Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojaselosteessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2010

Vahva vuosineljännes jälleen kerran

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2010 tammi-syyskuulta kohosi voimakkaasti ja oli 959 miljoonaa euroa (625). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli 1 344 miljoonaa euroa (3 524).

- Osakekohtainen tulos kohosi 1,43 euroon (0,88) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 2,39 euroa (6,05). Konsernin oman pääoman tuotto oli 22,3 prosenttia (75,8).

- Osakekohtainen substanssi ylsi kaikkien aikojen ennätykseen 16,54 euroon (14,63) huhtikuussa 2010 maksetusta 1 euron osakekohtaisesta osingosta huolimatta. Tämä oli hyvien raportoitujen tulosten, Nordean osakekurssin nousun ja suotuisen valuuttakurssikehityksen ansiota. Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi verojen jälkeen 630 miljoonaan euroon (296).

- Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli tammi-syyskuussa 93,0 prosenttia (92,0). Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 519 miljoonaan euroon (476) ja tulos  markkina-arvoin ylsi 729 miljoonaan euroon (932). Oman pääoman tuotto oli 39,0 prosenttia (54,0).

- Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 100 miljoonaa euroa (85) ja tulos markkina-arvoin oli 228 miljoonaa euroa (404). Oman pääoman tuotto oli 35,2 prosenttia (116,5).

- Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä. Segmenttikohtaisessa raportoinnissa Nordean osuus on kirjattu Omistusyhteisö-segmenttiin. Omistusyhteisön tulos ennen veroja oli 343 miljoonaa euroa (41), josta Nordean osuus oli 371 miljoonaa euroa.

- Sampo-konsernin sijoitusomaisuus oli 30.9.2010 Nordea-omistus pois lukien 17,8 miljardia (16,1). Sijoitusomaisuudesta 79 prosenttia (82) oli korkoinstrumenteissa, 17 prosenttia (15) osakkeissa ja 3 prosenttia (3) muissa omaisuuslajeissa.

AVAINLUVUT 1-9/2010  1-9/2009  Muutos-%  Q3/2010  Q3/2009  Muutos-% 
Milj. e            
Tulos ennen veroja 959 625 53 338 192 76
  Vahinkovakuutus 519 476 9 186 167 11
  Henkivakuutus 100 85 18 31 32 -3
  Osakkuusyhtiö (Nordea) 371 - - 140 - -
  Omistusyhteisö (pl. Nordea 
  vuonna 2010)
-28 41 - -19 -12 57
Tilikauden tulos 801 493 62 284 148 92


 

    Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,43 0,88 0,55 0,51 0,27 0,24
Tulos/osake markkina-arvoin (sis. käyvän arvon rahaston muutos), euroa 2,39 6,05 -3,66 1,01 2,72 -1,71
Substanssi/osake, euroa *) 16,54 14,63 1,91 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 933 7 376 -443 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 167,0 158,3 8,7 - - -
Oman pääoman tuotto, % 22,3 75,8 -53,5 - - -

*) Vertailuajankohta 31.12.2009

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2009 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

 

VUODEN 2010 KOLMAS NELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 338 miljoonaa euroa (192). Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,27). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,01 euroa (2,72).

Osakekohtainen substanssi kasvoi vuoden 2010 heinä-syyskuussa 2,04 euroa.

Vahinkovakuutustoiminnassa kolmas vuosineljännes oli hyvä, yhdistetty kulusuhde parani 90,6 prosenttiin (90,9). Tulos ennen veroja kohosi 186 miljoonaan euroon (167).

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 31 miljoonaa euroa (32). Maksutulo kasvoi 23 prosenttia 223 miljoonaan euroon (181).

Omistusyhteisö-segmentin heinä-syyskuun tulos ennen veroja oli 121 miljoonaa euroa (-12), josta 140 miljoonaa euroa tuli Nordean vuoden 2010 kolmannen neljänneksen tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta.

 

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat sekä Baltia ja Venäjä.

  Milj. e 1-9/2010 1-9/2009 Muutos-% Q3/2010 Q3/2009 Muutos-%
               
  Vakuutusmaksutulo 3 142 2 889 9 784 715 10
  Sijoitustoiminnan nettotuotot 341 284 20 104 93 12
  Muut tuotot 18 17 4 6 6 3
  Korvauskulut -2 017 -1 847 9 -660 -613 8
  Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -240  

 

-177
35 197 201 -2
  Henkilöstökulut -358 -347 3 -123 -127 -3
  Muut kulut -345 -321 8 -115 -100 14
  Rahoituskulut -21 -22 -6 -7 -7 0
  Tulos ennen veroja 519 476 9 186 167 11
               
  Avainluvut            
        Muutos     Muutos
  Yhdistetty kulusuhde, % 93,0 92,0 1,0 90,6 90,9 -0,3
  Riskisuhde, % 69,5 68,1 1,4 67,2 66,9 0,3
  Toimintakulusuhde, % 23,5 23,8 -0,3 23,5 24,0 -0,5
  Liikekulusuhde, % 17,0 17,3 -0,3 17,0 17,3 -0,3
  Oman pääoman tuotto, % 39,0 54,0 -15,0 - - -
  Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)  

6 415
 

6 863
-448 - - -
                     

Vahinkovakuutuksen tammi-syyskuun 2010 tulos ennen veroja kohosi 519 miljoonaan euroon (476). Vakuutustekninen tulos aleni 340 miljoonaan euroon (374)alhaisesta korkotasosta johtuneidenpienempien allokoitujen sijoitustoiminnan tuottojen ja alhaisemman merkintätuloksen vuoksi. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos oli 177 miljoonaa euroa (186), Yritysasiakkaiden 101 miljoonaa euroa (106), Suurasiakkaiden 45 miljoonaa euroa (55) sekä Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan 13 miljoonaa euroa (20).

Oman pääoman tuotto (RoE) ylitti selkeästi 17,5 prosentin tavoitteen ja oli 39,0 prosenttia (54,0). Oman pääoman tuottoa kasvatti valuuttakurssien suotuisa kehitys. Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 11,7 prosenttia (13,8). Käyvän arvon rahasto kasvoi 30.9.2010 mennessä 283 miljoonaan euroon (105).

Yhdistetty kulusuhde oli vuoden 2010 tammi-syyskuussa 93,0 prosenttia (92,0), johon vaikutti osaltaan se, että heinä-syyskuussa yhdistetty kulusuhde oli 90,6 prosenttia (90,9). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 92 miljoonalla eurolla (79). Riskisuhde oli 69,5 prosenttia (68,1). Riskisuhde heikkeni 1,4 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta vaikean ensimmäisen vuosineljänneksen vuoksi.

Henkilöasiakkaiden yhdistetty kulusuhde kohosi 93,2 prosenttiin (92,3). Nimelliskustannukset pysyivät ennallaan ja toimintakulusuhde aleni 0,7 prosenttiyksikköä 23,7 prosenttiin. Riskisuhde heikkeni 1,7 prosenttiyksikköä ensimmäiselle vuosineljännekselle osuneiden vaikeiden talviolojen vuoksi. Riskisuhteeseen ei tullut kolmannella vuosineljänneksellämerkittäviä muutoksia Suomen poikkeuksellisista myrskyistä ja Tanskan rankkasateista huolimatta. Yritysasiakkaiden yhdistetty kulusuhde säilyi lähes ennallaan ja oli 93,3 prosenttia (93,1). Suurasiakkaiden yhdistetty kulusuhde nousi 92,4 prosenttiin (90,9) suurvahinkoihin liittyvien korvauskulujen noustua. Riskisuhde heikkeni 1,7 prosenttiyksikköä 73,9 prosenttiin. Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan yhdistetty kulusuhde oli 92,1 prosenttia (89,4).

