Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi-kesäkuulta 2017

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa 2017 oli 865 miljoonaa euroa (893). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos kasvoi 821 miljoonaan euroon (607).

- Osakekohtainen tulos oli 1,34 euroa (1,40). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 1,47 euroa (1,08). Konsernin oman pääoman tuotto oli 14,1 prosenttia (10,9) tammi-kesäkuussa 2017. Osakekohtainen substanssi oli kesäkuun 2017 lopussa 25,60 euroa (24,86).

- Vahinkovakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 453 miljoonaa euroa (436). Tammi-kesäkuun 2017 yhdistetty kulusuhde oli 86,5 prosenttia (83,7). Kertaluonteisilla erillä korjattuna tämä on Ifin historian paras yhdistetty kulusuhde vuoden ensimmäiselle kuudelle kuukaudelle. Ilman Ruotsin liikennevakuutuksen vastuuvelasta ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2016 tehtyä 72 miljoonan euron suuruista purkua vertailuajankohdan kulusuhde oli 87,1 prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 30,5 prosenttia (16,2). Osuus Topdanmarkin ensimmäisen vuosipuoliskon 2017 tuloksesta oli 52 miljoonaa euroa (19).

- Nordean tammi-kesäkuun 2017 nettotuloksesta kirjattiin Sammolle 322 miljoonaa euroa (364). Nordean oman pääoman tuotto oli 9,9 prosenttia (10,7). Basel III -säännösten mukaan laskettu ydinvakavaraisuussuhde (CET1) nousi ilman siirtymäsäännöksiä 19,2 prosenttiin (18,4). Segmenttiraportoinnissa Nordean tulososuus sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.

- Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja nousi 116 miljoonaan euroon (103). Oman pääoman tuotto oli 15,6 prosenttia (6,5).

AVAINLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 Muutos, % 4-6/2017 4-6/2016 Muutos, %
Milj. e            
Tulos ennen veroja 865 893 -3 435 477 -9
Vahinkovakuutus 453 436 4 252 220 14
Osakkuusyhtiö Nordea 322 364 -12 150 205 -27
Henkivakuutus 116 103 12 62 51 23
Omistusyhteisö (pl. Nordea)  -27 -11 153 -29 1 -
Tilikauden tulos 753 783 -4 375 421 -11
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,34 1,40 -0,06 0,67 0,75 -0,08
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 1,47 1,08 0,39 0,47 0,72 -0,27
Substanssi/osake, euroa*) 25,60 24,86 0,74 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 907 6 774 133 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 163 154 9 - - -
Oman pääoman tuotto, % 14,1 10,9 3,2 - - -

*) Vertailuajankohta 31.12.2016

Puolivuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2016 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Puolivuosikatsauksessa käytetyt vaihtokurssit 1-6/2017 1-3/2017 1-12/2016 1-9/2016 1-6/2016
EUR 1 = SEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 9,596831 9,506277 9,469787 9,373929 9,302345
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 9,639800 9,532200 9,552500 9,621000 9,424200
DKK 1 = SEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,290447 1,278533 1,271815 1,258621 1,248620
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,296264 1,281571 1,284905 1,291184 1,266813
NOK 1 = SEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,045577 1,057524 1,019191 0,999821 0,987486
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,007157 1,039691 1,051308 1,070606 1,013268

VUODEN 2017 TOINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin huhti-kesäkuun 2017 tulos ennen veroja oli 435 miljoonaa euroa (477). Osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa (0,75). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 0,47 euroa (0,72).

Osakekohtainen substanssi aleni 1,07 euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä ja oli 25,60 euroa. Osakekohtaista substanssia pienensi toukokuussa 2017 maksettu osinko. Osinkoa maksettiin 2,30 euroa osakkeelta.

Vahinkovakuutusliiketoiminnan yhdistetty kulusuhde oli toisella vuosineljänneksellä 85,7 prosenttia (84,5). Tulos ennen veroja kasvoi 252 miljoonaan euroon (220). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin vahinkovakuutustoiminnan tulokseen 31 miljoonaa euroa (14).

Sammon tulokseen kirjattiin 150 miljoonaa euroa (205) Nordean vuoden 2017 toisen neljänneksen tuloksesta.

