Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Kysymyksiä ja vastauksia osakekirjoista

1. Arvo-osuudet ja osingot

Miten voin hakea osinkoja takautuvasti, kun omistukseni on kirjattu arvo-osuustilille?

 • Osinkojen maksaminen ei vaadi sinulta lisätoimenpiteitä.
 • Vanhentumattomat osingot maksetaan aikaisintaan arvo-osuustilikirjausta seuraavan kalenterikuukauden aikana sille pankkitilille, joka on yhdistetty arvo-osuustiliisi.
 • Vanhentumattomat osingot maksetaan pankkitilillesi, vaikka myisit arvo-osuustilillä olleet osakkeesi ennen, kuin osingot näkyvät pankkitililläsi.
 • Osingot maksetaan takautuvasti velan vanhentumisesta annetun lain mukaan kolmelta vuodelta. Huomaathan, että vanhentumisajankohta lasketaan osingon maksupäivästä ja että kunkin tilivuoden osingoista päättää seuraavan kalenterivuoden yhtiökokous (esim. tilivuoden 2016 osingoista päätti Sammon yhtiökokous 27.4.2017).

Osakkeet kirjattu 8.5.2017 tai sen jälkeen

 • Tilivuosi 2016: 2,30 euroa
 • Tilivuosi 2015: 2,15 euroa
 • Tilivuosi 2014: 1,95 euroa
 • Yhteensä: 6,40 euroa / arvo-osuusmuotoinen osake

2. Osakekirjojen arvo

2.1 Haluaisin tietää, minkä arvoisia osakekirjat ovat?

 • Sammon osakkeelle on tehty kaksi nimellisarvon muutosta vuosina 1997 ja 2001, ja näiden seurauksena alkuperäisiin paperisiin osakekirjoihin merkittyjen osakkeiden määrä voidaan kertoa kahdellakymmenellä.
 • Yhden arvo-osuusjärjestelmässä mukana olevan osakkeen lähes ajantasaisen markkina-arvon voi katsoa esim. Nasdaq Helsingin verkkosivustolta hakutoiminnon avulla. Huomioithan, että yksi paperiseen osakekirjaan merkitty, arvo-osuustilille kirjattu osake vastaa kahtakymmentä nykyistä Sammon osaketta.
 • Osakkeiden myynnistä syntyvä myyntivoitto on verotettavaa pääomatuloa. Verokohtelun määrittää osakkeiden alkuperä:
  • Mikäli olet saanut osakkeet Vakuutusosakeyhtiö Sammon tai Teollisuusvakuutuksen vakuutuksenottajana, lisätietoja on saatavilla osiossa 3.2.
  • Mikäli olet saanut osakkeet kaupan, lahjan, perinnön, osituksen tai jonkin muun saannon perusteella, lisätietoja on saatavilla osiossa 3.4.

3. Osakkeiden myynti ja verotus

3.1 Mitä minun tulee ottaa huomioon, kun olen myynyt arvo-osuustilille siirrettyjä Sammon osakkeita?

 • Osakkeiden myynnistä syntyvä myyntivoitto on verotettavaa pääomatuloa.
 • Jos hankintahintaa ei ole kirjattu jälkivaihdettujen Sammon osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään tehdyn kirjauksen yhteydessä, ei luovutusvoiton määrä välity suoraan Verohallinnolle.
 • Osakkeiden myyjän tulee tarkistaa oma esitäytetty veroilmoituksensa ja tarvittaessa lisätä tai korjata osakkeiden hankintahinta ja -aika ohjeiden mukaisesti. Korjauksen voi tehdä joko Verohallinnon internetsivuilla tai lomakkeella 9A.
 • Lisätietoja on saatavilla osiossa 3.2. ja 3.3.

