Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Palkat ja edut

Tavallisesti kiinteä palkka perustuu työntekijän asemaan organisaatiossa sekä omassa työroolissa suoriutumiseen. Palkkaus perustuu saatavilla oleviin tietoihin, kuten esimerkiksi markkinainformaatioon. Paikalliset työehtosopimukset muodostavat kehyksen useimpien Sampo-konsernin työntekijöiden palkkakehitykselle ja voivat myös sisältää velvollisuuden palkkakeskustelujen käymiseen. Työehtosopimuksen ulkopuolisille työntekijöille on olemassa vuosittaisia liiketoimintayksikkökohtaisia prosesseja ja palkankorotuspotteja, jotka ovat suunnilleen työehtosopimusten tasolla.  Palkkaraamien sallimissa rajoissa potit käytetään palkkahajonnan kasvattamiseen erinomaisia suorituksia palkitsemalla.

Edut vastaavat pääsääntöisesti paikallisten työmarkkinoiden käytäntöjä, mutta etuja yhtenäistetään jatkuvasti liiketoimintayksiköissä ja samalla niitä tarkastellaan kustannus- ja tehokkuusnäkökulmasta. Tietyt edut, kuten esimerkiksi autoetu, perustuvat työntekijän asemaan tai työn luonteeseen.

Sivun alkuun
Päivitetty 15.3.2016