Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi–syyskuulta 2019

Sampo-konsernin tammi–syyskuun 2019 tulos ennen veroja oli 1 073 miljoonaa euroa (1 643). Tulosta alensivat Nordean vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tulokseen sisältyneet kertaerät sekä Nordean osakkeina jaetun ylimääräisen osingon aiheuttama 155 miljoonan euron negatiivinen erä. Vertailukauden luku sisältää Mandatum Lifen ja Danske Bankin yhteistyösopimukseen liittyvän 197 miljoonan euron kertakorvauksen. Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli 879 miljoonaa euroa (1 142).

-Osakekohtainen tulos oli 1,38 euroa (2,38). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 1,44 euroa (1,92). Konsernin oman pääoman tuotto oli vuoden 2019 tammi–syyskuussa 9,2 prosenttia (11,2). Osakekohtainen substanssi oli syyskuun 2019 lopussa 18,90 euroa (20,60).

-If-segmentin tulos ennen veroja oli 655 miljoonaa euroa (626). Yhdistetty kulusuhde oli 84,3 prosenttia (85,8) tammi–syyskuussa 2019. Maksutulo jatkoi vahvaa kasvuaan ja oli valuuttakurssikorjattuna 5,0 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Oman pääoman tuotto oli 27,3 prosenttia (16,4).

-Topdanmark-segmentin tulos ennen veroja oli 180 miljoonaa euroa (170) Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa. Yhdistetty kulusuhde oli 80,5 prosenttia (82,7).

-Sammolle kirjattiin Nordean 2019 tammi–syyskuun nettotuloksesta 147 miljoonaa euroa (527). Lisäksi Sampo kirjasi 155 miljoonan euron suuruisen tappion ylimääräisenä osinkona jaetuista Nordean osakkeista. Nordean kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat negatiivisesti 1,3 miljardin euron suuruiset kertaerät. Nordean oman pääoman tuotto oli 3,4 prosenttia (10,9) tammi–syyskuussa 2019. Segmenttiraportoinnissa Nordean tulososuus sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.

-Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli 212 miljoonaa euroa (385). Vertailukauden luku sisältää Mandatum Lifen ja Danske Bankin yhteistyösopimukseen liittyvän 197 miljoonan euron kertakorvauksen. Maksutulo kasvoi 824 miljoonaan euroon (681). Oman pääoman tuotto oli 25,9 prosenttia (22,5).

- Sampo Oyj:n hallitus päätti 7.8.2019 ylimääräisen osingon jakamisesta Nordea Bank Abp:n osakkeiden muodossa. Osakeosingon maksupäivä oli 12.8.2019 ja käteishyvityksen maksupäivä 16.8.2019. Ylimääräisen osingonjaon seurauksena Sammon omistusosuus Nordeasta laski 804 922 858 osakkeeseen eli 19,87 prosenttiin kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä. Finanssivalvonta hyväksyi 21.10.2019 Sammon hakemuksen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän lakkaamiseksi. Tästedes Sampo-konsernin vakavaraisuus lasketaan ainoastaan Solvenssi II -sääntöjen mukaisesti. Nordean käsittely osakkuusyhtiönä Sammon konsernitilinpäätöksessä (IFRS) jatkuu ennallaan.

-Sampo ilmoitti 24.10.2019 muuttaneensa näkemystään odotettavista osingoista. Sammon johto aikoo ehdottaa hallitukselle 2,10–2,30 euron suuruista osinkoa osaketta kohden vuodelta 2019. Hallitus tarkastelee osinkopolitiikkaa uudelleen helmikuun 2020 alussa.

Avainluvut 19/
2019
19/
2018
Muutos, % 79/
2019
79/
2018
Muutos, %
Milj.e            
Tulos ennen veroja 1 073 1 643 -35 92 490 -81
  If 655 626 5 215 211 2
  Topdanmark 180 170 6 34 65 -47
  Osakkuusyhtiöt 164 535 -69 -72 138 -
 Arvostustappio Nordean osakkeiden jakamisesta osinkoina -155 - - -155 - -
  Mandatum 212 385 -45 75 72 4
  Omistusyhteisö (pl.  osakkuusyhtiöt) 26 -42 - -6 4 -
Tilikauden tulos 848 1 397 -39 22 414 -95
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,38 2,38 -1,00 0,01 0,70 -0,69
Tulos/osake, OCI:n perusteella, euroa 1,44

