Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojaselosteessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010

Hyvä tulos kautta linjan

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2010 ensimmäiseltä puoliskolta kohosi 621 miljoonaan euroon (433). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli 773 miljoonaa euroa (1 900).

  • Osakekohtainen tulos oli 0,92 euroa (0,61) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,38 euroa (3,33). Konsernin oman pääoman tuotto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 19,9 prosenttia (69,5).

  • Osakekohtainen substanssi oli 14,50 euroa (14,63). Osakekohtaista substanssia pienensi huhtikuussa 2010 maksettu 1 euron osinko osakkeelta. Nordean osakekurssi on noussut voimakkaasti kesäkuun lopun tilanteesta ja Sampo-konsernin substanssiarvo on tämän johdosta noussut noin miljardi euroa elokuun alkuun mennessä. Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi verojen jälkeen 401 miljoonaan euroon (296).

  • Vahinkovakuutustoiminnan vakuutustekninen tulos palasi vuoden 2010 vaikean ensimmäisen neljänneksen jäljiltä normaaliksi. Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen yhdistetty kulusuhde parani 89,9 prosenttiin (90,7) ja ensimmäisen vuosipuoliskon yhdistetty kulusuhde oli 94,1 prosenttia (92,5). Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja kohosi 333 miljoonaan euroon (308) ja tulos oli markkina-arvoin 414 miljoonaa euroa (438). Oman pääoman tuotto pysyi korkeana ja oli 35,4 prosenttia (47,0).

  • Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja nousi 69 miljoonaan euroon (52). Tulos markkina-arvoin aleni 100 miljoonaan euroon (166). Oman pääoman tuotto oli 25,0 prosenttia (95,7).

  • Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä. Segmenttikohtaisessa raportoinnissa Nordean osuus on kirjattu Omistusyhteisö-segmenttiin. Omistusyhteisön tulos ennen veroja oli 222 miljoonaa euroa (52), josta Nordean osuus oli 231 miljoonaa euroa.

AVAINLUVUT1-6/20101-6/2009Muutos-%
Milj. e


Tulos ennen veroja62143343
Vahinkovakuutus3333088
Henkivakuutus695231
Osakkuusyhtiö (Nordea)231--
Omistusyhteisö-952-
Tilikauden tulos51834550
 

Muutos
Tulos/osake, euroa0,920,610,31
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa1,383,33-1,95
Substanssi/osake, euroa*) 14,5014,63-0,13
Keskim. henkilöstömäärä (FTE)6 9587 436-478
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *)159,7158,31,4
Oman pääoman tuotto, %19,969,5-49,6

*) Vertailuajankohta 31.12.2009.

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2009 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

 

VUODEN 2010 TOINEN NELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin vuoden 2010 toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 334 miljoonaa euroa (264). Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,38). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (3,45).

Osakekohtainen substanssi aleni vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana 1,62 euroa yhtiön huhtikuussa 2010 maksaman 1,00 euron osingon ja Nordean osakekurssin laskun vuoksi. Kesäkuun lopun jälkeen Nordean osakekurssin nousu on kasvattanut Sampo-konsernin substanssiarvoa noin miljardi euroa.

Vahinkovakuutustoiminnassa toinen neljännes oli suotuisa ja tulos ennen veroja kohosi 208 miljoonaan euroon (164). Yhdistetty kulusuhde parani 89,9 prosenttiin (90,7).

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 33 miljoonaa euroa (26). Maksutulo kasvoi 36 prosenttia 256 miljoonaan euroon (188).

Omistusyhteisö-segmentin toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 96 miljoonaa euroa (74), josta 106 miljoonaa euroa tuli Nordean vuoden 2010 toisen neljänneksen tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta.

 

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat sekä Baltia ja Venäjä.


1-6/2010

1-6/2009

 

Muutos-%
Milj. e


Vakuutusmaksutulo 2 3582 1748
Sijoitustoiminnan nettotuotot 23719124
Muut tuotot 11114
Korvauskulut -1 357-1 23410
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos-437-37815
Henkilöstökulut-235-2207
Muut kulut -231-2205
Rahoituskulut -14-15-8
Tulos ennen veroja3333088
Avainluvut

Muutos
Yhdistetty kulusuhde, %94,192,51,6
Riskisuhde, %70,668,71,9
Toimintakulusuhde, %23,523,8-0,3
Liikekulusuhde, %17,017,3-0,3
Oman pääoman tuotto, %35,447,0-11.6
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)6 4436 916-473


Vahinkovakuutuksen vahinkokehitys oli vuoden toisella vuosineljänneksellä suotuisaa vastapainona hankalien talviolosuhteiden leimaamalle ensimmäiselle neljännekselle. Yhdistetty kulusuhde oli toisella neljänneksellä 89,9 prosenttia (90,7) ja sen seurauksena yhdistetty kulusuhde parani tammi-maaliskuusta ja oli tammi-kesäkuussa 94,1 prosenttia (92,5). Tulos markkina-arvoin oli 414 miljoonaa euroa (438).

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-kesäkuun 2010 tulos ennen veroja kohosi 333 miljoonaan euroon (308). Vakuutustekninen tulos oli 210 miljoonaa euroa (241). Vakuutusteknistä tulosta alensivat aiempaa alhaisemmat allokoidut sijoitustoiminnan tuotot ja alhaisempi merkintätulos. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos oli 110 miljoonaa euroa (121), Yritysasiakkaiden 54 miljoonaa euroa (65), Suurasiakkaiden 35 miljoonaa euroa (38) ja Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan 8 miljoonaa euroa (13). Suurvahinkokehitys oli tavallista epäsuotuisampaa sekä Yritysasiakkaat- että Suurasiakkaat-liiketoiminnoissa.

Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 10,9 prosenttia (13,4). Oman pääoman tuotto käyvin arvoin pysyi korkeana ja oli 35,4 prosenttia (47,0), ja käyvän arvon rahasto kasvoi 160 miljoonaan euroon (105).

Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli tammi-kesäkuussa 94,1 prosenttia (92,5). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 68 miljoonalla eurolla (44). Riskisuhde oli haastavan ensimmäisen vuosineljänneksen seurauksena 70,6 prosenttia (68,7).

Henkilöasiakkaiden yhdistetty kulusuhde nousi 94,0 prosenttiin (92,5). Toimintakulusuhde kehittyi suotuisasti ja aleni 0,5 prosenttiyksikköä 23,6 prosenttiin. Yritysasiakkaiden riskisuhde kohosi 1,5 prosenttiyksikköä 71,9 prosenttiin ja yhdistetty kulusuhde heikkeni 96,1 prosenttiin (94,5). Suurvahinkokehityksellä oli negatiivinen vaikutus Suurasiakkaiden yhdistettyyn kulusuhteeseen, joka nousi 90,6 prosenttiin (90,3). Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan yhdistetty kulusuhde oli 92,4 prosenttia (89,7).

