Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Avainluvut

Sampo-konsernin keskeisimmät tunnusluvut on esitetty konsernitasolla ja liiketoiminnoittain.

Avainluvut 2017

Sampo-konserni20172016201520142013
Tulos ennen veroja (Milj. €) 2 482  1 871  1 888  1 759 1 668
Tilikauden tulos (Milj. €) 2 239  1 650  1 656  1 540 1 452
Osakekohtainen osinko (€) 2,60**  2,30  2,15  1,95 1,65
Vakavaraisuusaste (%) 154  154,0  192,6  187,4 184,4
Oman pääoman tuotto (RoE) (%) 17,1  15,0  14,0  10,9 13,8
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 9 364  6 780  6,755  6 739 6 832
If20172016201520142013
Tulos ennen veroja (Milj. €) 818  883  960  931 929
Vakuutusmaksutulo (Milj. €) 4 357  4 292  4,378  4 464 4 560
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) 216  173  304  353 368
Yhdistetty kulusuhde (%) 85,3  84,4  85,4  87,7 88,1
Oman pääoman tuotto (RoE) (%) 21,3  25,3  21,5  18,1 24,4
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 367  6 180  6 176  6 173 6 238
Topdanmark20172016201520142013
Tulos ennen veroja (Milj. €) 848* - - - -
Yhdistetty kulusuhde (%) 82,0 - -  - -
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2 412  6 180  6 176  6 173 6 238
Mandatum Life20172016201520142013
Tulos ennen veroja (Milj. €) 236  210  181  163 153
Vakuutusmaksutulo (Milj. €) 960  1 116  1 144  1 105 1 063
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) 782  634  632  540 569
Liikekustannussuhde (%) 94,7  100,5  100,0  104,1 106,6
Oman pääoman tuotto (RoE) (%) 13,3  15,9  12,7  11,4 18,3
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 525  543  522  509 541
Omistusyhteisö (sis. Nordea)20172016 201520142013
Tulos ennen veroja (Milj. €) 576  778  749  669 589
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 60  57  57  57 53
Osakekohtaiset tunnusluvut20172016201520142013
Osakekohtainen tulos (€) 3,96  2,95  2,96  2,75 2,59
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät (€) 3,79  3,14  2,79  2,11 2,54
Osakekohtainen oma pääoma (€) 23,14  21,31  20,38  19,51 19,01
Osakekohtainen substanssi (€) 25,37  24,86  23,79  22,63 22,15
Antioikaistu ylin kurssi (€) 47,46  46,56  49,40  39,98 35,92
Antioikaistu alin kurssi (€) 41,53  34,42  37,20  33,71 25,04
Osakekannan markkina-arvo (Milj. €) 24 858  23 850  26 320  21 739 20 003

*Sisältää Topdanmarkin kirjanpitokäsittelyn muutoksesta johtuvan 706 miljoonan euron suuruisen kertaluonteisen erän.
**Hallituksen ehdotus 19.4.2018 pidettävälle yhtiökokoukselle.

Sivun alkuun