Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2015

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi-maaliskuulta 2015 nousi 487 miljoonaan euroon (396). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos nousi 701 miljoonaan euroon (374).

  • Osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (0,63) ja markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 1,25 euroa (0,66). Konsernin oman pääoman tuotto oli 24,8 prosenttia (13,7).
  • Osakekohtainen substanssi oli maaliskuun 2015 lopussa 27,02 euroa (24,06) ja käyvän arvon rahasto vahvistui verojen jälkeen 1 289 miljoonaan euroon (1 017).
  • Vahinkovakuutussegmentin yhdistetty kulusuhde oli 89,2 prosenttia (90,3), joka on Ifin historian paras yhdistetty kulusuhde ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tulos ennen veroja nousi 200 miljoonaan euroon (194). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos nousi 265 miljoonaan euroon (209) ja oman pääoman tuotto oli 35,1 prosenttia (27,5).
  • Ifin ruotsalaisen tytäryhtiön hallitus on tänään päättänyt muutoksista yhtiön norjalaisen henkilöstön eläkejärjestelmään. Päätöksellä on 155 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus Sampo-konsernin vuoden 2015 toisen neljänneksen tulokseen. Ifin Suomen tytäryhtiön hallitus on samanaikaisesti päättänyt laskea eläkevastuiden diskonttaamiseen Suomessa käytettävää korkoa 2,0 prosentista 1,5 prosenttiin. Koron laskeminen tapahtuu vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä ja nostaa eläkevastuihin liittyvää korvausvastuuta noin 110 miljoonalla eurolla.                                                  
  • Nordeaa on käsitelty Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Nordean tammi-maaliskuun 2015 nettotuloksesta kirjataan Sammolle 223 miljoonaa euroa (170).
  • Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 39 miljoonaa euroa (37). Laskuperustekorkoisen vakuutuskannan korkotäydennystä kasvatettiin niin, että vuoden 2016 tuottovaade alennettiin 2,25 prosenttiin. Vuodelle 2015 vaade on 2,00 prosenttia. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos nousi 171 miljoonaan euroon (18). Oman pääoman tuotto oli 50,3 prosenttia (6,1).
AVAINLUVUT 1-3/2015 1-3/2014 Muutos,%
Milj. e      
Tulos ennen veroja 487 396 23
  Vahinkovakuutus 200 194 3
  Osakkuusyhtiö Nordea 223 170 31
  Henkivakuutus 39 37 5
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) 26 -4 -
Tilikauden tulos 461 351 31
      Muutos
Tulos/osake, euroa 0,78 0,63 0,15
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 1,25 0,66 0,59
Substanssi/osake, euroa*) 27,02 24,06 2,96
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 711 6 731 -20
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 193,0 182,9 10,1
Oman pääoman tuotto, % 24,8 13,7 11,1

*) vertailuajankohta 31.12.2014

Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2014 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.


Tilinpäätöksessä käytetyt vaihtokurssit
           
             
    1-3/2015 1-12/2014 1-9/2014 1-6/2014 1-3/2014
EUR 1 = SEK            
Tuloslaskelma (keskikurssi)   9,3805 9,1011 9,0420 8,9592 8,8598
Tase (raportointikauden päätöspäivänä)   9,2901 9,3930 9,1465 9,1762 8,9483
DKK 1 = SEK            
Tuloslaskelma (keskikurssi)   1,2593 1,2205 1,2118 1,2001 1,1865
Tase (raportointikauden päätöspäivänä)   1,2437 1,2616 1,2289 1,2308 1,1986
NOK 1 = SEK            
Tuloslaskelma (keskikurssi)   1,0746 1,0893 1,0924 1,0823 1,0574
Tase (raportointikauden päätöspäivänä)   1,0674 1,0388 1,1266 1,0920 1,0840


LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-maaliskuun 2015 tulos ennen veroja nousi 200 miljoonaan euroon (194). Yhdistetty kulusuhde parani 89,2 prosenttiin (90,3) ja riskisuhde 66,6 prosenttiin (67,5). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 3 miljoonalla eurolla (6). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta yhdisteltävä tulososuus Sammon tammi-maaliskuun 2015 tuloksesta oli 12 miljoonaa euroa (11).

Vakuutustekninen tulos oli 124 miljoonaa euroa (124). Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos oli 72 miljoonaa euroa (76), Yritysasiakkaiden 30 miljoonaa euroa (33), Suurasiakkaiden 13 miljoonaa euroa (7) ja Baltian liiketoiminnan 5 miljoonaa euroa (5). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 11,6 prosenttiin (11,1). Ruotsissa korvausvastuun diskonttaamiseen käytetty korko laski vuoden 2014 lopusta 0,73 prosenttiyksikköä ja oli -0,15 prosenttia maalikuun 2015 lopussa. Tämä heikensi Ruotsin liiketoimintojen tulosta 51 miljoonalla eurolla tammi-maaliskuussa 2015.

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin kasvoi 35,1 prosenttiin (27,5). Vahinkovakuutuksen käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2014 lopusta maaliskuun 2015 loppuun mennessä 627 miljoonaan euroon (507).

