Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet

Hallituksen määrittelemät Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet ovat osa Sampo-konsernin sisäistä hallinnointimallia. Palkitsemisperiaatteissa esitetään Sampo-konsernin palkitsemisrakenne ja palkitsemisjärjestelmien laatimisperiaatteet.

Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet (PDF)

Palkitsemisperiaatteiden peruslähtökohta on, että Sampo-konsernin palkitsemisjärjestelmät eivät saa vaarantaa Sampo-konsernin pitkän aikavälin taloudellista vakautta tai arvon kehittämistä, ja niiden on noudatettava eettisiä periaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia. Ne on myös kytkettävä riskienhallintaan ja näin ollen suunniteltava rinnakkain riskienhallinnan periaatteiden ja käytäntöjen kanssa.

Palkitsemismekanismien on rohkaistava ja kannustettava työntekijöitä tekemään parhaansa ja ylittämään heille asetetut tavoitteet. Palkitsemiskokonaisuudet on suunniteltava siten, että ne palkitsevat oikeudenmukaisesti huolellisen, oikeiden käytäntöjen mukaisen ja menestyksekkään työsuorituksen. Samalla on kuitenkin muiden sidosryhmien edun suojaamiseksi varmistettava, että palkitsemismekanismit eivät luo eturistiriitoja, eivätkä houkuttele tai rohkaise työntekijöitä liiallisten tai ei-toivottujen riskien ottamiseen. Riskeihin reagoivat ja samanaikaisesti oikeudenmukaiset ja kannustavat palkitsemismekanismit vahvistavat Sampo-konsernin kykyä tuottaa lisäarvoa sidosryhmilleen ja osakkeenomistajilleen.

Eri palkitsemismuotoja ohjaavat periaatteet ovat seuraavat:

Kiinteän palkitsemisen (kiinteä palkka) tulee luoda taloudellista vakautta muodostamalla riittävän suuri osuus kokonaispalkitsemisesta. Kiinteän palkan tulee olla oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen, mutta ei markkinoiden johtava.

Muuttuvaa palkitsemista käytetään varmistamaan palkitsemiskokonaisuuksien kilpailukykyisyys. Muuttuva palkitseminen voi joko perustua yhtiön tulokseen liittyvään kontribuutioon ja yksilölliseen suoritukseen (lyhytaikaiset kannustinohjelmat) tai liittyä työntekijöiden sitouttamiseen Sampo-konserniin pidemmäksi ajaksi ja työntekijöiden etujen yhdenmukaistamiseen osakkeenomistajien etuihin kytkemällä palkkiot Sammon osakkeen positiiviseen hintakehitykseen (pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät). Muuttuvan palkitsemisen tulee pääsääntöisesti perustua arvioon yksilön, liiketoimintayksikön ja/tai liiketoiminta-alueen suorituksesta sekä yhtiön, divisioonan ja/tai Sampo-konsernin kokonaistuloksesta. Määrälliset ja laadulliset suorituskriteerit ja niiden suhteellinen painoarvo on määriteltävä etukäteen. Muuttuvan palkkion maksamiselle tulee aina olla kynnysarvot ja ylärajat.

Muuttuvien palkkioiden maksamisen tulee perustua riskinoton arviointiin ja vakavaraisuuspääomavaatimusten täyttymiseen. Tietty osuus ylimmälle johdolle ja tietyille avainhenkilöille maksettavista muuttuvista palkkioista lykätään määritellyn ajanjakson ajaksi kussakin Sampo-konserniyhtiössä sovellettavan sääntelyjärjestelmän mukaisesti. Lykkäysajanjakson jälkeen tehdään jälkikäteinen riskiarviointi, ja kunkin Sampo-konserniyhtiön hallitus päättää, voidaanko lykättyjä muuttuvia palkkioita maksaa/vapauttaa kokonaan tai osittain, vai jätetäänkö ne kokonaan maksamatta/vapauttamatta.

Eläkejärjestelmien tulee pääsääntöisesti olla luonteeltaan maksuperusteisia.

Muiden etujen tulee vastata paikallisten työmarkkinoiden tilannetta.

 

Hallitus
Konsernijohtaja
Johtoryhmä (pois lukien konsernijohtaja)

Päivitetty 21.12.2020