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja nousi 62 miljoonaan euroon (51). Maksutulo aleni 22 prosenttia 194 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 248 miljoonasta eurosta.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutussegmentin tammi-kesäkuun 2017 tulos ennen veroja kasvoi 453 miljoonaan euroon (436). Yhdistetty kulusuhde oli 86,5 prosenttia (83,7), ja riskisuhde 64,5 prosenttia (61,6). Annuiteettien diskonttaamiseen Suomessa käytetty korko laski 0,3 prosenttiyksikköä 1,2 prosenttiin vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Koronlasku kasvatti tammi-kesäkuun 2017 yhdistettyä kulusuhdetta 3,3 prosenttiyksikköä. Vertailuajankohdan yhdistettyyn kulusuhteeseen sisältyy poikkeuseränä Ruotsin liikennevakuutuksen vastuuvelan purku, joka paransi vuoden 2016 alkupuoliskolla yhdistettyä kulusuhdetta 3,4 prosenttiyksikköä.

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin nettona 32 miljoonalla eurolla (95) tammi-kesäkuussa 2017. Oman pääoman tuotto nousi 30,5 prosenttiin (16,2) ja käyvän arvon rahasto oli kesäkuun 2017 lopulla 595 miljoonaa euroa (484). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta yhdisteltävä osuus tammi-kesäkuun 2017 tuloksesta oli 52 miljoonaa euroa (19).

Vakuutustekninen tulos aleni 294 miljoonaan euroon (352). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 14,0 prosenttia (16,6).

Liiketoiminta-alue Yritysasiakkaiden suurvahinkokehitys oli vuoden 2017 tammi-kesäkuussa 45 miljoonaa euroa odotettua huonompi. Suurasiakasliiketoiminnassa suurvahingoista maksetut korvauskulut olivat 28 miljoonaa euroa odotettua alhaisemmat ja näin ollen suurvahingot olivat kaiken kaikkiaan 17 miljoonaa euroa odotettua suuremmat. Suurvahingoista kärsittiin Ruotsin ja erityisesti Norjan Yritysasiakasliiketoiminnassa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2017 Suomessa toteutettu, annuiteettien diskonttaamiseen käytetyn koron lasku heijastui Suomen maakohtaiseen tulokseen ja samalla myös kaikkiin liiketoiminta-alueisiin Baltiaa lukuun ottamatta. Koronlaskun seurauksena Suomen yhdistetty kulusuhde kasvoi 14,8 prosenttiyksikköä tammi-kesäkuussa 2017. Liikennevakuutuksen vastuuvelan purku Ruotsissa paransi sekä Ruotsin maakohtaista tulosta että Henkilö- ja Yritysasiakasliiketoimintojen tuloksia vertailuajankohtana.

Annuiteettien diskonttaamiseen Ruotsissa käytetty korko säilyi muuttumattomana vuoden 2016 lopusta ja vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen lopusta.

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 2 706 miljoonaan euroon (2 683) tammi-kesäkuussa 2017. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 0,9 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikissa muissa liiketoiminnoissa paitsi Suurasiakasliiketoiminnassa ja kaikilla muilla markkina-alueilla paitsi Suomessa.

Toimintakulusuhde oli 22,0 prosenttia (22,2) ja liikekulusuhde 16,4 prosenttia (16,8).

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 30.6.2017 yhteensä 12,3 miljardia euroa (12,2). Tästä korkoinstrumentteihin oli sijoitettuna 81 prosenttia (79), rahamarkkinainstrumentteihin 6 prosenttia (8) ja osakkeisiin 13 prosenttia (13). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 127 miljoonaa euroa (80). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 2,4 prosenttia (0,5) tammi-kesäkuussa 2017. Korkosijoitusten duraatio oli 1,5 vuotta (1,4) ja keskimääräinen maturiteetti 2,9 vuotta (2,8). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla (running yield) ilman valuuttariskin suojauskustannuksia oli kesäkuun 2017 lopussa 1,6 prosenttia (1,7).

Ifin vakavaraisuutta käsitellään tämän raportin vakavaraisuusosiossa.

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Sampo Oyj omisti kesäkuun 2017 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, mikä vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 8,49 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen päätöskurssi oli kesäkuun 2017 lopussa 11,12 euroa.

Seuraava teksti perustuu Nordean 20.7.2017 julkaisemaan tulostiedotteeseen tammi-kesäkuulta 2017.

