Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi - maaliskuulta 2018

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi - maaliskuulta 2018 oli 445 miljoonaa euroa (430). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos laski 108 miljoonaan euroon (557). Vakuutustekninen tulos pysyi erittäin vahvalla tasolla, mutta sijoitusmarkkinoiden ja Ruotsin kruunun heikkous painoivat selvästi markkina-arvoin laskettavaa tulosta.

-Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,68) ja markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos 0,15 euroa (0,99). Konsernin oman pääoman tuotto (RoE) oli vuoden 2018 tammi - maaliskuussa 2,5 prosenttia (18,4). Osakekohtainen substanssi oli maaliskuun 2018 lopussa 24,27 euroa (25,37).

-Yhtiökokous päätti 19.4.2018, että osinkoa jaetaan 2,60 euroa (2,30) osakkeelta. Osinko maksettiin 3.5.2018.

-If-segmentin tulos ennen veroja kasvoi 193 miljoonaan euroon (180). Yhdistetty kulusuhde oli 86,5 prosenttia (87,4) tammi-maaliskuussa 2018. Oman pääoman tuotto oli -0,9 prosenttia (37,5).

-Topdanmark-segmentin tulos ennen veroja oli 60 miljoonaa euroa Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa. Tämä eroaa Topdanmarkin 23.4.2018 raportoimasta tuloksesta johtuen kirjanpitoperiaatteiden yhdenmukaistamisesta. Yhdistetty kulusuhde oli 83,7 prosenttia.

-Nordean tammi - maaliskuun nettotuloksesta kirjattiin Sammolle 165 miljoonaa euroa (171). Nordean oman pääoman tuotto oli 10,0 prosenttia (10,3). Ydinvakavaraisuussuhde (ilman siirtymäsäännöksiä) vahvistui 19,8 prosenttiin (19,5). Segmenttiraportoinnissa Nordean tulososuus on sisällytetty Omistusyhteisö-segmenttiin.

-Mandatum-segmentin tulos ennen veroja vahvistui 73 miljoonaan euroon (54). Oman pääoman tuotto heikkeni -5,8 prosenttiin (24,3). Omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 243 miljoonaan euroon (229).

AVAINLUVUT 1-3/2018 1-3/2017 Muutos, %
Milj.e.      
Tulos ennen veroja 445 430 4
  If 193 180 7
  Topdanmark 60 21 283
  Osakkuusyhtiö (Nordea) 165 171 -4
  Mandatum 73 54 35
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -46 3 -
Tilikauden tulos 375 378 -1
      Muutos
Tulos/osake, euroa 0,63 0,68 -0,05
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 0,15 0,99 -0,84
Substanssi/osake, euroa*) 24,27 25,37 -1,10
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 9 419 6 844 2 575
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 145,7 158,9 -13,2
Oman pääoman tuotto, % 2,5 18,4 -15,9

*) vertailuajankohta 31.12.2017 

Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2017 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Osavuosiraportissa käytetyt vaihtokurssit 1-3/2018 1-12/2017 1-9/2017 1-6/2017 1-3/2017
EURSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 9,9712 9,6351 9,5833 9,5968 9,5063
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 10,2843 9,8438 9,6490 9,6398 9,5322
DKKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,3390 1,2953 1,2885 1,2904 1,2785
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,3799 1,3222 1,2965 1,2963 1,2816
NOKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,0350 1,0330 1,0376 1,0456 1,0575
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,0628 1,0004 1,0251 1,0072 1,0397
EURDKK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 7,4468 7,4387 7,4373    
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 7,4530 7,4449 7,4423    

LIIKETOIMINTA-ALUEET

If

If-segmentin tammi - maaliskuun 2018 tulos ennen veroja oli 193 miljoonaa euroa (180). Markkina-arvojen muutokset huomioiva verojen jälkeinen laaja tulos laski erityisesti heikon Ruotsin kruunun takia -6 miljoonaan euroon (246). Yhdistetty kulusuhde oli 86,5 prosenttia (87,4) ja riskisuhde 64,7 prosenttia (65,4).

