Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2011 julkaistu

 Vahva raportoitu tulos kaikilta liiketoiminta-alueilta

Sampo-konsernin tulos ennen veroja kohosi vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 387 miljoonaan euroon (287). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos laski 232 miljoonaan euroon (596).

- Osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (0,44) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 0,41 euroa (1,06). Konsernin oman pääoman tuotto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 10,3 prosenttia (30,1).

- Osakekohtainen substanssi säilyi melkein entisellään ja oli 17,71 euroa (17,79). Konsernin käyvän arvon rahasto aleni verojen jälkeen 643 miljoonaan euroon (736).

- Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde parani tammi-maaliskuussa 94,4 prosenttiin (98,2). Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 221 miljoonaa euroa (125) ja tulos markkina-arvoin 91 miljoonaa euroa (308). Oman pääoman tuotto aleni 14,0 prosenttiin (52,7).

- Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja nousi 44 miljoonaan euroon (36) ja markkina-arvoin tulos aleni 13 miljoonaan euroon (133). Oman pääoman tuotto markkina-arvoin laski 5,0 prosenttiin (65,4).

- Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä. Sammon vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen tuloksesta 152 miljoonaa euroa (124) tuli Nordeasta.

AVAINLUVUT 1-3/2011 1-3/2010 Muutos-%
Milj. e      
Tulos ennen veroja 387 287 35
  Vahinkovakuutus 221 125 77
  Henkivakuutus 44 36 22
  Osakkuusyhtiö (Nordea) 152 124 22
  Omistusyhteisö -30 2 -
Tilikauden tulos 325 245 32
       
      Muutos
Tulos/osake, euroa 0,58 0,44 0,14
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 0,41 1,06 -0,65
Substanssi/osake, euroa*) 17,71 17,79 -0,08
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 872 6 982 -110
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 157,7 167,1 -9,4
Oman pääoman tuotto, % 10,3 30,1 -19,8

 

*) Vertailuajankohta 31.12.2010

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on 31.12.2010 tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan uutta ohjeistusta (Standardi 5.2b) julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.


LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-maaliskuun 2011 tulos ennen veroja nousi 221 miljoonaan euroon (125). Riskisuhde parani 71,0 prosenttiin (74,8) ja yhdistetty kulusuhde 94,4 prosenttiin (98,2) talveen liittyvien vahinkojen vähennyttyä vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Vakuutustekninen tulos kasvoi 100 miljoonaan euroon (68). Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos oli 56 miljoonaa euroa (27), Yritysasiakkaiden 23 miljoonaa euroa (24), Suurasiakkaiden 16 miljoonaa euroa (15) sekä Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan 2 miljoonaa euroa (1).

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin laski 14,0 prosenttiin (52,7) markkina-arvoisen sijoitustoiminnan tuloksen laskettua. Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) kasvoi 9,7 prosenttiin (7,2). Käyvän arvon rahasto oli maaliskuun 2011 lopussa 242 miljoonaa euroa (315).


Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tammi-maaliskuun 2011 tulos ennen veroja nousi 44 miljoonaan euroon (36). Mandatum Life on täydentänyt vastuuvelkaansa 35 miljoonalla eurolla varautuakseen asiakashyvitysten kasvuun tulevaisuudessa. Toimenpide heikentää kuluneen neljänneksen raportoitua tulosta ja markkina-arvoin laskettua tulosta vastaavalla euromäärällä. Oman pääoman tuotto (RoE) oli 5,0 prosenttia (65,4) ja olisi ollut ilman vastuuvelan vahvistamista yli 14 prosenttia.

Vastuuvelan vahvistaminen ja jo aiemmin toteutettu diskonttauskoron alennus 2,5 prosenttiin vuonna 2011 ja 3,0 prosenttiin vuonna 2012 parantavat merkittävästi mahdollisuuksia raportoida vahvoja tuloksia myös vuosina 2011 ja 2012.


Osakkuusyhtiö Nordea

Sampo Oyj omisti maaliskuun 2011 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,3 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 6,79 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 31.3.2011 oli 7,75 euroa.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 28.4.2011 julkaistuun tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaukseen.

Tuotot olivat ennätyksellisen hyvät. Ne kasvoivat 9 prosenttia edellisvuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Riskisopeutettu tulos kasvoi 7 prosenttia 771 miljoonaan euroon. Nordean riskisopeutettu tulos on kasvanut lähes 40 prosenttia vuodesta 2006, eikä yhtiö oman arvionsa mukaan ole kaukana tavoitteestamme kaksinkertaistaa se seitsemässä vuodessa.

Nordea arvioi, että uusia säännöksiä noudatettaessa parhaat pankit saavuttavat noin 15 prosentin oman pääoman tuoton. Nordea on sitoutunut tekemään tarvittavat toimenpiteet, jotta se säilyttää asemansa yhtenä Euroopan parhaista pankeista. Pystyäksemme vastaamaan uusiin haasteisiin meidän on säilytettävä liiketoiminnan vahva vire ja kasvatettava samalla oman pääoman tuottoa.  Nordea sopeuttaa toimintaansa uuteen toimintaympäristöön (New Normal Plan). Tehostamme pääoman käyttöä, lisäämme kustannustehokkuutta ja kasvatamme oman pääoman tuottoa.

 

MUUT TAPAHTUMAT

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 14.4.2011 jakaa vuodelta 2010 osinkoa 1,15 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 28.4.2011.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen johtaja Anne Brunila, toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, varatuomari Eira Palin-Lehtinen, ylijohtaja Jukka Pekkarinen, ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Matti Vuoria ja kauppatieteiden tohtori Björn Wahlroos. Kauppatieteiden maisteri Adine Grate Axén valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. KHT Heikki Ilkka jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

 

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2011

Sampo-konsernin odotetaan tekevän vuonna 2011 hyvän tuloksen. Lyhyiden korkojen nousun jatkuminen vahvistaa entisestään Sammon tuloskehitystä.

Ifin odotetaan saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa alle 95 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta. Yhtiön tuloksen odotetaan säilyvän erittäin hyvänä.

Osakkuusyhtiö Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Mandatum Lifen raportoidun tuloksen uskotaan säilyvän hyvänä, vaikka se onkin erittäin riippuvainen pääomamarkkinoiden kehityksestä.

 SAMPO OYJ
Hallitus

 

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
IR-päällikkö Essi Nikitin p. 010 516 0066
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Sampo järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja sijoittajille klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 207 162 0125 (Eurooppa) tai +1 334 323 6203 (Pohjois-Amerikka). Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin ID-numero 893213, nimi "Sampo 2011/Q1 release" ja tunnus SAMPO.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi konsernijohtaja Kari Stadighin haastatteluvideo sekä tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo järjestää sijoittajalounaan New Yorkissa 11.5.2011 ja perinteisen pääomamarkkinapäivän Lontoossa 1.6.2011. Lisätietoja saatavilla myöhemmin osoitteessa www.sampo.com.

Sampo julkaisee vuoden 2011 toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 10.8.2011.

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com