Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Lunastuslauseke

Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksessä on lunastusvelvollisuutta koskeva lauseke. Lausekkeen mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin yhtiöjärjestyksen 16§:ssä tarkemmin määrätään.

Sampo Oyj:n yhtiöjärjestys

Sivun alkuun
Päivitetty 11.11.2016