 koskevassa raportoinnissaan.

Sampo Oyj noudattaa uutta hallinnointikoodia 1.1.2016 alkaen. Uuden koodin sallimalla tavalla Sampo kuitenkin noudattaa tilikautta 2015 koskevassa raportoinnissaan vanhan koodin vaatimuksia.

Sivun alkuun
Päivitetty 8.2.2017