Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2014 oli 1 759 miljoonaa euroa (1 668). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos aleni 1 179 miljoonaan euroon (1 425) suurelta osin Ruotsin ja Norjan kruunun heikkenemisen seurauksena.

  • Osakekohtainen tulos oli 2,75 euroa (2,59). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 2,11 euroa (2,54). Konsernin oman pääoman tuotto aleni 10,9 prosenttiin (13,8) vuonna 2014 ennen kaikkea heikon valuuttakurssikehityksen takia. Osakekohtainen substanssi nousi vuoden 2014 lopulle tultaessa 22,63 euroon (22,15).
  • Hallitus ehdottaa 16.4.2015 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,95 euroa osakkeelta (1,65) ja valtuutusta enintään 50 miljoonan Sammon A-osakkeen hankkimiseksi. Maksettavan osingon kokonaismäärä on 1 092 miljoonaa euroa (924).
  • Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 931 miljoonaa euroa (929). Koko vuoden 2014 yhdistetty kulusuhde oli yhtiön historian paras, 87,7 prosenttia (88,1). Oman pääoman tuotto aleni 18,1 prosenttiin (24,4). Maksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein 1,7 prosenttia. Osakkuusyhtiö Topdanmarkin osuus vuoden 2014 tuloksesta oli 53 miljoonaa euroa (52).
  • Sammon osuus Nordean vuoden 2014 nettotuloksesta oli 680 miljoonaa euroa (635). Nordean oman pääoman tuotto oli 11,5 prosenttia (11,0) ja ydinvakavaraisuussuhde vahvistui ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista 15,7 prosenttiin (13,9). Segmenttiraportoinnissa osuus Nordean tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin. Nordean hallitus ehdottaa vuoden 2015 yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,62 euroa osakkeelta (0,43). Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sampo Oyj saa 30.3.2015 Nordeasta osinkoa 533 miljoonaa euroa.
  • Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja vuodelta 2014 oli 163 miljoonaa euroa (153). Oman pääoman tuotto oli 11,4 prosenttia (18,3). Omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 4 prosenttia ja oli 1 105 miljoonaa euroa (1 063). Sijoitussidonnainen maksutulo ylsi kaikkien aikojen ennätykseen 961 miljoonaan euroon (909).
AVAINLUVUT  2014  2013 Muutos,% Q4/2014 Q4/2013 Muutos,%
Milj. e            
Tulos ennen veroja 1 759 1 668 6 447 440 2
  Vahinkovakuutus 931 929 0 219 230 -4
  Osakkuusyhtiö Nordea 680 635 7 179 157 14
  Henkivakuutus 163 153 7 50 49 2
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -12 -45 -74 -1 4 -
Tilikauden tulos 1 540 1 452 6 391 397 -2
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 2,75 2,59 0,16 0,70 0,71 -0,01
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 2,11 2,54 -0,43  

0,14
 

0,56
 

-0,42
Substanssi/osake, euroa 22,63 22,15 0,48 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 739 6 832 -93 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 187,4 184,4 3,0 - - -
Oman pääoman tuotto, % 10,9 13,8 -2,9 - - -

Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2013 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Tilinpäätöksessä käytetyt vaihtokurssit

     1-12/2014  1-9/2014  1-6/2014  1-3/2014  1-12/2013
             
EUR 1 = SEK            
Tuloslaskelma (keskikurssi)   9,1011 9,0420 8,9592 8,8598 8,6522
Tase (raportointikauden päätöspäivänä)   9,3930 9,1465 9,1762 8,9483 8,8591
DKK 1 = SEK            
Tuloslaskelma (keskikurssi)   1,2205 1,2118 1,2001 1,1865 1,1599
Tase (raportointikauden päätöspäivänä)   1,2616 1,2289 1,2308 1,1986 1,1877
NOK 1 = SEK            
Tuloslaskelma (keskikurssi)   1,0893 1,0924 1,0823 1,0574 1,1094
Tase (raportointikauden päätöspäivänä)   1,0388 1,1266 1,0920 1,0840 1,0593

VUODEN 2014 VIIMEINEN NELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin tulos ennen veroja loka-joulukuulta 2014 oli 447 miljoonaa euroa (440). Osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (0,71). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,56). Osakekohtaisen tuloksen alenemisen syynä oli suurelta osin Ruotsin kruunun heikkeneminen. Valuuttakurssimuutos ilmenee laajennetussa tuloslaskelmassa ja on peräisin Ifistä ja Nordeasta. Osakekohtainen substanssi kasvoi 22,63 euroon (22,15).

Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 87,1 prosenttia (87,9), mikä oli yhtiön historian paras neljännen vuosineljänneksen yhdistetty kulusuhde. Tulos ennen veroja laski 219 miljoonaan euroon (230). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin osuutena 9 miljoonaa euroa (10).

Sammon osuus Nordean loka-joulukuun 2014 tuloksesta oli 179 miljoonaa euroa (157). Nordea-konsernin ydinvakavaraisuussuhde nousi 31.12.2014 ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista 15,7 prosenttiin (13,9).

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 50 miljoonaa euroa (49). Maksutulo kasvoi voimakkaasti ja oli 333 miljoonaa euroa (275). Suomi-yhtiön ryhmäeläkevakuutuskannan siirto saatiin päätökseen 30.12.2014.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Panostukset riskien valintaan ja hinnoitteluun sekä kustannustehokkuuteen jatkuivat edelleen vuonna 2014 vahinkovakuutustoiminnassa ja tulos ennen veroja nousi 931 miljoonaan euroon (929). Koko vuoden 2014 yhdistetty kulusuhde oli 87,7 prosenttia (88,1), joka oli Ifin historian kaikkien aikojen paras yhdistetty kulusuhde. Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 2 miljoonalla eurolla (79). Topdanmarkin tuloksesta yhdisteltävä tulososuus oli Sammon vuoden 2014 tilinpäätöksessä 53 miljoonaa euroa (52).

Vuoden 2014 vakuutustekninen tulos aleni 588 miljoonaan euroon (601) Norjan ja Ruotsin kruunun heikkenemisen ja alhaisemman korkotason vuoksi. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos laski 349 miljoonaan euroon (360) ja Yritysasiakkaiden 153 miljoonaan euroon (166). Suurasiakkaat-ja Baltia-liiketoimintojen tekniset tulokset nousivat 51 miljoonaan euroon (43) ja 17 miljoonaan euroon (15). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) pysyi vakaana ja oli 13,2 prosenttia (13,3).

Oman pääoman tuotto laski 18,1 prosenttiin (24,4) ja käyvän arvon rahasto kasvoi 31.12.2014 mennessä 507 miljoonaan euroon (472).

Bruttovakuutusmaksutulo aleni 4 634 miljoonaan euroon (4 768) Norjan ja Ruotsin kruunun heikkenemisen vuoksi. Valuuttakurssimuutokset huomioiden maksutulo nousi 1,7 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa paitsi Suurasiakasliiketoiminnassa. Henkilöasiakkaissa maksutulo kasvoi valuuttakurssimuutokset huomioiden 3,2 prosenttia, Yritysasiakkaissa 0,2 prosenttia ja Baltian toiminnoissa 4,9 prosenttia. Suurasiakkaiden maksutulo laski 2,6 prosenttia.

Toimintakulusuhde parani 22,5 prosenttiin (22,8) ja liikekulusuhde 16,7 prosenttiin (16,8) jatkuvan kustannustehokkuuteen keskittymisen ansiosta.

If Vahinkovakuutuksen sijoitusomaisuuden arvo oli joulukuun 2014 lopussa 11,5 miljardia euroa (11,7). Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 353 miljoonaan euroon (368). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuonna 2014 oli 4,1 prosenttia (5,0). Korkosijoitusten duraatio oli 1,0 vuotta (1,3) ja keskimääräinen maturiteetti 2,4 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) vuoden lopussa oli 2,4 prosenttia (2,9).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Sampo Oyj omisti joulukuun 2014 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 8,21 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 30.12.2014 oli 9,68 euroa.

Nordean hallitus esittää vuoden 2015 yhtiökokoukselle, että osinkoa jaettaisiin 0,62 euroa osakkeelta (0,43). Hallituksen tavoitteena on kasvattaa osinkosuhdetta edelleen vuonna 2015 yhtiön vahva pääomitus säilyttäen. Yhtiökokouksen hyväksyessä hallituksen osinkoehdotuksen Sampo Oyj saa Nordealta 30.3.2015 osinkoa 533 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan tuotot nousivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 2 prosenttia ja euroissa laskettuna säilyivät ennallaan, kun ei oteta huomioon kertaluonteisia eriä. Liikevoitto kasvoi kertaluonteiset erät pois lukien paikallisissa valuutoissa 12 prosenttia ja euroissa 9 prosenttia.