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 9 prosenttia 3 332 miljoonaan euroon (3 083). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo nousi 0,6 prosenttia. Henkilöasiakkaiden maksutulo kasvoi kiinteillä valuuttakursseilla 3,9 prosenttia. Kasvu oli suurinta Tanskassa, mutta maksutulokehitysoli suotuisaa kaikissa maissa. Yritysasiakkaiden maksutulo kasvoi 0,2 prosenttia Norjan ja Tanskan maksutulon kasvun ansiosta. Suurasiakkaat-liiketoiminta kärsi edelleen taantumasta, maksutulo laski 4,4 prosenttia. Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan maksutulo laski 18,4 prosenttia.

Toimintakulusuhde parani kaikilla muilla liiketoiminta-alueilla kuin Baltia ja Venäjä -liiketoiminnassa. Toimintakulusuhde oli 23,5 prosenttia (23,8). Nimelliskulut laskivat valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen 2 prosenttia.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 30.9.2010 yhteensä 11,8 miljardia euroa (10,7), josta 87 prosenttia (89) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin ja 12 prosenttia (11) osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat 341 miljoonaan euroon (284). Sijoitusten keskimääräinen tuotto käyvin arvoin oli tammi-syyskuussa 5,7 prosenttia (10,1). Korkosijoitusten duraatio oli 1,7 vuotta (2,5). 

If Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon oli syyskuun 2010 lopussa 86 prosenttia (77). Vakavaraisuuspääoma oli 3 599 miljoonaa euroa (2 943). Korvausvastuu oli maksutuloon suhteutettuna 174 prosenttia (172) ja maksettuihin korvauksiin suhteutettuna 241 prosenttia (240).


Henkivakuutus

Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja sen tytäryhtiö, eurooppayhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE. Mandatum Life Insurance Baltic SE:n kotipaikka on Viro. Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta.

Milj. e 1-9/2010  1-9/2009  Muutos-%  Q3/2010  Q3/2009  Muutos-%   
               
Vakuutusmaksutulo 827 513 61 223 181 23  
Sijoitustoiminnan nettotuotot 440 495 -11 195 244 -20  
Muut tuotot 0 0 6 0 0 -  
Korvauskulut -630 -466 35 -195 -154 26  
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos -468 -395 19 -172 -217 -21  
Henkilöstökulut -25 -20 25 -8 -7 24  
Muut kulut -37 -37 1 -10 -13 -23  
Rahoituskulut -6 -6 -1 -2 -2 16  
Tulos ennen veroja 100 85 18 31 32 -3  
               
Avainluvut              
      Muutos        
Liikekustannussuhde, % 113,6 116,5 2,9 - - -  
Oman pääoman tuotto, % 35,2 116,5 -81,3 - - -  
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)  

465
 

459
6 - - -  
                     

Mandatum Lifen maksutulon kasvu ja tulos säilyivät kolmannella vuosineljänneksellähyvinä. Maksutulo kohosi yli 60 prosenttia ja oli 827 miljoonaa euroa (513).

Henkivakuutustoiminnan tammi-syyskuun 2010 tulos ennen veroja oli 100 miljoonaa euroa (85). Sijoitustoiminnan nettotuotot sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja lukuun ottamatta olivat 233 miljoonaa euroa (205). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitustuotot olivat 206 miljoonaa euroa (290). Käyvän arvon rahasto kasvoi 362 miljoonaan euroon, kun se vuodenvaihteessa oli 210 miljoonaa euroa. Henkivakuutustoiminnan oman pääoman tuotto (RoE) oli 35,2 prosenttia (116,5).

Mandatum Life -konsernilla oli 30.9.2010 sijoitusomaisuutta 5,8 miljardin euron (5,4) arvosta, kun summaan ei lasketa mukaan 2,9 miljardin euron (2,4) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. Korkosijoitusten osuus oli 64 prosenttia (68), osakesijoitusten 27 prosenttia (23), private equityn 4 prosenttia (4), kiinteistöjen 3 prosenttia (3) ja muiden sijoitusten osuus 2 prosenttia (2).

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2010 tammi-syyskuussa 8,0 prosenttia (14,0).Korkosijoitusten duraatio oli syyskuun 2010 lopussa 2,4 vuotta (2,6).

Mandatum Lifen vakavaraisuuspääoma jatkoi nopeaa vahvistumistaan vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä ja oli 1 210 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde kohosi 23,4 prosenttiin (18,5). Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 7,3 miljardia euroa (6,8), josta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus oli 2,9 miljardia (2,4). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus kasvoi 39 prosenttiin (35).

Henkivakuutussegmentin liikekustannussuhde parani 113,6 prosenttiin (116,5). Liikekustannussuhde ei huomioi kaikkia liikekulujen kattamiseksi kerättyjä palkkioita. Hankintavuoden tulosta kuormittaa se, että Mandatum Life ei aktivoi hankintakustannuksiaan.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi yli 60 prosenttia ja oli 827 miljoonaa euroa (513). Sijoitussidonnaisten tuotteiden osuus kokonaismaksutulosta oli 72 prosenttia (69). Baltian maiden henkivakuutustoimintojen vakuutusmaksutulo oli 44 miljoonaa euroa (29).

Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa 22,9 prosenttia (23,6) ja sijoitussidonnaisten henkivakuutusten 28,0 prosenttia (26,6). Kun henkivakuutusalan maksutulotilastoista poistetaan kahteen kertaa kirjattu maksutulo, oli Mandatum Lifen markkinaosuus 24,9 prosenttia. Eliminoinnilla ei ole vaikutusta sijoitussidonnaisen vakuutuksen markkinaosuuksiin. Baltian maissa markkinaosuus oli 21 prosenttia (15).

 

Omistusyhteisö

Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti 30.9.2010 yli 20 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sammon osakkuusyhtiö.

 Milj. e 1-9/2010  1-9/2009  Muutos-%  Q3/2010  Q3/2009  Muutos-%   
               
Sijoitustoiminnan nettotuotot 57 93 -38 9 6 39  
Liiketoiminnan muut tuotot 12 9 29 4 3 25  
Henkilöstökulut -10 -8 25 -3 -2 47  
Liiketoiminnan muut kulut -8 -14 -39 -2 -3 -28  
Rahoituskulut -78 -39 99 -26 -16 60  
Osuus osakkuusyritysten voitoista 371 - - 140 - -  
Tulos ennen veroja 343 41 741 121 -12 -  
       

Muutos
       
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä(FTE) 53 54 -1 -  

-
-  


Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 343 miljoonaa euroa (41), josta 371 miljoonaa euroa tuli Sammon osuudesta Nordean tammi-syyskuun 2010 tuloksesta. Segmentin kolmannen neljänneksen tulos ilman Nordean osuutta oli -19 miljoonaa euroa.

Sampo Oyj:n omistus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 5,5 miljardiin euroon. Omistuksen markkina-arvo oli 30.9.2010 noin 6,4 miljardia euroa. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron arvosta (2,4) tytäryhtiöiden osakkeita.

Sampo Oyj:llä oli 30.9.2010 velkarahoitusta 1 735 miljoonaa euroa, josta senior-ehtoisia joukkovelkakirjalainoja oli 1 026 miljoonaa euroa ja yritystodistuksia 580 miljoonaa euroa. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 28prosenttia (24) yhtiön omasta pääomasta.


Osakkuusyhtiö Nordea Bank

Sammolla oli 30.9.2010 omistuksessaan 830 440 497 Nordean osaketta, mikä vastaa 20,5 prosenttia Nordean osakkeista. Nordean osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 6,39 euroa osakkeelta ja kirja-arvo konsernin taseessa oli 6,65 euroa osakkeelta. 30.9.2010 Nordean päätöskurssi oli 7,63 euroa.

Sampo Oyj:n Nordea-omistuksen ylitettyä 20 prosentin rajan on Nordeaa käsitelty 31.12.2009 alkaen Sampo-konsernin tilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Sammon osuus Nordean nettotuloksesta näkyy Sampo-konsernin tuloslaskelman Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista -rivillä.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 27.10.2010 julkaisemaan tammi-syyskuun 2010 osavuosikatsaukseen.