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia 2 523 miljoonaan euroon (2 337). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo nousi 0,3 prosenttia. Henkilöasiakkaiden maksutulo kasvoi kaikissa maissa ja kasvua kertyi kaikkiaan 4,0 prosenttia. Yritysasiakkaiden maksutulo laski hienoiset 0,1 prosenttia. Suurasiakkaat-liiketoiminta kärsii yhä taantumasta, mikä näkyi maksutulon 4,4 prosentin laskuna. Baltia ja Venäjä -liiketoiminnassa vaikutus oli vieläkin suurempi, sillä maksutulo laski 20 prosenttia.

Toimintakulusuhde parani 23,5 prosenttiin (23,8) ja kulut laskivat valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen 1,6 prosenttia.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 30.6.2010 yhteensä 11,2 miljardia euroa (10,7), josta 87 prosenttia (89) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin ja 12 prosenttia (11) osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat 237 miljoonaan euroon (191). Sijoitusten keskimääräinen tuotto käyvin arvoin oli tammi-kesäkuussa 3,1 prosenttia (5,0). Korkosijoitusten duraatio oli maaliskuun lopussa 2,0 vuotta (2,5).

If Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon oli kesäkuun 2010 lopussa 81 prosenttia (77). Vakavaraisuuspääoma oli 3 268 miljoonaa euroa (2 943), kun viranomaisten vaatima vähimmäismäärä oli 687 miljoonaa euroa. Korvausvastuu suhteessa maksutuloon säilyi vahvana ja oli 173 prosenttia (172). Korvausvastuu suhteessa maksettuihin korvauksiin oli 237 prosenttia (240).

 

Henkivakuutus

Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja sen tytäryhtiö, eurooppayhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE. Mandatum Life Insurance Baltic SE:n kotipaikka on Viro. Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta.

Milj. e1-6/20101-6/2009Muutos-%
Vakuutusmaksutulo60333282
Sijoitustoiminnan nettotuotot245251-3
Muut tuotot00-
Korvauskulut-435-31239
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos-296-17767
Henkilöstökulut-17-1325
Muut kulut-27-2414
Rahoituskulut-4-4-8
Tulos ennen veroja695231
Avainluvut

Muutos
Liikekustannussuhde, %119,8121,4-1,6
Oman pääoman tuotto, % 25,095,7-70,7
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)463465-2

 

Mandatum Life ylsi hyvään tulokseen ja vahvaan maksutulon kasvuun tammi-kesäkuussa 2010. Maksutulo kohosi yli 80 prosenttia 603 miljoonaan euroon.

Henkivakuutustoiminnan tammi-kesäkuun tulos ennen veroja oli 69 miljoonaa euroa (52). Sijoitustoiminnan nettotuotot sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja lukuun ottamatta olivat 153 miljoonaa euroa (132). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät tuotot olivat 92 miljoonaa euroa (119). Käyvän arvon rahasto kasvoi 258 miljoonaan euroon, kun se vuodenvaihteessa oli 210 miljoonaa euroa. Henkivakuutustoiminnan oman pääoman tuotto (RoE) oli 25,0 prosenttia (95,7).

Mandatum Life -konsernilla oli 30.6.2010 sijoitusomaisuutta 5,5 miljardin euron (5,4) arvosta, kun summaan ei lasketa mukaan 2,7 miljardin euron (2,4) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. Korkosijoitusten osuus oli 64 prosenttia (68), osakesijoitusten 25 prosenttia (23), private equityn 4 prosenttia (4), kiinteistöjen 3 prosenttia (3) ja muiden sijoitusten osuus 3 prosenttia (2).

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2010 tammi-kesäkuulta 3,8 prosenttia (6,2). Korkosijoitusten duraatio oli kesäkuun 2010 lopussa 2,6 vuotta (2,6).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasema säilyi vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen aikana vahvana. Yhtiö ylittää selvästi myös konsernin sisäisen taloudellisen pääoman minimivaatimuksen. Vakavaraisuussuhde oli 20,7 prosenttia (18,5). Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 7,1 miljardia euroa (6,8), josta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus oli 2,7 miljardia (2,4). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus kasvoi 37 prosenttiin (35).

Henkivakuutussegmentin liikekustannussuhde parani 119,8 prosenttiin (121,4). Liikekustannussuhde ei huomioi kaikkia liikekulujen kattamiseksi kerättyjä palkkioita. Hankintavuoden tulosta kuormittaa se, että Mandatum Life ei aktivoi hankintakustannuksiaan.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi yli 80 prosenttia ja oli 603 miljoonaa euroa (332). Sijoitussidonnaisten tuotteiden osuus kokonaismaksutulosta oli 72 prosenttia (71). Baltian maiden henkivakuutustoimintojen vakuutusmaksutulo oli 33 miljoonaa euroa (18).

Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa 23,1 prosenttia (23,4) ja sijoitussidonnaisten henkivakuutusten 30,2 prosenttia (28,3). Kun henkivakuutusalan maksutulotilastoista poistetaan kahteen kertaa kirjattu maksutulo, nousee Mandatum Lifen markkinaosuus 26,0 prosenttiin. Eliminoinnilla ei ole vaikutusta sijoitussidonnaisen vakuutuksen markkinaosuuksiin. Markkinaosuus Baltian maissa nousi 23 prosenttiin (14).

 

Omistusyhteisö

Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti 30.6.2010 noin 20 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sammon osakkuusyhtiö.


1-6/20101-6/2009Muutos-%
Milj. e


Sijoitustoiminnan nettotuotot4986-43
Liiketoiminnan muut tuotot8631
Henkilöstökulut-7-617
Liiketoiminnan muut kulut-6-11-42
Rahoituskulut-52-23127
Osuus osakkuusyritysten voitoista231--
Tulos ennen veroja22252323Muutos
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)52553

 

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 222 miljoonaa euroa (52), josta 231 miljoonaa euroa tuli Sammon osuudesta Nordean vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon tuloksesta.

Sampo Oyj:n osuus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 5,4 miljardiin euroon. Omistuksen markkina-arvo oli 30.6.2010 noin 5,7 miljardia euroa. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi 30.6.2010 myös 2,4 miljardin euron arvosta (2,4) tytäryhtiöiden osakkeita.

Sampo Oyj:llä oli 30.6.2010 velkarahoitusta 1 721 miljoonaa euroa, josta senior-ehtoisia joukkovelkakirjalainoja oli 1 006 miljoonaa euroa ja yritystodistuksia 575 miljoonaa euroa. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 27 prosenttia (24) yhtiön omasta pääomasta.

 

Osakkuusyhtiö Nordea Bank

Sammolla oli 30.6.2010 omistuksessaan 830 440 497 Nordean osaketta, mikä vastaa 20,5 prosenttia Nordean osakkeista. Nordean osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 6,39 euroa osakkeelta. 30.6.2010 Nordean päätöskurssi oli 6,82 euroa.

Sampo Oyj:n Nordea-omistuksen ylitettyä 20 prosentin rajan on Nordeaa käsitelty 31.12.2009 alkaen Sampo-konsernin tilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Sammon osuus Nordean nettotuloksesta näkyy Sampo-konsernin tuloslaskelman Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista -rivillä.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 21.7.2010 julkaisemaan tammi-kesäkuun 2010 osavuosikatsaukseen.