1,92

-0,48 -0,24 0,78 -1,02

Substanssi/osake, euroa *) 18,90 20,60 -1,70 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 9 769 9 504 265 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 178 140 38 - - -
Oman pääoman tuotto, % 9,2 11,2 -2,0 - - -

*) vertailuajankohta 31.12.2018

Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2018 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.
                                          

Osavuosiraportissa käytetyt vaihtokurssit 19/
2019
16/
2019
13/
2019
112/
2018
19/
2018
EURSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 10,5679 10,5181 10,4187 10,2583 10,2374
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 10,6958 10,5633 10,3980 10,2548 10,3090
DKKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,4158 1,4090 1,3959 1,3764 1,3741
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,4326 1,4153 1,3929 1,3733 1,3826
NOKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,0816 1,0810 1,0694 1,0688 1,0678
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,0809 1,0897 1,0765 1,0308 1,0890
EURDKK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 7,4644 7,4651 7,4637 7,4533 7,4503
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 7,4662 7,4636 7,4652 7,4673 7,4564

VUODEN 2019 KOLMAS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin heinä–syyskuun 2019 tulos ennen veroja oli 92 miljoonaa euroa (490). Tulosta alensivat Nordean vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tulokseen sisältyneet kertaerät sekä Nordean osakkeina jaetun ylimääräisen osingon aiheuttama 155 miljoonan euron negatiivinen erä. Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,70). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli -0,24 euroa (0,78).

Osakekohtainen substanssi laski vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä 0,56 euroa ja oli 18,90 euroa. Osakekohtaista substanssia pienensivät Nordean osakkeina jaettu ylimääräinen osinko ja Topdanmarkin markkina-arvon lasku kolmannella vuosineljänneksellä.

Ifin yhdistetty kulusuhde oli kolmannella vuosineljänneksellä 83,5 prosenttia (85,8). Tulos ennen veroja oli 215 miljoonaa euroa (211).

Topdanmarkin yhdistetty kulusuhde oli kolmannella vuosineljänneksellä 83,5 prosenttia (79,9) ja tulos ennen veroja 34 miljoonaa euroa (65).

Sammolle kirjattiin Nordean kolmannen neljänneksen nettotuloksesta -75 miljoonaa euroa (139). Lukuun ei sisälly ylimääräiseen osinkoon liittynyt 155 miljoonan euron tappio. Nordean kolmannen vuosineljänneksen tulokseen sisältyi 1,3 miljardin euron edestä kertaluonteisia eriä.

Mandatumin tulos ennen veroja nousi 75 miljoonaan euroon (72). Maksutulo oli 295 miljoonaa euroa (152).

LIIKETOIMINTA-ALUEET

If

If-segmentin tammi–syyskuun 2019 tulos ennen veroja oli 655 miljoonaa euroa (626). Verojen jälkeinen laaja tulos nousi 544 miljoonaan euroon (358). Yhdistetty kulusuhde oli 84,3 prosenttia (85,8) ja riskisuhde 62,8 prosenttia (64,2).

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin nettona 159 miljoonalla eurolla (129) tammi–syyskuussa 2019. Annuiteettien diskonttaamiseen Ruotsissa käytetty korko oli -1,0 prosenttia, mikä heikensi vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tulosta 9 miljoonaa euroa. Tammi–syyskuussa 2019 sen negatiivinen vaikutus oli 38 miljoonaa euroa. Vakuutustekninen tulos vahvistui 520 miljoonaan euroon (463). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 16,1 prosenttia (14,5).

Suurvahinkoja ilmoitettiin vuoden 2019 tammi–syyskuussa 17 miljoonaa euroa (19) odotettua enemmän. Yritysasiakasliiketoiminnoissa maksettiin korvauksia suurvahingoista 11 miljoonaa euroa arvioitua enemmän ja Suurasiakasliiketoiminnassa 7 miljoonaa euroa arvioitua enemmän.

