Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojaselosteessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2010

Tuloskasvu voimakasta

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2010 ensimmäiseltä neljännekseltä kohosi 287 miljoonaan euroon (169). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli 596 miljoonaa euroa (-59).

  • Osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,23) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,06 euroa
    (-0,10). Konsernin oman pääoman tuotto nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 30,1 prosenttiin
    (-5,1).  

  • Osakekohtainen substanssi oli 16,12 euroa (14,63). Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi verojen jälkeen 536 miljoonaan euroon (296).  

  • Pohjoismaiden ankara talvi heijastui vahinkovakuutustoiminnan vakuutustekniseen tulokseen ja vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen yhdistetty kulusuhde kohosi 98,2 prosenttiin (94,2). Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 125 miljoonaa euroa (144) ja tulos markkina-arvoin 308 miljoonaa euroa (69). Oman pääoman tuotto kohosi 52,7 prosenttiin (14,4). 

  • Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja nousi 36 miljoonaan euroon (27) ja tulos markkina-arvoin oli 133 miljoonaa euroa (-32). Oman pääoman tuotto markkina-arvoin parani merkittävästi ja oli 65,4 prosenttia (-52,0). 

  • Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä. Segmenttikohtaisessa raportoinnissa Nordean osuus on kirjattu Omistusyhteisö-segmenttiin. Omistusyhteisön tulos ennen veroja oli 126 miljoonaa euroa (-21), josta Nordean osuus oli 124 miljoonaa euroa. 

 

AVAINLUVUT1-31-3Muutos-
Milj. e20102009%
Tulos ennen veroja28716969
  Vahinkovakuutus125144-13
  Henkivakuutus362733
  Osakkuusyhtiö (Nordea)124--
  Omistusyhteisö2-21-
Tilikauden tulos24512793
    
   Muutos
Tulos/osake, euroa0,440,230,21
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa1,06-0,101,16
Substanssi/osake, euroa*) 16,1214,631,49
Keskim. henkilöstömäärä (FTE)6 9827 454-472
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *)167,6158,39,3
Oman pääoman tuotto, %30,1-5,135,2

 

*) Vertailuajankohta 31.12.2009

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2009 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat sekä Baltia ja Venäjä.

 1-31-3Muutos-
Milj. e20102009%
    
Vakuutusmaksutulo1 4161 3277
Sijoitustoiminnan nettotuotot11710215
Muut tuotot55-6
Korvauskulut-710-63013
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos 

-467
 

-435
7
Henkilöstökulut-122-10615
Muut kulut-108-110-2
Rahoituskulut-7-8-8
Tulos ennen veroja125144-13
    
Avainluvut   
   Muutos
Yhdistetty kulusuhde, %98,294,24,0
Riskisuhde, %74,870,74,1
Toimintakulusuhde, %23,523,50,0
Liikekulusuhde, %16,917,2-0,3
Oman pääoman tuotto, %52,714,438,3
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)6 4686 928-460

 

Ifin vakuutustekninen tulos kärsi vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä Pohjoismaiden äärimmäisen vaikeista talviolosuhteista. Poikkeuksellisten talviolosuhteiden aiheuttamista vahingoista aiheutui arviolta 70 miljoonan euron korvaukset. Kielteisestä vahinkokehityksestä huolimatta kohosi tulos markkina-arvoin 308 miljoonaan euroon (69) suotuisan sijoitusympäristön johdosta.

Vahinkovakuutustoiminnan ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja laski 125 miljoonaan euroon (144). Vakuutustekninen tulos oli 68 miljoonaa euroa (105). Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos oli 27 miljoonaa euroa (50), Yritysasiakkaiden 24 miljoonaa euroa (30), Suurasiakkaiden 15 miljoonaa euroa (17) ja Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan miljoona euroa (6). Erityisesti Henkilöasiakkaiden, Yritysasiakkaiden sekä Baltian ja Venäjän vakuutusteknisen tuloksen heikentyminen johtui vaikeiden talviolosuhteiden aiheuttamien vesi-, palo- ja moottoriajoneuvovahinkojen lisääntymisestä. If vastaanotti vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä poikkeuksellisen suuren määrän ilmoituksia talven aiheuttamista vahingoista. Niiden vaikutusta jälleenvakuutusohjelmiin arvioidaan parhaillaan. Lopputuloksella odotetaan olevan pienehkö positiivinen vaikutus Ifin vakuutustekniseen tulokseen.

Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) aleni 7,2 prosenttiin (11,8). Oman pääoman tuotto käyvin arvoin oli korkea, 52,7 prosenttia (14,4), ja käyvän arvon rahasto kasvoi 238 miljoonaan euroon (105).

Kertaluonteiset talvivahingot rasittivat yhdistettyä kulusuhdetta ensimmäisellä vuosineljänneksellä, minkä seurauksena yhdistetty kulusuhde nousi 98,2 prosenttiin (94,2). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 40 miljoonalla eurolla (20). Suurasiakas -liiketoiminnan osuus kasvaneesta korvausvastuun purusta oli 13 miljoonaa euroa.

Yhdistetty kulusuhde nousi Henkilöasiakkaissa 99,6 prosenttiin (94,8). Ankarista talvioloista aiheutunut vahinkotiheyden kasvu heikensi riskisuhteen 75,9 prosenttiin (71,0). Yritysasiakkaissa riskisuhde kohosi 2 prosenttiyksikköä 73,6 prosenttiin (71,6) ja toimintakulusuhteen säilyessä ennallaan yhdistetty kulusuhde nousi 97,6 prosenttiin (95,6).

Suurasiakkaat-liiketoiminnassa suurvahinkokehitys oli epäsuotuisaa ja yhdistetty kulusuhde nousi toimintakulusuhteen paranemisesta huolimatta 94,0 prosenttiin (92,8). Baltia ja Venäjä -liiketoiminta-alueen yhdistetty kulusuhde huonontui 99,7 prosenttiin (89,1) poikkeuksellisesta talvesta johtuneen vahinkokustannusten kasvun takia.

Norjan ja Tanskan toiminnot kärsivät yhtä lailla ankarasta talvesta ja lisääntyneistä suurvahingoista. Norjan yhdistetty kulusuhde nousi 107,5 prosenttiin (99,6) ja Tanskan 110,2 prosenttiin (85,6). Suomen yhdistetty kulusuhde parani 82,7 prosenttiin (90,0) ja Ruotsin 94,6 prosenttiin (95,3).

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 6 prosenttia 1 507 miljoonaan euroon (1 422). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kuitenkin laski 1,1 prosenttia. Maksutulo kasvoi Henkilöasiakkaissa 3,2 prosenttia. Suurasiakkaat -liiketoiminata-alueella taloustilanteella oli huomattava vaikutus maksutuloon. Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan maksutulo laski eniten, kaikkiaan 21 prosenttia.

Toimintakulusuhde säilyi ennallaan 23,5 prosentissa maksutuloon kohdistuneesta paineesta huolimatta. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen kulut laskivat 1,1 prosenttia. Henkilöasiakkaat- ja Suurasiakkaat-liiketoimintojen toimintakulusuhde parani, mutta Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan suhdeluku heikkeni.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.3.2010 yhteensä 11,3 miljardia euroa (10,7), josta 87 prosenttia (89) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin ja 12 prosenttia (11) osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat 117 miljoonaan euroon (102). Sijoitusten keskimääräinen tuotto käyvin arvoin oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2,8 prosenttia (0,5). Korkosijoitusten duraatio oli maaliskuun lopussa 2,2 vuotta (2,5).  

If Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon oli maaliskuun 2010 lopussa 83 prosenttia (77). Vakavaraisuuspääoma oli 3 305 miljoonaa euroa (2 943), kun viranomaisten vaatima vähimmäismäärä oli 668 miljoonaa euroa. Korvausvastuu suhteessa maksutuloon säilyi vahvana ja oli 173 prosenttia (171). Korvausvastuu suhteessa maksettuihin korvauksiin oli 239 prosenttia (240).

Henkivakuutus

Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja sen tytäryhtiö, eurooppayhtiö Sampo Life Insurance Baltic SE. Sampo Life Insurance Baltic SE:n kotipaikka on Viro. Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta.

 

 

 
 

 

1-3
1-3 
Milj. e20102009Muutos-%
    
Vakuutusmaksutulo348144142
Sijoitustoiminnan nettotuotot21450328
Muut tuotot00-55
Korvauskulut-208-18711
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos-29245-
Henkilöstökulut-9-739
Muut kulut-14-15-9
Rahoituskulut-2-3-6
Tulos ennen veroja362733
    
Avainluvut   
   Muutos
Liikekustannussuhde, %127,8131,2-3,4
Oman pääoman tuotto, % 65,4-52,0117,4
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 

461
 

471
-10

 

Mandatum Lifen ensimmäinen vuosineljännes oli sekä tuloksella että myynnillä mitaten menestyksekäs. Tulos markkina-arvoin oli 133 miljoonaa euroa (-32) ja vakuutusmaksutulo kohosi 142 prosenttia 348 miljoonaan euroon.

Voitto ennen veroja tammi-maaliskuulta 2010 oli 36 miljoonaa euroa (27). Sijoitustoiminnan nettotuotot sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja lukuun ottamatta olivat 74 miljoonaa euroa (67). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät tuotot olivat 140 miljoonaa euroa (-17). Käyvän arvon rahasto kasvoi 316 miljoonaan euroon, kun se vuodenvaihteessa oli 210 miljoonaa euroa. Henkivakuutustoiminnan oman pääoman tuotto (RoE) kohosi 65,4 prosenttiin (-52,0).

Mandatum Life -konsernilla oli 31.3.2010 sijoitusomaisuutta 5,7 miljardin euron (5,4) arvosta, kun summaan ei lasketa mukaan 2,7 miljardin euron (2,4) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. Korkosijoitusten osuus oli 67 prosenttia (68), osakesijoitusten 25 prosenttia (23), private equityn 4 prosenttia (4), kiinteistöjen 3 prosenttia (3) ja muiden sijoitusten osuus 2 prosenttia (2).

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,9 prosenttia (-0,2). Korkosijoitusten duraatio oli maaliskuun lopussa 2,6 vuotta (2,6).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasema parani edelleen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Toimintapääomaa oli 4,8 kertaa niin paljon kuin viranomaisvaatimukset edellyttävät ja yhtiö ylittää selvästi myös konsernin sisäisen taloudellisen pääoman minimivaatimuksen. Vakavaraisuussuhde oli 21,4 prosenttia (18,5). Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 7,1 miljardia euroa (6,8), josta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus oli 2,6 miljardia (2,4). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus kasvoi 37 prosenttiin (35).

Sampo-konsernin henkivakuutustoimintojen liikekustannussuhde parani 127,8 prosenttiin (131,2). Liikekustannussuhde ei huomioi kaikkia liikekulujen kattamiseksi kerättyjä palkkioita. Hankintavuoden tulosta kuormittaa se, että Mandatum Life ei aktivoi hankintakustannuksiaan.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi merkittävästi ja oli 348 miljoonaa euroa (144). Kasvu oli voimakkainta sijoitussidonnaisissa tuotteissa, joiden osuus kokonaismaksutulosta nousi 69 prosenttiin (64). Vuoteen 2009 verrattuna kaikki myyntikanavat paransivat suoritustaan ja ennen kaikkea Varainhoito ja sijoitusratkaisut -yksikkö menestyi erinomaisesti. Baltian maiden henkivakuutustoimintojen vakuutusmaksutulo kasvoi 108 prosenttia ja oli 12,7 miljoonaa euroa (6,1).

Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus nousi Suomessa 25,3 prosenttiin (21,2) ja sijoitussidonnaisten henkivakuutusten 32,8 prosenttiin (27,3). Baltiassa yhtiön sijoitussidonnaisten henkivakuutusten markkinaosuus oli 32 prosenttia (17).

Baltian toiminnot pois lukien Sampo-konsernin henkivakuutusliiketoiminnan Embedded value (kertymäarvo) kasvoi 31.12.2009 mennessä 1 147 miljoonaan euroon (620). Voimassa olevan vakuutuskannan arvo laski 391 miljoonaan euroon (415) pääosin verosaamisten muutoksen ja sijoitusten tuotto-odotusten pienenemisen vuoksi. Vakuutuskannan arvon yksityiskohtainen jakauma on esitetty tätä osavuosikatsausta täydentävässä englanninkielisessä esitysaineistossa osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Omistusyhteisö

Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti 31.3.2010 noin 20 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sammon osakkuusyhtiö.

 1-31-3Muutos-
Milj. e20102009%
    
Sijoitustoiminnan nettotuotot25-6-
Liiketoiminnan muut tuotot4283
Henkilöstökulut-4-278
Liiketoiminnan muut kulut-3-6-55
Rahoituskulut-20-9123
Osuus osakkuusyritysten voitoista124--
Tulos ennen veroja126-21-
  

 
 Muutos
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)5355-2

 

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 126 miljoonaa euroa (-21), josta 124 miljoonaa euroa tuli Nordean vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Loput tuloksesta tuli velkarahoituksen riskienhallintaan liittyvien koronvaihto- ja valuutanvaihtosopimusten myönteisestä kehityksestä. Myös Ruotsin kruunun vahvistuminen hyödytti Sampoa, sillä osa yhtiön käteisvaroista on Ruotsin kruunuissa.

Sampo Oyj:n osuus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 5,2 miljardiin euroon. Omistuksen markkina-arvo oli 31.3.2010 noin 6,0 miljardia euroa. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi 31.3.2010 myös 2,4 miljardin euron arvosta (2,4) tytäryhtiöiden osakkeita.

Sampo Oyj:llä oli 31.3.2010 velkarahoitusta 1 660 miljoonaa euroa, josta senior-ehtoisia joukkovelkakirjalainoja oli 991 miljoonaa euroa ja yritystodistuksia 525 miljoonaa euroa. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 24 prosenttia (24) yhtiön omasta pääomasta.

Osakkuusyhtiö Nordea Bank

Sammolla oli 31.3.2010 omistuksessaan 817 968 606 Nordean osaketta, mikä vastaa 20,3 prosenttia Nordean osakkeista. Nordean osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 6,39 euroa osakkeelta. 31.3.2010 Nordean päätöskurssi oli 7,29 euroa.

Sampo Oyj:n Nordea-omistuksen ylitettyä 20 prosentin rajan on Nordeaa käsitelty 31.12.2009 alkaen Sampo-konsernin tilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Sammon osuus Nordean nettotuloksesta näkyy Sampo-konsernin tuloslaskelman Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista -rivillä.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 28.4.2010 julkaisemaan osavuosikatsaukseen tammi-maaliskuulta 2010.

