Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Avainluvut

Sampo-konsernin keskeisimmät tunnusluvut on esitetty konsernitasolla ja liiketoiminnoittain.

Avainluvut 2016

Sampo-konserni20162015201420132012
Tulos ennen veroja (Milj. €)  1 871  1 888  1 759 1 668 1 622
Tilikauden tulos (Milj. €)  1 650  1 656  1 540 1 452 1 408
Osakekohtainen osinko (€)  2,30  2,15  1,95 1,65 1,35
Vakavaraisuusaste (%)  154,0  192,6  187,4 184,4 170,4
Oman pääoman tuotto (RoE) (%)  15,0  14,0  10,9 13,8 19,9
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  6 780  6,755  6 739 6 832 6 823
Vahinkovakuutustoiminta20162015201420132012
Tulos ennen veroja (Milj. €)  883  960  931 929 864
Vakuutusmaksutulo (Milj. €)  4 292  4,378  4 464 4 560 4 441
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €)  173  304  353 368 359
Yhdistetty kulusuhde (%)  84,4  85,4  87,7 88,1 88,9
Oman pääoman tuotto (RoE) (%)  25,3  21,5  18,1 24,4 38,1
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  6 180  6 176  6 173 6 238 6 225
Henkivakuutustoiminta20162015201420132012
Tulos ennen veroja (Milj. €)  210  181  163 153 136
Vakuutusmaksutulo (Milj. €)  1 116  1 144  1 105 1 063 977
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €)  634  632  540 569 574
Liikekustannussuhde (%)  100,5  100,0  104,1 106,6 113,9
Oman pääoman tuotto (RoE) (%)  15,9  12,7  11,4 18,3 28,5
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  543  522  509 541 545
Omistusyhteisö2016 2015201420132012
Tulos ennen veroja (Milj. €)  778  749  669 589 623
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  57  57  57 53 53
Osakekohtaiset tunnusluvut20162015201420132012
Osakekohtainen tulos (€)  2,95  2,96  2,75 2,59 2,51
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät (€)  3,14  2,79  2,11 2,54 3,37
Osakekohtainen oma pääoma (€)  21,31  20,38  19,51 19,01 18,06
Osakekohtainen substanssi (€)  24,86  23,79  22,63 22,15 17,55
Antioikaistu ylin kurssi (€)  46,56  49,40  39,98 35,92 25,04
Antioikaistu alin kurssi (€)  34,42  37,20  33,71 25,04 17,91
Osakekannan markkina-arvo (Milj. €)  23 850  26 320  21 739 20 003 13 630

Sivun alkuun