Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012

Erittäin hyvä alku vuodelle

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2012 tammi-maaliskuulta oli 363 miljoonaa euroa (387). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos kasvoi 654 miljoonaan euroon (232).

- Osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,58) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,17 euroa (0,41). Konsernin oman pääoman tuotto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 28,3 prosenttia (10,3).

- Osakekohtainen substanssi kohosi 16,61 euroon (14,05). Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi verojen jälkeen 660 miljoonaan euroon (355).

- Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli tammi-maaliskuussa 2012 erinomainen. Yhdistetty kulusuhde oli 92,4 prosenttia (94,4), mikä on Ifin historiassa paras ensimmäisen vuosineljänneksen yhdistetty kulusuhde. Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 191 miljoonaa euroa (221). Kannattavuus parani, sillä vertailulukuun sisältyy kertaluonteinen 75 miljoonan euron myyntivoitto. Tulos markkina-arvoin kohosi 323 miljoonaan euroon (91). Oman pääoman tuotto kasvoi 50,2 prosenttiin (14,0).

- Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä. Sammon osuus Nordean tammi-maaliskuun 2012 nettotuloksesta oli 158 miljoonaa euroa (152).

- Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja aleni 33 miljoonaan euroon (44), kun 17 miljoonaa euroa käytettiin vuosien 2012 ja 2013 diskonttokorkojen alentamiseksi 2,5 ja 3,25 prosenttiin. Tulos markkina-arvoin kohosi 172 miljoonaan euroon (13). Oman pääoman tuotto markkina-arvoin kasvoi 72,3 prosenttiin (5,0).

AVAINLUVUT 1-3/2012 1-3/2011 Muutos-%
Milj. e      
Tulos ennen veroja 363 387 -6
  Vahinkovakuutus 191 221 -13
  Henkivakuutus 33 44 -24
  Osakkuusyhtiö (Nordea) 158 152 4
  Omistusyhteisö -19 -30 36
Tilikauden tulos 317 325 -2
       
      Muutos
Tulos/osake, euroa 0,57 0,58 -0,01
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 1,17 0,41 0,76
Substanssi/osake, euroa*) 16,61 14,05 2,56
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 796 6 872 -76
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 150,5 138,6 11,9
Oman pääoman tuotto, % 28,3 10,3 18,0

 

*) Vertailuajankohta 31.12.2011

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2011 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta (Standardi 5.2b) julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-maaliskuun 2012 tulos ennen veroja aleni 191 miljoonaan euroon (221). Tulosta alensi sijoitustoiminnan nettotuottojen jääminen vertailujaksoa pienemmiksi. Vertailuajanjaksoon sisältyi kertaluonteinen 75 miljoonan euron myyntivoitto.

 

Sekä riskisuhde että yhdistetty kulusuhde paranivat vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Riskisuhde parani 69,0 prosenttiin (71,0) ja yhdistetty kulusuhde 92,4 prosenttiin (94,4). Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 26 miljoonalla eurolla (39). Eläkemuotoisiin korvauksiin liittyvän vastuuvelan diskonttaukseen käytetyn koron muutos Ruotsissa paransi tulosta 12 miljoonalla eurolla. Vakuutustekninen tulos parani 112 miljoonaan euroon (100). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 10,3 prosenttiin (9,7).

 

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) kasvoi merkittävästi ja oli 50,2 prosenttia (14,0) ensimmäisen vuosineljänneksen vahvan markkina-arvoisen sijoitustoiminnan tuloksen ansiosta. Käyvän arvon rahasto kasvoi vuodenvaihteesta maaliskuun lopun 297 miljoonaan euroon (139).

Ifin osuus Topdanmarkin tuloksesta tammi-maaliskuussa 2012 oli 12 miljoonaa euroa. Ifillä oli maaliskuun 2012 lopussa yhteensä 3 147 692 Topdanmarkin osaketta, mikä vastasi 24,2 prosenttia äänivallasta ja 22,9 prosenttia osakkeista.

Sijoitusten tuotto käyvin arvoin tammi-maaliskuussa 2012 oli 2,9 prosenttia (0,7). Korkosijoitusten duraatio oli 1,3 vuotta (1,2) ja keskimääräinen maturiteetti 2,5 vuotta. Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,9 prosenttia (4,1).

Osakkuusyhtiö Nordea Pankki

Sampo Oyj omisti maaliskuun 2012 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,3 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,21 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 31.3.2012 oli 6,80 euroa.

Nordean liiketoiminnan vahva positiivinen kehitys jatkui tammi-maaliskuussa 2012. Kannattavuus säilyi hyvänä ja oman pääoman tuotto (RoE) oli lähes 12 prosenttia. Kulut pidettiin tiukasti kurissa ja yhtiön pääomitus vahvistui entisestään. Ydinvakavaraisuussuhde kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä 11,6 prosenttiin. Nordea maksoi osinkoa kaikkiaan 1 048 miljoonaa euroa, josta Sampo Oyj:lle 224 miljoonaa euroa.