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin nettona 50 miljoonalla eurolla (17) tammi - maaliskuussa 2018. Vastuuvelan diskonttaamiseen Ruotsissa käytetty korko nousi 0,01 prosenttiyksikköä -0,12 prosenttiin, mikä paransi tulosta miljoona euroa. Vakuutustekninen tulos nousi 143 miljoonaan euroon (139). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 13,8 prosenttia (13,2).

Suurvahingoista maksettiin korvauskuluja tammi - maaliskuussa 2018 kaikkiaan 4 miljoonaa euroa odotettua enemmän. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä vallitsi aiempaa normaalimpi talvisää, mikä heikensi riskisuhdetta edellisestä vuodesta. Vertailujaksolla Suomessa annuiteettien diskonttaamiseen käytetyn koron lasku heikensi Suomen ja kaikkien muiden liiketoiminta-alueiden paitsi Baltian tulosta.

Bruttovakuutusmaksutulo supistui 1 621 miljoonaan euroon (1 643) tammi - maaliskuussa 2018, mutta valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 2,1 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa maissa paitsi Suomessa. Asiakaskunnan kasvu jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Suurasiakastoiminnoissa, joissa huomattava osa vakuutuskannasta uudistetaan vuoden alussa, maksutulon kasvu valuuttakurssimuutokset huomioiden oli 2,0 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Toimintakulusuhde parani edelleen 21,8 prosenttiin (22,0) ja liikekulusuhde 16,2 prosenttiin (16,3).

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.3.2018 yhteensä 11,6 miljardia euroa (11,5). Tästä korkoinstrumentteihin oli sijoitettuna 81 prosenttia (84), rahamarkkinainstrumentteihin 7 prosenttia (3) ja osakkeisiin 11 prosenttia (13). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 53 miljoonaa euroa (52). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli -0,1 prosenttia (1,5) tammi - maaliskuussa 2018. Korkosijoitusten duraatio oli 1,4 vuotta (1,4) ja keskimääräinen maturiteetti 2,6 vuotta (2,7). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannuksia laskettuna (running yield) oli maaliskuun 2018 lopussa 1,5 prosenttia (1,7).

Ifin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Topdanmark

Sampo käsittelee taloudellisessa raportoinnissaan Topdanmarkia 30.9.2017 alkaen tytäryhtiönä.  Sampo Oyj:n osuus Topdanmarkin hankintahinnasta asiakassuhteille allokoidusta osuudesta poistetaan 10 vuoden aikana Topdanmark-segmentissä, mikä johtaa vuosineljänneksittäin noin 5 miljoonan euron poistoon verojen jälkeen (sisältyy erään Liiketoiminnan muut kulut).

Topdanmark jatkaa itsenäisenä yhtiönä raportointiaan samoilla kirjanpitoperiaatteilla kuin tähänkin saakka. Sampo soveltaa Topdanmarkiin konsernitilinpäätöksessään periaatteita, jotka ovat yhteneväiset Sammon kirjanpitoperiaatteiden kanssa. Sampo-konsernin kaikkiin yhtiöihin sovelletaan samoja periaatteita. Tämä johtaa eroihin Topdanmarkin pörssiyhtiönä julkistamien ja Sammon Topdanmark-segmentin lukujen välillä.

Seuraava teksti perustuu Topdanmarkin 23.4.2018 julkaisemaan osavuosikatsaukseen tammi-maaliskuulta 2018.

Topdanmarkin tulos ennen veroja tammi-maaliskuulta 2018 oli 60 miljoonaa euroa.

Vahinkovakuutuksessa maksutulo oli 837 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutuksessa maksutulo kasvoi 1,7 ja henkivakuutuksessa 18,6 prosenttia.  Vahinkovakuutuksessa aikaisempien vuosien vastuuvelan purku 8 miljoonaa euroa syntyi ensisijaisesti lakisääteisessä tapaturma-, moottoriajoneuvo- ja sairaus/tapaturmavakuutuksissa. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä ei ollut säästä johtuvia vahinkoja lainkaan, vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tavoin. Vastuuvelan purku, säästä johtuvat vahingot ja suurvahingot huomioon ottaen Topdanmarkin vahinkosuhde parani 1,4 prosenttiyksikköä.

