Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012

KERRASSAAN HYVÄ NELJÄNNES

Sampo-konsernin tammi-syyskuun 2012 tulos ennen veroja oli 1 172 miljoonaa euroa (906). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos kohosi 1 447 miljoonaan euroon (162).

Osakekohtainen tulos nousi 1,79 euroon (1,35) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin kasvoi 2,58 euroon (0,29). Konsernin oman pääoman tuotto oli 20,7 prosenttia (2,5).

Osakekohtainen substanssi kasvoi 17,75 euroon (14,05). Konsernin käyvän arvon rahasto oli verojen jälkeen 681 miljoonaa (355).

Vahinkovakuutustoiminnan tekninen kannattavuus oli edelleen erinomainen ja yhdistetty kulusuhde oli tammi-syyskuussa 89,4 prosenttia (92,6). Tulos ennen veroja nousi 648 miljoonaan euroon (465). Annuiteettien diskonttokorkoja alennettiin Suomessa 3,0 prosenttiin ja Ruotsissa 0,07 prosenttiin, mikä alensi kolmannen neljänneksen tulosta ennen veroja 37 miljoonalla eurolla. Tulos markkina-arvoin oli 785 miljoonaa euroa (46). Oman pääoman tuotto nousi 37,4 prosenttiin (2,4).

Sammon osuus osakkuusyhtiö Nordean tammi-syyskuun 2012 tuloksesta oli 466 miljoonaa euroa (373).  Nordea jatkoi toimintansa tehostamista ja raportoi kaikkien aikojen korkeimmat tuotot ja liikevoiton vuoden ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta. Kulut pysyivät muuttumattomina ja ydinvakavaraisuussuhde nousi 12,2 prosenttiin.

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 98 miljoonaa euroa (107). Tulos markkina-arvoin parani 218 miljoonaan euroon (-204). Oman pääoman tuotto oli 29,9 prosenttia (-29,3). Laskuperustekorkoisen vastuuvelan diskonttokoron alentamista jatkettiin ja koko laskuperustekorkoisen vastuuvelan diskonttokorko on nyt 2,5 prosenttia vuoden 2013 loppuun asti. Diskonttokoron lasku alensi kolmannen vuosineljänneksen tulosta ennen veroja 18 miljoonalla eurolla.

AVAINLUVUT 1-9/2012 1-9/2011 Muutos, %
7-9/2012 7-9/2011 Muutos, %
Milj. e            
Tulos ennen veroja 1 172 906 29 368 150 146
  Vahinkovakuutus 648 465 39 206 43 374
  Osakkuusyhtiö Nordea 466 373 25 140 80 75
  Henkivakuutus 98 107 -8 33 23 46
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -40 -37 7 -11 5 -
Tilikauden tulos 1 003 759 32 314 125 151
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,79 1,35 0,44 0,56 0,22 0,34
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 2,58 0,29 2,29 1,04 -0,38 1.42
Substanssi/osake, euroa*) 17,75 14,05 3,70 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 828 6 888 -60 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 161,7 138,6 23,1 - - -
Oman pääoman tuotto, % 20,7 2,5 18,2 - - -

*) Vertailuajankohta 31.12.2011

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2011 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta (Standardi 5.2b) julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Vuoden 2012 kolmas neljännes lyhyesti

Sampo-konsernin heinä-syyskuun 2012 tulos ennen veroja oli 368 miljoonaa euroa (150). Osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,22). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 1,04 euroa (-0,38). Osakekohtainen substanssi kasvoi vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 2,26 euroa 17,75 euroon.

Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde säilyi kolmannella vuosineljänneksellä erinomaisena ja oli 89,3 prosenttia (92,3). Tulos ennen veroja nousi 206 miljoonaan euroon (43) diskonttokorkojen laskun aiheuttamasta negatiivisesta vaikutuksesta huolimatta. Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin osuutena 8 miljoonaa euroa (0).

Sammon osuus Nordean heinä-syyskuun 2012 tuloksesta oli 140 miljoonaa euroa (80). Nordea-konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 12,2 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista eli 0,4 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisneljänneksen lopussa.

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 33 miljoonaa euroa (23). Maksutulo kasvoi 185 miljoonaan euroon vuoden 2011 kolmannen neljänneksen 168 miljoonasta eurosta.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-syyskuun 2012 tulos ennen veroja kohosi 648 miljoonaan euroon (465) koko vuoden jatkuneen liiketoiminnan vahvan operatiivisen kannattavuuden ansiosta. Sijoitustoiminnan nettotuotot paranivat myös huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Vertailuajanjaksoa rasitti osakesijoituksiin liittyvät 152 miljoonan euron arvonalentumistappiokirjaukset. Oman pääoman tuotto käyvin arvoin kasvoi huomattavasti ja oli 37,4 prosenttia (2,4). Käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden vaihteesta syyskuun 2012 loppuun mennessä 334 miljoonaan euroon (139).