Kulut yhteensä laskivat vuodesta 2013 paikallisissa valuutoissa laskettuna 1 prosentin ja euroissa 4 prosenttia, kun huomioon ei oteta arvonalennuskirjausta ja uudelleenjärjestelykuluja. Uudelleenjärjestelykulut pois lukien henkilöstökulut kasvoivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 3 prosenttia. Euroissa laskettuna ne säilyivät lähes ennallaan. Kertaluonteiset erät ja muuttuva palkitseminen huomioiden kulut laskivat paikallisissa valuutoissa 2,2 prosenttia. Vuonna 2014 kulut olivat arvonalennuskirjaus ja uudelleenjärjestelykulut pois lukien yhteensä 4 832 miljoonaa euroa.

Luottotappiovaraukset laskivat 534 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 15 korkopistettä, kun se vuonna 2013 oli 21 korkopistettä.

Kertaluonteiset erät mukaan lukien nettotulos kohosi 3 332 miljoonaan euroon kasvaen paikallisissa valuutoissa 9 prosenttia ja euroissa 7 prosenttia. Voitonjaon perusteena oleva nettotulos nousi 3 593 miljoonaan euroon. Kasvu oli paikallisissa valuutoissa 17 prosenttia ja euroissa 15 prosenttia.

Valuuttakurssimuutokset alensivat tuloja ja kuluja vuodentakaisesta 3 prosenttiyksikköä ja laina- ja talletusvolyymeja noin 3 prosenttiyksikköä.

Basel III -säännösten mukaan laskettu konsernin ydinvakavaraisuussuhde (CET1) nousi kolmannen vuosineljänneksen lopun 15,6 prosentista 15,7 prosenttiin neljännen vuosineljänneksen lopulle tultaessa. Ydinvakavaraisuussuhdetta paransivat vahvat tulokset ja riskipainotettujen saamisten käytön tehostaminen. Sen sijaan valuuttakurssimuutokset painoivat sitä 0,1 prosenttiyksikköä. Ydinvakavaraisuus kohosi 17,6 prosenttiin ja kokonaisvakavaraisuussuhde kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä 20,7 prosenttiin.

Lisätietoja Nordea Bank AB:n vuoden 2014 tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.nordea.com.

Henkivakuutus

Mandatum Lifeen siirrettiin Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön Suomen laskuperustekorkoinen ryhmäeläkevakuutuskanta 30.12.2014. Kanta käsittää noin 2 300 vakuutussopimusta ja 34 000 vakuutettua. Siirrettyjä varoja ja velkoja oli 1 337 miljoonaa euroa. Vastuuvelkaan sisältyy yhteensä 108 miljoonan euron suuruiset kuolevuus- ja liikekulutäydennykset. Siirretyn vakuutuskannan erityispiirteiden vuoksi Mandatum Lifen muusta taseesta on eriytetty siirrettyyn kantaan liittyvä vastuuvelka pois lukien kuolevuus- ja liikekulutäydennys sekä niiden katteena olevat varat. Mikäli toisin ei ole ilmoitettu, sisältyy eriytetty ryhmäeläkekanta vuoden 2014 lopussa vastuuvelkaan ja sitä kattavaan varallisuuteen. Eriytetty kanta ei vaikuttanut tuloslaskelmaan vuonna 2014.

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja vuodelta 2014 oli 163 miljoonaa euroa (153). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos oli 149 miljoonaa euroa (220). Oman pääoman tuotto (RoE) oli 11,4 prosenttia (18,3).

Mandatum Life -konsernilla oli 31.12.2014 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin mitattuna 6,6 miljardia euroa (5,5), kun huomioon ei oteta 5,3 miljardin euron (4,6) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia.

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuonna 2014 oli 4,6 prosenttia (7,1). Joulukuun 2014 lopussa korkosijoitusten (eriytetty kanta pois lukien) duraatio oli 1,6 vuotta (1,8) ja keskimääräinen maturiteetti 1,9 vuotta (2,2). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,1 prosenttia (3,7). Eriytetyn kannan duraatio oli 2,4 vuotta ja keskimääräinen maturiteetti 1,9 vuotta.