Yhdistetty kulusuhde oli 83,7 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikekulusuhde oli 17,4 prosenttia.

Topdanmarkin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Lisätietoja Topdanmark A/S:stä ja sen tammi-maaliskuun 2018 tuloksesta saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Seuraava teksti perustuu Nordean 25.4.2018 julkaisemaan tulostiedotteeseen vuoden 2018 ensimmäiseltä neljännekseltä.

Rahoitusmarkkinat olivat poikkeuksellisen vakaat vuonna 2017, mutta alkuvuonna 2018 markkinoiden liikkeet ovat voimistuneet. Kasvu jatkui edelleen kaikissa Pohjoismaissa samanaikaisesti. Geopoliittiset tekijät nousivat yhä laajemmin haastamaan globalisaatiotrendejä, ja niiden aiheuttamat huolet lisäsivät markkinoiden volatiliteettia. Lisäksi näkyvissä on varhaisia merkkejä siitä, että suhdannekierto alkaa lähestyä huippuaan. Nordean luotonannon periaatteet ovat vuoden 2017 tapaan kurinalaiset, ja pankilla on hyvät valmiudet toimia myös kasvun hidastuessa.

Tuotot supistuivat 4 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä paikallisissa valuutoissa laskettuna. Viime vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna ne kuitenkin kasvoivat 4 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna. Rahoituskate pieneni 9 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä paikallisissa valuutoissa laskettuna. Tämä johtui lähinnä siitä, että riskejä vähennettiin, Baltian toiminnot poistuivat konsernitilinpäätöksestä ja konsernin varainhallinnan tuotot vähenivät.

Palkkiotuotot supistuivat 9 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä paikallisissa valuutoissa laskettuna. Pääasiallisia syitä kehitykseen olivat yritys- ja yhteisöasiakkaiden vähentynyt aktiviteetti ja hoidossa olevan varallisuuden pieneneminen. Uuden hoitoon saadun varallisuuden nettomäärä oli -3,6 miljardia euroa (1,3). Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä parani 17 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna ja nousi 441 miljoonaan euroon (375). Edellisneljännekseen verrattuna nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä parani 90 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna.

Kulut vähenivät prosentin vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä. Kassaperusteiset kokonaiskulut vähenivät 7 prosenttia. Luottojen laatu parani edelleen. Luottotappiot olivat matalimmalla tasolla sitten vuoden 2007. Nordea odottaa yhä, että luottotappiot pysyvät tulevina neljänneksinä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Ydinvakavaraisuussuhde koheni 19,8 prosenttiin (18,8). Pääomapuskuria kasvoi jälleen uuteen ennätykseen, ja se ylitti viranomaisten vähimmäisvaatimuksen 2,30 prosenttiyksiköllä. Puskuri ylittää reilusti myös Nordean oman tavoitteen, joka on vähimmäisvaatimuksen ylittäminen 0,50-1,50 prosenttiyksiköllä.

Lisätietoja Nordea Bank AB:stä ja sen vuoden 2018 tammi - maaliskuun tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.nordea.com.

Mandatum Life

Mandatum-segmentin tulos ennen veroja tammi - maaliskuulta 2018 oli 73 miljoonaa euroa (54). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen laski -19 miljoonaan euroon (85). Oman pääoman tuotto oli -5,8 prosenttia (24,3).

Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja 72 miljoonaa euroa (97). Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat -90 miljoonaa euroa (213). Käyvän arvon rahasto supistui ensimmäisellä vuosineljänneksellä 521 miljoonaan euroon (599).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka kokonaisuudessaan oli 11,4 miljardia euroa (11,6). Sijoitussidonnainen vastuuvelka supistui 6,9 miljardiin euroon (7,1) ensimmäisen vuosineljänneksen 2018 lopulle tultaessa vastuuvelan katteena olevan omaisuuden markkina-arvojen laskettua. Sijoitussidonnaista vastuuvelkaa oli 61 prosenttia (58) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli ensimmäisen vuosineljänneksen 2018 lopussa 4,5 miljardia euroa (4,8). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 64 miljoonaa euroa 2,6 miljardiin euroon tammi - maaliskuussa 2018.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 301 miljoonalla eurolla (325). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuosien 2018, 2019 ja 2020 diskonttokorko on 0,25 prosenttia ja vuodelle 2021 puolestaan 2,75 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä vastuuvelkaa ei vahvistettu lisää.