Nordean vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen tulos oli huomattavasti vuoden 2009 viimeistä neljännestä parempi ja parempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 7 prosenttia ja kulut laskivat 5 prosenttia vuoden 2009 viimeisestä neljänneksestä. Liikevoitto oli 48 prosenttia korkeampi kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Pääasiallisina syinä liikevoiton kasvuun olivat aiempaa suurempi nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä, loka-joulukuussa kirjatut kehityshankkeiden uudelleenjärjestelykulut ja luottotappioiden nettomäärän pieneneminen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Riskisopeutettu tulos kasvoi 27 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, mutta aleni 9 prosenttia vuoden 2009 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Rahoituskate laski tammi-maaliskuussa 5 prosenttia vuoden 2009 viimeisestä neljänneksestä. Luotonanto kasvoi samaan aikaan 4 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Henkilöasiakkaille annettujen luottojen volyymit kasvoivat edelleen ja markkinaosuudet kasvoivat. Myös yritysluottojen volyymit kasvoivat vuosineljänneksen aikana.

Toimintaympäristön elpyminen myötävaikutti luottotappioiden vähenemiseen ja ongelmaluottojen kasvun tasaantumiseen. Luottotappioiden nettomäärä on vuonna 2010 todennäköisesti pienempi kuin vuonna 2009. Luottotappiot laskivat vuositasolla 37 pisteeseen, kun ne vuoden 2009 viimeisellä vuosineljänneksellä olivat 52 pistettä. Luottosalkun laatu vakaantui edelleen ja ongelmaluottojen kasvu hidastui 5 pisteeseen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Rahoituskate pysyi hyvällä tasolla asiakastoiminnoista saatujen hyvien tulosten ansiosta, vaikka poikkeuksellisen matala korkotaso painaa rahoituskatetta edelleen. Saavuttaakseen kunnianhimoiset vuodelle 2013 asettamansa tavoitteet Nordea keskittyy nyt toteuttamaan hallitun kasvun strategiaa ja konsernin kasvuun, toiminnan tehostamiseen ja tietoteknisen perustan vahvistamiseen tähtääviä kehityshankkeita.

Nordea odottaa riskisopeutetun tuloksen jäävän vuonna 2010 alhaisemmaksi kuin vuonna 2009 konsernin Varainhallinnan ja Marketsin tuottojen laskun vuoksi. Luottotappioiden nettomäärä on vuonna 2010 kuitenkin todennäköisesti pienempi kuin vuonna 2009. Luottosalkun laatu vakaantuu edelleen makrotalouden elpyessä.

Rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen (pois lukien hybridilainat) suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 10,1 prosenttia ennen Basel II -siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 11,2 prosenttia ja vakavaraisuussuhde 13,6 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Siirtymäsäännösten mukaan laskettuna rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 9,2 prosenttia, ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin 10,1 prosenttia ja vakavaraisuussuhde 12,3 prosenttia.

TAPAHTUMAT VUODEN 2010 ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Varsinainen yhtiökokous

Sampo Oyj:n 13.4.2010 järjestetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2009 osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 16.4.2010. Osinko maksettiin 23.4.2010. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen professori Tom Berglund, johtaja Anne Brunila, toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, varatuomari Eira Palin-Lehtinen, ylijohtaja Jukka Pekkarinen, ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Matti Vuoria ja kauppatieteiden tohtori Björn Wahlroos. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan valittiin Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Tom Berglund, Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2011 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 80 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 50 prosenttia suoritetaan verojen ja vastaavien maksujen jälkeen Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. Ernst & Young Oy nimesi Heikki Ilkan, KHT, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti muuttaa Sammon yhtiöjärjestyksen 12 §:ää 3.8.2009 ja 31.12.2009 voimaan tulleiden, osakeyhtiölain 5. luvun 19 §:ää koskeneiden muutosten johdosta.

Henkilöstö

Sampo-konsernin henkilöstömäärä säilyi tammi-maaliskuussa 2010 lähes ennallaan. Konsernissa työskenteli 31.3.2010 osa-aikaiset työntekijät kokoaikaisiksi työntekijöiksi muuntaen 6 975 henkeä, kun 31.12.2009 vastaava luku oli 7 087. Keskimäärin Sampo-konsernissa työskenteli tammi-maaliskuussa 6 982 henkeä (7 454).

Katsauskauden lopulla konsernin henkilöstöstä lähes 93 prosenttia eli 6 454 henkeä työskenteli vahinkovakuutustoiminnoissa. Vahinkovakuutustoimintojen henkilöstöstä työskenteli Suomessa 1 747 henkeä, Ruotsissa 1 845 henkeä ja Norjassa 1 546 henkeä. Baltiassa ja muissa maissa työskenteli 1 316 henkeä. Vahinkovakuutustoimintojen henkilöstömäärä väheni kussakin maassa hieman toimintojen uudelleenorganisoinnin vuoksi.

Konsernin henkilöstöstä vajaat 7 prosenttia eli 469 henkeä työskenteli henkivakuutusliiketoiminnassa. Suomessa työskenteli 363 henkeä ja Baltiassa 106 henkeä. Henkilömäärä kasvoi lähes neljä prosenttia Varainhoito ja sijoitusratkaisut -yksikköön, yritysmyyntiin ja tietohallintoon tehtyjen rekrytointien johdosta.

Konsernin henkilöstöstä vajaa prosentti eli 52 henkeä työskenteli omistusyhteisössä. Omistusyhteisön henkilöstövahvuus säilyi ennallaan.

Johdon pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät

Sampo-konsernissa on kahdenlaisia kannustinjärjestelmiä: johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkiojärjestelmä.

Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat maksut perustuvat Sammon osakekurssin kehitykseen noin kolmen vuoden aikajaksolla kunkin kannustinjärjestelmän liikkeelle laskemisesta alkaen. Kannustinjärjestelmissä on asetettu minimivaatimukset osakekurssikehitykselle ja yhtiön kannattavuudelle sekä yläraja maksettaville kannustimille. Lisäksi osa kannustimina saaduista suorituksista on käytettävä Sammon osakkeiden hankkimiseen ja osakkeet on pidettävä tietty aika.

Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous hyväksyi Sampo 2006 -osakepalkkiojärjestelmän Sammon johtoryhmän jäsenille. Järjestelmän piiriin kuuluville myönnetään enintään etukäteen määrätty määrä Sammon osakkeita, jos Sammon osakekurssi ja vakuutustuottotavoitteet ylittävät ehtojen mukaiset arvot. Suoritus maksetaan Sammon osakkeina, käteisenä tai näiden yhdistelmänä. Lisäksi osakkeet on pidettävä tietty aika.

Johdon pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä maksettiin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä palkkioita 2 miljoonalla eurolla (0). Sampo 2006 -osakepalkkiojärjestelmästä ei maksettu palkkioita (0).

Johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat luettavissa Sammon kotisivuilla osoitteessa www.sampo.com/palkitseminen.

Osakkeet ja osakepääoma

Sampo Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.3.2010 oli 561 372 390 osaketta, jotka jakaantuivat 560 172 390 A-sarjan sekä 1 200 000 B-sarjan osakkeeseen.