Nordean vuoden 2010 tammi-kesäkuun liikevoitto oli 1 608 miljoonaa euroa (1 651). Riskisopeutettu tulos aleni 22 prosenttia edellisen vuoden alkupuoliskosta ja oli 1 194 miljoonaa euroa (1 524). Rahoituskate säilyi hyvällä tasolla matalasta korkotasosta huolimatta. Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä heikkeni vahvasta ensimmäisestä vuosineljänneksestä.

Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 730 miljoonaa euroa (818). Rahoituskate kasvoi toisella neljänneksellä 1 prosentin edellisneljänneksestä ja oli 1 249 miljoonaa euroa. Luotto- ja talletusvolyymit kasvoivat edelleen, mikä kasvatti liiketoiminta-alueiden rahoituskatetta. Varainhankinnan keskimääräisten kustannusten nousu kuitenkin laimensi volyymikasvun vaikutusta.

Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 13 prosenttia edellisneljänneksestä 538 miljoonaan euroon. Kasvua oli lähes kaikilla osa-alueilla. Corporate finance -toiminnasta saadut palkkiotuotot kasvoivat ja säästämisen tuotteista saadut palkkiotuotot lisääntyivät niin varallisuudenhoidossa ja henkivakuutustoiminnassa kuin myös säilytyspalveluissa.

Nettotulos käyvään arvoon arvostettavista eristä laski 38 prosenttia edellisneljänneksen erittäin korkealta tasolta ja oli 339 miljoonaa euroa. Konsernitasolla tulokseen sisältyi kertaluonteinen noin 50 miljoonan euron voitto, joka saatiin kahden maksuliikenneyrityksen norjalaisen Norditon ja tanskalaisen PBS:n fuusion yhteydessä.

Luottotappioiden nettomäärä oli toisella neljänneksellä 245 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy 58 miljoonaa euroa Tanskan valtion takausjärjestelmään liittyviä luottotappioita, joita ei ensimmäisellä neljänneksellä ollut lainkaan. Takausjärjestelmään liittyviin luottotappioihin sisältyy sekä toteutuneita tappioita että varauksia mahdollisia takauksen kattamia vaateita vastaan. Ilman takausjärjestelmään liittyviä luottotappioita luottotappioiden nettomäärä oli toisella neljänneksellä 28 prosenttia pienempi kuin edellisneljänneksellä. Luottotappiot vähenivät useimmissa maissa.

Luottotappiotaso oli toisella neljänneksellä 35 pistettä, kun Tanskan valtion takausjärjestelmään liittyvät luottotappiot otetaan huomioon ja 26 pistettä, kun niitä ei oteta huomioon. Edellisneljänneksellä takausjärjestelmään liittyviä luottotappioita ei ollut lainkaan ja luottotappiotaso oli 37 pistettä. Luottotappioiden nettomäärän odotetaan olevan vuonna 2010 pienempi kuin vuonna 2009. Luottosalkun laatu vakaantuu edelleen makrotalouden elpyessä.

Näkymissään vuodelle 2010 Nordea odottaa riskisopeutetun tuloksen edelleen olevan vuonna 2010 pienempi kuin vuonna 2009 konsernin varainhallinnan ja Marketsin tuottojen laskun vuoksi.

Rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 10,0 prosenttia ennen Basel II -siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Sekä ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin että vakavaraisuussuhde ylittävät selkeästi Nordean pääoman käytön periaatteita koskevat tavoitteet. Omien varojen yhteismäärä 24,3 miljardia euroa ylittää pilari 1:n mukaisen 14,8 miljardin euron pääomavaatimuksen 9,5 miljardilla eurolla ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Ensisijaisten omien varojen yhteismäärä, 20,5 miljardia euroa, ylittää pilari 1:n mukaisen vaatimuksen 5,7 miljardilla eurolla ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista.

 

TAPAHTUMAT VUODEN 2010 ALKUPUOLISKOLLA

Varsinainen yhtiökokous

Sampo Oyj:n 13.4.2010 järjestetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2009 osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 16.4.2010. Osinko maksettiin 23.4.2010. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen professori Tom Berglund, johtaja Anne Brunila, toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, varatuomari Eira Palin-Lehtinen, ylijohtaja Jukka Pekkarinen, ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Matti Vuoria ja kauppatieteiden tohtori Björn Wahlroos. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan valittiin Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Tom Berglund, Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2011 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 80 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 50 prosenttia suoritetaan verojen ja vastaavien maksujen jälkeen Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. Ernst & Young Oy nimesi Heikki Ilkan, KHT, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti muuttaa Sammon yhtiöjärjestyksen 12 §:ää 3.8.2009 ja 31.12.2009 voimaan tulleiden, osakeyhtiölain 5. luvun 19 §:ää koskeneiden muutosten johdosta.

 

Henkilöstö

Sampo-konsernin henkilöstömäärä aleni tammi-kesäkuussa 2010. Konsernissa työskenteli 30.6.2010 osa-aikaiset työntekijät kokoaikaisiksi työntekijöiksi muuntaen 6 899 henkeä, kun 31.12.2009 vastaava luku oli 7 087. Keskimäärin Sampo-konsernissa työskenteli tammi-kesäkuussa 6 958 henkeä (7 454).

Katsauskauden lopulla konsernin henkilöstöstä noin 92 prosenttia eli 6 381 henkeä työskenteli vahinkovakuutustoiminnoissa. Vahinkovakuutustoimintojen henkilöstöstä työskenteli Suomessa 1 706 henkeä, Ruotsissa 1 858 henkeä, Norjassa 1 516 henkeä sekä Baltiassa ja muissa maissa 1 301 henkeä. Vahinkovakuutustoimintojen henkilöstömäärä väheni hieman vuodenvaihteeseen verrattuna.

Konsernin henkilöstöstä vajaat 7 prosenttia eli 467 henkeä työskenteli henkivakuutusliiketoiminnassa. Henkivakuutusliiketoiminnan henkilöstöstä 359 henkeä työskenteli Suomessa ja 108 henkeä Baltiassa. Henkilömäärä kasvoi hienoisesti.

Konsernin henkilöstöstä vajaa prosentti eli 51 henkeä työskenteli omistusyhteisössä. Omistusyhteisön henkilöstövahvuus säilyi entisellään.

 

Johdon pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät

Sampo-konsernissa on kahdenlaisia kannustinjärjestelmiä: johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkiojärjestelmä.

Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat maksut perustuvat Sammon osakekurssin kehitykseen noin kolmen vuoden aikajaksolla kunkin kannustinjärjestelmän liikkeelle laskemisesta alkaen. Kannustinjärjestelmissä on asetettu minimivaatimukset osakekurssikehitykselle ja yhtiön kannattavuudelle sekä yläraja maksettaville kannustimille. Lisäksi osa kannustimina saaduista suorituksista on käytettävä Sammon osakkeiden hankkimiseen ja osakkeet on pidettävä tietty aika.

Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous hyväksyi Sampo 2006 -osakepalkkiojärjestelmän Sammon johtoryhmän jäsenille. Järjestelmän piiriin kuuluville myönnetään enintään etukäteen määrätty määrä Sammon osakkeita, jos Sammon osakekurssi ja vakuutustuottotavoitteet ylittävät ehtojen mukaiset arvot. Suoritus maksetaan Sammon osakkeina, käteisenä tai näiden yhdistelmänä. Lisäksi osakkeet on pidettävä tietty aika.

Johdon pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä maksettiin vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla palkkioita 2 miljoonalla eurolla (0). Sampo 2006 -osakepalkkiojärjestelmästä ei maksettu palkkioita (0).

Johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat luettavissa Sammon kotisivuilla osoitteessa www.sampo.com/palkitseminen.

 

Osakkeet ja osakepääoma

Sampo Oyj:n osakkeiden lukumäärä 30.6.2010 oli 561 372 390 osaketta, jotka jakaantuivat 560 172 390 A-sarjan sekä 1 200 000 B-sarjan osakkeeseen. Sampo Oyj:n hallussa oli 90 000 yhtiön omaa A-osaketta, joka vastasi 0,02 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja niihin liittyvistä äänioikeuksista. Osakkeet hankittiin 16,53 euron osakekohtaisella keskihinnalla ja niistä maksettiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Osakkeet ostettiin loppuvuodesta 2009 yhtiökokoukselta samana vuonna saadun valtuutuksen mukaisesti. Muut konserniyhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita.

Sammon hallitus päätti yhtiökokoukselta saamallaan valtuutuksella 8.6.2010 mitätöidä edellä mainitut 90 000 Sammon osaketta. Osakkeiden mitätöinti vähentää Sammon A-osakkeiden määrää vastaavasti, mutta ei vaikuta osakepääomaan.

Osakkeiden mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 13.7.2010. Tämän seurauksena Sammolla on 560 082 390 A-osaketta. Osakkeiden kokonaismäärä on 1 200 000 B-osaketta mukaan lukien 561 282 390 osaketta. Sampo ei omista 11.8.2010 yhtiön A-sarjan osakkeita. Myöskään muut konserniyhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita.

Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

Sisäiset osingot

Sampo Oyj sai 13.4.2010 If Skadeförsäkring Holding AB (publ):lta osinkoina 103 miljoonaa euroa (1 000 miljoonaa Ruotsin kruunua). Lisäksi osakkuusyhtiö Nordea Bank AB maksoi 8.4.2010 Sampo Oyj:lle osinkoa 204 miljoonaa euroa. Mandatum Life ei maksanut Sampo Oyj:lle osinkoa tammi-kesäkuussa 2010.

 

Luottoluokitukset

Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden tärkeimmissä luottoluokituksissa ei vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä tapahtunut muutoksia.

YhtiöMoody'sStandard and Poor's

LuokitusNäkymäLuokitusNäkymä
Sampo OyjBaa2VakaaEi luokitusta-
If Skadeförsäkring Ab
(Ruotsi)
A2VakaaAVakaa
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi)A2VakaaAVakaa

 

Konsernin vakavaraisuus

Sampo-konserni on Nordea Bank Ab (publ) -osakkuusyhtiön myötä luokiteltu Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi.

Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta.

SAMPO-KONSERNIN VAKAVARAISUUS30.6.2010
31.12.2009
Milj. e

Konsernitaseen oma pääoma7 847 7 613
Toimialakohtaiset erät1 7341 545
Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset-2 403-2 314
Osingot-281-561
Ryhmittymän omat varat, yhteensä6 8986 283
Omien varojen vaatimukset, yhteensä4 3203 968
Ryhmittymän vakavaraisuus2 5772 315
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde159,7158,3


Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) 30.6.2010 oli 159,7 prosenttia (158,3). Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä vakavaraisuuslaskennassa ja Sampo-konsernin vakavaraisuusvaatimuksessa huomioidaan sen omistusosuutta vastaava osuus Nordean vakavaraisuusvaatimuksesta.

Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja yhden vuoden aikajänteellä. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa. Näitä ovat esimerkiksi toimintaympäristöön liittyvät riskit.

Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä.

Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle 30.6.2010 oli 4 131 miljoonaa euroa (3 783) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli 7 168 miljoonaa euroa (7 077).

 

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2010

Maailmantalous elpyy ja elpymisen odotetaan jatkuvan Euroopan valtioiden velkaongelmista ja muista pääomamarkkinoille epävarmuutta synnyttävistä tekijöistä huolimatta.

Sampo-konsernin odotetaan tekevän vuonna 2010 hyvän tuloksen vakuutustoimintojensa hyvän kannattavuuden ja osakkuusyhtiö Nordean tulososuuden myötä.

Ifin odotetaan vuonna 2010 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa alle 95 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta ja yhdistetyn kulusuhteen olevan 92 ja 94 prosentin välillä. Yhtiön tuloksen odotetaan säilyvän erittäin hyvänä. Yleinen taloudellinen tilanne rasittaa edelleen maksutulon kasvua, mutta sen vaikutus tulokseen on rajallinen.

Mandatum Lifen markkina-arvoin laskettu tulos on huomattavan riippuvainen pääomamarkkinoista ja sen odotetaan säilyvän hyvänä. Raportoidun tuloksen uskotaan yltävän vuoden 2009 tasolle. Yhtiö tavoittelee sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa edelleen kasvua.

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB:n vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava vuonna 2010.

SAMPO OYJ
Hallitus

 

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Sampo järjestää tiedotusvälineiden edustajille suomenkielisen tiedotustilaisuuden 11.8. klo 12.30 osoitteessa Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki. Englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään analyytikoille ja sijoittajille klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 207 162 0025 (Eurooppa) tai +1 334 323 6201 (Pohjois-Amerikka). Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin ID-numero 869182, nimi "Sampo 2010/Q2 release" ja tunnus SAMPO.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi konsernijohtaja Kari Stadighin haastatteluvideo sekä tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2010 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksensa 3.11.2010.

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

 

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS


TUNNUSLUVUT
1-6/20101-6/2009
KONSERNI


Voitto ennen veroja Milj.e621433
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE)%19,969,5
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin)%9,519,9
Omavaraisuusaste%27,825,6
Konsernin vakavaraisuus ¹)Milj.e2 5774 707
Konsernin vakavaraisuussuhde%159,7675,7
Henkilöstön keskim. lukumäärä
6 9587 436
VAHINKOVAKUUTUS


Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien


osuuttaMilj.e2 5232 337
VakuutusmaksutuototMilj.e1 9211 796
Voitto ennen verojaMilj.e333308
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE)%35,447,0
Riskisuhde ²)%70,668,7
Toimintakulusuhde ²)%23,523,8
Vahinkosuhde ²)%78,676,9
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²)%77,175,2
Liikekulusuhde ²)%17,017,3
Yhdistetty kulusuhde%95,694,1
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua%94,192,5
Henkilöstön keskim. lukumäärä
6 4436 916
HENKIVAKUUTUS


Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien


osuuttaMilj.e609338
Voitto ennen verojaMilj.e6952
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE)%25,095,7
Liikekustannussuhde%119,8121,4
Henkilöstön keskim. lukumäärä
463465
OMISTUSYHTEISÖ


Voitto ennen veroja Milj.e22252
Henkilöstön keskim. lukumäärä
5255
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT


Osakekohtainen tuloseuro0,920,61
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan


tuloksen eräteuro1,383,33
Osakekohtainen oma pääomaeuro13,9810,85
Osakekohtainen substanssieuro14,5010,87
Antioikaistu ylin kurssi euro20,2315,03
Antioikaistu alin kurssi euro16,138,63
Osakekannan markkina-arvoMilj.e9 7497 550

 

¹) Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) kolmannen luvun mukaisesti konsolidointimenetelmällä. Vertailuvuonna vakavaraisuus on laskettu vakuutusyritysryhmän mukautetun vakavaraisuuden laskentaa koskevan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1106/2000) mukaisesti konsernitilinpäätöksen perusteella. Nordea Pankki on yhdistelty Sammon konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä 31.12.2009 alkaen, joten sijoituksen edellyttämä pääomavaade ei rasittanut konsernin vakavaraisuutta 30.6.2009.