Maaliskuun 2018 lopussa Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 6,0 miljardia euroa (6,6), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 6,9 miljardin euron (7,2) suuruiset varat.

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 31.3.2018 markkina-arvoin 4,9 miljardia euroa (5,2). Tästä 43 prosenttia (42) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 14 prosenttia (16) rahamarkkinoille, 29 prosenttia (28) osakkeisiin ja 14 prosenttia (15) muihin instrumentteihin. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi - maaliskuussa 2018 oli -0,7 prosenttia (2,6). Maaliskuun 2018 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,2 vuotta (2,0) ja keskimääräinen maturiteetti 2,4 vuotta (2,2). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannusta laskettuna (running yield) oli 2,6 prosenttia (3,3).

Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,1 miljardia euroa (1,1), josta 76 prosenttia (77) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 5 prosenttia (6) rahamarkkinoille, 12 prosenttia (11) osakkeisiin ja 7 prosenttia (6) muihin instrumentteihin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi - maaliskuussa 2018 oli -0,7 prosenttia (0,9). Maaliskuun 2018 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,6 vuotta (2,6) ja keskimääräinen maturiteetti 3,3 vuotta (3,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannusta laskettuna (running yield) oli 2,2 prosenttia (2,1).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Kustannusliikkeen tulos oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7 miljoonaa euroa (8). Riskiliikkeen tulos oli 5 miljoonaa euroa (8).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi 243 miljoonaan euroon (229).

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja tammi - maaliskuussa 2018 laski 119 miljoonaan euroon (174), josta 165 miljoonaa euroa (171) muodostui Nordean ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta Sammolle kirjattavasta osuudesta. Segmentin tulos ennen veroja ilman Nordean tulososuutta oli -46 miljoonaa euroa (3). Tulosta painoivat pääasiassa Ruotsin kruunun heikentymisestä aiheutuneet valuuttakurssitappiot, jotka olivat -59 miljoonaa euroa. Valuuttakurssitappiot vaikuttivat sekä sijoitustuottoihin että rahoituskuluihin.

Nordic Capital Fund VIII ("Nordic Capital") ja Sampo tiedottivat 8.2.2018 NDX Intressenter AB:n ("NDX Intressenter") kautta toteutettavasta suositellusta pakollisesta julkisesta käteisostotarjouksesta koskien kaikkia Nordax Group AB (publ):n ("Nordax") osakkeita. Tarjousajan päätyttyä 21.3.2018 ostotarjouksen olivat hyväksyneet omistajat, jotka omistivat yhteensä 23 044 054 osaketta, mikä vastaa 20,77 prosenttia Nordaxin kaikista osakkeista ja äänistä. Sammon omistus Nordaxista ylitti 20 prosenttia, ja Nordaxista tuli Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö.

Ostotarjouksen tarjousaikaa pidennettiin 5.4.2018 asti, jotta jäljelle jääneillä omistajilla olisi vielä mahdollisuus hyväksyä ostotarjous. Pidennetyn tarjousajan päätyttyä NDX Intressenterin määräysvallassa oli yhteensä 109 816 242 osaketta, mikä vastaa 98,98 prosenttia Nordaxin kaikista osakkeista ja äänistä. Aiemmin tiedotetun mukaisesti Nordic Capital omistaa 63,75 ja Sampo vastaavasti 36,25 prosenttia NDX Intressenterin kaikista osakkeista ja äänistä ostotarjouksen toteuduttua.

Sampo Oyj alkoi käsittelemään Nordaxia osakkuusyhtiönä maaliskuussa 2018.