Sekä riskisuhde että yhdistetty kulusuhde paranivat merkittävästi tammi-syyskuussa 2012. Riskisuhde parani 66,1 prosenttiin (69,2) ja yhdistetty kulusuhde 89,4 prosenttiin (92,6). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 100 miljoonalla eurolla (98).

Vakuutustekninen tulos kasvoi 421 miljoonaan euroon (334). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 12,9 prosenttiin (10,8). Annuiteettien diskonttaamiseen käytettyjä korkoja alennettiin 3 prosenttiin (nimelliskorko) Suomessa ja 0,07 prosenttiin (reaalikorko) Ruotsissa. Tämä kasvatti vakuutusteknistä vastuuvelkaa 23 miljoonalla eurolla Suomessa ja 15 miljoonalla eurolla Ruotsissa ja heikensi tulosta ennen veroja vastaavilla määrillä.

Ifin osuus Topdanmarkin tammi-syyskuun 2012 tuloksesta oli 36 miljoonaa euroa. If omisti syyskuun 2012 lopussa 3 147 692 Topdanmarkin osaketta, joka on viimeisimmän Topdanmarkin julkistaman tiedon mukaan 24,6 prosenttia kaikista osakkeista pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ja 22,9 prosenttia kaikista osakkeista.
      
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin tammi-syyskuussa 2012 oli 5,0 prosenttia (0,2). Korkosijoitusten duraatio oli 1,0 vuotta (1,2) ja keskimääräinen maturiteetti 2,0 vuotta (2,5). Korkosalkun keskimääräinen tuotto oli 30.9.2012 eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) 3,6 prosenttia (4,1).

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi) allekirjoitti 5.11.2012 sopimuksen Tryg A/S:n Suomen sivuliikkeen vahinkovakuutusliiketoiminnan hankkimisesta 15 miljoonalla eurolla. Trygin sivuliikkeen maksutulo oli 84 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja asiakkaita sillä on noin 155 000. Yhtiön markkinaosuus on noin kaksi prosenttia. Kaupalla odotetaan keskipitkällä aikavälillä olevan pieni positiivinen vaikutus Ifin tulokseen. Kauppa vaatii toteutuakseen viranomaisluvat ja se saadaan päätökseen arviolta kevään 2013 aikana.

If ja Nordea allekirjoittivat samana päivänä yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Nordea alkaa myydä Ifin vakuutuksia Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Yhteistyösopimus astuu voimaan viimeistään 1.7.2013.

If on Pohjoismaissa myös autoteollisuuden johtava yhteistyökumppani. Osoituksena tästä se on jatkanut merkittävää yhteistyösopimustaan Volkswagenin kanssa Ruotsissa vuoden 2015 loppuun.

Osakkuusyhtiö Nordea

Sampo Oyj omisti syyskuun 2012 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,25 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,57 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 30.9.2012 oli 7,69 euroa.

Sammon omistusosuus ylittää 20 prosenttia ja Nordeaa on käsitelty Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä 31.12.2009 alkaen. Sammon osuus Nordean nettotuloksesta on esitetty tuloslaskelmassa kohdassa Osuus osakkuusyritysten voitoista.

Nordean tehostamistoimet näkyvät tammi-syyskuun 2012 tuloksessa. Kulut pysyivät muuttumattomina ja ydinvakavaraisuussuhde nousi 12,2 prosenttiin. Nordea täyttää edelleen maksuvalmiusvaatimukset ja saa rahoitusta kansainvälisiltä varainhankinnan markkinoilta ongelmitta.

Liikevoitto kasvoi 21 prosenttia tuottokasvun ja vakaina pysyneiden kulujen ansiosta. Riskisopeutettu tulos kasvoi 26 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuusta.

Luottotappioiden nettomäärä kasvoi 689 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 27 pistettä (viime vuoden tammi-syyskuussa 20 pistettä, kun Tanskan talletussuojajärjestelmään liittyviä varauksia ei oteta huomioon).

Konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli kolmannen neljänneksen lopussa 12,2 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista eli 0,4 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisneljänneksen lopussa. Vakavaraisuussuhde parani 1,0 prosenttiyksikköä ja oli 15,3 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Vakavaraisuussuhteiden paraneminen perustuu vahvoihin tuloksiin ja riskipainotettujen saamisten vähenemiseen. Riskipainotettuja saamisia oli 179,0 miljardia euroa ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Luku on 2,2 miljardia eli 1,2 prosenttia pienempi kuin edellisneljänneksellä. Ydinvakavaraisuussuhde oli 9,8 prosenttia, kun Basel II -siirtymäsäännökset otetaan huomioon. Omien varojen yhteismäärä oli 27,3 miljardia euroa ja ensisijaisten omien varojen yhteismäärä 23,8 miljardia euroa. Rajoituksettomia ensisijaisia omia varoja oli 21,8 miljardia euroa.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tammi-syyskuun 2012 tulos ennen veroja oli 98 miljoonaa euroa (107). Tulosta rasitti laskuperustekorkoisen vastuuvelan diskonttauksessa käytettyjen korkojen alentaminen. Koko laskuperustekorkoisen vastuuvelan diskonttokorko on 2,5 prosenttia vuosina 2012 ja 2013. Diskonttokoron lasku alensi heinä-syyskuun 2012 tulosta ennen veroja 18 miljoonalla eurolla. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos nousi 218 miljoonaan euroon (-204). Oman pääoman tuotto (RoE) kohosi 29,9 prosenttiin (-29,3).