Tuotot olivat ennätyksellisen hyvät. Ne kasvoivat 9 prosenttia edellisneljänneksestä ja 4 prosenttia edellisvuoden kolmannesta vuosineljänneksestä. Asiakastoiminnot tekivät edelleen hyvää tulosta. Luotonannon volyymit kasvoivat 4 prosenttia ja talletusvolyymit 3 prosenttia edellisneljänneksestä. Marginaalit pysyivät neljänneksen aikana yleisesti vakaina ja markkinaosuudet kasvoivat lähinnä henkilöasiakassegmenteissä.

Konsernin nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä nousi toisen neljänneksen matalalta tasolta. Kulut kasvoivat prosentin ja henkilöstökulut 3 prosenttia edellisneljänneksestä. Paikallisissa valuutoissa laskettuna kulut laskivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä2 prosenttia, kun konsernin kehityshankkeisiin liittyviä kuluja ei oteta huomioon. Luottotappioiden nettomäärä oli 207 miljoonaa euroa. Summasta 50 miljoonaa euroa liittyy Tanskan valtion takausjärjestelmään. Luottotappiotaso laski noin 6 pistettä edellisneljänneksestä ja oli 29 pistettä, kun Tanskan valtion takausjärjestelmään liittyvät luottotappiot otetaan huomioon, ja 22 pistettä, kun niitä ei oteta huomioon.

Liikevoitto kasvoi 32 prosenttia edellisneljänneksestä. Tämä oli lähinnä rahoituskatteen ja käypään arvoon arvostettavien erien nettotuloksen nousun ansiota. Riskisopeutettu tulos kasvoi 37 prosenttia edellisneljänneksestä.

Uusia avain- ja private banking -asiakkaita saatiin edelleen runsaasti. Näiden asiakkaiden määrä kasvoi kuukausittain yli 15 000:lla. Noin 60 prosenttia uusista avain- ja private banking -asiakkaista oli Nordealle uusia asiakkaita.

Nordea hyötyi edelleen hyvästä maineestaan varainhankinnan markkinoilla ja laski liikkeeseen pitkäaikaisia lainoja koko kolmannen neljänneksen ajan. Nordea laski heinä-syyskuussa liikkeeseen ensimmäisen vakuudellisen joukkolainansa Norjassa. Lisäksi Nordea julkisti vakuudellisten joukkolainojen ohjelman Suomessa, ja ensimmäisen liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä.

Rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen (ei sisällä hybridilainoja) suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 10,4 prosenttia ennen Basel II:n mukaisten siirtymäsäännösten huomioon ottamista (10,0 prosenttia toisella neljänneksellä). Siirtymäsäännösten mukaan laskettuna rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 9,1 prosenttia (9,0 prosenttia). Valuuttakurssimuutosten vaikutus tuottojen ja kulujen kasvuun oli noin 1 prosenttiyksikkö edellisneljänneksestä ja noin 4-5 prosenttiyksikköä viime vuoden kolmannesta vuosineljänneksestä.


TAPAHTUMAT TAMMI-SYYSKUUSSA 2010

Henkilöstö

Sampo-konsernissa työskenteli 30.9.2010 osa-aikaiset työntekijät kokoaikaisiksi työntekijöiksi muuntaen 6 920 henkeä, kun 31.12.2009 vastaava luku oli 7 087. Keskimäärin Sampo-konsernissa työskenteli tammi-syyskuussa 6 933 henkeä (7 454).

Katsauskauden lopulla konsernin henkilöstöstä noin 92 prosenttia eli 6 391 henkeä työskenteli vahinkovakuutustoiminnoissa. Vahinkovakuutustoimintojen henkilöstöstä työskenteli Suomessa 1 725 henkeä, Ruotsissa 1 856 henkeä, Norjassa 1 535 henkeä sekä Baltiassa ja muissa maissa 1 275 henkeä. Vahinkovakuutustoimintojen henkilöstömäärä laski hieman.

Konsernin henkilöstöstä reilut 7 prosenttia eli 476 henkeä työskenteli henkivakuutusliiketoiminnassa. Henkivakuutusliiketoiminnan henkilöstöstä 371 henkeä työskenteli Suomessa ja 105 henkeä Baltiassa. Henkilömäärä kasvoi vuodenvaihteesta viisi prosenttia.

Konsernin henkilöstöstä vajaa prosentti eli 53 henkeä työskenteli emoyhtiö Sampo Oyj:ssä. Emoyhtiön henkilöstövahvuus säilyi entisellään.


Johdon pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät

Sammon hallitus hyväksyi 8.6.2010 kaikkia Sampo-konsernin yhtiöitä koskevan Palkitsemiskoodin. Konsernin yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet Palkitsemiskoodiin perustuvat yhtiökohtaiset palkitsemispolitiikat. Koodi käsittää muun muassa johdon kannustimien periaatteet. Koodi on luettavissa Internetissä osoitteessa www.sampo.com/palkitseminen.

Sampo-konsernissa on kahdenlaisia kannustinjärjestelmiä: osakkeen arvonnousuun sidottuja johdon pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkiojärjestelmä. Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat maksut perustuvat Sammon osakekurssin kehitykseen noin kolmen vuoden aikajaksolla kunkin kannustinjärjestelmän liikkeelle laskemisesta alkaen. Kannustinjärjestelmissä on asetettu minimivaatimukset osakekurssikehitykselle ja yhtiön kannattavuudelle sekä yläraja maksettaville kannustimille. Lisäksi osa kannustimina saaduista suorituksista on käytettävä Sammon osakkeiden hankkimiseen ja osakkeet on pidettävä tietty aika.

Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous hyväksyi Sampo 2006 -osakepalkkiojärjestelmän Sammon johtoryhmän jäsenille. Järjestelmän piiriin kuuluville myönnetään enintään etukäteen määrätty määrä Sammon osakkeita, jos Sammon osakekurssi ja vakuutustuottotavoitteet ylittävät ehtojen mukaiset arvot. Suoritus maksetaan Sammon osakkeina, käteisenä tai näiden yhdistelmänä. Lisäksi osakkeet on pidettävä tietty aika.

Johdon pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä maksettiin tammi-syyskuussa 2010 palkkioita 10 miljoonalla eurolla (0). Sampo 2006 -osakepalkkiojärjestelmästä ei maksettu palkkioita (0).

Johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat luettavissa Sammon kotisivuilla osoitteessa www.sampo.com/palkitseminen.

 

Osakkeet ja osakepääoma

Sammon hallitus päätti 8.6.2010 mitätöidä yhtiökokoukselta saamallaan valtuutuksellavuoden 2009 lopulla hankitut 90 000 yhtiön A-sarjan osaketta. Osakkeet hankittiin 16,53 euron osakekohtaisella keskihinnalla ja niistä maksettiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Mitätöinti pienensi A-sarjan osakkeiden lukumäärää vastaavalla määrällä, mutta ei vaikuttanut yhtiön osakepääomaan.

Sampo Oyj:n A-osakkeiden lukumäärä 30.9.2010 oli 560 082 390 osaketta. 1 200 000 B-sarjan osaketta mukaan lukien osakkeiden kokonaismäärä oli 561 282 390 osaketta. Sampo Oyj:n ei omistanut 30.9.2010 yhtiön omia osakkeita. Myöskään muut konserniyhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita.

Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutusta ei ole käytetty.


Sisäiset osingot

Emoyhtiö Sampo Oyj ei saanut heinä-syyskuussa 2010 osinkoa tytäryhtiöiltään.

