Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Avainluvut

Sampo-konsernin keskeisimmät tunnusluvut on esitetty konsernitasolla ja liiketoiminnoittain.

Avainluvut 2013

 

Sampo-konserni20132012201120102009
Tulos ennen veroja (Milj. €) 1 668 1 622 1 228 1 320 825
Tilikauden tulos (Milj. €) 1 452 1 408 1 038 1 104 641
Osakekohtainen osinko (€) 1,65 1,35 1,20 1,15 1,00
Vakavaraisuusaste (%) 184,4 170,4 138,6 167,1 158,3
Oman pääoman tuotto (RoE) (%) 13,8 19,9 7,7 21,8 53,7
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 832 6 823 6 874 6 914 7 087
Vahinkovakuutustoiminta20132012201120102009
Tulos ennen veroja (Milj. €) 929 864 636 707 644
Vakuutusmaksutulo (Milj. €) 4 560 4 441 4 201 3 985 3 677
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) 368 359 298 487 394
Yhdistetty kulusuhde (%) 88,1 88,9 92,0 92,8 92,1
Oman pääoman tuotto (RoE) (%) 24,4 38,1 12,4 39,8 53,2
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 238 6 225 6 299 6 392 6 807
Henkivakuutustoiminta20132012201120102009
Tulos ennen veroja (Milj. €) 153 136 137 142 121
Vakuutusmaksutulo (Milj. €) 1 063 977 849 1 111 803
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) 569 574 -41 645 629
Liikekustannussuhde (%) 106,6 113,9 109,1 112,1 111,0
Oman pääoman tuotto (RoE) (%) 18,3 28,5 -11,7 36,2 97,6
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 541 545 521 470 450
Omistusyhteisö20132012201120102009
Tulos ennen veroja (Milj. €) 589 623 457 474 36
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 53 53 54 52 54
Osakekohtaiset tunnusluvut20132012201120102009
Osakekohtainen tulos (€) 2,59 2,51 1,85 1,97 1,14
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät (€) 2,54 3,37 1,22 3,22 5,88
Osakekohtainen oma pääoma (€) 19,01 18,06 15,93 15,83 13,56
Osakekohtainen substanssi (€) 22,15 17,55 14,05 17,79 14,63
Antioikaistu ylin kurssi (€) 35,92 25,04 23,90 20,71 17,72
Antioikaistu alin kurssi (€) 25,04 17,91 16,85 16,13 8,63
Osakekannan markkina-arvo (Milj. €) 20 003 13 630 10 735 11 254 9 553

Sivun alkuun