Bruttovakuutusmaksutulo aleni 1 669 miljoonaan euroon (1 714). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo laski 0,4 prosenttia. Maksutulo kasvoi Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa sekä Baltiassa, ja laski hieman Yritys- ja Suurasiakkaissa. Toimintakulusuhde parani 22,6 prosenttiin (22,8) ja liikekulusuhde pysyi ennallaan 16,8 prosentissa (16,8).

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.3.2015 yhteensä 11,8 miljardia euroa (11,5). Tästä 77 prosenttia oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin (75), 9 prosenttia rahamarkkinainstrumentteihin (13) ja 13 prosenttia osakkeisiin (12). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 79 miljoonaa euroa (81). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin tammi-maaliskuussa 2015 oli 2,0 prosenttia (1,7). Korkosijoitusten duraatio oli 0,9 vuotta (1,0) ja keskimääräinen maturiteetti 2,4 vuotta (2,4). Korkosalkun keskimääräinen tuotto oli eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) 2,2 prosenttia (2,8).

Norjan lakisääteisiin ja ansiosidonnaisiin eläkejärjestelmiin on tehty huomattavia muutoksia viime vuosina. Uuteen eläkesäännöstöön sopeutumiseksi ja eläkevastuuseen liittyvän riskin pienentämiseksi Ifin ruotsalaisen tytäryhtiön If P&C Insurance Ltd (publ):n hallitus on tänään päättänyt muutoksista yhtiön norjalaisen henkilöstön kollektiiviseen ansiosidonnaiseen eläkejärjestelmään 1.1.2016 alkaen. Vuonna 1958 tai sen jälkeen syntynyt henkilöstö, joka tällä hetkellä kuuluu etuusperusteiseen eläkejärjestelmään, siirretään maksuperusteiseen järjestelmään. Maksuperusteiseen järjestelmään siirtymisen yhteydessä työntekijät ja kaikki nykyiset eläkeläiset saavat vapaakirjan kertyneistä eläkeoikeuksistaan. Päätöksellä on 155 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus Sampo-konsernin vuoden 2015 toisen neljänneksen tulokseen. Lisäksi tulevien eläkekustannusten ennustettavuus ja vakaus konsernin tuloslaskelmassa ja laajassa tuloksessa paranee huomattavasti.

Ifin Suomen tytäryhtiön If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n hallitus on tänään päättänyt laskea annuiteettien diskonttamiseen Suomessa käytettävää korkoa 2,0 prosentista 1,5 prosenttiin. Tämä nostaa annuiteetteihin liittyvää korvausvastuuta noin 110 miljoonalla eurolla. Koron laskeminen tapahtuu vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä ja vaikuttaa tulokseen heikentäen riskisuhdetta sekä yhdistettyä kulusuhdetta.

Kaiken kaikkiaan yllä mainitut päätökset tulevat parantamaan Sampo-konsernin tulosta ennen veroja vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä noin 45 miljoonalla eurolla (eläkejärjestelmän muutosten ja diskonttokoron laskemisen nettovaikutus), mutta niillä ei ole vaikutusta kassavirtoihin.


Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB
.

Sampo Oyj omisti maaliskuun 2015 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,85 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 31.3.2015 oli 11,34 euroa.

Rahoituskate pieneni paikallisissa valuutoissa 4 prosenttia ja euroissa 5 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Rahoituskate oli 1 288 miljoonaa euroa. Rahoituskate pieneni pääasiassa talletusmarginaaleihin kohdistuneen paineen vuoksi.

Nettomääräiset palkkiotuotot olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 757 miljoonaa euroa ja ne siten eivät paikallisissa valuutoissa laskien eronneet edellisestä, tyypillisesti vahvasta neljännestä vuosineljänneksestä. Euroissa laskien nettomääräiset palkkiotuotot laskivat 1 prosentin.

Ensimmäisen vuosineljänneksen kulut yhteensä olivat 1 184 miljoonaa euroa. Kulut pienenivät edellisestä vuosineljänneksestä paikallisissa valuutoissa laskettuna 3 prosenttia ja euroissa 4 prosenttia.

Luottotappioiden nettomäärä oli 122 miljoonaa euroa ja niitä oli 0,14 prosenttia luotonannosta (edellisellä vuosineljänneksellä 129 miljoonaa euroa, 0,15 prosenttia).

Jatkuvien toimintojen liikevoitto kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 23 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 22 prosenttia euroissa ja oli 1 408 miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen nettotulos kasvoi 23 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja oli 1 082 miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotto oli 14,3 prosenttia kasvaen 2,5 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä.

Basel III -säännösten mukaan laskettu konsernin ydinvakavaraisuussuhde (CET1) oli ensimmäisen neljänneksen lopulla 15,6 prosenttia, kun se vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen lopussa oli 15,7 prosenttia. Ydinvakavaraisuussuhde aleni valuuttakurssien muutoksen vaikutuksesta 0,20 prosenttiyksikköä, joskin vastapainona tälle tuloskehitys oli vahvaa ja pääoman käytön tehostamista jatkettiin.