Sampo Oyj on saanut 13.4.2010 If Skadeförsäkring Holding AB (publ):lta osinkoina 103 miljoonaa euroa (1 000 miljoonaa Ruotsin kruunua). Lisäksi osakkuusyhtiö Nordea Bank AB maksoi 8.4.2010 Sampo Oyj:lle osinkoa 204 miljoonaa euroa. Mandatum Life ei maksanut Sampo Oyj:lle osinkoa tammi-syyskuussa 2010.


Luottoluokitukset

Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden tärkeimmissä luottoluokituksissa ei vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä tapahtunut muutoksia.

Yhtiö Moody's Standard and Poor's
  Luokitus Näkymä Luokitus Näkymä
Sampo Oyj Baa2 Vakaa Ei luokitusta -
If Skadeförsäkring Ab
(Ruotsi)
A2 Vakaa A Vakaa
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi) A2 Vakaa A Vakaa

 

Konsernin vakavaraisuus

Sampo-konserni on Nordea Bank Ab (publ) -osakkuusyhtiön myötä luokiteltu Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi.

Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta.

SAMPO-KONSERNIN VAKAVARAISUUS  

30.9.2010
31.12.2009
Milj. e    
Konsernitaseen oma pääoma 8 422 7 613
Toimialakohtaiset erät 1 717 1 545
Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset -2 413 -2 314
Osingot -421 -561
Ryhmittymän omat varat, yhteensä 7 305 6 283
Omien varojen vaatimukset, yhteensä 4 374 3 968
Ryhmittymän vakavaraisuus 2 930 2 315
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde 167,0 158,3

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) 30.9.2010 oli 167,0 prosenttia (158,3). Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä vakavaraisuuslaskennassa ja Sampo-konsernin vakavaraisuusvaatimuksessa huomioidaan sen omistusosuutta vastaava osuus Nordean vakavaraisuusvaatimuksesta.

Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja yhden vuoden aikajänteellä. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa. Näitä ovat esimerkiksi toimintaympäristöön liittyvät riskit.

Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä.

Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle 30.9.2010 oli 4 189 miljoonaa euroa (3 783) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli 7 279 miljoonaa euroa (7 077).


KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Sampo vastaanotti 13.10.2010 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen, jonka mukaan Capital Research and Management Companyn omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä oli 11.10.2010 laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä. Ilmoituksen mukaan Capital Research omisti 4,95 prosenttia Sammon koko osakemäärästä ja 4,91 äänimäärästä.

 

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2010

Maailmantalous elpyy edelleen suunnilleen odotusten mukaisesti. Talouden elpymisvauhti on ollut Pohjoismaissa hieman ennakoitua nopeampi valtioiden velkaongelmien aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Pääomamarkkinat säilyvät volatiileina ja sijoittajasentimentti on ailahteluille altis.

Sampo-konsernin odotetaan tekevän vuonna 2010 hyvän tuloksen vakuutustoimintojensa hyvän kannattavuuden ja osakkuusyhtiö Nordean tulososuuden myötä.

Ifin odotetaan vuonna 2010 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa alle 95 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta ja yhdistetyn kulusuhteen odotetaan olevan 92 ja 94 prosentin välillä. Yhtiön tuloksen odotetaan säilyvän erittäin hyvänä.

Mandatum Lifen markkina-arvoin laskettu tulos on huomattavan riippuvainen pääomamarkkinoista ja sen odotetaan säilyvän hyvänä. Raportoidun tuloksen uskotaan yltävän vuoden 2009 tasolle. Yhtiö tavoittelee sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa edelleen kasvua.

 

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB:n vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan säilyvän huomattavana vuonna 2010.

 

SAMPO OYJ
Hallitus

 

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Sampo järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja sijoittajille klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 207 162 0025 (Eurooppa) tai +1 334 323 6201 (Pohjois-Amerikka). Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin ID-numero 877782, nimi "Sampo 2010/Q3 release" ja tunnus SAMPO.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Konsernijohtaja Kari Stadighin haastatteluvideo sekä tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteensa 9.2.2011.

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

 

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS      
       
TUNNUSLUVUT   1-9/2010 1-9/2009
       
KONSERNI      
Voitto ennen veroja Milj.e 959 625
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 22,3 75,8
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 10,0 24,9
Omavaraisuusaste % 28,7 28,8
Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj.e 2 930 6 101
Konsernin vakavaraisuussuhde % 167,0 810,8
Henkilöstön keskim. lukumäärä   6 933 7 376
       
VAHINKOVAKUUTUS      
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien      
osuutta Milj.e 3 332 3 083
Vakuutusmaksutuotot Milj.e 2 902 2 712
Voitto ennen veroja Milj.e 519 476
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 39,0 54,0
Riskisuhde ²) % 69,5 68,1
Toimintakulusuhde ²) % 23,5 23,8
Vahinkosuhde ²) % 76,9 75,8
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²) % 75,9 74,7
Liikekulusuhde ²) % 17,0 17,3
Yhdistetty kulusuhde % 94,0 93,1
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua % 93,0 92,0
Henkilöstön keskim. lukumäärä   6 415 6 863
       
HENKIVAKUUTUS      
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien      
osuutta Milj.e 832 519
Voitto ennen veroja Milj.e 100 85
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 35,2 116,5
Liikekustannussuhde % 113,6 116,5
Henkilöstön keskim. lukumäärä   465 459
       
OMISTUSYHTEISÖ      
Voitto ennen veroja Milj.e 343 41
Henkilöstön keskim. lukumäärä   53 54
       
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT      
Osakekohtainen tulos euro 1,43 0,88
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan      
tuloksen erät euro 2,39 6,05
Osakekohtainen oma pääoma euro 15,00 13,74
Osakekohtainen substanssi euro 16,54 13,76
Antioikaistu ylin kurssi euro 19,95 17,60
Antioikaistu alin kurssi euro 16,13 8,63
Osakekannan markkina-arvo Milj.e 11 119 9 661

¹) Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) kolmannen luvun mukaisesti konsolidointimenetelmällä. Vertailuvuonna vakavaraisuus on laskettu vakuutusyritysryhmän mukautetun vakavaraisuuden laskentaa koskevan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1106/2000) mukaisesti konsernitilinpäätöksen perusteella. Nordea Pankki on yhdistelty Sammon konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä 31.12.2009 alkaen, joten sijoituksen edellyttämä pääomavaade ei rasittanut konsernin vakavaraisuutta 30.9.2009.

²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta eikä niitä siksi voida johtaa suoraan konsernin tuloslaskelmasta. Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi on esitetty liitteessä 13.

Osakekohtaisia tunnuslukuja laskettaessa on sekä tilinpäätöspäivän että keskimääräisenä osakemääränä käytetty 561 282 390 kpl:tta.

Kiinteistöjen arvostuserot on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero sekä laskennallinen verovelka kiinteistöjen arvostuseroista.

Kokonaispääoman sekä oman pääoman tuoton laskennassa on käytetty konsernin laajaa tulosta.

Vakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu valtiovarainministeriön asetuksen ja sitä tarkentavan Finanssivalvonnan (ent. Vakuutusvalvontavirasto) ohje- ja määräyskokoelman mukaisesti.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT  
   
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %  
+ kauden laaja tulos  
+ sijoitusten arvostuserojen muutos  
- verot (ml. laskennallisen verovelan muutos sijoitusten arvostuseroista)   x 100 %
+ oma pääoma yhteensä  
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen  
(vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo)  
   
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), %  
+ liikevoitto  
+ muut laajan tuloksen erät ennen veroja  
+ korkokulut ja muut rahoituskulut  
+ vastuuvelan perustekorko  
+ sijoitusten arvostuserojen muutos x 100 %
+ taseen loppusumma  
-  sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka  
+ sijoitusten arvostuserot  
(vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo)  
   
Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), %  
+ oma pääoma yhteensä  
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen x 100 %
+ taseen loppusumma  
+ sijoitusten arvostuserot  
   
Vahinkovakuutuksen riskisuhde, %  
+ korvauskulut  
- korvausten käsittelykulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot  
   
Vahinkovakuutuksen toimintakulusuhde, %  
+ liikekulut  
+ korvausten käsittelykulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot  
   
Vahinkovakuutuksen vahinkosuhde, %  
korvauskulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot  
   
Vahinkovakuutuksen liikekulusuhde, %  
liikekulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot  
   
Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, %  
vahinkosuhde + liikekulusuhde  
   
Henkivakuutuksen liikekustannussuhde, %  
+ liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta  
+ korvausten selvittelykulut x 100 %
kuormitustulo  
   
Osakekohtaiset tunnusluvut  
   
Osakekohtainen tulos  
emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto  
osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä  
   
Osakekohtainen oma pääoma  
oma pääoma  (emoyhtiön omistajien osuus)  
osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä  
   
Osakekohtainen substanssi  
+ oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus)  
+ noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa  
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen  
osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä  
   
Osakekannan markkina-arvo  
osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä  
x raportointikauden viimeinen kaupantekokurssi  

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN          
           
Milj. e 7-9/2010 4-6/2010 1-3/2010 10-12/2009 7-9/2009
           
Vakuutusmaksutulo 1 007 1 198 1 764 1 077 896
Sijoitustoiminnan nettotuotot 310 163 363 259 348
Liiketoiminnan muut tuotot 6 6 3 6 6
           
Korvauskulut -855 -874 -918 -792 -767
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos 25 26 -759 -61 -17
Henkilöstökulut -135 -124 -135 -134 -136
Liiketoiminnan muut kulut -125 -139 -121 -130 -115
           
Rahoituskulut -35 -29 -35 -25 -23
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 140 106 124 0 0
           
Kauden voitto ennen veroja 338 334 287 199 192
           
Verot -55 -62 -41 -51 -44
           
Kauden voitto 284 273 245 148 148
           
Kauden muut laajan tuloksen erät          
Muuntoerot 58 30 83 -8 102
Myytävissä olevat rahoitusvarat 311 -179 328 -189 1 549
Rahavirtasuojaukset -2 -4 -2 -3 1
Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä 1 9 27 - -
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -81 48 -85 -50 -175
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen 288 -96 351 -250 1 477
           
KAUDEN LAAJA TULOS 571 177 596 -102 1 624
           
Kauden voitosta          
  Emoyhtiön omistajien osuus 284 273 245 148 148
  Määräysvallattomien osuus 0 0 0 0 0
           
Kauden laajasta tuloksesta          
  Emoyhtiön omistajien osuus 571 177 596 -101 1 625
  Määräysvallattomien osuus 0 0 0 0 0

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
       
Milj. e Liite 1-9/2010 1-9/2009
       
Vakuutusmaksutulo 1 3 969 3 403
Sijoitustoiminnan nettotuotot 2 837 897
Liiketoiminnan muut tuotot   16 14
       
Korvauskulut 3 -2 647 -2 314
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos   -708 -572
Henkilöstökulut 4 -393 -375
Liiketoiminnan muut kulut   -385 -365
       
Rahoituskulut   -99 -62
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista   370 0
       
Kauden voitto ennen veroja   959 625
       
Verot   -158 -133
       
Kauden voitto   801 493
       
Kauden muut laajan tuloksen erät      
Muuntoerot   171 130
Myytävissä olevat rahoitusvarat   460 3 178
Rahavirtasuojaukset   -8 0
Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä   38 -
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot   -118 -276
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen   543 3 032
       
KAUDEN LAAJA TULOS   1 344 3 524
       
Kauden voitosta      
  Emoyhtiön omistajien osuus   801 493
  Määräysvallattomien osuus   0 0
       
Kauden laajasta tuloksesta      
  Emoyhtiön omistajien osuus   1 344 3 524
  Määräysvallattomien osuus   0 0
       
Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur)   1,43 0,88
       
       
KONSERNITASE      
       
Milj. e Liite 09/2010 12/2009
       
Varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   30 34
Sijoituskiinteistöt   123 124
Aineettomat hyödykkeet 5 732 688
Sijoitukset osakkuusyrityksissä   5 535 5 172
Rahoitusvarat 6, 7 17 060 15 479
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 8 2 887 2 366
Laskennalliset verosaamiset   64 81
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista   541 481
Muut varat   1 684 1 439
Käteiset varat   746 771
Varat yhteensä   29 401 26 635
       
Velat      
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 13 884 13 014
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 10 2 889 2 359
Rahoitusvelat 11 2 286 2 098
Laskennalliset verovelat   615 500
Varaukset   30 35
Eläkevelvoitteet   105 104
Muut velat   1 170 912
Velat yhteensä   20 979 19 022
       
Oma pääoma      
Osakepääoma   98 98
Rahastot   1 530 1 530
Kertyneet voittovarat   6 159 5 889
Muut oman pääoman erät   635 96
Emoyhtiön omistajien osuus   8 422 7 613
Määräysvallattomien osuus   0 0
Oma pääoma yhteensä   8 422 7 613
       
Oma pääoma ja velat yhteensä   29 401 26 635

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS
                   
Milj. e Osa-
ke-
pää-
oma
Yli-
kurs-
si-
ra-
has-
to
Vara-
ra-
has-
to
Sij.
Va-
paan
pää-
oman
ra-
has-
to
Voit-
to-
va-
rat
Muun-
to-
erot *)
Myytä-
vissä
olevat
 rahoi-
tus-
varat
**)
Raha-
virta-
suo-
jaus
***)
Yht.
                   
Oma pääoma 1.1.2009 98 1 161 370 0 5 614 -249 -2 375 11 4 631
                   
Muutokset omassa pääomassa                  
Siirrot oman pääoman erien välillä   -1 161 -366 1 527         -1
Osakeperusteiset maksut         -2       -2
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus         11       11
Osingonjako         -449       -449
Kauden laaja tulos         493 130 2 902 0 3 524
                   
Oma pääoma 30.9.2009 98 0 4 1 527 5 667 -119 527 11 7 715
                   
                   
Oma pääoma 1.1.2010 98 0 4 1 527 5 889 -200 287 9 7 613
                   
Muutokset omassa pääomassa                  
Osakeperusteiset maksut         -1       -1
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus         10       10
Osingonjako         -561       -561
Osuus osakkuusyhtiön muista                  
oman pääoman muutoksista         17       17
Kauden laaja tulos         801 209 340 -6 1 344
                   
Oma pääoma 30.9.2010 98 0 4 1 527 6 155 9 626 3 8 422

*) Kauden laaja tulos sisältää myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean muista laajan tuloksen eristä. Nordean muut laajan tuloksen erät koostuvat olennaisilta osin nettosijoitusten suojauksista sekä muuntoeroista, joten konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla muuntoerot sisältävät myös 38 milj. euron osuuden Nordean muista laajan tuloksen eristä.

**) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 453 (2 851) milj. euroa.   Kauden tulokseen on siirretty -113 (50) milj. euroa.

***) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -6 (0) milj. euroa.

Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä.

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    
     
  1-9/2010 1-9/2009
     
Kauden alun rahavarat 761 499
Liiketoiminnan rahavirta 350 1 257
Investointien rahavirta 31 -1 700
Rahoituksen rahavirta -423 531
  Maksetut osingot -554 -443
  Vieraan pääoman lisäys 1 468 1 497
  Vieraan pääoman vähennys -1 337 -522
Kauden lopun rahavarat 718 588

Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Laskelma on laadittu epäsuoralla esittämistavalla. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavarat sisältävät käteiset varat sekä muut enintään 3 kuukauden pituiset talletukset.

LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Sammon konsernitilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat olennaisilta osiltaan samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2009.