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi tammi–syyskuussa 3 717 miljoonaan euroon (3 595). Valuuttakurssimuutokset huomioiden maksutulo kasvoi 5,0 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla markkinoilla. Erityisen vahvaa kasvu oli Suurasiakasliiketoiminnassa, 13,9 prosenttia, sekä Norjassa, 9,1 prosenttia.

Toimintakulusuhde oli 21,5 prosenttia (21,6) ja liikekulusuhde 15,9 prosenttia (16,1).

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 30.9.2019 yhteensä 11,5 miljardia euroa (10,9). Tästä korkoinstrumentteihin oli sijoitettuna 82 prosenttia (88), rahamarkkinainstrumentteihin 8 prosenttia (2) ja osakkeisiin 10 prosenttia (10). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 158 miljoonaa euroa (182). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli tammi–syyskuussa 3,7 prosenttia (1,3). Korkosijoitusten duraatio oli 1,2 vuotta (1,4) ja keskimääräinen maturiteetti 2,6 vuotta (2,7). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannuksia laskettuna (running yield) oli syyskuun 2019 lopussa 1,6 prosenttia (1,6).

Ifin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Topdanmark

Sampo Oyj omisti syyskuun 2019 lopussa 41 997 070 Topdanmarkin osaketta, mikä on 46,7 prosenttia yhtiön koko osakekannasta ja 48,4 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Sammon Topdanmark-omistuksen markkina-arvo 30.9.2019 oli 1 860 miljoonaa euroa.

Seuraava teksti perustuu Topdanmarkin 24.10.2019 julkaisemaan osavuosikatsaukseen tammi–syyskuulta 2019.
Topdanmarkin tammi–syyskuun 2019 tulos ennen veroja kasvoi 180 miljoonaan euroon (170).

Topdanmarkin maksutulo kohosi vuoden 2019 tammi–syyskuussa 2 146 miljoonaan euroon (1 983). Maksutulo kasvoi vahinkovakuutusliiketoiminnassa 2,4 prosenttia ja henkivakuutusliiketoiminnassa 13,5 prosenttia. Vahinkovakuutusliiketoiminnan 46 miljoonan euron (28) run-off-tuotot koostuivat lähinnä lakisääteisistä moottoriajoneuvo- ja tapaturmavakuutuksista sekä sairausvakuutuksista.

Sääolosuhteista johtuvien vahinkojen määrä kasvoi vuoden 2019 tammi–syyskuussa 8 miljoonaan euroon (0). Suurvahinkojen määrä laski 5 miljoonaan euroon (14).

Yhdistetty kulusuhde oli 80,5 prosenttia (82,7) tammi–syyskuussa 2019. Liikekulusuhde parani 15,7 prosenttiin (15,9).

Topdanmark ja Nordea ovat solmineet yhteistyösopimuksen vahinkovakuutusten myynnistä Tanskan markkinoilla. Sopimus on voimassa 1.1.2020 alkaen. Nordean kanssa solmitun yhteistyösopimuksen uskotaan maksutulossa mitaten korvaavan vuodesta 2021 alkaen täysin yhteistyösopimuksen, joka Topdanmarkilla oli Danske Bankin kanssa kesäkuun loppuun 2019 asti.

Topdanmarkin vakavaraisuusasemaa on kuvattu osiossa Vakavaraisuus.

Lisätietoja Topdanmarkista ja sen tammi–syyskuun 2019 tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.

Osakkuusyhtiö Nordea

Syyskuun 2019 lopussa Sampo Oyj omisti 804 922 858 Nordean osaketta eli 19,87 prosenttia pankin osakkeista ja ääniosuuksista. Yhdestä osakkeesta maksettu hinta oli keskimäärin 6,46 euroa, ja Sammon konsernitilinpäätöksessä käytettävä kirjanpitoarvo oli 8,10 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen päätöskurssi oli syyskuun 2019 lopussa 6,50 euroa.

Seuraava teksti perustuu Nordean 24.10.2019 julkaisemaan vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tulostiedotteeseen.

Liiketoiminnan tuotot alenivat tammi–syyskuussa 2019 vuodentakaisesta 9 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 10 prosenttia euroissa. Liikevoitto laski vuodentakaisesta 66 prosenttia sekä paikallisissa valuutoissa että euroissa.

