Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Avainluvut

Sampo-konsernin keskeisimmät tunnusluvut on esitetty konsernitasolla ja liiketoiminnoittain.

Avainluvut 2014

 

Sampo-konserni20142013201220112010
Tulos ennen veroja (Milj. €)  1 759 1 668 1 622 1 228 1 320
Tilikauden tulos (Milj. €)  1 540 1 452 1 408 1 038 1 104
Osakekohtainen osinko (€)  1,95 1,65 1,35 1,20 1,15
Vakavaraisuusaste (%)  187,4 184,4 170,4 138,6 167,1
Oman pääoman tuotto (RoE) (%)  10,9 13,8 19,9 7,7 21,8
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  6 739 6 832 6 823 6 874 6 914
Vahinkovakuutustoiminta20142013201220112010
Tulos ennen veroja (Milj. €)  931 929 864 636 707
Vakuutusmaksutulo (Milj. €)  4 464 4 560 4 441 4 201 3 985
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €)  353 368 359 298 487
Yhdistetty kulusuhde (%)  87,7 88,1 88,9 92,0 92,8
Oman pääoman tuotto (RoE) (%)  18,1 24,4 38,1 12,4 39,8
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  6 173 6 238 6 225 6 299 6 392
Henkivakuutustoiminta20142013201220112010
Tulos ennen veroja (Milj. €)  163 153 136 137 142
Vakuutusmaksutulo (Milj. €)  1 105 1 063 977 849 1 111
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €)  540 569 574 -41 645
Liikekustannussuhde (%)  104,1 106,6 113,9 109,1 112,1
Oman pääoman tuotto (RoE) (%)  11,4 18,3 28,5 -11,7 36,2
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  509 541 545 521 470
Omistusyhteisö20142013201220112010
Tulos ennen veroja (Milj. €)  669 589 623 457 474
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  57 53 53 54 52
Osakekohtaiset tunnusluvut20142013201220112010
Osakekohtainen tulos (€)  2,75 2,59 2,51 1,85 1,97
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät (€)  2,11 2,54 3,37 1,22 3,22
Osakekohtainen oma pääoma (€)  19,51 19,01 18,06 15,93 15,83
Osakekohtainen substanssi (€)  22,63 22,15 17,55 14,05 17,79
Antioikaistu ylin kurssi (€)  39,98 35,92 25,04 23,90 20,71
Antioikaistu alin kurssi (€)  33,71 25,04 17,91 16,85 16,13
Osakekannan markkina-arvo (Milj. €)  21 739 20 003 13 630 10 735 11 254

Sivun alkuun