Sampo otti vuoden 2010 alusta käyttöön useita uusia tai muutettuja standardeja tai tulkintoja. Standardit ja tulkinnat löytyvät Sammon vuoden 2009 tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Tilinpäätös on luettavissa Sammon internet-sivuilla osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Käyttöönotetuista standardeista merkittävin on uudistettu IFRS 3  Liiketoimintojen yhdistäminen. Standardi sisältää useita merkittäviä muutoksia yrityskauppojen kirjanpitokäsittelyyn sallimalla esim. vähemmistöosuuden arvostamisen vaihtoehtoisesti käypään arvoon tytäryhtiön nettovarojen suhteellisen osuuden sijaan. Valinnalla on vaikutuksia kirjattavaan liikearvon sekä vähemmistöosuuden määrään.

TULOSLASKELMA SEGMENTEITTÄIN 1.1. - 30.9.2010
           
Milj. e Vahinko-  vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elim. Konserni
           
Vakuutusmaksutulo 3 142 827 - - 3 969
Sijoitustoiminnan nettotuotot 341 440 57 -1 837
Liiketoiminnan muut tuotot 18 0 12 -14 16
           
Korvauskulut -2 017 -630 - - -2 647
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -240 -468 - - -708
Henkilöstökulut -358 -25 -10 - -393
Liiketoiminnan muut kulut -345 -37 -8 5 -385
           
Rahoituskulut -21 -6 -78 7 -99
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 0 0 371 - 370
           
Voitto ennen veroja 519 100 343 -3 959
           
Verot -139 -24 5 0 -158
           
Kauden voitto 380 76 348 -2 801
           
Kauden muut laajan tuloksen erät          
Muuntoerot 171 0 - - 171
Myytävissä olevat rahoitusvarat 242 213 4 1 460
Rahavirtojen suojaus - -8 - - -8
Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä - - 38 - 38
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -64 -53 -1 0 -118
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen 349 152 41 1 543
           
KAUDEN LAAJA TULOS 729 228 389 -2 1 344
           
Kauden voitosta          
  Emoyhtiön omistajien osuus         801
  Määräysvallattomien osuus         0
           
Kauden laajasta tuloksesta          
  Emoyhtiön omistajien osuus         1 344
  Määräysvallattomien osuus         0
           
           
TULOSLASKELMA SEGMENTEITTÄIN 1.1. - 30.9.2009
           
Milj. e Vahinko-  vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elim. Konserni
           
Vakuutusmaksutulo 2 889 513 - - 3 403
Sijoitustoiminnan nettotuotot 284 495 93 25 897
Liiketoiminnan muut tuotot 17 0 9 -12 14
           
Korvauskulut -1 847 -466 - - -2 314
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -177 -395 - - -572
Henkilöstökulut -347 -20 -8 - -375
Liiketoiminnan muut kulut -321 -37 -14 6 -365
           
Rahoituskulut -22 -6 -39 6 -62
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 0 0 - - 0
           
Voitto ennen veroja 476 85 41 24 625
           
Verot -116 -18 8 -6 -133
           
Kauden voitto 360 66 48 18 493
           
Kauden muut laajan tuloksen erät          
Muuntoerot 130 0 - - 130
Myytävissä olevat rahoitusvarat 605 456 2 140 -23 3 178
Rahavirtojen suojaus - 0 - - 0
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -164 -118 0 6 -276
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen 572 337 2 140 -17 3 032
           
KAUDEN LAAJA TULOS 932 404 2 188 0 3 524
           
Kauden voitosta          
  Emoyhtiön omistajien osuus         493
  Määräysvallattomien osuus         0
           
Kauden laajasta tuloksesta          
  Emoyhtiön omistajien osuus         3 524
  Määräysvallattomien osuus         0

 

TASE SEGMENTEITTÄIN 30.9.2010          
           
Milj. e Vahinko-  vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elim. Konserni
           
Varat          
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19 5 5 - 30
Sijoituskiinteistöt 26 97 4 -4 123
Aineettomat hyödykkeet 566 165 0 - 732
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 11 0 5 524 - 5 535
Rahoitusvarat 11 417 5 549 2 656 -2 563 17 060
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 2 887 - - 2 887
Laskennalliset verosaamiset 49 - 15 0 64
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 538 4 - - 541
Muut varat 1 530 122 50 -17 1 684
Käteiset varat 523 140 82 - 746
Varat yhteensä 14 679 8 969 8 336 -2 584 29 401
           
Velat          
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 425 4 459 - - 13 884
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 2 889 - - 2 889
Rahoitusvelat 624 105 1 747 -190 2 286
Laskennalliset verovelat 450 165 - - 615
Varaukset 30 - - - 30
Eläkevelvoitteet 105 - - - 105
Muut velat 859 230 100 -19 1 170
Velat yhteensä 11 493 7 848 1 847 -210 20 979
           
Oma pääoma          
Osakepääoma         98
Rahastot         1 530
Kertyneet voittovarat         6 159
Muut oman pääoman erät         635
Emoyhtiön omistajien osuus         8 422
Määräysvallattomien osuus         0
Oma pääoma yhteensä         8 422
           
Oma pääoma ja velat yhteensä         29 401
           
           
TASE SEGMENTEITTÄIN 31.12.2009          
           
Milj. e Vahinko-  vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elim. Konserni
           
Varat           
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 23 5 5 - 34
Sijoituskiinteistöt 28 87 10 - 124
Aineettomat hyödykkeet 521 167 0 - 688
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 3 0 5 168 - 5 172
Rahoitusvarat 10 248 5 216 2 554 -2 538 15 479
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 2 366 - - 2 366
Laskennalliset verosaamiset 71 - 11 0 81
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 477 4 - - 481
Muut varat 1 265 133 76 -36 1 439
Käteiset varat 292 68 412 - 771
Varat yhteensä 12 927 8 047 8 235 -2 574 26 635
           
Velat          
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 8 583 4 431 - - 13 014
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 2 359 - - 2 359
Rahoitusvelat 524 132 1 609 -166 2 098
Laskennalliset verovelat 403 97 - - 500
Varaukset 35 - - - 35
Eläkevelvoitteet 104 - - - 104
Muut velat 719 134 95 -36 912
Velat yhteensä 10 367 7 153 1 703 -202 19 022
           
Oma pääoma          
Osakepääoma         98
Rahastot         1 530
Kertyneet voittovarat         5 889
Muut oman pääoman erät         96
Emoyhtiön omistajien osuus         7 613
Määräysvallattomien osuus         0
Oma pääoma yhteensä         7 613
           
Oma pääoma ja velat yhteensä         26 635

 

MUUT LIITETIEDOT    
     
1 VAKUUTUSMAKSUT    
     
Vahinkovakuutustoiminta    
  1-9/2010 1-9/2009
Vakuutussopimuksista    
Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus 3 260 3 002
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus 72 81
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 3 332 3 083
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta -190 -194
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 3 142 2 889
     
Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuun muutos -276 -211
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta 36 34
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä 2 902 2 712
     
Henkivakuutustoiminta    
  1-9/2010 1-9/2009
Vakuutussopimuksista    
Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 229 157
Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista 251 173
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 3 3
Yhteensä 483 333
Jälleenvakuutussopimukset 2 2
Sijoitussopimuksista    
Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 0 3
Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista 347 182
Yhteensä 347 185
Jälleenvakuuttajien osuus -6 -6
Henkivakuutustoiminta yhteensä 827 513
     
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta    
Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset 276 256
Kertamaksut, vakuutussopimukset 207 77
Kertamaksut, sijoitussopimukset 347 185
Yhteensä 830 518
     
Konserni yhteensä 3 969 3 403
     
     
2 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT    
     
Vahinkovakuutustoiminta    
  1-9/2010 1-9/2009
Rahoitusvaroista    
Johdannaissopimuksista 14 34
     
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista    
    Saamistodistukset 8 25
    Osakkeet 3 10
Yhteensä 11 34
     