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2012 tammi-syyskuussa 7,5 prosenttia (-3,8). Käyvän arvon rahasto kasvoi 351 miljoonaan euroon, kun se vuoden 2011 lopulla oli 214 miljoonaa euroa. Syyskuun lopulla korkosijoitusten duraatio oli 1,9 vuotta (1,8) ja keskimääräinen maturiteetti 2,2 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) 30.9.2012 oli 5,2 prosenttia (5,5).

Mandatum Life -konsernin Solvenssi I -säännöstön mukainen vakavaraisuusasema vahvistui edelleen ja vakavaraisuussuhde oli syyskuun 2012 lopulla 26,0 prosenttia (20,9). Konsernin vastuuvelka oli 7,7 miljardia euroa (7,3), josta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus oli 3,6 miljardia euroa (3,1). Mandatum Lifen laskuperustekorkoista vastuuvelkaa on viime vuosien aikana kasvatettu 126 miljoonalla eurolla alhaisen korkotason takia. Koko laskuperustekorkoisen vastuuvelan diskonttokorko on alennettu 2,50 prosenttiin vuosiksi 2012 ja 2013. Vuoden 2014 alusta alkaen käytettävä diskonttokorko on korkeimmillaan 3,50 prosenttia. Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus koko vastuuvelasta ylsi ennätystasolle ja oli 46 prosenttiin (42).

Omistusyhteisö

Omistusyhteisön tulos ennen veroja kohosi 426 miljoonaan euroon (336), josta 466 miljoonaa euroa (373) tuli Nordean tammi-syyskuun 2012 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta omistusyhteisö teki 40 miljoonan euron tappion (-37). Henkilöstökulut kasvoivat pääasiassa heinä-syyskuussa 2012 maksettujen pitkäaikaisten kannustinpalkkioiden vuoksi.

Sampo Oyj:n tytäryhtiöt eivät ole maksaneet emoyhtiölleen osinkoa tammi-syyskuussa 2012. Osakkuusyhtiö Nordea maksoi 3.4.2012 Sampo Oyj:lle osinkoa 224 miljoonaa euroa.

Sampo Oyj:llä oli 30.9.2012 velkarahoitusta 2 306 miljoonaa euroa (2 329) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 588 miljoonaa euroa (1 121). Nettovelka 30.9.2012 oli 1 718 miljoonaa euroa (1 208). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 37,0 prosenttia (34,6) yhtiön omasta pääomasta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät loppuvuodelle 2012

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2012. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2012 saavuttavan 89-91 prosentin yhdistetyn kulusuhteen ja siten yltävän pitkän aikavälin tavoitteensa mukaiseen alle 95 prosentin yhdistettyyn kulusuhteeseen. Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan useille riskeille. Finanssialalla toimiessaan Sammon kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat merkittävimmin markkina-, luotto- ja vakuutusriskit. Niiden osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta ovat normaalitasollaan. Markkinariskin osuus on 38 prosenttia, luottoriskin 36 prosenttia ja vakuutusriskin 14 prosenttia. Sampo-konsernin riskeistä ja riskienhallinnasta on lisätietoa nähtävillä yhtiön kotisivulla www.sampo.com/riskienhallinta ja vuoden 2011 vuosikertomuksen riskienhallintaosiossa osoitteessa www.sampo.com/vuosikertomus.

Liiketoimintaympäristön äkilliset muutokset tai merkittävät ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen. Makrotalouden epäsuotuisa kehittyminen, kuten nykyinen eurokriisi, ja Euroopan hidas talouskasvu voivat kärjistyessään vaikuttaa konsernin toimintaan epäsuotuisasti. Mahdollisia vaikutuksia lieventää kuitenkin se, että Sampo-konsernin yhtiöt eivät omista vaikeuksissa olevien valtioiden velkakirjoja ja konsernin sijoitukset Pohjoismaiden ulkopuolisiin pankkeihin ovat pieniä.         

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
IR-päällikkö Essi Nikitin puh. 010 516 0066
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 0800 914 672 (Suomi), +44 (0)808 109 0700 (Britannia), +1 866 966 5335 (Yhdysvallat) tai +44 (0)20 3003 2666 (kansainvälinen numero). Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin nimi "Sampo plc Q3 2012 release" ja tunnus "Sampo".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.  

Sampo julkaisee vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen 13.2.2013.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com