Mandatum Life -konsernin toimintapääoma oli selvästi Solvenssi I:n vaatimuksia korkeampi. Vakavaraisuuspääoma oli vuoden 2014 lopussa 1 463 miljoonaa euroa (1,403). Vakavaraisuusaste oli 22,9 prosenttia (27,6). Solvenssi I:n periaatteiden mukaisesti lasketun vakavaraisuusasteen aleneminen johtuu Suomi-yhtiön kannansiirrosta.

Henkivakuutusliiketoiminnan kustannusliikkeen tulos jatkoi suotuisaa kehitystään nousten 19 miljoonaan euroon (14). Riskiliikkeen tulos säilyi lähes entisellään ja oli 23 miljoonaa euroa (24).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 4 prosenttia 1 105 miljoonaan euroon (1 063). Päämyyntikanavat Danske Bank ja Mandatum Lifen varainhoitoyksikkö ylsivät hyviin myyntisuorituksiin ja sijoitussidonnainen maksutulo ylsi kaikkien aikojen ennätykseen 961 miljoonaan euroon (909). Baltiassa maksutulo oli 40 miljoonaa euroa (32). Mandatum Lifen markkinaosuus Suomessa oli 17,9 prosenttia sekä koko markkinasta että sijoitussidonnaisista vakuutuksista. Vuotta aiemmin vastaavat osuudet olivat 19,3 ja 19,2. Baltiassa yhtiön markkinaosuus oli 11 prosenttia (10).


Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 669 miljoonaa euroa (589), josta 680 miljoonaa euroa (635) tuli Nordean vuoden 2014 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta omistusyhteisö teki -12 miljoonan euron tuloksen (-45). Rahoituskulut alenivat merkittävästi juoksevien velanhoitokustannusten alennuttua ennen koronvaihtosopimuksia 0,50 prosenttiyksikköä ja Ruotsin kruunun heikkenemisen alentaessa velan markkina-arvoa.

Sampo Oyj:llä oli 31.12.2014 velkarahoitusta 2 192 miljoonaa euroa (2 027) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 1 233 miljoonaa euroa (980). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, rahamarkkinainstrumentit sekä 465 miljoonaa euroa tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Vuonna 2014 nettovelka aleni 88 miljoonaa euroa 960 miljoonaan euroon (1 048). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 31 prosenttia (29) yhtiön omasta pääomasta.
 
Sampo Oyj:n taseessa 31.12.2014 olleet rahoitusvelat koostuivat 1 888 miljoonan euron (1 720) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 305 miljoonan euron (308) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko 31.12.2014 oli 1,74 prosenttia (2,26).

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2015

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2015.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2015 saavuttavan kirkkaasti yhdistetty kulusuhde -tavoitteensa, jonka mukaisesti pitkän aikavälin kulusuhde on alle 95 prosenttia.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni tunnistaa ja analysoi säännöllisesti riskejä ja epävarmuustekijöitä, joille se altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat merkittävimmin markkina-, luotto- ja vakuutus- ja liiketoimintariskit, joiden määrää voidaan arvioida erilaisin mittaustekniikoin historialliseen dataan pohjautuen. Näiden riskien osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta ovat normaalitasollaan. Taloudellisen pääoman vaadetta käytetään sisäisesti pääomatarpeen arviointiin. Markkinariskin osuus on 34 prosenttia, luottoriskin 44 prosenttia, vakuutusriskin 11 ja liiketoimintariskin 10 prosenttia.

Ennalta arvaamattomat, epävarmuutta aiheuttavat tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia, poliittisia ja muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut trendit ja mahdolliset laajakantoiset tapahtumat. Näillä voi olla vaikutuksia liiketoimintaan myös pitkällä aikavälillä.

VOITONJAKOEHDOTUS

Sampo Oyj:n osinkopolitiikan mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 50 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset erät pois lukien). Osingonjaon lisäksi voidaan ostaa omia osakkeita.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 6 908 853 083,44, josta tilikauden voitto on 1 049 724 795,16 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,95 euroa kullekin yhtiön 560 000 000 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 1 092 000 000,00. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.4.2015.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

SAMPO OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
IR-päällikkö Essi Nikitin, puh. 010 516 0066
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Sampo järjestää median edustajille suomenkielisen tiedotustilaisuuden Savoyssa (Eteläesplanadi 14, Helsinki) tänään klo 12.30.

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8171 0465, +46 (0)8 5199 9355, +44 (0)203 194 0550 tai +1 855 269 2605. Puhelinkonferenssin nimi on "Sampo Group's Results for 2014".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2014 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksensa 7.5.2015.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com