²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta eikä niitä siksi voida johtaa suoraan konsernin tuloslaskelmasta. Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi on esitetty liitteessä 13.

Osakekohtaisia tunnuslukuja laskettaessa on sekä tilinpäätöspäivän että keskimääräisenä osakemääränä käytetty 561 282 390 kpl:tta.

Kiinteistöjen arvostuserot on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero sekä laskennallinen verovelka kiinteistöjen arvostuseroista.

Kokonaispääoman sekä oman pääoman tuoton laskennassa on käytetty konsernin laajaa tulosta.

Vakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu valtiovarainministeriön asetuksen ja sitä tarkentavan Finanssivalvonnan (ent. Vakuutusvalvontavirasto) ohje- ja määräyskokoelman mukaisesti.

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT


Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %
+ kauden laaja tulos
+ sijoitusten arvostuserojen muutos
- verot (ml. laskennallisen verovelan muutos sijoitusten arvostuseroista) x 100 %
+ oma pääoma yhteensä
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
(vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo)


Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), %
+ liikevoitto
+ muut laajan tuloksen erät ennen veroja
+ korkokulut ja muut rahoituskulut
+ vastuuvelan perustekorko
+ sijoitusten arvostuserojen muutosx 100 %
+ taseen loppusumma
- sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka
+ sijoitusten arvostuserot
(vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo)


Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), %
+ oma pääoma yhteensä
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeenx 100 %
+ taseen loppusumma
+ sijoitusten arvostuserot


Vahinkovakuutuksen riskisuhde, %
+ korvauskulut
- korvausten käsittelykulutx 100 %
vakuutusmaksutuotot


Vahinkovakuutuksen toimintakulusuhde, %
+ liikekulut
+ korvausten käsittelykulutx 100 %
vakuutusmaksutuotot


Vahinkovakuutuksen vahinkosuhde, %
korvauskulutx 100 %
vakuutusmaksutuotot


Vahinkovakuutuksen liikekulusuhde, %
liikekulutx 100 %
vakuutusmaksutuotot


Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, %
vahinkosuhde + liikekulusuhde


Henkivakuutuksen liikekustannussuhde, %
+ liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta
+ korvausten selvittelykulutx 100 %
kuormitustulo


Osakekohtaiset tunnusluvut


Osakekohtainen tulos
emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto
osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä


Osakekohtainen oma pääoma
oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus)
osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä


Osakekohtainen substanssi
+ oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus)
+ noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä


Osakekannan markkina-arvo
osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä
x raportointikauden viimeinen kaupantekokurssi

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN


Milj. e4-6/20101-3/201010-12/20097-9/20094-6/2009


Vakuutusmaksutulo1 1981 7641 0778961 036
Sijoitustoiminnan nettotuotot 163363259348384
Liiketoiminnan muut tuotot 63665


Korvauskulut-874-918-792-767-729
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos26-759-61-17-165
Henkilöstökulut-124-135-134-136-125
Liiketoiminnan muut kulut-139-121-130-115-122


Rahoituskulut-29-35-25-23-21
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista106124000


Kauden voitto ennen veroja334287199192264


Verot-62-41-51-44-46


Kauden voitto 273245148148217


Kauden muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot3083-810217
Myytävissä olevat rahoitusvarat-179328-1891 5491 875
Rahavirtasuojaukset-4-2-31-8
Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä927---
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot48-85-50-175-143
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen-96351-2501 4771 741


KAUDEN LAAJA TULOS177596-1021 6241 959


Kauden voitosta
Emoyhtiön omistajien osuus273245148148217
Määräysvallattomien osuus00000


Kauden laajasta tuloksesta
Emoyhtiön omistajien osuus177596-1011 6251 958
Määräysvallattomien osuus00000

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA


Milj. eLiite1-6/20101-6/2009
Vakuutusmaksutulo12 9612 506
Sijoitustoiminnan nettotuotot 2527549
Liiketoiminnan muut tuotot
98
Korvauskulut3-1 792-1 546
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
-733-555
Henkilöstökulut4-259-240
Liiketoiminnan muut kulut
-260-250
Rahoituskulut
-63-38
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista
2310
Kauden voitto ennen veroja
621433
Verot
-103-88
Kauden voitto
518345
Kauden muut laajan tuloksen erät


Muuntoerot
11328
Myytävissä olevat rahoitusvarat
1491 628
Rahavirtasuojaukset
-6-1
Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä
36-
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
-37-101
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen
2551 555
KAUDEN LAAJA TULOS
7731 900
Kauden voitosta


Emoyhtiön omistajien osuus
518345
Määräysvallattomien osuus
00
Kauden laajasta tuloksesta


Emoyhtiön omistajien osuus
7731 900
Määräysvallattomien osuus
00
Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur)
0,920,61
KONSERNITASE


Milj. eLiite06/201012/2009
Varat


Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
3134
Sijoituskiinteistöt
124124
Aineettomat hyödykkeet5726688
Sijoitukset osakkuusyrityksissä
5 3895 172
Rahoitusvarat6, 716 32315 479
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset82 6792 366
Laskennalliset verosaamiset
7681
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista
575481
Muut varat
1 7511 439
Käteiset varat
623771
Varat yhteensä
28 29526 635
Velat


Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 913 94513 014
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 102 6662 359
Rahoitusvelat112 2502 098
Laskennalliset verovelat
566500
Varaukset
3135
Eläkevelvoitteet
106104
Muut velat
886912
Velat yhteensä
20 44819 022
Oma pääoma


Osakepääoma
9898
Rahastot
1 5301 530
Kertyneet voittovarat
5 8685 889
Muut oman pääoman erät
35196
Emoyhtiön omistajien osuus
7 8477 613
Määräysvallattomien osuus
00
Oma pääoma yhteensä
7 8477 613
Oma pääoma ja velat yhteensä
28 29526 635

 

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS


Milj. eOsa-
ke-
pää-
oma
Yli-
kurs-
si-
ra-
has-
to
Vara-
ra-
has-
to
Sij.
Va-
paan
pää-
oman
ra-
has-
to
Voit-
to-
va-
rat
Muun-
to-
erot *)
Myytä-
vissä
olevat
rahoi-
tus-
varat
**)
Raha-
virta-
suo-
jaus
***)
Yht.


