Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Nordaxista tehdyn suositellun pakollisen käteisostotarjouksen tulos pidennetyn tarjousajan jälkeen

HUOMAA, ETTÄ NDX INTRESSENTER AB:N JULKISTA OSTOTARJOUSTA (”OSTOTARJOUS”) KOSKEVAT TIEDOT OVAT ESITETTY TÄSSÄ AINOASTAAN INFORMAATIOTARKOITUKSESSA EIKÄ NIITÄ TULE TULKITA TARJOUSTIEDOTTEEKSI. NDX INTRESSENTERIN JULKISTAMA TARJOUSTIEDOTE JA LISÄTIETOA ON SAATAVILLA OSOITTEESSA WWW.NDXINTRESSENTER.COM.

Nordic Capital Fund VIII ("Nordic Capital") ja Sampo Oyj tiedottivat 8.2.2018 NDX Intressenter AB:n ("NDX Intressenter") kautta toteutettavasta suositellusta pakollisesta käteisostotarjouksesta koskien kaikkia Nordax Group AB (publ):n ("Nordax") osakkeita.

Alkuperäisen tarjousajan päätyttyä 21.3.2018 NDX Intressenterin määräysvallassa oli 107 689 866 osaketta, mikä vastaa 97,07 prosenttia kaikista Nordaxin osakkeista ja äänistä. Ostotarjouksen tuloksen tiedottamisen yhteydessä 22.3.2018 NDX Intressenter ilmoitti pidentävänsä tarjousaikaa 5.4.2018 asti antaen jäljellä oleville osakkeenomistajille vielä mahdollisuuden hyväksyä ostotarjous.

Pidennetyn tarjousajan päätyttyä 5.4.2018 ostotarjouksen ovat hyväksyneet omistajat, jotka omistavat yhteensä 2 126 376 osaketta, mikä vastaa 1,92 prosenttia kaikista Nordaxin osakkeista ja äänistä. NDX Intressenter, Nordic Capital ja Sampo eivät ole hankkineet lisää osakkeita pidennetyn tarjousajan ulkopuolella, eikä niillä ole hallussa Nordaxin osakkeisiin liittyviä sijoitusinstrumentteja. NDX Intressenterin määräysvallassa on näin ollen 109 816 242 osaketta, mikä vastaa 98,98 prosenttia kaikista Nordaxin osakkeista ja äänistä.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Nordic Capital omistaa 63,75 ja Sampo vastaavasti 36,25 prosenttia NDX Intressenterin kaikista osakkeista ja äänistä ostotarjouksen toteuduttua.

OSTOTARJOUS, JOHON TÄSSÄ PÖRSSITIEDOTTEESSA VIITATAAN, EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, UUDESSA SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA OSTOTARJOUKSEN JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ  EDELLÄ MAINITUISSA TAI MUISSA SELLAISISSA MAISSA OLEVILLE HENKILÖILLE (EIKÄ TARJOTTAVIA OSAKKEITA OTETA VASTAAN HEIDÄN OSALTA), JOISSA OSAKKEIDEN TARJOAMINEN TAI OSTOTARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN EDELLYTTÄISI RUOTSIN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI MUITA ASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTEJÄ TAI TOIMENPITEITÄ.

Tärkeää tietoa osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään ruotsalaisen osakeyhtiön Nordaxin osakkeista. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain Arvopaperipörssilaki") nojalla, soveltaen kohdan 14(d)-1(d) poikkeusta eräistä Yhdysvaltalaisista ostotarjoussäännöistä ja kohdan 14(e)-säännöksen mukaisesti, ja muutoin Ruotsin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska NDX Intressenter ja Nordax ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki NDX Intressenterin ja Nordaxin johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Yhdysvaltain ulkopuolelle sijoittautunutta yhtiötä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Lisäksi Yhdysvaltain ulkopuolelle sijoittautuneen yhtiön ja tämän lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Yhdysvalloissa veronmaksuvelvollisen osakkeenomistajan Ostotarjouksen seurauksena saama käteismaksu voi olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksen näkökulmasta tai  soveltuvien Yhdysvaltain osavaltiokohtaisten tai paikallisten, ulkomaisten tai muun verolainsäädännön nojalla verotettavaa tuloa. Osakkeenomistajia kehotetaan konsultoimaan riippumattomia neuvonantajiaan Ostotarjouksen veroseuraamuksista.

Ruotsalaisen markkinakäytännön mukaisesti ja Yhdysvaltain Arvopaperipörssilain kohdan 14e-5(b) nojalla NDX Intressenter ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimien tilanteesta riippuen NDX Intressenterin tai sen lähipiiriyhtiöiden edustajina) voivat ajoittain, muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa, tai järjestää ostettavaksi Yhdysvaltain ulkopuolella, Ostotarjouksen kohteena olevia Nordaxin osakkeita tai muita arvopapereita, jotka ovat muunnettavissa, vaihdettavissa tai toteutettavissa Nordaxin osakkeiksi ennen Ostotarjouksen tarjousajan alkamista tai sen aikana. Nämä hankinnat voidaan tehdä joko vapailla markkinoilla kulloinkin vallitsevaan hintaan tai yksityisinä oikeustoimina erikseen neuvoteltuun hintaan. Siltä osin kuin tällaisista hankinnoista julkistetaan tietoa Ruotsissa, tämä tieto julkistetaan myös Nordaxin yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille. Lisäksi NDX Intressenterin taloudelliset neuvonantajat voivat osallistua tavanomaiseen kaupankäyntiin Nordaxia koskevilla arvopapereilla, mikä voi pitää sisällään kyseisten arvopaperien ostamista tai ostojärjestelyjä.

SAMPO OYJ

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Mediasuhteet
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com