3.2 Olen myynyt osakkeeni, mikä on osakkeiden hankintahinta?

 • Sammon osakekirjoihin alun perin merkittynä olleiden, arvo-osuustilille kirjattujen osakkeiden luovutusvoittoa laskettaessa voi käyttää hankintameno-olettamaa. Jos osakkeet ovat olleet omistuksessasi alle kymmenen vuotta, luovutushinnasta vähennetään 20 %. Siinä tapauksessa, että osakkeet on omistettu yli kymmenen vuotta, vähennetään luovutushinnasta 40 %.
 • Sammon osakekirjoihin merkittynä olleiden Sampo Oyj:n osakkeiden alkuperäisistä hankinta-ajoista on yli kymmenen vuotta (lisätiedot osiossa 3.3), jolloin hankintameno-olettamaa käytettäessä luovutushinnasta vähennetään 40 %.
 • Huomioithan, että:
  • Siinä tapauksessa, että olet hankkinut tai saanut osakkeet alkuperäisistä hankinta-ajoista poiketen, määräytyvät hankinta-aika ja -hinta sen mukaan, minkä perusteella olet saanut osakkeet.
  • Hankintameno-olettamaa sovelletaan vain luonnollisiin henkilöihin ja kuolinpesiin ja näissäkin tapauksissa vain silloin, kun luovutusvoitto verotetaan tuloverolain mukaan.
 • Lisätietoja osakkeiden myynnin verotuksesta on saatavilla Verohallinnon ohjeissa.
 • Mikäli sinulla on kysyttävää osakkeiden myynnin verotuksesta, olethan yhteydessä Verohallintoon.

3.3 Mikä on Sammon osakkeitteni hankinta-aika?

 • Sammon osakkeiden alkuperäiset hankinta-ajat:
  • Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampo muuttui 16.9.1987 Vakuutusosakeyhtiö Sammoksi. Yhtiömuodon muutoksen myötä vakuutuksenottajille jaettiin osakkeita vakuutusten perusteella. Vakuutusten perusteella saatujen osakkeiden osakekirjat on päivätty 1.10.1987.
  • Vakuutusosakeyhtiö Sammolla oli osakkeiden uusmerkintä 11.4. – 20.5.1988 (Osakeanti 1). Tässä osakeannissa merkittyjen osakkeiden osakekirjat on päivätty 10.10.1988.
  • Vakuutusosakeyhtiö Sammolla oli toinen osakkeiden uusmerkintä 17.10. - 18.11.1988 (Osakeanti 2). Tässä osakeannissa merkittyjen osakkeiden osakekirjat on päivätty 1.3.1989.
  • Keskinäinen yhtiö Teollisuusvakuutus sulautui Vakuutusosakeyhtiö Sampoon 31.12.1993. Sulautumisen yhteydessä Teollisuusvakuutuksen vakuutuksenottajat saivat sulautumisvastikkeena Sammon osakkeita. Sulautumisvastikkeena saatujen osakkeiden osakekirjat on päivätty 17.3.1994.
 • Huomioithan, että:
  • Kaikista alkuperäisistä hankinta-ajoista on kulunut yli kymmenen vuotta, jolloin luovutushinnasta vähennetään hankintameno-olettamaa käytettäessä 40 %.
  • Osakkeiden hankinta-aika voi olla myös muu ajankohta riippuen osakkeittesi saannosta. Lisätietoja on saatavilla osiossa 3.4.

3.4 Osakkeitteni hankinta-aika on jokin muu kuin Sammon osakkeiden alkuperäinen hankinta-aika. Miten toimin?

 • Jos olet saanut osakkeesi esimerkiksi kaupan, lahjan, perinnön tai osituksen perusteella, määräytyy hankintahinta ja -aika näiden perusteella.
 • Katso tarkemmat ohjeet eri saantoja koskevasta verotuksesta Verohallinnon syventävistä ohjeista.
 • Mikäli sinulla on kysyttävää esimerkiksi kaupan, lahjan, perinnön tai osituksen perusteella saatujen osakkeiden myynnin verotuksesta, olethan yhteydessä Verohallintoon.
Sivun alkuun
Päivitetty 11.12.2017