Sampo Oyj:n Nordea-omistus on kirjattu taseeseen 7,1 miljardiin euroon. Omistusosuuden markkina-arvo 31.3.2018 oli 7,5 miljardia euroa eli 8,66 euroa osakkeelta.

Lisäksi Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi 3,4 miljardin euron (3,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita.

MUUT TAPAHTUMAT

Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Mandatum Life ilmoitti 27.10.2016 käyttävänsä oikeuttaan myydä Danske Bankin Suomen palveluverkoston jakelussa olleen vakuutuskantansa Danske Bankille tai sen osoittamalle taholle. Ulkopuolisten arvonmäärittäjien toimesta suoritetun arvonmääritysprosessin tuloksena vakuutuskannan arvoksi määritettiin 31.12.2016 tilanteen mukaisesti 334 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 alusta alkaen lasketun laskennallisen tuloksen vähentämisen jälkeen Mandatum Life olisi saanut vuoden 2018 lopussa 297 miljoonaa euroa.

Mandatum Life ja Danske Bank sopivat 24.4.2018 yhteistyön jatkamisesta ja siitä, että aiemmin sovittu vakuutuskannan myynti ei toteudu. Sovittu järjestely on ehdollinen verokohtelun vahvistamiselle. Sen toteutuessa Mandatum Life saa Danske Bankilta 197 miljoonan euron kauppahinnan edellä mainitusta kokonaisuudesta. Kauppahinta on veronalainen. Järjestely odotetaan saatavan päätökseen kolmen kuukauden kuluessa.

Yhtiökokous

Sampo Oyj:n 19.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2017 osinkoa 2,60 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 3.5.2018. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Christian Clausen, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen ja Björn Wahlroos. Per Arthur Sørlie ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaan. Antti Mäkinen valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Eira Palin-Lehtisen. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan valittiin jäseniksi Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja) sekä tarkastusvaliokuntaan Christian Clausen, Jannica Fagerholm (puheenjohtaja), Adine Grate Axén ja Antti Mäkinen.

Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman hallinnointikoodin mukaisesti. Lisäksi kaikkien hallitusten jäsenten, Antti Mäkistä lukuun ottamatta, on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 175 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 115 000 euroa, tarkastusvaliokunnan jäsenille 96 000 euroa ja muille hallituksen jäsenelle 90 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Kristina Sandin toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää ja 12 §:ää.

Yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 371 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 362 200 385 osaketta ja 367 000 385 ääntä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous ja Sammon pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 27, Helsinki.

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Sampo Oyj ei ostanut omia osakkeitaan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Sampo Oyj:llä ja sen tytäryhtiöillä ei ollut maaliskuun 2018 lopussa hallussaan Sammon A-osakkeita.

Sisäiset osingot

Mandatum Life maksoi 150 miljoonan euron osingon Sampo Oyj:lle maaliskuussa 2018.

Nordea Bank AB:n yhtiökokous päätti 15.3.2018 jakaa osinkoa 0,68 euroa osakkeelta. Sampo Oyj:n osuus osingosta on 585 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 26.3.2018.

Topdanmarkin yhtiökokous päätti 12.4.2018 jakaa osinkoa 19 Tanskan kruunua osakkeelta. Sampo Oyj:n osuus osingosta on 107 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 17.4.2018.

If maksaa osinkoa yleensä vuoden lopulla.

Luottoluokitukset

Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden luottoluokituksissa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Vakavaraisuus

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minivaatimukseen) oli maaliskuun 2018 lopussa 146 prosenttia (154). Vakavaraisuussuhteen lasku johtui Nordean pääomavaatimuksen kasvusta, mikä oli seurausta Basel I -lattian poistumisesta Ruotsissa. Vuoden 2017 loppuun asti Sammon osuus Nordean pääomavaateesta perustui omien varojen vähimmäismäärään sisältäen Basel I -lattian, mutta 1.1.2018 lähtien Sampo käyttää omien varojen vähimmäismäärää niin kuin se on määritelty Nordean neljännesvuosittaisessa Factbookissa konsernivakavaraisuudessa. Lisäksi osinkovähennys kasvoi. Osinkovähennys koostuu 3.5.2018 maksetusta osingosta ja neljänneksestä osingosta, joka suunnitellaan maksettavan vuonna 2019.