Sampo Oyj:n hallussa oli 90 000 omaa A-osakettaan, joka vastaa 0,02 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja niihin liittyvistä äänioikeuksista. Osakkeet hankittiin 16,53 euron osakekohtaisella keskihinnalla ja niistä maksettiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Osakkeet ostettiin loppuvuodesta 2009 yhtiökokoukselta samana vuonna saadun valtuutuksen mukaisesti. Muut konserniyhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita.

Varsinainen yhtiökokous 2010 myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Sisäiset osingot

Sampo Oyj ei saanut vuoden 2010 ensimmäisellä neljännellä osinkoja tytäryhtiöiltään.

Katsauskauden päätyttyä 13.4.2010 Sampo Oyj sai If Skadeförsäkring Holding AB (publ):lta osinkoina 103 miljoonaa euroa (1 000 miljoonaa Ruotsin kruunua). Lisäksi osakkuusyhtiö Nordea Bank AB maksoi 8.4.2010 Sampo Oyj:lle osinkoa 204 miljoonaa euroa.

Luottoluokitukset

Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden tärkeimmissä luottoluokituksissa ei vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa tapahtunut muutoksia.

YhtiöMoody'sStandard and Poor's
 LuokitusNäkymäLuokitusNäkymä
Sampo OyjBaa2VakaaEi luokitusta-
If Skadeförsäkring Ab

(Ruotsi)
A2VakaaAVakaa
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi)A2VakaaAVakaa

 

Konsernin vakavaraisuus

Sampo-konserni on Nordea Bank Ab (publ) -osakkuusyhtiön myötä luokiteltu Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi.

Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta.

SAMPO-KONSERNIN VAKAVARAISUUS 

31.3.2010
31.12.2009
   
Milj. e  
Konsernitaseen oma pääoma8 2197 613
Toimialakohtaiset erät1 8321 545
Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset-2 373-2 314
Osingot

 
-702-561
Ryhmittymän omat varat, yhteensä6 9776 283
   
Omien varojen vaatimukset, yhteensä4 1623 968
   
Ryhmittymän vakavaraisuus2 8152 315
   
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde167,6158,3

 

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) 31.3.2010 oli 167,6 prosenttia (158,3). Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä vakavaraisuuslaskennassa ja Sampo-konsernin vakavaraisuusvaatimuksessa huomioidaan sen omistusosuutta vastaava osuus Nordean vakavaraisuusvaatimuksesta.

Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja yhden vuoden horisontilla. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa. Näitä ovat esimerkiksi toimintaympäristöön liittyvät riskit.

Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä.

Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle 31.3.2010 oli 4 024 miljoonaa euroa (3 783) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli 7 608 miljoonaa euroa (7 077).

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2010

Maailmantalouden elpyminen vauhdittui edelleen vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Odotukset yritysten tuloskunnon paranemisesta vahvistivat sijoittajien luottamusta ja pääomamarkkinaolosuhteet olivat tämän seurauksena melko suotuisat.

Sampo-konsernin odotetaan tekevän vuonna 2010 hyvän tuloksen vakuutustoimintojensa hyvän kannattavuuden ja osakkuusyhtiö Nordean tulososuuden myötä.

Ifin odotetaan ensimmäisen vuosineljänneksen vaikeista talviolosuhteista huolimatta saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa alle 95 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta. Yhtiön tuloksen odotetaan säilyvän erittäin hyvänä. Yleinen taloudellinen tilanne rasittaa edelleen maksutulon kasvua, mutta sen vaikutus tulokseen on rajallinen.

Mandatum Lifen markkina-arvoin laskettu tulos on huomattavan riippuvainen pääomamarkkinoista ja sen odotetaan säilyvän hyvänä. Raportoidun tuloksen uskotaan yltävän vuoden 2009 tasolle. Yhtiö tavoittelee sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa edelleen kasvua.

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB:n vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava vuonna 2010.

 

SAMPO OYJ
Hallitus

 

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Sampo järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja sijoittajille klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 207 162 0025 (Eurooppa) tai +1 334 323 6201 (Pohjois-Amerikka). Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin ID-numero 862905, nimi "Sampo 2010/Q1 release" ja tunnus SAMPO.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi konsernijohtaja Kari Stadighin haastatteluvideo sekä tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2010 toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 11.8.2010.

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

 

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS   
    
TUNNUSLUVUT 1-3/20101-3/2009
    
KONSERNI    
Voitto ennen veroja Milj.e287169
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE)%30,1-5,1
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin)%12,60,0
Omavaraisuusaste%28,721,0
Konsernin vakavaraisuus ¹)Milj.e2 8152 598
Konsernin vakavaraisuussuhde%167,6424,0
Henkilöstön keskim. lukumäärä 6 9827 454
    
VAHINKOVAKUUTUS   
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien    
osuuttaMilj.e1 5071 422
VakuutusmaksutuototMilj.e949892
Voitto ennen verojaMilj.e125144
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE)%52,714,4
Riskisuhde ²)%74,870,7
Toimintakulusuhde ²)%23,523,5
Vahinkosuhde ²)%82,978,7
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²)%81,377,0
Liikekulusuhde ²)%16,917,2
Yhdistetty kulusuhde%99,895,9
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua%98,294,2
Henkilöstön keskim. lukumäärä 6 4686 928
    
HENKIVAKUUTUS   
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien    
osuuttaMilj.e351147
Voitto ennen verojaMilj.e3627
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE)%65,4-52,0
Liikekustannussuhde%127,8131,2
Henkilöstön keskim. lukumäärä 461471
    
OMISTUSYHTEISÖ   
Voitto ennen veroja Milj.e126-21
Henkilöstön keskim. lukumäärä  5355
    
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT   
Osakekohtainen tuloseuro0,440,23
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan   
tuloksen eräteuro1,06-0,10
Osakekohtainen oma pääomaeuro14,648,15
Osakekohtainen substanssieuro16,128,17
Antioikaistu ylin kurssi euro19,8514,75
Antioikaistu alin kurssi euro16,908,63
Osakekannan markkina-arvoMilj.e11 0246 242

 

 

¹) Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) kolmannen luvun mukaisesti konsolidointimenetelmällä. Vertailuvuonna vakavaraisuus on laskettu vakuutusyritysryhmän mukautetun vakavaraisuuden laskentaa koskevan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1106/2000) mukaisesti konsernitilinpäätöksen perusteella.

²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta eikä niitä siksi voida johtaa suoraan konsernin tuloslaskelmasta. Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi on esitetty liitteessä 13.

Osakekohtaisia tunnuslukuja laskettaessa on sekä tilinpäätöspäivän että keskimääräisenä osakemääränä käytetty 561 282 390 kpl:tta. Sampo Oyj:n omistamat 90 000 omaa osakketta on huomioitu molemmissa osakemäärissä.

Kiinteistöjen arvostuserot on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero sekä laskennallinen verovelka kiinteistöjen arvostuseroista.

Kokonaispääoman sekä oman pääoman tuoton laskennassa on käytetty konsernin laajaa tulosta.

Vakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu valtiovarainministeriön asetuksen ja sitä tarkentavan Finanssivalvonnan (ent. Vakuutusvalvontavirasto) ohje- ja määräyskokoelman mukaisesti.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
  
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), % 
+ kauden laaja tulos 
+ sijoitusten arvostuserojen muutos 
- verot (ml. laskennallisen verovelan muutos sijoitusten arvostuseroista)   x 100 %
+ oma pääoma yhteensä 
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen 
(vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) 
  
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % 
+ liikevoitto 
+ muut laajan tuloksen erät ennen veroja 
+ korkokulut ja muut rahoituskulut 
+ vastuuvelan perustekorko 
+ sijoitusten arvostuserojen muutosx 100 %
+ taseen loppusumma 
-  sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 
+ sijoitusten arvostuserot  
(vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) 
  
Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), % 
+ oma pääoma yhteensä 
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeenx 100 %
+ taseen loppusumma 
+ sijoitusten arvostuserot  
  
Vahinkovakuutuksen riskisuhde, % 
+ korvauskulut 
- korvausten käsittelykulutx 100 %
vakuutusmaksutuotot 
  
Vahinkovakuutuksen toimintakulusuhde, % 
+ liikekulut 
+ korvausten käsittelykulutx 100 %
vakuutusmaksutuotot 
  
Vahinkovakuutuksen vahinkosuhde, % 
korvauskulutx 100 %
vakuutusmaksutuotot 
  
Vahinkovakuutuksen liikekulusuhde, % 
liikekulutx 100 %
vakuutusmaksutuotot 
  
Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, % 
vahinkosuhde + liikekulusuhde 
  
Henkivakuutuksen liikekustannussuhde, %  
+ liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta 
+ korvausten selvittelykulutx 100 %
kuormitustulo  
  
Osakekohtaiset tunnusluvut 
  
Osakekohtainen tulos 
emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto 
osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä 
  
Osakekohtainen oma pääoma 
oma pääoma  (emoyhtiön omistajien osuus) 
osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä 
  
Osakekohtainen substanssi 
+ oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) 
+ noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa 
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen 
osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä 
  
Osakekannan markkina-arvo 
osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä 
x raportointikauden viimeinen kaupantekokurssi 
  

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN 
      
Milj. e1-3

/2010
10-12

/2009
7-9

/2009
4-6

/2009
1-3

/2009
      
Vakuutusmaksutulo1 7641 0778961 0361 470
Sijoitustoiminnan nettotuotot 354259348384165
Liiketoiminnan muut tuotot 36653
      
Korvauskulut-918-792-767-729-818
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos-759-61-17-165-390
Henkilöstökulut-135-134-136-125-115
Liiketoiminnan muut kulut-121-130-115-122-129
      
Rahoituskulut-25-25-23-21-17
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista1240000
      
Kauden voitto ennen veroja287199192264169
      
Verot-41-51-44-46-42
      
Kauden voitto 245148148217127
      
Kauden muut laajan tuloksen erät     
Muuntoerot83-81021710
Myytävissä olevat rahoitusvarat328-1891 5491 875-247
Rahavirtasuojaukset-2-31-88
Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä27----
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot-85-50-175-14342
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen351-2501 4771 741-186
      
KAUDEN LAAJA TULOS596-1021 6241 959-59
      
Kauden voitosta     
  Emoyhtiön omistajien osuus245148148217127
  Määräysvallattomien osuus00000
      
Kauden laajasta tuloksesta     
  Emoyhtiön omistajien osuus596-1011 6251 958-59
  Määräysvallattomien osuus00000

 

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA   
    
Milj. eLiite1-3/20101-3/2009
    
Vakuutusmaksutulo11 7641 470
Sijoitustoiminnan nettotuotot 2354165
Liiketoiminnan muut tuotot  33
    
Korvauskulut3-918-818
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -759-390
Henkilöstökulut4-135-115
Liiketoiminnan muut kulut -121-129
    
Rahoituskulut -25-17
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 1240
    
Kauden voitto ennen veroja 287169
    
Verot -41-42
    
Kauden voitto  245127
    
Kauden muut laajan tuloksen erät   
Muuntoerot 8310
Myytävissä olevat rahoitusvarat 328-247
Rahavirtasuojaukset -28
Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä 27-
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -8542
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen 351-186
    
KAUDEN LAAJA TULOS 596-59
    
Kauden voitosta   
  Emoyhtiön omistajien osuus 245127
  Määräysvallattomien osuus 00
    
Kauden laajasta tuloksesta   
  Emoyhtiön omistajien osuus 596-59
  Määräysvallattomien osuus 00
    
Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) 0,440,23
    
    
KONSERNITASE   
    
Milj. eLiite03/201012/2009
    
Varat   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3334
Sijoituskiinteistöt 123124
Aineettomat hyödykkeet5717688
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 5 1935 172
Rahoitusvarat6, 716 39715 479
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset82 6562 366
Laskennalliset verosaamiset 6081
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 479481
Muut varat 2 1931 439
Käteiset varat  832771
Varat yhteensä 28 68326 635
    
    
Velat   
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 913 80313 014
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 102 6452 359
Rahoitusvelat112 1852 098
Laskennalliset verovelat  592500
Varaukset 3335
Eläkevelvoitteet 101104
Muut velat  1 104912
Velat yhteensä 20 46319 022
    
Oma pääoma   
Osakepääoma 9898
Rahastot 1 5301 530
Kertyneet voittovarat 6 1445 889
Muut oman pääoman erät 44696
Emoyhtiön omistajien osuus 8 2197 613
Määräysvallattomien osuus 00
Oma pääoma yhteensä 8 2197 613
    
Oma pääoma ja velat yhteensä 28 68326 635

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS 
          
Milj. eOsake- pääomaYlikurssi- rahastoVara- rahastoSij. vapaan pääoman rahastoVoitto- varatMuunto-erotMyytävissä olevat rahoi-tusvarat*)Rahavirta-suojaus**)Yht.
          
Oma pääoma 1.1.2009981 161370-5 614-249-2 375114 631
          
Muutokset omassa pääomassa         
Osakeperusteiset maksut    0   0
Kauden laaja tulos    12710-191-6-59
          
Oma pääoma 31.3.2009981 161370-5 742-238-2 56664 573
          
          
Oma pääoma 1.1.201098041 5275 889-20028797 613
          
Muutokset omassa pääomassa         
Osakeperusteiset maksut    -1   -1
Muut muutokset    11   11
Kauden laaja tulos    245110242-2596
          
Oma pääoma 31.3.201098041 5276 144-8952978 219

 

 

*) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 283 (-233) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -41 (42) milj. euroa.  

**) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -2 (-7) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty - (1) milj. euroa.  

Kauden laaja tulos sisältää myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean muista laajan tuloksen eristä. Nordean muut laajan tuloksen erät koostuvat olennaisilta osin nettosijoitusten suojauksista sekä muuntoeroista, joten konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla muuntoerot sisältävät myös 27 milj. euron osuuden Nordean muista laajan tuloksen eristä.

Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä.

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA  
   
 1-3/20101-3/2009
   
Kauden alun rahavarat761499
Liiketoiminnan rahavirta-27928
Investointien rahavirta138-408
Rahoituksen rahavirta-5429
  Vieraan pääoman lisäys40929
  Vieraan pääoman vähennys-463-
Kauden lopun rahavarat8191 048

 

 

Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Laskelma on laadittu epäsuoralla esittämistavalla. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavarat sisältävät käteiset varat sekä muut enintään 3 kuukauden pituiset talletukset.

LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Sammon konsernitilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat olennaisilta osiltaan samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2009.

Sampo otti vuoden 2010 alusta käyttöön useita uusia tai muutettuja standardeja tai tulkintoja. Standardit ja tulkinnat löytyvät Sammon vuoden 2009 tilinpäätöksen laatimisperiaatteista.

Tilinpäätös on luettavissa Sammon internet-sivuilla osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Käyttöönotetuista standardeista merkittävin on uudistettu IFRS 3  Liiketoimintojen yhdistäminen. Standardi sisältää useita merkittäviä muutoksia yrityskauppojen kirjanpitokäsittelyyn sallimalla esim. vähemmistöosuuden arvostamisen vaihtoehtoisesti käypään arvoon tytäryhtiön nettovarojen suhteellisen osuuden sijaan. Valinnalla on vaikutuksia kirjattavaan liikearvon sekä vähemmistöosuuden määrään.

TULOSLASKELMA SEGMENTEITTÄIN 1.1. - 31.3.2010   
Milj. eVahinko-  vakuutusHenki- vakuutusOmistus-yhteisöElim.Konserni
      
Vakuutusmaksutulo1 416348--1 764
Sijoitustoiminnan nettotuotot 11721425-2354
Liiketoiminnan muut tuotot 504-63
      
Korvauskulut-710-208---918
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos-467-292---759
Henkilöstökulut-122-9-4--135
Liiketoiminnan muut kulut-108-14-33-121
      
Rahoituskulut-7-2-204-25
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista00124-124
      
Voitto ennen veroja 125361260287
      
Verot -33-8-10-41
      
Kauden voitto92271260245
      
Kauden muut laajan tuloksen erät     
Muuntoerot830--83
Myytävissä olevat rahoitusvarat18114520328
Rahavirtojen suojaus--2---2
Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä--27-27
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot-47-3700-85
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen216106290351
      
KAUDEN LAAJA TULOS3081331540596
      
Kauden voitosta     
  Emoyhtiön omistajien osuus    245
  Määräysvallattomien osuus    0
      
Kauden laajasta tuloksesta     
  Emoyhtiön omistajien osuus    596
  Määräysvallattomien osuus    0

 

 

 

TULOSLASKELMA SEGMENTEITTÄIN 1.1. - 31.3.2009   
      
Milj. eVahinko-  vakuutusHenki- vakuutusOmistus-yhteisöElim.Konserni
      
Vakuutusmaksutulo1 327144--1 470
Sijoitustoiminnan nettotuotot 10250-619165
Liiketoiminnan muut tuotot 502-53
      
Korvauskulut-630-187---818
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos-43545---390
Henkilöstökulut-106-7-2--115
Liiketoiminnan muut kulut-110-15-63-129
      
Rahoituskulut-8-3-92-17
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista00--0
      
Voitto ennen veroja 14427-2119169
      
Verot -36-66-5-42
      
Kauden voitto10821-1614127
      
Kauden muut laajan tuloksen erät     
Muuntoerot100--10
Myytävissä olevat rahoitusvarat-67-79-82-19-247
Rahavirtojen suojaus-8--8
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot17182542
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen-39-53-80-14-186
      
KAUDEN LAAJA TULOS69-32-960-59
      
Kauden voitosta     
  Emoyhtiön omistajien osuus    127
  Määräysvallattomien osuus    0
      
Kauden laajasta tuloksesta     
  Emoyhtiön omistajien osuus    -59
  Määräysvallattomien osuus    0

 

 

 

TASE SEGMENTEITTÄIN 31.3.2010   
      
Milj. eVahinko-  vakuutusHenki- vakuutusOmistus-yhteisöElim.Konserni
      
Varat     
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet2255-33
Sijoituskiinteistöt288610-123
Aineettomat hyödykkeet5501670-717
Sijoitukset osakkuusyrityksissä905 184-5 193
Rahoitusvarat10 7155 4492 772-2 53816 397
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset-2 656--2 656
Laskennalliset verosaamiset50010160
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista4754--479
Muut varat1 710177332-262 193
Käteiset varat55099183-832
Varat yhteensä14 1088 6438 496-2 56428 683
      
Velat     
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista9 3324 472--13 803
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista-2 645--2 645
Rahoitusvelat5711201 660-1662 185
Laskennalliset verovelat456136-0592
Varaukset33---33
Eläkevelvoitteet101---101
Muut velat748244138-261 104
Velat yhteensä11 2417 6161 798-19220 463
      
Oma pääoma     
Osakepääoma    98
Rahastot    1 530
Kertyneet voittovarat    6 144
Muut oman pääoman erät    446
Emoyhtiön omistajien osuus    8 219
Määräysvallattomien osuus    0
Oma pääoma yhteensä    8 219
      
Oma pääoma ja velat yhteensä    28 683
      
      
TASE SEGMENTEITTÄIN 31.12.2009    
      
Milj. eVahinko-  vakuutusHenki- vakuutusOmistus-yhteisöElim.Konserni
      
Varat       
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet2355-34
Sijoituskiinteistöt288710-124
Aineettomat hyödykkeet5211670-688
Sijoitukset osakkuusyrityksissä305 168-5 172
Rahoitusvarat10 2485 2162 554-2 53815 479
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset-2 366--2 366
Laskennalliset verosaamiset71-11081
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista4774--481
Muut varat1 26513376-361 439
Käteiset varat29268412-771
Varat yhteensä12 9278 0478 235-2 57426 635
      
Velat     
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista8 5834 431--13 014
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista-2 359--2 359
Rahoitusvelat5241321 609-1662 098
Laskennalliset verovelat40397--500
Varaukset35---35
Eläkevelvoitteet104---104
Muut velat71913495-36912
Velat yhteensä10 3677 1531 703-20219 022
      
Oma pääoma     
Osakepääoma    98
Rahastot    1 530
Kertyneet voittovarat    5 889
Muut oman pääoman erät    96
Emoyhtiön omistajien osuus    7 613
Määräysvallattomien osuus    0
Oma pääoma yhteensä    7 613
      
Oma pääoma ja velat yhteensä    26 635

 

 

 

MUUT LIITETIEDOT  
   
   
1 VAKUUTUSMAKSUT  
   
Vahinkovakuutustoiminta  
 1-3/20101-3/2009
Vakuutussopimuksista  
Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus1 4871 396
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus2026
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto1 5071 422
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta-91-96
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä1 4161 327
   
Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuun muutos-511-479
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta4544
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä949892
   
   
Henkivakuutustoiminta  
 1-3/20101-3/2009
Vakuutussopimuksista  
Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä11154
Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista10150
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista11
Yhteensä213104
Jälleenvakuutussopimukset10
Sijoitussopimuksista  
Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä0-
Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista13743
Yhteensä13743
Jälleenvakuuttajien osuus-3-4
Henkivakuutustoiminta yhteensä348144
   
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta  
Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset11082
Kertamaksut, vakuutussopimukset10322
Kertamaksut, sijoitussopimukset13743
Yhteensä350147
   
Konserni yhteensä1 7641 470
   
   
2 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT  
   
Vahinkovakuutustoiminta  
 1-3/20101-3/2009
Rahoitusvaroista   
Johdannaissopimuksista444
   