Oma pääoma 1.1.2009981 161370-5 614-249-2 375114 631


Muutokset omassa pääomassa
Siirrot oman pääoman erien välillä
-1 161-3661 527-1
Osakeperusteiset maksut-2


-2
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus11


11
Osingonjako-449


-449
Kauden laaja tulos345281 52801 900


Oma pääoma 30.6.200998041 5275 519-221-847116 090
Oma pääoma 1.1.201098041 5275 889-20028797 613


Muutokset omassa pääomassa
Osakeperusteiset maksut0


0
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus10


10
Osingonjako-561


-561
Osuus osakkuusyhtiön muista
oman pääoman muutoksista12


12
Kauden laaja tulos518150110-5773


Oma pääoma 30.6.201098041 5275 868-5039747 847

 

*) Kauden laaja tulos sisältää myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean muista laajan tuloksen eristä. Nordean muut laajan tuloksen erät koostuvat olennaisilta osin nettosijoitusten suojauksista sekä muuntoeroista, joten konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla muuntoerot sisältävät myös 36 milj. euron osuuden Nordean muista laajan tuloksen eristä.

**) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 177 (1 466) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -67 (61) milj. euroa.

***) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -6 (-0) milj. euroa.

Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä.

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1-6/20101-6/2009Kauden alun rahavarat761499
Liiketoiminnan rahavirta2441 168
Investointien rahavirta61-1 205
Rahoituksen rahavirta-45442
Maksetut osingot-554-443
Vieraan pääoman lisäys989487
Vieraan pääoman vähennys-888-1
Kauden lopun rahavarat612504

 

Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Laskelma on laadittu epäsuoralla esittämistavalla. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavarat sisältävät käteiset varat sekä muut enintään 3 kuukauden pituiset talletukset.

 

LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Sammon konsernitilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat olennaisilta osiltaan samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2009.

Sampo otti vuoden 2010 alusta käyttöön useita uusia tai muutettuja standardeja tai tulkintoja. Standardit ja tulkinnat löytyvät Sammon vuoden 2009 tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Tilinpäätös on luettavissa Sammon internet-sivuilla osoitteessa www.sampo.com/tulos .

Käyttöönotetuista standardeista merkittävin on uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Standardi sisältää useita merkittäviä muutoksia yrityskauppojen kirjanpitokäsittelyyn sallimalla esim. vähemmistöosuuden arvostamisen vaihtoehtoisesti käypään arvoon tytäryhtiön nettovarojen suhteellisen osuuden sijaan. Valinnalla on vaikutuksia kirjattavaan liikearvon sekä vähemmistöosuuden määrään.

 

TULOSLASKELMA SEGMENTEITTÄIN 1.1. - 30.6.2010


Milj. eVahinko- vakuutusHenki- vakuutusOmistus-yhteisöElim.Konserni


Vakuutusmaksutulo2 358603--2 961
Sijoitustoiminnan nettotuotot 23724549-3527
Liiketoiminnan muut tuotot 1108-109


Korvauskulut-1 357-435---1 792
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos-437-296---733
Henkilöstökulut-235-17-7--259
Liiketoiminnan muut kulut-231-27-64-260


Rahoituskulut-14-4-526-63
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista00231-231


Voitto ennen veroja 33369222-2621


Verot -87-1700-103


Kauden voitto24652222-2518


Kauden muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot1130--113
Myytävissä olevat rahoitusvarat757121149
Rahavirtojen suojaus--6---6
Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä--36-36
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot-20-1700-37
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen16948380255


KAUDEN LAAJA TULOS414100260-2773


Kauden voitosta
Emoyhtiön omistajien osuus518
Määräysvallattomien osuus0


Kauden laajasta tuloksesta
Emoyhtiön omistajien osuus773
Määräysvallattomien osuus0
TULOSLASKELMA SEGMENTEITTÄIN 1.1. - 30.6.2009


Milj. eVahinko- vakuutusHenki- vakuutusOmistus-yhteisöElim.Konserni


Vakuutusmaksutulo2 174332--2 506
Sijoitustoiminnan nettotuotot 1912518620549
Liiketoiminnan muut tuotot 1106-98


Korvauskulut-1 234-312---1 546
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos-378-177---555
Henkilöstökulut-220-13-6--240
Liiketoiminnan muut kulut-220-24-115-250


Rahoituskulut-15-4-234-38
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista00--0


Voitto ennen veroja 308525220433


Verot -77-104-5-88


Kauden voitto231425715345


Kauden muut laajan tuloksen erät


 
Muuntoerot280--28
Myytävissä olevat rahoitusvarat2431691 236-191 628
Rahavirtojen suojaus--1---1
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot-64-4425-101
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen2061241 238-141 555


KAUDEN LAAJA TULOS4381661 29501 900


Kauden voitosta
Emoyhtiön omistajien osuus345
Määräysvallattomien osuus0


Kauden laajasta tuloksesta
Emoyhtiön omistajien osuus1 900
Määräysvallattomien osuus0

 

 

TASE SEGMENTEITTÄIN 30.6.2010 


Milj. eVahinko- vakuutusHenki- vakuutusOmistus-yhteisöElim.Konserni


Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet2155-31
Sijoituskiinteistöt27964-4124
Aineettomat hyödykkeet5601660-726
Sijoitukset osakkuusyrityksissä1005 379-5 389
Rahoitusvarat10 9455 3382 578-2 53916 323
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset-2 679--2 679
Laskennalliset verosaamiset66010076
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista5714--575
Muut varat1 54713977-121 751
Käteiset varat395120108-623
Varat yhteensä14 1428 5488 160-2 55528 295


Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista9 4754 469--13 945
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista-2 666--2 666
Rahoitusvelat5861101 721-1672 250
Laskennalliset verovelat435130--566
Varaukset31---31
Eläkevelvoitteet106---106
Muut velat63717884-14886
Velat yhteensä11 2707 5541 805-18120 448


Oma pääoma
Osakepääoma98
Rahastot1 530
Kertyneet voittovarat5 868
Muut oman pääoman erät351
Emoyhtiön omistajien osuus7 847
Määräysvallattomien osuus0
Oma pääoma yhteensä7 847


Oma pääoma ja velat yhteensä28 295
TASE SEGMENTEITTÄIN 31.12.2009


Milj. eVahinko- vakuutusHenki- vakuutusOmistus-yhteisöElim.Konserni


Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet2355-34
Sijoituskiinteistöt288710-124
Aineettomat hyödykkeet5211670-688
Sijoitukset osakkuusyrityksissä305 168-5 172
Rahoitusvarat10 2485 2162 554-2 53815 479
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset-2 366--2 366
Laskennalliset verosaamiset71-11081
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista4774--481
Muut varat1 26513376-361 439
Käteiset varat29268412-771
Varat yhteensä12 9278 0478 235-2 57426 635


Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista8 5834 431--13 014
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista-2 359--2 359
Rahoitusvelat5241321 609-1662 098
Laskennalliset verovelat40397--500
Varaukset35---35
Eläkevelvoitteet104---104
Muut velat71913495-36912
Velat yhteensä10 3677 1531 703-20219 022