Marginaalit vakaantuivat noususuuntaisen kehityksen jälkeen. Rahoituskate pysyi paikallisissa valuutoissa laskettuna edellisvuoden tasolla (kasvoi prosentin euroissa laskettuna). Keskimääräiset luotonannon volyymit pienenivät prosentin edellisvuoden tammi-kesäkuusta paikallisissa valuutoissa laskettuna. Talletusvolyymit sen sijaan kasvoivat prosentin.

Liiketoiminnan tuotot ilman kertaluonteisia eriä kasvoivat edellisvuodesta 3 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (4 prosenttia euroissa laskettuna). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi prosentin paikallisissa valuutoissa laskettuna (2 prosenttia euroissa laskettuna).

Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat edellisvuodesta 10 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (9 prosenttia euroissa laskettuna).

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi 2 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (pysyi aiemmalla tasollaan euroissa laskettuna).

Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia eriä kasvoivat 7 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (6 prosenttia euroissa laskettuna). Kuluja kertyi 2 537 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 7 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna ilman kertaluonteisia eriä.

Luottojen laatu pysyi vakaana. Nettomääräiset luottotappiot laskivat 219 miljoonaan euroon. Niiden osuus luotonannosta oli 0,14 prosenttia (0,14 prosenttia vuoden 2016 tammi-kesäkuussa).

Tulos ilman kertaluonteisia eriä laski 3 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (2 prosenttia euroissa laskettuna) ja oli 1 587 miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutokset eivät vaikuttaneet tuottoihin ja kuluihin mutta pienensivät luotto- ja talletusvolyymejä prosentin, kun lukuja verrataan vuoden 2016 tammi-kesäkuun lukuihin.

Nordea-konsernin Basel III -säännösten mukaan laskettu ydinvakavaraisuussuhde (CET1) oli vuoden 2017 toisen neljänneksen lopussa 19,2 prosenttia, joka on kaikkien aikojen korkein luku. Edellisneljänneksen lopussa ydinvakavaraisuussuhde oli 18,8 prosenttia. Riskipainotetut erät pienenivät 3,9 miljardia euroa 129,7 miljardiin euroon. Tähän vaikuttivat pääasiassa valuuttakurssimuutokset, luottojen laadun parantuminen sekä volyymien pienentyminen.

Lisätietoja Nordea Bank AB:stä ja sen vuoden 2017 tammi-kesäkuun tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.nordea.com.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja tammi-kesäkuulta 2017 oli 116 miljoonaa euroa (103). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen yli kaksinkertaistui 111 miljoonaan euroon (44). Oman pääoman tuotto oli 15,6 prosenttia (6,5). Käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 613 miljoonaan euroon (596). Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja 256 miljoonaa euroa (156). Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 262 miljoonaa euroa (-75).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka 30.6.2017 oli kokonaisuudessaan 11,5 miljardia euroa (11,3). Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 4,8 miljardia euroa (4,8). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 111 miljoonaa euroa 2,8 miljardiin euroon tammi - kesäkuussa 2017. Sijoitussidonnainen vastuuvelka kasvoi 6,7 miljardiin euroon (6,4) ja sijoitussidonnaista vastuuvelkaa oli 57 prosenttia (56) koko vastuuvelasta.

Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa kokonaisuudessaan 358 miljoonalla eurolla (273). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuosien 2017, 2018 ja 2019 diskonttokorko on 0,25 prosenttia ja vuodelle 2020 puolestaan 1,00 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia.

Kesäkuun 2017 lopussa Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 6,7 miljardia euroa (6,5), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 6,8 miljardin euron (6,5) suuruiset varat.

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 30.6.2017 markkina-arvoin 5,4 miljardia euroa (5,4). Tästä 46 prosenttia (41) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 12 prosenttia (14) rahamarkkinoille, 29 prosenttia (30) osakkeisiin ja 14 prosenttia (15) muihin instrumentteihin. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi - kesäkuussa 2017 oli 4,6 prosenttia (1,5). Kesäkuun 2017 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,1 vuotta (1,9) ja keskimääräinen maturiteetti 2,4 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla (running yield) ilman valuuttariskin suojauskustannusta oli kesäkuun 2017 lopussa 2,8 prosenttia (3,1).

Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,1 miljardia euroa (1,2), josta 77 prosenttia (75) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 8 prosenttia (10) rahamarkkinoille, 8 prosenttia (8) osakkeisiin ja 7 prosenttia (7) muihin instrumentteihin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi - kesäkuussa 2017 oli 0,9 prosenttia (1,7). Kesäkuun 2017 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,7 vuotta (2,4) ja keskimääräinen maturiteetti 3,5 vuotta (3,5). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla (running yield) ilman valuuttariskin suojauskustannusta oli kesäkuun 2017 lopussa 2,1 prosenttia (1,9).

Kustannusliikkeen tulos kasvoi 13 miljoonaan euroon (9) ja riskiliikkeen tulos 15 miljoonaan euroon (11).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla laski 423 miljoonaan euroon (492).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasemaa on kuvattu vakavaraisuusosiossa.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ilmoitti 27.10.2016 käyttävänsä oikeuttaan myydä Danske Bank Oyj:n Suomen palveluverkoston kautta myydyn vakuutuskantansa Danske Bankille tai sen osoittamalle taholle. Siirrettävän vakuutuskannan arvonmääritys valmistui 19.6.2017 ja vakuutuskannan arvoksi 31.12.2016 määritettiin 334 miljoonaa euroa.

Mandatum Life ja Danske Bank ovat sopineet, että lopullisesta myyntihinnasta vähennetään vuoden 2017 alun ja kannansiirron välillä syntyvä laskennallinen tulos. Laskennalliseksi tulokseksi on määritetty 18,1 miljoonaa euroa vuodelta 2017 ja 18,6 miljoonaa euroa vuodelta 2018. Mandatum Lifen ja Danske Bankin sopimuksen mukaisesti ennen kannansiirtoa syntyvä varsinainen tulos jää Mandatum Lifelle. Siirtymäkaudelle solmittu Mandatum Lifen ja Danske Bankin välinen jakelusopimus jatkuu kannansiirron toteutumiseen asti.

Vakuutuskannan siirryttyä Mandatum Lifen tuloksen ennen veroja odotetaan alentuvan vuositasolla 20 - 25 miljoonaa euroa. Kannansiirron odotetaan tapahtuvan vuoden 2018 aikana.

Mandatum Lifelle syntyy vakuutuskannan luovutuksesta vakuutuskannan arvon suuruinen myyntivoitto vähennettynä aiemmassa tekstikappaleessa mainituilla erillä. Myyntivoitosta tulee maksettavaksi verolainsäädännön mukainen vero. Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa myyntivoitosta vähennetään noin 75 miljoonan euron suuruinen goodwill-erän alaskirjaus. Kaupalla on positiivinen vaikutus Mandatum Lifen vakavaraisuuteen.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisösegmentin tulos ennen veroja tammi - kesäkuussa 2017 oli 295 miljoonaa (353), josta 322 miljoonaa euroa (364) tuli Nordean tammi - kesäkuun 2017 tuloksesta Sammolle kirjattavasta osuudesta. Segmentin tulos ennen veroja ilman Nordean tulososuutta oli -27 miljoonaa euroa (-11). Tappio on seurausta 20 miljoonan euron valuuttakurssitappioista, jotka aiheutuivat pääosin Yhdysvaltojen dollarin heikkenemisestä, mutta myös SEK-EUR -vaihtokurssin muutoksesta.

Sampo Oyj:n Nordea-omistus on kirjattu taseeseen 7,3 miljardiin euroon eli 8,49 euroa osakkeelta. Omistusosuuden markkina-arvo 30.6.2017 oli 9,6 miljardia euroa eli 11,12 euroa osakkeelta.

Kesäkuun 2017 lopussa Sampo Oyj:n omistuksessa oli 41 997 070 Topdanmarkin osaketta, mikä on 46,7 prosenttia Topdanmarkin osakekannasta ja 49,3 prosenttia kaikista äänistä. Omistuksen markkina-arvo oli 30.6.2017 noin 1,2 miljardia euroa eli 207,90 Tanskan kruunua osakkeelta (noin 28 euroa) ja kirja-arvo konsernin taseessa 626 miljoonaa euroa.

Lisäksi Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi 2,4 miljardin euron (2,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita.

MUUT TAPAHTUMAT

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiökokous myönsi 27.4.2017 hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Sampo Oyj ei ostanut omia osakkeitaan tammi-kesäkuussa 2017 eikä sillä tai sen tytäryhtiöillä ollut myöskään hallussaan Sammon A-osakkeita kesäkuun 2017 lopussa.