Liiketulos oli -1,1 miljardia euroa sisältäen 1,3 miljardin euron suuruiset kertaerät. Ydinvakavaraisuussuhde nousi vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen lopussa 15,4 prosenttiin (15,5 prosenttia ilman tuloksen huomioimista) vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen lopun 14,8 prosentista.

Nordea on laatinut uuden liiketoimintasuunnitelman, joka tähtää konsernin taloudellisen tuloksen vahvistamiseen ja uusien taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Nordean uudet taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022:

- oman pääoman tuotto yli 10 prosenttia
- kulu/tuotto-suhde 50 prosenttia

Nordea odottaa kulujen jäävän vuonna 2020 alle 4,7 miljardin euron ja vähenevän sen jälkeen edelleen. Nordean uusien pääomatavoitteiden mukaan viranomaisten vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla ja osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tuloksesta vuodesta 2020 eteenpäin. Pankki arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille. Nordean tavoitteena on, että vuodelta 2019 maksettava osinko on 0,40 euroa osakkeelta.

Lisätietoja Nordean tammi–syyskuun 2019 osavuosituloksesta on saatavilla osoitteessa www.nordea.com.

Mandatum Life

Mandatum-segmentin tulos ennen veroja tammi–syyskuulta 2019 oli 212 miljoonaa euroa (385). Vertailukauden luku sisältää Mandatum Lifen ja Danske Bankin yhteistyösopimukseen liittyvän 197 miljoonan euron kertakorvauksen, joka saatiin vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen aleni 224 miljoonaan euroon (232). Oman pääoman tuotto oli 25,9 prosenttia (22,5).

Mandatum Life -konsernin maksutulo kasvoi vuoden 2019 tammi–syyskuussa 824 miljoonaan euroon (681). Sijoitussidonnaisten sopimusten maksutulo oli 720 miljoonaa euroa eli noin 87 prosenttia maksutulosta.

Sijoitusomaisuuden nettotuotot ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja kasvoivat 280 miljoonaan euroon (196). Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien varojen nettotuotto oli 680 miljoonaa euroa (130). Käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2019 tammi–syyskuussa 406 miljoonaan euroon (352).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka kasvoi kokonaisuudessaan 11,7 miljardiin euroon (11,2). Sijoitussidonnainen vastuuvelka nousi uuteen ennätykseensä ja oli syyskuun 2019 lopussa 7,8 miljardia euroa (7,0) eli 65 prosenttia (64) yhteenlasketusta vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä laski syyskuun 2019 lopussa 4,0 miljardiin euroon (4,2). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 198 miljoonaa euroa 2,2 miljardiin euroon (2,4).

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 227 miljoonalla eurolla (232). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuosien 2019, 2020 ja 2021 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä vuoden 2022 diskonttokorkoa laskettiin 0,75 prosenttiyksikköä 2,50 prosenttiin. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia.

Syyskuun 2019 lopussa Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 5,7 miljardia euroa (5,6), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,8 miljardin euron (7,0) suuruiset varat.

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 30.9.2019 markkina-arvoin 4,7 miljardia euroa (4,6). Tästä 45 prosenttia (49) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 17 prosenttia (9) rahamarkkinoille, 24 prosenttia (27) osakkeisiin ja 15 prosenttia (15) muihin instrumentteihin. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi–syyskuussa 2019 oli 6,7 prosenttia (1,4). Syyskuun 2019 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,7 vuotta (2,5) ja keskimääräinen maturiteetti 2,8 vuotta (2,8). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannusta laskettuna (running yield) oli 2,3 prosenttia (2,7).

Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,0 miljardia euroa (1,1), josta 67 prosenttia (77) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 15 prosenttia (5) rahamarkkinoille, 12 prosenttia (11) osakkeisiin ja 5 prosenttia (6) muihin instrumentteihin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi–syyskuussa 2019 oli 5,3 prosenttia (0,0). Syyskuun 2019 lopussa korkosijoitusten duraatio oli  2,8 vuotta (2,5) ja keskimääräinen maturiteetti 3,2 vuotta (3,1). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannusta laskettuna (running yield) oli 1,9 prosenttia (2,4).

Kustannusliikkeen tulos oli vuoden 2019 tammi–syyskuussa 17,0 miljoonaa euroa (19,5). Riskiliikkeen tulos oli 15,1 miljoonaa euroa (15,1).