Lainoista ja muista saamisista 9 11
     
Myytävissä olevista rahoitusvaroista    
    Saamistodistukset 348 275
    Osakkeet ja osuudet 24 -20
Yhteensä 372 255
     
Yhteensä rahoitusvaroista 406 335
     
Tuotot muista varoista -1 0
     
Palkkiokulut -6 -4
     
Kulut muista kuin rahoitusveloista -14 -2
     
Diskonttauksen purkuvaikutus -44 -45
     
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 341 284
     
Henkivakuutustoiminta    
  1-9/2010 1-9/2009
Rahoitusvaroista    
Johdannaissopimuksista -7 52
     
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista    
    Saamistodistukset 4 4
    Osakkeet ja osuudet 1 0
Yhteensä 5 4
     
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista    
    Saamistodistukset 48 33
    Osakkeet ja osuudet 159 254
    Lainat ja muut saamiset -1 -
    Muut 0 2
Yhteensä 206 290
     
Lainoista ja muista saamisista 4 4
     
Myytävissä olevista rahoitusvaroista    
    Saamistodistukset 150 141
    Osakkeet ja osuudet 72 -19
Yhteensä 222 122
     
Yhteensä rahoitusvaroista 429 473
     
Muista varoista 4 20
     
Palkkiotuotot, netto 6 3
     
Henkivakuutustoiminta yhteensä 440 495
     
Omistusyhteisö    
  1-9/2010 1-9/2009
Rahoitusvaroista    
Johdannaissopimuksista 27 9
     
Lainoista ja muista saamisista 21 1
     
Myytävissä olevista rahoitusvaroista    
    Saamistodistukset 7 13
    Osakkeet ja osuudet 1 61
Yhteensä 7 74
     
Muista varoista 2 9
     
Palkkiot, netto 1 0
     
Omistusyhteisö yhteensä 57 93
     
Segmenttien väliset eliminoinnit -1 25
     
Konserni yhteensä 837 897
     
     
3  KORVAUSKULUT    
     
Vahinkovakuutustoiminta 1-9/2010 1-9/2009
     
Maksetut korvaukset -1 990 -1 773
Jälleenvakuuttajien osuus 101 87
Maksetut korvaukset, netto -1 889 -1 687
Korvausvastuun muutos -120 -133
Jälleenvakuuttajien osuus -9 -28
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä -2 017 -1 847
     
Henkivakuutustoiminta 1-9/2010 1-9/2009
     
Maksetut korvaukset -544 -413
Jälleenvakuuttajien osuus 4 4
Maksetut korvaukset, netto -539 -409
Korvausvastuun muutos -90 -57
Jälleenvakuuttajien osuus 0 0
Henkivakuutustoiminta yhteensä -630 -466
     
Konserni yhteensä -2 647 -2 314
     
     
4 HENKILÖSTÖKULUT    
     
Vahinkovakuutustoiminta 1-9/2010 1-9/2009
     
Palkat ja palkkiot -250 -242
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -7 -3
Eläkekulut -50 -56
Muut henkilösivukulut -50 -46
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä -358 -347
     
Henkivakuutustoiminta 1-9/2010 1-9/2009
     
Palkat ja palkkiot -18 -16
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -1 -1
Eläkekulut -3 -3
Muut henkilösivukulut -2 -1
Henkivakuutustoiminta yhteensä -25 -20
     
Omistusyhteisö 1-9/2010 1-9/2009
     
Palkat ja palkkiot -6 -6
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -3 -1
Eläkekulut -1 -2
Muut henkilösivukulut -1 0
Omistusyhteisö yhteensä -10 -8
     
Konserni yhteensä -393 -375

 

5 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET    
     
Vahinkovakuutustoiminta 09/2010 12/2009
     
Liikearvo 553 506
Asiakassuhteet 1 6
Muut aineettomat hyödykkeet 12 8
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 566 521
     
Henkivakuutustoiminta 09/2010 12/2009
     
Liikearvo 153 153
Muut aineettomat hyödykkeet 12 14
Henkivakuutustoiminta yhteensä 165 167
     
Omistusyhteisö 09/2010 12/2009
     
Muut aineettomat hyödykkeet 0 0
     
Konserni yhteensä 732 688
     
     
6 RAHOITUSVARAT    
     
Vahinkovakuutustoiminta    
  09/2010 12/2009
     
Johdannaissopimukset (liite nro 7) 191 84
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat    
   Saamistodistukset 127 136
   Osakkeet ja osuudet 2 27
Yhteensä 129 163
Lainat ja muut saamiset    
   Lainat 57 2
   Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1
Yhteensä 59 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat    
   Saamistodistukset 9 471 8 797
   Osakkeet ja osuudet 1 567 1 201
Yhteensä 11 038 9 998
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 11 417 10 248
     
Henkivakuutustoiminta    
  09/2010 12/2009
     
Johdannaissopimukset (liite nro 7) 122 66
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat    
   Saamistodistukset 52 46
   Osakkeet ja osuudet 12 4
Yhteensä 64 50
Lainat ja muut saamiset    
   Lainat 28 24
   Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 2
Yhteensä 29 26
Myytävissä olevat rahoitusvarat    
   Saamistodistukset 3 212 3 289
   Osakkeet ja osuudet *) 2 123 1 785
Yhteensä 5 334 5 074
Henkivakuutustoiminta yhteensä 5 549 5 216
     
*) josta korkorahastosijoituksia 59 157
     
Omistusyhteisö    
  09/2010 12/2009
     
Johdannaissopimukset (liite nro 7) 37 12
Lainat ja muut saamiset    
   Talletukset 1 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat    
   Saamistodistukset 213 135
   Osakkeet ja osuudet 36 36
Yhteensä 250 172
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisö yhteensä 2 656 2 554
     
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 563 -2 538
     
Konserni yhteensä 17 060 15 479

 

7 JOHDANNAISSOPIMUKSET            
             
Vahinkovakuutustoiminta   09/2010     12/2009  
    Käypä arvo Käypä arvo   Käypä arvo Käypä arvo
  Kohde-et.   nimell.arvo Varat Velat Kohde-et.   nimell.arvo Varat Velat
Kaupankäyntijohdannaiset            
Korkojohdannaiset 1 419 8 1 849 22 0
Valuuttajohdannaiset 3 637 182 187 3 365 62 88
Osakejohdannaiset 2 0 - 1 - 0
Yhteensä 5 057 191 187 4 215 84 88
             
Suojaavat johdannaiset            
Käypää arvoa suojaavat 176 0 - 217 0 0
             
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 5 233 191 187 4 432 84 89
             
             
Henkivakuutustoiminta   09/2010     12/2009  
    Käypä arvo Käypä arvo   Käypä arvo Käypä arvo
  Kohde-et.   nimell.arvo Varat Velat Kohde-et.   nimell.arvo Varat Velat
Kaupankäyntijohdannaiset            
Korkojohdannaiset 5 677 34 1 1 406 51 3
Valuuttajohdannaiset 1 208 42 5 852 4 29
Osakejohdannaiset 0 0 0 - - -
Muut johdannaiset - - - 14 - 0
Yhteensä 6 885 76 5 2 272 54 32
             
Suojaavat johdannaiset            
Rahavirtaa suojaavat 105 4 - 365 12 -
Käypää arvoa suojaavat 477 42 - 227 - -
Yhteensä 582 46 - 591 12 -
             
Henkivakuutustoiminta yhteensä 7 467 122 5 2 863 66 32
             
             
Omistusyhteisö   09/2010     12/2009  
    Käypä arvo Käypä arvo   Käypä arvo Käypä arvo
  Kohde-et.   nimell.arvo Varat Velat Kohde-et.   nimell.arvo Varat Velat
Kaupankäyntijohdannaiset            
Korkojohdannaiset 975 27 - 975 7 -
Valuuttajohdannaiset 12 0 - 48 1 0
Osakejohdannaiset 60 9 12 42 4 7
Yhteensä 1 047 37 12 1 065 12 7

