Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta. Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta valmistelee ja esittelee varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja palkitsemisperiaatteista. Näissä asioissa valiokunta voi kuulla suurimpia osakkeenomistajia.

Hallitus valitsee ja vapauttaa konsernijohtajan. Hallitus päättää nimitys- ja palkkiovaliokunnan esityksen perusteella konsernijohtajan palkitsemisesta ja muista toimisuhteen ehdoista sekä palkitsemisperiaatteista.

Hallitus valitsee ja vapauttaa konsernin johtoryhmän jäsenet. Hallitus päättää nimitys- ja palkkiovaliokunnan esityksen perusteella konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista työ- tai toimisuhteen ehdoista sekä palkitsemisperiaatteista. Hallitus on valtuuttanut nimitys- ja palkkiovaliokunnan päättämään konsernijohtajaa lukuun ottamatta konsernin johtoryhmän jäsenten kiinteistä palkoista. Konsernijohtaja valmistelee nimitys- ja palkkiovaliokunnalle esitykset konsernin johtoryhmän jäsenten, lukuun ottamatta hänen itsensä, palkitsemisesta.

Sivun alkuun
Päivitetty 13.3.2018