Nordean 19.3.2015 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,62 euroa osakkeelta eli 70 prosenttia yhtiön nettotuloksesta (344 miljoonan euron arvonalennuskirjaus huomioituna).

Lisätietoja Nordea Bank AB:sta ja yhtiön tammi - maaliskuun 2015 tuloksesta on saatavilla yhtiön internetsivustolta osoitteessa www.nordea.com.


Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja tammi-maaliskuulta 2015 oli 39 miljoonaa euroa (37). Laskuperustekorkoisen vakuutuskannan korkotäydennystä kasvatettiin siten, että vuoden 2016 tuottovaade alennettiin 2,25 prosenttiin. Vuodelle 2015 vaade on 2,0 prosenttia. Oman pääoman tuotto (RoE) nousi 50,3 prosenttiin (6.1). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen kasvoi 171 miljoonaan euroon (18).

Vakuutusmaksutulo kohosi ennätykselliseen 377 miljoonaan euroon (244) ja markkinaosuus Suomessa 18,4 prosenttiin (15,8). Sijoitussidonnainen vastuuvelka saavutti maaliskuun 2015 lopussa kaikkien aikojen korkeimman tasonsa ja oli 5,9 miljardia euroa (5,3).

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva omaisuus oli markkina-arvoin 5,5 miljardia euroa (5,3), josta 37 prosenttia (32) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 17 prosenttia (23) rahamarkkinoille, 31 prosenttia (30) osakkeisiin, 4 prosenttia (5) pääomasijoituksiin ja 10 prosenttia (10) muihin instrumentteihin. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuoden 2015 tammi-maaliskuussa oli 4,2 prosenttia (1,1). Maaliskuun 2015 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 1,7 vuotta (1,6) ja keskimääräinen maturiteetti 2,2 vuotta (1,9). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,4 prosenttia (3,7).

Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,3 miljardia euroa (1,3), josta 50 prosenttia (48) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 28 prosenttia (33) rahamarkkinoille, 11 prosenttia (8) osakkeisiin, 3 prosenttia (3) pääomasijoituksiin ja 8 prosenttia (8) muihin instrumentteihin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuoden 2015 tammi-maaliskuussa oli 3,2 prosenttia. Maaliskuun 2015 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,3 vuotta ja keskimääräinen maturiteetti 2,6 vuotta. Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 0,9 prosenttia.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 249 miljoonaa (166), josta 223 miljoonaa euroa (170) tuli Nordean tammi - maaliskuun 2015 tuloksesta Sammolle kirjattavasta osuudesta. Segmentin tulos ennen veroja ilman Nordean tulososuutta oli 26 miljoonaa euroa (-4). Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat merkittävästi osake- ja valuuttatuottojen vuoksi. Rahoituskuluja kasvatti Ruotsin kruunun vahvistuminen.

Sampo Oyj:llä oli 31.3.2015 velkarahoitusta 2 171 miljoonaa euroa (2 192) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 1 837 miljoonaa euroa (1 233). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, 501 miljoonan euron arvosta tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja sekä 21 miljoonaa euroa muita rahamarkkinainstrumentteja. Sampo Oyj:n nettovelka aleni vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 334 miljoonaan euroon (960). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 28 prosenttia (31) yhtiön omasta pääomasta.

Sampo Oyj:n taseessa 31.3.2015 olleet rahoitusvelat koostuivat 1 873 miljoonan euron (1 888) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 298 miljoonan euron (305) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli koronvaihtosopimusten jälkeen maaliskuun 2015 lopussa 1,65 prosenttia (1,74).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2015

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2015.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2015 saavuttavan yhdistetty kulusuhde -tavoitteensa, jonka mukaisesti pitkän aikavälin kulusuhde on alle 95 prosenttia. Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetyksi kulusuhteeksi arvioidaan 88 - 91 prosenttia, kun ei huomioida Norjan eläkeuudistuksen vaikutusta ja eläkevastuiden diskonttauskoron muutosta Suomessa.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni tunnistaa ja analysoi säännöllisesti riskejä ja epävarmuustekijöitä, joille se altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat merkittävimmin markkina-, luotto- ja vakuutusriskit, joiden määrää voidaan arvioida erilaisin mittaustekniikoin historialliseen dataan pohjautuen. Näiden riskien osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta ovat normaalitasollaan. Taloudellisen pääoman vaadetta käytetään sisäisesti pääomatarpeen arviointiin. Markkinariskin osuus on 34 prosenttia, luottoriskin 45 prosenttia, vakuutusriskin 11 prosenttia ja operatiivisen riskin 9 prosenttia.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia, poliittisia ja muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset, jo tunnistetut trendit ja mahdolliset laajavaikutteiset tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoimintaan myös pitkällä aikavälillä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
IR-päällikkö Essi Nikitin, puh. 010 516 0066
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon puh. (09) 8171 0495, +44 203 194 0552, +46 8 5664 2702 tai +1 855 716 1597.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2015 tammi - kesäkuun osavuosikatsauksensa 12.8.2015.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com