Oma pääoma
Osakepääoma98
Rahastot1 530
Kertyneet voittovarat5 889
Muut oman pääoman erät96
Emoyhtiön omistajien osuus7 613
Määräysvallattomien osuus
 

0
Oma pääoma yhteensä7 613


Oma pääoma ja velat yhteensä26 635

 

 

MUUT LIITETIEDOT
 1 VAKUUTUSMAKSUT
Vahinkovakuutustoiminta


1-6/20101-6/2009
Vakuutussopimuksista

Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus2 4642 270
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus5968
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto2 5232 337
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta-165-163
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä2 3582 174Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuun muutos-503-438
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta6660
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä1 9211 796Henkivakuutustoiminta


1-6/20101-6/2009
Vakuutussopimuksista

Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä17094
Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista189113
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista22
Yhteensä362210
Jälleenvakuutussopimukset20
Sijoitussopimuksista

Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä00
Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista245128
Yhteensä245128
Jälleenvakuuttajien osuus-5-6
Henkivakuutustoiminta yhteensä603332Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta

Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset200163
Kertamaksut, vakuutussopimukset16246
Kertamaksut, sijoitussopimukset245128
Yhteensä607337Konserni yhteensä2 9612 506


2 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT
Vahinkovakuutustoiminta


1-6/20101-6/2009
Rahoitusvaroista

Johdannaissopimuksista1243Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista

Saamistodistukset415
Osakkeet26
Yhteensä721Lainoista ja muista saamisista 68Myytävissä olevista rahoitusvaroista

Saamistodistukset230164
Osakkeet ja osuudet17-10
Yhteensä246154Yhteensä rahoitusvaroista271226Tuotot muista varoista00Palkkiokulut-4-4Kulut muista kuin rahoitusveloista-1-1Diskonttauksen purkuvaikutus-29-30Vahinkovakuutustoiminta yhteensä237191Henkivakuutustoiminta


1-6/20101-6/2009
Rahoitusvaroista

Johdannaissopimuksista-3936Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista

Saamistodistukset33
Osakkeet ja osuudet00
Yhteensä33Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista

Saamistodistukset336
Osakkeet ja osuudet67113
Lainat ja muut saamiset0-
Muut-7-
Yhteensä92119Lainoista ja muista saamisista 32Myytävissä olevista rahoitusvaroista

Saamistodistukset12392
Osakkeet ja osuudet55-19
Yhteensä17872Yhteensä rahoitusvaroista238232Muista varoista318Palkkiotuotot, netto40Henkivakuutustoiminta yhteensä245251Omistusyhteisö


1-6/20101-6/2009
Rahoitusvaroista

Johdannaissopimuksista211Lainoista ja muista saamisista 191Myytävissä olevista rahoitusvaroista

Saamistodistukset514
Osakkeet ja osuudet162
Yhteensä676Muista varoista28Palkkiot, netto10Omistusyhteisö yhteensä4986Segmenttien väliset eliminoinnit-320Konserni yhteensä527549

 3 KORVAUSKULUT
Vahinkovakuutustoiminta1-6/20101-6/2009Maksetut korvaukset-1 391-1 217
Jälleenvakuuttajien osuus7454
Maksetut korvaukset, netto-1 317-1 163
Korvausvastuun muutos-34-36
Jälleenvakuuttajien osuus-6-35
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä-1 357-1 234Henkivakuutustoiminta1-6/20101-6/2009Maksetut korvaukset-390-277
Jälleenvakuuttajien osuus44
Maksetut korvaukset, netto-386-274
Korvausvastuun muutos-49-38
Jälleenvakuuttajien osuus00
Henkivakuutustoiminta yhteensä-435-312Konserni yhteensä-1 792-1 546


4 HENKILÖSTÖKULUT
Vahinkovakuutustoiminta1-6/20101-6/2009Palkat ja palkkiot-168-160
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut0-1
Eläkekulut-34-31
Muut henkilösivukulut-32-29
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä-235-220Henkivakuutustoiminta1-6/20101-6/2009Palkat ja palkkiot-13-11
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut-10
Eläkekulut-2-2
Muut henkilösivukulut-1-1
Henkivakuutustoiminta yhteensä-17-13Omistusyhteisö 1-6/20101-6/2009Palkat ja palkkiot-4-4
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut-1-1
Eläkekulut-1-1
Muut henkilösivukulut-10
Omistusyhteisö yhteensä-7-6Konserni yhteensä-259-240

 

5 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Vahinkovakuutustoiminta06/201012/2009Liikearvo546506
Asiakassuhteet36
Muut aineettomat hyödykkeet118
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä560521Henkivakuutustoiminta06/201012/2009Liikearvo153153
Muut aineettomat hyödykkeet1314
Henkivakuutustoiminta yhteensä166167Omistusyhteisö06/201012/2009Muut aineettomat hyödykkeet00Konserni yhteensä726688


6 RAHOITUSVARAT
Vahinkovakuutustoiminta


06/201012/2009Johdannaissopimukset (liite nro 7)7784
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat

Saamistodistukset129136
Osakkeet ja osuudet327
Yhteensä133163
Lainat ja muut saamiset

Lainat502
Jälleenvakuutustalletesaamiset11
Yhteensä 523
Myytävissä olevat rahoitusvarat

Saamistodistukset9 2488 797
Osakkeet ja osuudet1 4361 201
Yhteensä10 6849 998
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä10 94510 248Henkivakuutustoiminta


06/201012/2009Johdannaissopimukset (liite nro 7)7266
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat

Saamistodistukset4946
Osakkeet ja osuudet144
Yhteensä6350
Lainat ja muut saamiset

Lainat2624
Jälleenvakuutustalletesaamiset22
Yhteensä2826
Myytävissä olevat rahoitusvarat

Saamistodistukset3 1963 289
Osakkeet ja osuudet *)1 9801 785
Yhteensä5 1755 074
Henkivakuutustoiminta yhteensä5 3385 216*) josta korkorahastosijoituksia68157Omistusyhteisö


06/201012/2009Johdannaissopimukset (liite nro 7)3212
Lainat ja muut saamiset

Talletukset11
Myytävissä olevat rahoitusvarat

Saamistodistukset137135
Osakkeet ja osuudet3936
Yhteensä176172
Sijoitukset tytäryhtiöissä2 3702 370
Omistusyhteisö yhteensä2 5782 554Segmenttien väliset eliminoinnit-2 539-2 538Konserni yhteensä16 32315 479

 

7 JOHDANNAISSOPIMUKSET
Vahinkovakuutustoiminta
06/2010

12/2009


Käypä arvoKäypä arvo
Käypä arvoKäypä arvo

Kohde-et. nimell.arvoVaratVelatKohde-et. nimell.arvoVaratVelat
Kaupankäyntijohdannaiset

Korkojohdannaiset1 344131849220
Valuuttajohdannaiset3 728641493 3656288
Osakejohdannaiset---1-0
Yhteensä5 072771504 2158488Suojaavat johdannaiset

