Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Yritysvastuu

Pörssinoteerattuna osakeyhtiönä Sampo Oyj on velvollinen toimimaan osakkeenomistajiensa edut huomioon ottaen, lakeja noudattaen ja järkevien liiketoimintatapojen mukaisesti. Sampo-konsernia yhdistävät arvot ovat eettisyys, lojaalisuus, avoimuus ja yrittäjyys. Sampo-konserni pyrkii noudattamaan näitä arvoja kaikessa toiminnassaan ja kaikkien sidosryhmiensä kanssa.

Sampo-konsernia johdetaan terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Sampo-konserni pyrkii ennakoimaan yhteiskunnassa ja pääomamarkkinoilla tapahtuvat muutokset ja sopeuttamaan toimintansa niihin. Konserni pyrkii luomaan tasapuolisen, hyvän ja avoimen työilmapiirin. Palvelujaan tarjoamalla Sampo-konserni pyrkii osaltaan edistämään yhteiskunnallista hyvinvointia ja turvallisuutta. Sampo-konserni tiedostaa yhteiskuntavastuunsa ja sitoutuu toimintaansa kehittäessään edistämään taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden periaatteita.

Yritysvastuu Sampo-konsernissa (Vuosikertomus 2016)

Sivun alkuun
Päivitetty 21.3.2017