S&P antoi 18.9.2019 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiölle luottoluokituksen A+ (issuer credit rating).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja tammi–syyskuussa 2019 laski 26 miljoonaan euroon (482). Tulosta alensivat Nordean vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tulokseen sisältyneet kertaerät sekä Nordean osakkeina jaetun ylimääräisen osingon aiheuttama 155 miljoonan euron negatiivinen erä. Kun edellä mainitut kertaerät huomioidaan, oli Sammon osuus osakkuusyhtiöiden Nordean ja NDX Intressenterin tammi–syyskuun 2019 tuloksista 0 miljoonaa euroa (524), josta Nordean osuus oli -8 miljoonaa euroa (527) ja NDX Intressenterin 8 miljoonaa (-3) euroa. Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja ilman osakkuusyhtiöiden tulososuutta oli 26 miljoonaa euroa (-42).

Johdannaisinstrumenttien markkina-arvojen ja valuuttakurssien muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä vaihteluita nettosijoitustuottoihin ja rahoituskuluihin.

Sampo Oyj:n Nordea-omistus on kirjattu taseeseen 6,5 miljardiin euroon eli 8,10 euroon osakkeelta. Omistusosuuden markkina-arvo 30.9.2019 oli 5,2 miljardia euroa eli 6,50 euroa osakkeelta.

Lisäksi Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi 3,4 miljardin euron (3,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita.

MUUT TAPAHTUMAT

Nordean osakkeina jaettu ylimääräinen osinko

Sampo Oyj:n hallitus päätti 7.8.2019 suunnitellusti ja 13.6.2019 tiedotetun mukaisesti ylimääräisen osingon jakamisesta Nordea Bank Abp:n osakkeiden muodossa. Jokainen osakkeenomistaja sai yhden Nordea-osakkeen kutakin omistamaansa kymmentä Sampo-osaketta kohti. Nordea-osakkeiden murto-osia vastaava määrä hyvitettiin osakkeenomistajille käteisenä. Osakeosingon maksupäivä oli 12.8.2019 ja käteishyvityksen maksupäivä 16.8.2019.

Sampo Oyj jakoi ylimääräisenä osinkona yhteensä 55 517 639 Nordean osaketta. Osakeosingon arvo oli 5,661 euroa perustuen Nordean kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin osingonmaksupäivänä. Ylimääräisen osingon suuruus oli yhteensä 314 484 010,20 euroa, josta 314 384 682,29 euroa maksettiin Nordean osakkeina ja 99 327,91 euroa käteisenä. Lisäksi Sampo maksoi 4 819 931,14 euron suuruisen varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta.

Ylimääräisen osingon jakamisen seurauksena Sammon omistusosuus Nordeasta laski 804 922 858 osakkeeseen eli 19,87 prosenttiin kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä. Sampo jätti 7.8.2019 Finanssivalvonnalle hakemuksen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän lakkaamiseksi. Finanssivalvonta hyväksyi hakemuksen 21.10.2019. Sampo-konsernin vakavaraisuus lasketaan jatkossa ainoastaan Solvenssi II -sääntöjen mukaisesti. Nordean käsittely osakkuusyhtiönä Sammon konsernitilinpäätöksessä (IFRS) jatkuu ennallaan.

FICO-menettelyn päättymisen vaikutuksia Sammon vakavaraisuuteen on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Muutos Sammon näkemykseen odotettavista osingoista

Sampo tiedotti 24.10.2019, ettei sen johto enää pidä osingon nostamista yhtiön tai osakkeenomistajien edun mukaisena. Muutoksen taustalla ovat yhä vaikeutunut toimintaympäristö, jossa valtionlainojen korkojen odotetaan pysyvän negatiivisena pidemmän aikaa, ja Nordean uusi osinkopolitiikka, joka tiedotettiin 24.10.2019.