Käypää arvoa suojaavat1810021700Vahinkovakuutustoiminta yhteensä5 253771504 4328489


Henkivakuutustoiminta
06/2010

12/2009


Käypä arvoKäypä arvo
Käypä arvoKäypä arvo

Kohde-et. nimell.arvoVaratVelatKohde-et. nimell.arvoVaratVelat
Kaupankäyntijohdannaiset

Korkojohdannaiset5 6194631 406513
Valuuttajohdannaiset1 010168852429
Osakejohdannaiset100---
Muut johdannaiset---14-0
Yhteensä6 63062102 2725432Suojaavat johdannaiset

Rahavirtaa suojaavat8893-36512-
Käypää arvoa suojaavat47870227--
Yhteensä1 36710059112-Henkivakuutustoiminta yhteensä7 99772102 8636632


Omistusyhteisö
06/2010

12/2009


Käypä arvoKäypä arvo
Käypä arvoKäypä arvo

Kohde-et. nimell.arvoVaratVelatKohde-et. nimell.arvoVaratVelat
Kaupankäyntijohdannaiset

Korkojohdannaiset97526-9757-
Valuuttajohdannaiset11-14810
Osakejohdannaiset54694247
Yhteensä1 0403291 065127

 

8 SIJOITUSSIDONNAISTEN SOPIMUSTEN KATTEENA OLEVAT SIJOITUKSET

 
Henkivakuutustoiminta

06/201012/2009


Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Saamistodistukset494365


Osakkeet ja osuudet2 0751 923


Lainat ja saamiset10770


Johdannaissopimukset38


Henkivakuutustoiminta yhteensä2 6792 366


9 VELAT VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUKSISTA
Vahinkovakuutustoiminta

06/201012/2009


Vakuutussopimukset
Vakuutusmaksuvastuu2 2291 668


Korvausvastuu7 2476 915


Vahinkovakuutustoiminta yhteensä9 4758 583
Jälleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksuvastuu11949


Korvausvastuu451428


Vahinkovakuutustoiminta yhteensä571477


 
Henkivakuutustoiminta

06/201012/2009


Vakuutussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu2 5202 513


Korvausvastuu1 8891 844


Yhteensä4 4084 358


Velka muista vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksuvastuu1313


Korvausvastuu00


Yhteensä1413


Yhteensä4 4224 371
Jälleenvakuutussopimukset 
Vakuutusmaksuvastuu11


Korvausvastuu22


Yhteensä33
Vakuutussopimukset yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu2 5342 528


Korvausvastuu1 8911 846


Yhteensä4 4254 374
Sijoitussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu4457
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu2 5782 585


Korvausvastuu1 8911 846


Henkivakuutustoiminta yhteensä4 4694 431
Jälleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksuvastuu00


Korvausvastuu44


Henkivakuutustoiminta yhteensä44


 

Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.

Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.

Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy .oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4. Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.

Konserni yhteensä13 94513 014

 

10 VELAT SIJOITUSSIDONNAISISTA VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUKSISTA


Henkivakuutustoiminta06/201012/2009
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset2 0911 961


Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset575398


Henkivakuutustoiminta yhteensä2 6662 359
11 RAHOITUSVELAT 


Vahinkovakuutustoiminta06/201012/2009
Johdannaissopimukset (liite nro 7)15089
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat436435
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä586524
Henkivakuutustoiminta06/201012/2009
Johdannaissopimukset (liite nro 7)1032
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat100100
Henkivakuutustoiminta yhteensä110132

 


Omistusyhteisö06/201012/2009
Johdannaissopimukset (liite nro 7)97
Liikkeeseen lasketut velkakirjat
Yritystodistukset575466


Joukkovelkakirjalainat1 006962


Yhteensä1 5821 429
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Debentuurit-37
Muut
Eläkelainat130130


Muut lainat-6


Yhteensä130136
Omistusyhteisö yhteensä1 7211 609
 


Segmenttien väliset eliminoinnit-167-166
Konserni yhteensä2 2502 098


12 EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET

Vahinkovakuutustoiminta

06/201012/2009


Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Takaukset1719


Muut peruuttamattomat sitoumukset5869


Yhteensä7488
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset

06/201006/201012/200912/2009
Vakuudeksi annettu omaisuusAnnettu vakuusVelat /sitoumuksetAnnettu vakuusVelat/si- toumukset
Käteiset varat10897
Sijoitukset
- Sijoitusarvopaperit147121124101
Yhteensä157129133108


Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset06/201012/2009


Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa3232


yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua7782


yli viiden vuoden kuluttua103106


Yhteensä212220
Henkivakuutustoiminta

06/201012/2009


Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Rahastositoumukset392357

 


06/201012/2009


Muut sitoumukset
IT-hankinnat00
Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset06/201012/2009


Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa22


yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua77

 
yli viiden vuoden kuluttua-1


Yhteensä810
Omistusyhteisö

06/201012/2009


Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Rahastositoumukset33
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset

06/201006/201012/200912/2008
Vakuudeksi annettu omaisuusAnnettu vakuusVelat/si- toumuksetAnnettu vakuusVelat/si- toumukset
Sijoitukset
- Kiinnitetyt panttivelkakirjat--156


Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset06/201012/2009


Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa11


yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua33


yli viiden vuoden kuluttua22


Yhteensä67


 


13 VAHINKOVAKUUTUKSEN TULOSANALYYSI

1-6/20101-6/2009 
Vakuutusmaksutuotot1 9211 796


Korvauskulut-1 480-1 350


Liikekulut-327-311


Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 01


Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto97105


Vakuutustekninen kate210241


Sijoitustoiminnan nettotuotto252206


Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto-126-135


Muut tuotot ja kulut-4-3


Liikevoitto333308


14 SAMPO OYJ:N TULOSLASKELMA JA TASE (FAS)
TULOSLASKELMA
 1-6/20101-6/2009
Liiketoiminnan muut tuotot87


Henkilöstökulut-7-6


Poistot ja arvonalentumiset 00


Liiketoiminnan muut kulut-6-11


Liikevoitto-5-11


Rahoitustuotot ja kulut302167


Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja297157


Tuloverot04


Tilikauden voitto297161


TASE06/201012/2009
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet11


Aineelliset hyödykkeet44


Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä2 3702 370


Saamiset saman konsernin yrityksiltä120122


Osuudet omistusyhteysyrityksissä5 3045 168


Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
-


Muut osakkeet ja osuudet3941


Muut saamiset 2114


Saamiset11898


Rahat ja pankkisaamiset108412
VASTAAVAA YHTEENSÄ8 0848 229

 


VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma9898


Käyvän arvon rahasto-2-3


Sijoitetun vapaan pääoman rahasto1 5271 527


Muut rahastot273273


Edellisten tilikausien voitto / tappio4 0884 108


Tilikauden voitto 297531


Oma pääoma yhteensä6 2816 534
 


Vieras pääoma
Pitkäaikainen1 1361 129

 
Lyhytaikainen667567


Vieras pääoma yhteensä1 8031 696
VASTATTAVAA YHTEENSÄ8 0848 229


 

Sivun alkuun