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista  
    Saamistodistukset46
    Osakkeet20
Yhteensä66
   
Lainoista ja muista saamisista 35
   
Myytävissä olevista rahoitusvaroista  
    Saamistodistukset11273
    Osakkeet ja osuudet9-9
Yhteensä12164
   
Yhteensä rahoitusvaroista134119
   
Tuotot muista varoista00
   
Palkkiokulut-2-2
   
Kulut muista kuin rahoitusveloista-1-1
   
Diskonttauksen purkuvaikutus-15-15
   
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä117102
   
Henkivakuutustoiminta  
 1-3/20101-3/2009
Rahoitusvaroista  
Johdannaissopimuksista-3116
   
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista  
    Saamistodistukset31
    Osakkeet ja osuudet00
Yhteensä31
   
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista  
    Saamistodistukset211
    Osakkeet ja osuudet120-17
    Lainat ja muut saamiset00
    Muut-1-1
Yhteensä140-17
   
Lainoista ja muista saamisista 33
   
Myytävissä olevista rahoitusvaroista  
    Saamistodistukset5856
    Osakkeet ja osuudet37-10
Yhteensä9545
   
Yhteensä rahoitusvaroista21148
   
Muista varoista12
   
Palkkiotuotot, netto20
   
Henkivakuutustoiminta yhteensä21450
   
Omistusyhteisö  
 1-3/20101-3/2009
Rahoitusvaroista  
Johdannaissopimuksista140
   
Lainoista ja muista saamisista 91
   
Myytävissä olevista rahoitusvaroista  
    Saamistodistukset212
    Osakkeet ja osuudet0-18
Yhteensä2-7
   
Muista varoista00
   
Palkkiot, netto00
   
Omistusyhteisö yhteensä25-6
   
Segmenttien väliset eliminoinnit-219
   
Konserni yhteensä354165
   
   
3  KORVAUSKULUT  
   
Vahinkovakuutustoiminta1-3/20101-3/2009
   
Maksetut korvaukset-726-629
Jälleenvakuuttajien osuus6034
Maksetut korvaukset, netto-667-595
Korvausvastuun muutos23-10
Jälleenvakuuttajien osuus-66-25
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä-710-630
   
   
Henkivakuutustoiminta1-3/20101-3/2009
   
Maksetut korvaukset-176-149
Jälleenvakuuttajien osuus33
Maksetut korvaukset, netto-174-146
Korvausvastuun muutos-35-41
Jälleenvakuuttajien osuus00
Henkivakuutustoiminta yhteensä-208-187
   
Konserni yhteensä-918-818
   
   
4 HENKILÖSTÖKULUT  
   
Vahinkovakuutustoiminta1-3/20101-3/2009
   
Palkat ja palkkiot-88-78
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut00
Eläkekulut-15-15
Muut henkilösivukulut-18-13
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä-122-106
   
   
Henkivakuutustoiminta1-3/20101-3/2009
   
Palkat ja palkkiot-6-5
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut-10
Eläkekulut-1-1
Muut henkilösivukulut-10
Henkivakuutustoiminta yhteensä-9-7
   
   
Omistusyhteisö 1-3/20101-3/2009
   
Palkat ja palkkiot-2-2
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut-10
Eläkekulut00
Muut henkilösivukulut00
Omistusyhteisö yhteensä-4-2
   
Konserni yhteensä-135-115

 

 

5 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET  
   
Vahinkovakuutustoiminta03/201012/2009
   
Liikearvo535506
Asiakassuhteet56
Muut aineettomat hyödykkeet108
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä550521
   
Henkivakuutustoiminta03/201012/2009
   
Liikearvo153153
Muut aineettomat hyödykkeet1414
Henkivakuutustoiminta yhteensä167167
   
Omistusyhteisö03/201012/2009
   
Muut aineettomat hyödykkeet00
   
Konserni yhteensä717688
   
   
6 RAHOITUSVARAT  
   
Vahinkovakuutustoiminta  
 03/201012/2009
   
Johdannaissopimukset (liite nro 7)4684
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat  
   Saamistodistukset137136
   Osakkeet ja osuudet2127
Yhteensä158163
Lainat ja muut saamiset  
   Lainat512
   Jälleenvakuutustalletesaamiset11
Yhteensä 523
Myytävissä olevat rahoitusvarat  
   Saamistodistukset9 0308 797
   Osakkeet ja osuudet1 4281 201
Yhteensä10 4589 998
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä10 71510 248
   
Henkivakuutustoiminta  
 03/201012/2009
   
Johdannaissopimukset (liite nro 7)6866
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat  
   Saamistodistukset4646
   Osakkeet ja osuudet114
Yhteensä5850
Lainat ja muut saamiset  
   Lainat2624
   Jälleenvakuutustalletesaamiset22
Yhteensä2826
Myytävissä olevat rahoitusvarat  
   Saamistodistukset3 3253 289
   Osakkeet ja osuudet *)1 9711 785
Yhteensä5 2965 074
Henkivakuutustoiminta yhteensä5 4495 216
   
*) josta korkorahastosijoituksia124157
   
Omistusyhteisö  
 03/201012/2009
   
Johdannaissopimukset (liite nro 7)2812
Lainat ja muut saamiset  
   Talletukset11
Myytävissä olevat rahoitusvarat  
   Saamistodistukset337135
   Osakkeet ja osuudet3736
Yhteensä374172
Sijoitukset tytäryhtiöissä2 3702 370
Omistusyhteisö yhteensä2 7722 554
   
Segmenttien väliset eliminoinnit-2 538-2 538
   
Konserni yhteensä16 39715 479

 

 

7 JOHDANNAISSOPIMUKSET      
       
Vahinkovakuutustoiminta 03/2010  12/2009 
  Käypä arvoKäypä arvo Käypä arvoKäypä arvo
 Kohde-et.   nimell.arvoVaratVelatKohde-et.   nimell.arvoVaratVelat
Kaupankäyntijohdannaiset      
Korkojohdannaiset1 208152849220
Valuuttajohdannaiset3 856301333 3656288
Osakejohdannaiset641-1-0
Yhteensä5 128461354 2158488
       
Suojaavat johdannaiset      
Käypää arvoa suojaavat1990021700
       
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä5 327461354 4328489
       
       
Henkivakuutustoiminta 03/2010  12/2009 
  Käypä arvoKäypä arvo Käypä arvoKäypä arvo
 Kohde-et.   nimell.arvoVaratVelatKohde-et.   nimell.arvoVaratVelat
Kaupankäyntijohdannaiset      
Korkojohdannaiset1 6404341 406513
Valuuttajohdannaiset96288852429
Muut johdannaiset896414-0
Yhteensä2 69156172 2725432
       
Suojaavat johdannaiset      
Rahavirtaa suojaavat11812-36512-
Käypää arvoa suojaavat32503227--
Yhteensä44312359112-
       
Henkivakuutustoiminta yhteensä3 13468202 8636632
       
       
Omistusyhteisö 03/2010  12/2009 
  Käypä arvoKäypä arvo Käypä arvoKäypä arvo
 Kohde-et.   nimell.arvoVaratVelatKohde-et.   nimell.arvoVaratVelat
Kaupankäyntijohdannaiset      
Korkojohdannaiset97522-9757-
Valuuttajohdannaiset38104810
Osakejohdannaiset54584247
Yhteensä1 0682881 065127