Johto aikoo ehdottaa hallitukselle, että vuodelta 2019 jaetaan osinkoa 2,10 – 2,30 euroa osakkeelta. Tähän ei sisälly kuluneen vuoden elokuussa Nordean osakkeina maksettu ylimääräinen osinko. Johdon tavoitteena on jatkossa ylläpitää kestävää ja houkuttelevaa osinkoa. Sammon nykyisen osinkopolitiikan mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 50 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta. Viiden viime vuoden aikana Sampo on maksanut osinkoa keskimäärin noin 80 prosenttia nettotuloksesta. Hallitus tarkastelee uudelleen osinkopolitiikkaa helmikuun 2020 alussa.

Palkitseminen

Pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä suoritettiin tammi–syyskuussa 2019 maksuja sosiaalikulut mukaan lukien 18 miljoonalla eurolla (23). Voimassa olevien pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien negatiivinen tulosvaikutus oli vuoden 2019 tammi–syyskuussa 9 miljoonaa euroa (12). Syyskuun 2019 lopussa Sampo-konserni oli varannut pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien tuleviin maksuihin 4 miljoonaa euroa (23). Lyhytaikaisia kannustimia maksettiin tammi–syyskuussa 2019 sosiaalikulut mukaan lukien 41 miljoonaa euroa (36).

Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat nähtävillä osoitteessa www.sampo.com/kannustinehdot.

Sisäiset osingot

Nordean varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2019 jakaa osinkoa 0,69 euroa osakkeelta. Sampo Oyj:n osuus osingosta oli 594 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 8.4.2019.

Topdanmarkin varsinainen yhtiökokous päätti 3.4.2019 jakaa osinkoa 15 Tanskan kruunua osakkeelta. Sampo Oyj:n osuus osingosta oli 84 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 8.4.2019.

Mandatum Life maksoi 150 miljoonan euron osingon maaliskuussa 2019.

If päätti 5.11.2019 jakaa osinkoa 7,5 miljardia Ruotsin kruunua (noin 710 miljoonaa euroa).

Luottoluokitukset

Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden keskeiset luottoluokitukset on esitetty alla. S&P antoi 18.9.2019 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiölle luottoluokituksen A+ ja nosti 18.7.2019 Sampo Oyj:n luottoluokituksen tasolta A- tasolle A.

Yhtiö Moody’s Standard & Poor’s
  Luokitus Näkymät  Luokitus Näkymät
Sampo Oyj – Long-term Issuer Rating A3 Vakaat A Vakaat
If Skadeförsäkring AB (Ruotsi) – Insurance Financial Strength Rating A1 Vakaat A+ Vakaat
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö – Issuer Credit Rating -
-
A+ Vakaat

Vakavaraisuus

Konsernin vakavaraisuus

Sampo Oyj jakoi elokuussa 2019 yhteensä 55 517 639 Nordea Bank Abp:n osaketta ylimääräisenä osinkona (lisätietoja osiossa Nordean osakkeina jaettu ylimääräinen osinko). Osingonjaon seurauksena Sammon omistusosuus Nordeassa laski alle 20 prosentin. Finanssivalvonta antoi 21.10.2019 hyväksyntänsä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän lakkaamiselle.

Sampo-konsernin vakavaraisuus lasketaan jatkossa ainoastaan Solvenssi II -direktiivin mukaisesti ja Nordeaa käsitellään vakavaraisuuslaskennassa tavallisena osakesijoituksena. Konsernin Solvenssi II -säännöstön mukainen vakavaraisuus oli syyskuun 2019 lopussa 178 prosenttia (140). Solvenssi II pro forma -vakavaraisuussuhde oli kesäkuun 2019 lopussa 170 prosenttia. Mahdollista osinko-olettamaa ei ole vähennetty Solvenssi II -laskennassa omasta varallisuudesta. Konglomeraattisäännöstön mukainen vakavaraisuussuhde oli 125 prosenttia (147) syyskuun 2019 lopussa.

Sammon konsernitilinpäätöksessä (IFRS) Nordean käsittely osakkuusyhtiönä jatkuu ennallaan.

Tytäryhtiöiden vakavaraisuusasema

Vakuutustytäryhtiöt noudattavat vakavaraisuuslaskelmissaan Solvenssi II -säännöstöä. If-konserniin kuuluvat yhtiöt soveltavat joko osittaista sisäistä mallia tai standardikaavaa laskiessaan vakavaraisuuttaan erillisinä yhtiöinä. Mandatum Life raportoi vakavaraisuutensa standardikaavan mukaisesti. Topdanmark käyttää vakavaraisuutensa raportoinnissa osittaista sisäistä mallia.

