Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Konsernijohtaja

Palkitsemismuodot

Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 31.12.2019, mistä johtuen Sammon hallitus nimitti If Vahinkovakuutuksen toimitusjohtajana toimineen Torbjörn Magnussonin uudeksi konsernijohtajaksi 7.2.2019. Magnusson aloittaa tehtävässä 1.1.2020, mutta Hallinnointikoodin 2015 tavoitteena olevan avoimuuden edistämiseksi hänen palkitsemistaan käsitellään tässä selvityksessä jo ennen aloitusajankohtaa nykyisen konsernijohtajan palkitsemisen rinnalla.  

Konsernijohtajan palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteisiin. Konsernijohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta, luontoiseduista ja maksuperusteisesta lisäeläkesopimuksesta sekä mahdollisista lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista kannustepalkkioista.

Lyhytaikaiset kannustepalkkiot

Hallitus päättää kunakin vuonna erikseen yhden vuoden mittaisista lyhytaikaisista kannustinohjelmista sekä niistä rahana maksettavista palkkioista seuraavana vuonna. Konsernijohtaja osallistuu vuoden mittaiseen lyhytaikaiseen kannustinohjelmaan, jossa palkkion maksu perustuu Sammon operatiivisen tuloksen kynnysarvon ylitykseen ja jossa palkkio määräytyy Sampo-konsernin tuloksen ja konsernijohtajan henkilökohtaisen suorituksen perusteella. Konsernijohtajalle voidaan maksaa ohjelmasta palkkiona enintään yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä. Osa maksettavasta palkkiosta lykätään vähintään kolmeksi vuodeksi Sampoon sovellettavan sääntelyjärjestelmän mukaisesti.

Pitkäaikaiset kannustepalkkiot

Hallitus päättää pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä sekä niistä rahana maksettavista palkkioista. Sekä nykyinen että tuleva konsernijohtaja osallistuvat Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin 2014:1 ja 2017:1, joissa palkkio määräytyy Sammon A-osakkeen arvon kehityksen perusteella 3–5 vuoden ajanjakson aikana kannustinjärjestelmän käyttöönotosta. Palkkio maksetaan kolmessa vuosittaisessa erässä, joista ensimmäinen on 30 prosenttia, toinen 35 prosenttia ja kolmas 35 prosenttia. Kari Stadighille on allokoitu 500 000 kannusteyksikköä 2014:1-järjestelmässä ja 300 000 kannusteyksikköä 2017:1-järjestelmässä. Torbjörn Magnussonille on allokoitu 250 000 kannusteyksikköä 2014:1-järjestelmässä ja 350 000 kannusteyksikköä 2017:1-järjestelmässä. 

Yhden kannusteyksikön arvo lasketaan maksuhetkellä Sammon A-osakkeen vaihdolla painotetun keskikurssin ja osinko-oikaistun lähtökurssin erotuksen perusteella. Osakkeen arvon kehityksen lisäksi kannusteyksikön arvoa laskettaessa otetaan huomioon If Vahinkovakuutuksen vakuutusliikkeen tuotto ja riskisopeutetun pääoman tuotto, kuten tarkemmin on määritelty kunkin kannustinjärjestelmän ehdoissa. Kannustinjärjestelmistä maksettaville palkkioille on asetettu yläraja.

2014:1-järjestelmään liittyvän palkkion maksamisen yhteydessä konsernijohtaja on velvollinen ostamaan Sammon A-osakkeita 60 prosentilla kunkin saamansa palkkioerän määrästä tuloveron ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. 2017:1-järjestelmään liittyvän palkkion maksamisen yhteydessä konsernijohtaja on velvollinen ostamaan Sammon A-osakkeita 50 prosentilla kunkin saamansa palkkioerän määrästä tuloveron ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoituksen alaisia kolme vuotta, minkä jälkeen hallitus päättää niiden mahdollisesta vapauttamisesta.

Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot

Eläke-etuudet

Lakisääteisen eläkkeen lisäksi, konsernijohtaja Kari Stadigh on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen nykyisen eläkesopimuksensa mukaisesti. Kiinteä vuosittainen lisäeläkevakuutusmaksu on 400 000 euroa. Eläkesopimuksen mukaan eläke alkaa 63 vuoden iässä, mutta eläkkeen alkamista voi lykätä 70 vuoden ikään saakka. Mikäli toimisuhde päättyy ennen 63 vuoden ikää, konsernijohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle ennen 63 vuoden ikää.

Torbjörn Magnusson on tällä hetkellä lakisääteisen eläkkeen lisäksi oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen. Eläkemaksu on 38 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja 25 prosenttia vuosittain maksetusta lyhytaikaisesta kannustepalkkiosta. Eläkeikä on 65 vuotta.

Toimisuhteen päättyminen 

Konsernijohtaja Kari Stadighin toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jolta ajalta konsernijohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkka. Stadigh ei ole oikeutettu erokorvaukseen.

Torbjörn Magnussonin toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta, jolta ajalta hänelle maksetaan irtisanomisajan palkka. Lisäksi hän on nykyisiä sopimusehtojaan vastaavasti oikeutettu enintään 24 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen, mikäli Sampo päättää sopimuksen ilman erityistä syytä.

 

Päivitetty 4.3.2019