Yhtiökokous päätti 27.4.2017, että yhteistilillä olevat osakkeet ja niihin perustuvat oikeudet menetetään. Yhteistilillä oli heinäkuun 2017 lopussa 5 036 780 osaketta, mikä oli 0,90 prosenttia kaikista osakkeista. Yhteistilin osakemäärä on alentunut 1 871 720 osakkeella lokakuun lopusta 2016, jolloin yhteistilillä oli 6 908 500 osaketta.

Vakavaraisuus

Vakuutusalakonsernit If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life ovat noudattaneet vakavaraisuuslaskelmissaan 1.1.2016 alkaen Solvenssi II -säännöstöä. Molemmat alakonsernit käyttävät standardikaavaa vakavaraisuuden ja omien varojen laskennassa.

If-konsernin Solvenssi II:n standardikaavan mukainen pääomavaade oli kesäkuun 2017 lopussa 1 968 miljoonaa euroa (1 942) ja oma varallisuus oli 4 437 miljoonaa euroa (3 822). Vakavaraisuusaste nousi 225 prosenttiin (197) ja oli siten oli kaikkien aikojen korkein.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde kasvoi siirtymäsäännöksiä sovellettaessa 205 prosenttiin (160), mikä on korkein Mandatum Lifen koskaan raportoima  Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuussuhde. Arvioitu oma varallisuus oli 2 210 miljoonaa euroa (1 893). Oma varallisuus ylitti 1 077 miljoonan euron (1 182) suuruisen vakavaraisuuspääomavaateen 1 133 miljoonalla eurolla. Ilman siirtymäsäännöksiä oma varallisuus olisi ollut 1 774 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusvaade 1 265 miljoonaa euroa, ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 140 prosenttia.

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) oli Solvenssi II -säännöksiä vakuutustytäryhtiöihin sovellettaessa kesäkuun 2017 lopussa 163 prosenttia (154).

Lisätietoja Sampo-konsernin vakavaraisuuslaskennasta on saatavilla vuoden 2016 vuosikertomuksen riskienhallintaliitteestä osoitteessa www.sampo.com/vuosikertomus.

Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 30.6.2017 velkarahoitusta 3 279 miljoonaa euroa (3 548) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 1 137 miljoonaa euroa (2 104). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, korkoinstrumentit ja 628 miljoonan euron (637) arvosta tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Käteinen ja käteiseksi rinnastettavat varat pois lukien korkoinstrumenttien (fixed income) tuotto oli 5,3 prosenttia.

Sampo Oyj:n nettovelka oli kesäkuun 2017 lopussa 2 142 miljoonaa euroa (1 443). Nettovelkalaskelmaan sisältyvät vain korkoa kerryttävät varat ja velat. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 47 prosenttia (47) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 32 prosenttia (32).

Sampo Oyj laski 30.5.2017 liikkeelle senioriehtoisen, vakuudettoman, kiinteäkorkoisen 500 miljoonan euron suuruisen velkakirjan. Kyseinen velkainstrumentti on laskettu liikkeelle osana Sammon EMTN-ohjelmaa ja sen eräpäivä on 30.5.2025.

Sampo Oyj:n taseessa 30.6.2017 olleet rahoitusvelat koostuivat 2 884 miljoonan euron (2 877) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 394 miljoonan euron (671) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli koronvaihtosopimusten jälkeen kesäkuun 2017 lopussa 0,91 prosenttia (1,37).

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät loppuvuodelle 2017

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2017.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan saavuttavan 86-89 prosentin suuruisen yhdistetyn kulusuhteen vuonna 2017.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu nykyisessä päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n oma altistuminen riskeille on vähäistä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut trendit ja mahdolliset laajakantoiset tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Sampo järjestää median edustajille suomenkielisen tiedotustilaisuuden tänään 9.8. klo 12.30 Savoyn Salikabinetissa (Eteläesplanadi 14, Helsinki).

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon puh. (0)9 7479 0361, +44 (0)33 0336 9105, +1 719 325 2213 tai +46 (0)8 5033 6574. Puhelinkonferenssin tunnus on 2459098.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos

Sampo julkaisee vuoden 2017 tammi-syyskuun osavuosiraporttinsa 2.11.2017.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com