If, Topdanmark ja Mandatum Life noudattavat vakavaraisuuslaskelmissaan Solvenssi II -säännöstä. If-konserniin kuuluvat yhtiöt soveltavat joko osittaista sisäistä mallia tai standardikaavaa laskiessaan vakavaraisuuttaan erillisinä yhtiöinä. Mandatum Life raportoi Solvenssi II -standardikaavan mukaisesti. Topdanmark käyttää osittaista sisäistä mallia raportoidessaan vakavaraisuutensa. Sampo-konsernin konglomeraattivakavaraisuutta laskettaessa käytetään kuitenkin standardikaavaa kaikkien vakuutusyhtiöiden osalta.

Ruotsin finanssivalvonta SFSA hyväksyi 19.2.2018 If Skadeförsäkring AB:n hakemuksen ulottaa yhtiön osittainen sisäinen malli kattamaan Suomen sivuliikkeen toiminta vakavaraisuusvaatimusta laskennassa. Laajennetun mallin käyttöönotto kasvatti If Skadeförsäkring AB:n pääomia noin 150 miljoonalla eurolla.  

Ifillä on S&P:n A+ luottoluokitus, joka edellyttää huomattavasti suurempia pääomia kuin Solvenssi II standardikaava. Ifin Solvenssi II:n standardikaavan mukainen pääomavaatimus 31.3.2018 oli 1 895 miljoonaa euroa (1 938) ja omat varat 4 063 miljoonaa euroa (3 818). Vakavaraisuussuhde oli 214 prosenttia (197). S&P:n luottoluokituksen mukainen tavoitepääoma oli maaliskuun 2018 lopussa 3 046 miljoonaa euroa (3 098) ja pääoma 3 524 miljoonaa euroa (3 408).

Topdanmark soveltaa osittaista sisäistä mallia vahinkovakuutusriskien laskennassa. DFSA:n hyväksymä malli toimii perustana vahinkovakuutusriskien huomioimisessa Topdanmarkin vakavaraisuuslaskennassa. Topdanmarkin vakavaraisuussuhde osittaisen sisäisen mallin mukaisesti oli maaliskuun 2018 lopussa 204 prosenttia. Topdanmarkin Solvenssi II:n mukainen pääomavaade standardikaavalla laskettuna 31.3.2018 oli 536 miljoonaa euroa ja omat varat 900 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde oli 168 prosenttia.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde siirtymäsäännösten jälkeen pysyi 31.3.2018 vahvana ollen 186 prosenttia (182). Omat varat olivat 1 947 miljoonaa euroa (1 977) ylittivät siten 1 047 miljoonan euron (1 087) suuruisen Solvenssi II -pääomavaateen miljardilla eurolla. Ilman siirtymäsäännöksiä omat varat olisivat olleet 1 533 miljoonaa euroa (1 555) ja vakavaraisuusvaade 1 139 miljoonaa euroa (1 220), ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 135 prosenttia (127).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2018

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2018.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Ifin odotetaan vuonna 2018 saavuttavan 86 - 89 prosentin suuruisen yhdistetyn kulusuhteen.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan lukuisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n oma altistuminen riskeille on vähäistä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti. Erityisesti poliittiset riskit ovat tällä hetkellä koholla.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä jo tunnistetuista trendeistä ovat yleinen teknologinen kehitys, digitalisaatio ja kestävään kehityksen teemat, millä voi olla perustavanlaatuisia vaikutuksia myös finanssisektorin yhtiöihin.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Peter Johansson, talousjohtaja, puh. 010 516 0010
Jarmo Salonen, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 516 0030
Mirko Hurmerinta, sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, mediayhteydet, puh. 010 516 0032

Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 7479 0360, +46 (0)8 5033 6573, +44 (0)330 336 9104 tai +1 929 477 0630. Puhelinkonferenssin tunnus: 381231.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2018 tammi - kesäkuun puolivuosikatsauksensa 8.8.2018.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com