 

8 SIJOITUSSIDONNAISTEN SOPIMUSTEN KATTEENA OLEVAT SIJOITUKSET
           
Henkivakuutustoiminta          
  09/2010 12/2009      
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat          
Saamistodistukset 545 365      
Osakkeet ja osuudet 2 231 1 923      
Lainat ja saamiset 95 70      
Johdannaissopimukset 16 8      
Henkivakuutustoiminta yhteensä 2 887 2 366      
           
           
9 VELAT VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUKSISTA      
           
Vahinkovakuutustoiminta          
  09/2010 12/2009      
Vakuutussopimukset          
Vakuutusmaksuvastuu 2 011 1 668      
Korvausvastuu 7 414 6 915      
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 9 425 8 583      
           
Jälleenvakuuttajien osuus          
Vakuutusmaksuvastuu 88 49      
Korvausvastuu 450 428      
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 538 477      
           
Henkivakuutustoiminta          
  09/2010 12/2009      
Vakuutussopimukset          
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon          
   Vakuutusmaksuvastuu 2 489 2 513      
   Korvausvastuu 1 930 1 844      
Yhteensä 4 419 4 358      
Velka muista vakuutussopimuksista          
   Vakuutusmaksuvastuu 13 13      
   Korvausvastuu 0 0      
Yhteensä 14 13      
Yhteensä 4 433 4 371      
           
Jälleenvakuutussopimukset          
   Vakuutusmaksuvastuu 1 1      
   Korvausvastuu 2 2      
Yhteensä 3 3      
           
Vakuutussopimukset yhteensä          
Vakuutusmaksuvastuu 2 503 2 528      
Korvausvastuu 1 932 1 846      
Yhteensä 4 435 4 374      
           
Sijoitussopimukset          
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon          
   Vakuutusmaksuvastuu 23 57      
           
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä          
Vakuutusmaksuvastuu 2 527 2 585      
Korvausvastuu 1 932 1 846      
Henkivakuutustoiminta yhteensä 4 459 4 431      
           
Jälleenvakuuttajien osuus          
Vakuutusmaksuvastuu 0 0      
Korvausvastuu 4 4      
Henkivakuutustoiminta yhteensä 4 4      

Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.

Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.

Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.

Konserni yhteensä 13 884 13 014

 

10 VELAT SIJOITUSSIDONNAISISTA VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUKSISTA
           
Henkivakuutustoiminta 09/2010 12/2009      
           
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset 2 197 1 961      
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset 693 398      
Henkivakuutustoiminta yhteensä 2 889 2 359      
           
11 RAHOITUSVELAT          
           
Vahinkovakuutustoiminta 09/2010 12/2009      
           
Johdannaissopimukset (liite nro 7) 187 89      
           
Velat, joilla on huonompi etuoikeus          
Pääomalainat 437 435      
           
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 624 524      
           
Henkivakuutustoiminta 09/2010 12/2009      
           
Johdannaissopimukset (liite nro 7) 5 32      
           
Velat, joilla on huonompi etuoikeus          
Pääomalainat 100 100      
           
Henkivakuutustoiminta yhteensä 105 132      
           
Omistusyhteisö 09/2010 12/2009      
           
Johdannaissopimukset (liite nro 7) 12 7      
           
Liikkeeseen lasketut velkakirjat          
Yritystodistukset 580 466      
Joukkovelkakirjalainat 1 026 962      
Yhteensä 1 605 1 429      
           
Velat, joilla on huonompi etuoikeus          
Debentuurit - 37      
           
Muut          
Eläkelainat 130 130      
Muut lainat - 6      
Yhteensä 130 136      
           
Omistusyhteisö yhteensä 1 747 1 609      
           
Segmenttien väliset eliminoinnit -190 -166      
           
Konserni yhteensä 2 286 2 098      
           
           
12 EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET        
           
Vahinkovakuutustoiminta          
  09/2010 12/2009      
Taseen ulkopuoliset sitoumukset          
Takaukset 63 19      
Muut peruuttamattomat sitoumukset 46 69      
Yhteensä 109 88      
           
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset          
  09/2010 09/2010 12/2009 12/2009  
Vakuudeksi annettu omaisuus Annettu vakuus Velat  /sitoumukset Annettu vakuus Velat/si- toumukset  
Käteiset varat 9 7 9 7  
Sijoitukset          
- Sijoitusarvopaperit 132 108 124 101  
Yhteensä 142 116 133 108  
           
Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset 09/2010 12/2009      
Maksettavat vähimmäisvuokrat          
yhden vuoden kuluessa 33 32      
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 80 82      
yli viiden vuoden kuluttua 104 106      
Yhteensä 216 220      
           
Henkivakuutustoiminta          
  09/2010 12/2009      
Taseen ulkopuoliset sitoumukset          
Rahastositoumukset 361 357      
           
  09/2010 12/2009      
Muut sitoumukset          
IT-hankinnat 1 0      
           
Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset 09/2010 12/2009      
Maksettavat vähimmäisvuokrat          
yhden vuoden kuluessa 1 2      
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 3 7      
yli viiden vuoden kuluttua 1 1      
Yhteensä 6 10      
           
Omistusyhteisö          
  09/2010 12/2009      
Taseen ulkopuoliset sitoumukset          
Rahastositoumukset 1 3      
           
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset          
  09/2010 09/2010 12/2009 12/2009  
Vakuudeksi annettu omaisuus Annettu vakuus Velat/si- toumukset Annettu vakuus Velat/si- toumukset  
Sijoitukset          
- Kiinnitetyt panttivelkakirjat - - 15 6  
           
Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset 09/2010 12/2009      
Maksettavat vähimmäisvuokrat          
yhden vuoden kuluessa 1 1      
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 3 3      
yli viiden vuoden kuluttua 1 2      
Yhteensä 6 7      

 

13 VAHINKOVAKUUTUKSEN TULOSANALYYSI
     
  1-9/2010 1-9/2009
     
Vakuutusmaksutuotot 2 902 2 712
Korvauskulut -2 203 -2 025
Liikekulut -495 -468
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 0 1
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto 136 156
Vakuutustekninen kate 340 374
Sijoitustoiminnan nettotuotto 363 306
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -180 -200
Muut tuotot ja kulut -5 -5
Liikevoitto 519 476
     
     
14 SAMPO OYJ:N TULOSLASKELMA JA TASE (FAS)
     
TULOSLASKELMA      
  1-9/2010 1-9/2009
     
Liiketoiminnan muut tuotot 12 10
Henkilöstökulut -11 -9
Poistot ja arvonalentumiset 0 0
Liiketoiminnan muut kulut -9 -14
Liikevoitto -7 -13
Rahoitustuotot ja kulut 285 157
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 277 144
Tuloverot 5 8
Tilikauden voitto 283 152
     
     
TASE 09/2010 12/2009
     
VASTAAVAA    
Pysyvät vastaavat    
Aineettomat hyödykkeet 1 1
Aineelliset hyödykkeet 4 4
Sijoitukset    
   Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 370 2 370
   Saamiset saman konsernin yrityksiltä 145 122
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä 5 304 5 168
   Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 20 -
   Muut osakkeet ja osuudet 41 41
   Muut saamiset 48 14
Saamiset 99 98
Rahat ja pankkisaamiset 82 412
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 114 8 229
     
VASTATTAVAA    
Oma pääoma    
Osakepääoma 98 98
Käyvän arvon rahasto 0 -3
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Edellisten tilikausien voitto / tappio 4 088 4 108
Tilikauden voitto 283 531
Oma pääoma yhteensä 6 268 6 534
     
Vieras pääoma    
Pitkäaikainen 1 156 1 129
Lyhytaikainen 690 567
Vieras pääoma yhteensä 1 846 1 696
     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 114 8 229

 

 

Sivun alkuun