 

 

8 SIJOITUSSIDONNAISTEN SOPIMUSTEN KATTEENA OLEVAT SIJOITUKSET
   
Henkivakuutustoiminta  
 03/201012/2009
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat  
Saamistodistukset454365
Osakkeet ja osuudet2 1031 923
Lainat ja saamiset8570
Johdannaissopimukset128
Henkivakuutustoiminta yhteensä2 6562 366
   
   
9 VELAT VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUKSISTA  
   
Vahinkovakuutustoiminta  
 03/201012/2009
Vakuutussopimukset  
Vakuutusmaksuvastuu2 2241 668
Korvausvastuu7 1086 915
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä9 3328 583
   
Jälleenvakuuttajien osuus  
Vakuutusmaksuvastuu9649
Korvausvastuu379428
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä475477
   
   
Henkivakuutustoiminta  
 03/201012/2009
Vakuutussopimukset  
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon  
   Vakuutusmaksuvastuu2 5272 513
   Korvausvastuu1 8771 844
Yhteensä4 4044 358
Velka muista vakuutussopimuksista  
   Vakuutusmaksuvastuu1313
   Korvausvastuu00
Yhteensä1413
Yhteensä4 4184 371
   
Jälleenvakuutussopimukset  
   Vakuutusmaksuvastuu11
   Korvausvastuu22
Yhteensä33
   
Vakuutussopimukset yhteensä  
Vakuutusmaksuvastuu2 5412 528
Korvausvastuu1 8791 846
Yhteensä4 4214 374
   
Sijoitussopimukset  
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon  
   Vakuutusmaksuvastuu5157
   
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä  
Vakuutusmaksuvastuu2 5922 585
Korvausvastuu1 8791 846
Henkivakuutustoiminta yhteensä4 4724 431
   
Jälleenvakuuttajien osuus  
Vakuutusmaksuvastuu00
Korvausvastuu44
Henkivakuutustoiminta yhteensä44

Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.

 

Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.

Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.

 

Konserni yhteensä13 80313 014

 

10 VELAT SIJOITUSSIDONNAISISTA VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUKSISTA 
     
Henkivakuutustoiminta03/201012/2009  
     
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset2 1231 961  
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset522398  
Henkivakuutustoiminta yhteensä2 6452 359  
     
11 RAHOITUSVELAT    
     
Vahinkovakuutustoiminta03/201012/2009  
     
Johdannaissopimukset (liite nro 7)13589  
     
Velat, joilla on huonompi etuoikeus    
Pääomalainat436435  
     
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä571524  
     
     
Henkivakuutustoiminta03/201012/2009  
     
Johdannaissopimukset (liite nro 7)2032  
     
Velat, joilla on huonompi etuoikeus    
Pääomalainat100100  
     
Henkivakuutustoiminta yhteensä120132  
     
     
Omistusyhteisö03/201012/2009  
     
Johdannaissopimukset (liite nro 7)87  
     
Liikkeeseen lasketut velkakirjat    
Yritystodistukset525466  
Joukkovelkakirjalainat991962  
Yhteensä1 5161429  
     
Velat, joilla on huonompi etuoikeus    
Debentuurit-37  
     
Muut     
Eläkelainat130130  
Muut lainat66  
Yhteensä136136  
     
Omistusyhteisö yhteensä1 6601 609  
     
Segmenttien väliset eliminoinnit-166-166  
     
Konserni yhteensä2 1852 098  
     
     
12 EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET   
     
Vahinkovakuutustoiminta    
 03/201012/2009  
Taseen ulkopuoliset sitoumukset    
Takaukset1819  
Muut peruuttamattomat sitoumukset5769  
Yhteensä7588  
     
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset    
 03/201003/201012/200912/2009
Vakuudeksi annettu omaisuusAnnettu vakuusVelat  /sitoumuksetAnnettu vakuusVelat/si- toumukset
Käteiset varat9797
Sijoitukset    
- Sijoitusarvopaperit134110124101
Yhteensä143117133108
     
Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset03/201012/2009  
Maksettavat vähimmäisvuokrat    
yhden vuoden kuluessa3232  
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua8082  
yli viiden vuoden kuluttua105106  
Yhteensä218220  
     
     
Henkivakuutustoiminta    
 03/201012/2009  
Taseen ulkopuoliset sitoumukset    
Rahastositoumukset431357  
     
 03/201012/2009  
Muut sitoumukset    
IT-hankinnat00  
     
Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset03/201012/2009  
Maksettavat vähimmäisvuokrat    
yhden vuoden kuluessa22  
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua77  
yli viiden vuoden kuluttua01  
Yhteensä910  
     
     
Omistusyhteisö    
 03/201012/2009  
Taseen ulkopuoliset sitoumukset    
Rahastositoumukset33  
     
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset    
 03/201003/201012/200912/2008
Vakuudeksi annettu omaisuusAnnettu vakuusVelat/si- toumuksetAnnettu vakuusVelat/si- toumukset
Sijoitukset    
- Kiinnitetyt panttivelkakirjat156156
     
Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset03/201012/2009  
Maksettavat vähimmäisvuokrat    
yhden vuoden kuluessa11  
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua33  
yli viiden vuoden kuluttua22  
Yhteensä67  
     
     
13 VAHINKOVAKUUTUKSEN TULOSANALYYSI   
     
 1-3/20101-3/2009  
     
Vakuutusmaksutuotot949892  
Korvauskulut-772-687  
Liikekulut-160-153  
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 00  
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto5153  
Vakuutustekninen kate68105  
Sijoitustoiminnan nettotuotto125109  
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto-66-68  
Muut tuotot ja kulut-2-2  
Liikevoitto125144  
     
     
14 SAMPO OYJ:N TULOSLASKELMA JA TASE (FAS)   
     
TULOSLASKELMA       
 1-3/20101-3/2009  
     
Liiketoiminnan muut tuotot43  
Henkilöstökulut-4-2  
Poistot ja arvonalentumiset 00  
Liiketoiminnan muut kulut-3-6  
Liikevoitto-3-5  
Rahoitustuotot ja kulut209-15  
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja206-21  
Tuloverot-16  
Tilikauden voitto206-15  
     
     
TASE03/201012/2009  
     
VASTAAVAA    
Pysyvät vastaavat    
Aineettomat hyödykkeet11  
Aineelliset hyödykkeet44  
Sijoitukset    
   Osuudet saman konsernin yrityksissä2 3702 370  
   Saamiset saman konsernin yrityksiltä122122  
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä5 2265 168  
   Saamiset omistusyhteysyrityksiltä50-  
   Muut osakkeet ja osuudet4241  
   Muut saamiset 16514  
Saamiset36898  
Rahat ja pankkisaamiset183412  
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ8 5318 229  
     
VASTATTAVAA    
Oma pääoma    
Osakepääoma9898  
Käyvän arvon rahasto-2-3  
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto1 5271 527  
Muut rahastot273273  
Edellisten tilikausien voitto / tappio4 6404 108  
Tilikauden voitto 206531  
Oma pääoma yhteensä6 7416 534  
     
Vieras pääoma    
Pitkäaikainen1 1211 129  
Lyhytaikainen669567  
Vieras pääoma yhteensä1 7901 696  
     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ8 5318 229  

 

 

 

Sivun alkuun