Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Taloudellinen raportointiprosessi

Sampo-konsernissa on kiinnitetty erityistä huomiota liiketoiminnan taloudellisen tuloksen raportointiprosessiin. Kaiken taloudellisen raportoinnin oikeellisuus pyritään varmistamaan riittävällä sisäisen valvonnan tasolla.

Sampo-konsernin taloudellinen raportointiprosessi

Konsernin talousjohtajan alaisuudessa toimivan taloushallinnon eri osat huolehtivat paitsi ulkoisen laskennan edellyttämien osavuosi- ja vuositilinpäätösten laatimisesta emoyhtiön ja Sampo-konsernin osalta, myös johdon työvälineinä toimivien sisäisten laskelmien, kuten liiketoiminnan tuloksellisuutta kuvaavien kuukausiraporttien tuottamisesta. Konsernin control-toiminto tuottaa myös tulosennusteita ja analysoi toteutunutta kehitystä verrattuna ennusteisiin ja raportoi poikkeamista.

Taloushallinto niin ikään tuottaa konsernin toimivan johdon sekä emoyhtiön hallituksen käyttöön julkisesti saatavilla oleviin tietoihin perustuvia vertailuraportteja Sammon kilpailijoiden toiminnan kehittymisestä, samoin kuin erilaisia markkina-analyysejä ja -katsauksia.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Sivun alkuun
Päivitetty 21.3.2017