Tuotot vähenivät prosentin edellisneljänneksestä 2 531 miljoonaan euroon. Rahoituskate pysyi edellisneljänneksen tasolla ja oli 1 420 miljoonaa euroa.

Nettomääräiset luottotappiot pieninevät 218 miljoonaan euroon, kun otetaan huomioon Tanskan talletussuojajärjestelmään Fjordbank Morsia varten tehty 8 miljoonan euron varaus. Kun talletussuojajärjestelmään liittyviä varauksia ei oteta huomioon, luottotappiotaso oli 25 pistettä (36 pistettä edellisneljänneksellä).

Liikevoitto nousi prosentin edellisneljänneksestä 1 037 miljoonaan euroon. Riskisopeutettu tulos laski edellisneljänneksestä 2 prosenttia 799 miljoonaan euroon. Edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna riskisopeutettu tulos nousi 4 prosenttia.

Tulos pieneni prosentin edellisneljänneksestä ja oli 775 miljoonaa euroa. Tulos vastaa 11,7 prosentin oman pääoman tuottoa.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tammi-maaliskuun 2012 tulos ennen veroja aleni 33 miljoonaan euroon (44). Laskuperustekorkoisten vakuutusten diskonttauskoron alentamiseen käytettiin 17 miljoonaa euroa. Diskonttokorko laskettiin 2,5 prosenttiin vuodelle 2012 ja 3,25 prosenttiin vuodelle 2013. Mandatum Lifen omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 20 prosenttia ja oli 260 miljoonaa euroa (216). Sijoitustuotot olivat sijoitussidonnaisista sopimuksista tulleet tuotot pois lukien 86 miljoonaa euroa (115). Sijoitussidonnaisten sopimusten tuotot olivat 185 miljoonaa euroa (-19).

Oman pääoman tuotto (RoE) kohosi 72,3 prosenttiin (5,0). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos nousi 172 miljoonaan euroon (13).

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2012 tammi-maaliskuussa 5,2 prosenttia (1,4). Käyvän arvon rahasto kasvoi 359 miljoonaan euroon, kun se vuoden 2011 lopulla oli 214 miljoonaa euroa. Korkosijoitusten duraatio oli maaliskuun 2012 lopussa 1,8 vuotta (1,8) ja keskimääräinen maturiteetti 2,4 vuotta. Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 5,3 prosenttia (5,4).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasema vahvistui entisestään tammi-maaliskuussa 2012. Mandatum Life -konsernin vakavaraisuussuhde oli vuosineljänneksen lopulla 24,8 prosenttia (20,9). Konsernin vastuuvelka oli 7,6 miljardia euroa (7,3), josta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus oli 3,4 miljardia euroa (3,1). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka ylsi ennätystasolle, sillä sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus kasvoi 44 prosenttiin (42).

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 139 miljoonaa euroa (122), josta 158 miljoonaa euroa (152) tuli Nordean vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta segmentti teki 19 miljoonan (-30) euron tappion.

Sampo Oyj:llä oli 31.3.2012 velkarahoitusta 2 534 miljoonaa euroa (2 329) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 1 277 miljoonaa euroa (1 121). Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana nettovelka kasvoi 49 miljoonaa euroa 1 257 miljoonaan euroon (1 208). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 36,6 prosenttia (34,6) yhtiön omasta pääomasta.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2012

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Merkittävimmät Sampo-konsernin päivittäistä liiketoimintaa uhkaavat riskit ovat markkina-, luotto- ja vakuutusriskit. Niiden osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta ovat normaalitasollaan. Markkinariskin osuus on 39 prosenttia, luottoriskin 36 prosenttia ja vakuutusriskin 14 prosenttia.

Valtioiden velkakriisi, poliittisen järjestelmän kriisi, mahdollinen pankkikriisi ja Euroopan hidas talouskasvu voivat kärjistyessään vaikuttaa konsernin toimintaan epäsuotuisasti, vaikka Sampo-konsernin yhtiöt eivät omista vaikeuksissa olevien valtioiden velkakirjoja ja konsernin sijoitukset Pohjoismaiden ulkopuolisiin pankkeihin ovat pieniä.

Näkymät loppuvuodelle 2012

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2012. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2012 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa mukaisen alle 95 prosentin yhdistetyn kulusuhteen. Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
IR-päällikkö Essi Nikitin puh. 010 516 0066
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Sampo järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja sijoittajille klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 0800 914 672 (Suomi), +44 20 3003 2666 (Eurooppa), 0808 109 0700 (Britannia) tai +1 866 966 5335 (Pohjois-Amerikka). Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin nimi "Sampo plc Q1 release".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2012 toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 8.8.2012.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com