Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Yhtiökokous 2018

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 19.4.2018 Helsingin Messukeskuksessa.

Ilmoittautuminen ja osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on

  • rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä maanantaina 9.4.2018; ja
  • ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 11.4.2018 klo 16.00 mennessä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokouskutsu ja esityslista

Yhtiökokouskutsu julkaistiin Sammon internetsivustolla 7.2.2018 ja sanomalehdessä 8.2.2018.

Ohjeita hallintarekisteröidyn osakkeen omistajille

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 9.4.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 16.4.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Lue lisää

Osinko

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa  2,60 euroa kullekin yhtiön 555 351 850 osakkeelle.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3.5.2018.

Hallitus

Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle valittavaksi Sammon hallitukseen seuraavat henkilöt (ansioluettelot avautuvat nimestä klikkaamalla):

Christian Clausen
Jannica Fagerholm
Adine Grate Axén
Veli-Matti Mattila
Risto Murto
Antti Mäkinen
Eira Palin-Lehtinen
Björn Wahlroos

Aiheeseen liittyvä materiaali

Sampo-konsernin vuosikertomus vuodelta 2017 on saatavilla verkossa osoitteessa www.sampo.com/vuosikertomus.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti: 

Helsingin Messukeskus

Helsingin Messukeskukseen on helppo tulla junalla, raitiovaunulla tai autolla. Matkaa lentokentälle on 13 kilometriä.

Sisäänkäynti Messukeskuksen eteläisestä sisäänkäynnistä (pääsisäänkäynti). Autoilijoiden sisäänkäynti myös pohjoisesta sisäänkäynnistä. Ohjaus yhtiökokouspaikalle ovelta.

Ilmainen pysäköinti yhtiökokouksesta saatavalla parkkilipukkeella.

Sijainti ja kulkuyhteydet

Sivun alkuun
Päivitetty 13.3.2018