Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Palkka- ja palkkioselvitys

Sampo Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on 1.10.2015 hyväksynyt uuden Hallinnointikoodin, joka korvaa vanhan koodin. Uusi Hallinnointikoodi tuli voimaan 1.1.2016. Yhtiöt voivat halutessaan noudattaa uuden koodin mukaisia vaatimuksia osittain tai kokonaan myös tilikautta 2015 koskevassa raportoinnissaan.

Sampo Oyj noudattaa uutta Hallinnointikoodia 1.1.2016 alkaen. Uuden koodin sallimalla tavalla Sampo kuitenkin noudattaa tilikautta 2015 koskevassa raportoinnissaan vanhan koodin vaatimuksia.

Sampo julkaisee palkka- ja palkkioselvityksen hallinnointikoodin jakson 7 (Palkitseminen) mukaisesti.

Sivun alkuun
Päivitetty 15.3.2016