If-konsernilla on S&P:n luottoluokitus A+, mikä edellyttää huomattavasti enemmän pääomaa kuin Solvenssi II:n mukainen standardikaava ja siksi standardikaavan soveltamisella ei ole käytännön merkitystä Ifin pääomitukselle. If-konsernin standardikaavan mukainen pro forma-Solvenssi II -vaade 30.9.2019 oli 1 846 miljoonaa euroa (1 833) ja oma varallisuus 3 212 miljoonaa euroa (3 599). Vakavaraisuusaste oli 174 prosenttia (196).

S&P:n A+-luokituksen mukainen tavoitepääoma oli syyskuun 2019 lopussa 3 026 miljoonaa euroa (2 949) ja pääomat 3 534 miljoonaa euroa (3 149).

Topdanmark soveltaa DFSA:n hyväksymää osittaista sisäistä mallia valtaosaan vahinkovakuutus- ja terveysriskien sekä näiden vakavaraisuusvaatimusten laskentaa. Muiden riskien arvioinnissa käytetään Solvenssi II:n standardikaavaa. Topdanmarkin vakavaraisuussuhde oli osittaisen sisäisen mallin mukaisesti 185 prosenttia (196) syyskuun 2019 lopussa.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli 30.9.2019 siirtymäsäännösten jälkeen 178 prosenttia (176). Oma varallisuus oli 2 051 miljoonaa euroa (1 740) ja Solvenssi II -pääomavaade 1 152 miljoonaa euroa (990). Oman varallisuuden kasvu selittyy pääasiassa 250 miljoonan euron suuruisen Tier 2 -pääomalainan liikkeellelaskusta syyskuussa 2019. Ilman siirtymäsäännöksiä oma varallisuus olisi ollut 1 683 miljoonaa euroa (1 348) ja vakavaraisuusvaade 1 183 miljoonaa euroa (1 030), ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 142 prosenttia (131).

Lisätietoja Sampo-konsernin pääomituksesta on saatavilla vuoden 2018 Riskienhallintaraportista, joka on julkaistu osoitteessa www.sampo.com/vuosi2018.

Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 30.9.2019 velkarahoitusta 3 906 miljoonaa euroa (4 067) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 1 045 miljoonaa euroa (2 114). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, korkoinstrumentit ja 361 miljoonan euron (503) arvosta tytär- ja osakkuusyhtiöiden liikkeeseen laskemia pääomalainoja.

Sampo Oyj:n nettovelka oli syyskuun 2019 lopussa 2 861 miljoonaa euroa (2 108). Nettovelkalaskelmaan sisältyvät vain korkoa kerryttävät varat ja velat. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 57 prosenttia (52) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 36 prosenttia (34).

Mandatum Life laski 26.9.2019 liikkeeseen 250 miljoonan euron suuruisen 30NC5 Tier 2 -pääomalainan, jonka eräpäivä on 4.10.2049.

Sampo Oyj:n taseessa 30.9.2019 olleet rahoitusvelat koostuivat 3 412 miljoonan euron (3 942) suuruisista senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 494 miljoonan euron suuruisesta pääomalainasta. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli koronvaihtosopimusten jälkeen syyskuun 2019 lopussa 1,3 prosenttia (0,80).

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät loppuvuodelle 2019

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2019.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Ifin odotetaan vuonna 2019 saavuttavan 84–86 prosentin suuruisen yhdistetyn kulusuhteen.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan lukuisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti. Erityisesti poliittiset riskit ovat tällä hetkellä koholla.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit ja mahdolliset vaikutuksiltaan suuret tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä jo tunnistetuista trendeistä ovat teknologinen kehitys esimerkiksi keinoälyn ja digitalisaation saralla, demografiset muutokset sekä kestävän kehityksen teemat, joilla voi olla perustavanlaatuisia vaikutuksia finanssisektoriin.


SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010
Jarmo Salonen, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 516 0030
Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031

Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, +44 (0)333 300 0804, +46 (0)8 5664 2651 tai +1 855 8570 686. Puhelinkonferenssin tunnus: 50866649#.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee 6.2.2020 tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2019.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com