Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi–kesäkuulta 2020

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi–kesäkuulta 2020 oli 569 miljoonaa euroa (981). Konserniyhtiöiden vakuutustekniset tulokset säilyivät erinomaisina ja maalis-huhtikuussa tapahtuneesta sijoitusomaisuuden markkina-arvojen laskusta toivuttiin suurelta osin. Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli vuoden 2020 tammi–kesäkuussa 34 miljoonaa euroa (995), josta 987 miljoonaa euroa (434) tuli huhti–kesäkuulta 2020.

- Osakekohtainen tulos oli 0,81 euroa (1,37) ja markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (1,68). Konsernin oman pääoman tuotto (RoE) oli vuoden 2020 tammi–kesäkuussa 0,2 prosenttia (15,4). Osakekohtainen substanssi 30.6.2020 oli 16,99 euroa (20,71).

- Sampo vahvisti 29.7.2020 markkinahuhujen levittyä, että se, yhdessä Rand Merchant Investment Holdings Limitedin (RMI) kanssa, käy keskusteluja Hastings Group Holdings Plc:n kanssa mahdollisen käteisostotarjouksen tekemisestä hankkiakseen Hastingsin liikkeeseenlaskeman ja liikkeeseenlaskettavan osakepääoman, joka ei jo ole Sammon ja RMI:n omistuksessa. Tänään Sampo ja RMI ovat julkistaneet suositellun käteisostotarjouksen tarkoituksenaan ostaa Hastings vastaperustetun yhteisesti omistetun yrityksen kautta.

- If-segmentin tulos ennen veroja oli 383 miljoonaa euroa (440). Vakuutustekninen tulos nousi 398 miljoonaan euroon (334). Yhdistetty kulusuhde oli 82,1 prosenttia (84,7) tammi–kesäkuussa 2020. Maksutulo kasvoi kiinteillä valuuttakursseilla 5 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja markkinoilla.

- Topdanmark-segmentin tulos ennen veroja laski 38 miljoonaan euroon (146). Yhdistetty kulusuhde oli 84,2 prosenttia (79,0).

- Nordean tammi–kesäkuun 2020 nettotuloksesta kirjattiin Sammolle 132 miljoonaa euroa (222).
Segmenttiraportoinnissa Nordean tulososuus on sisällytetty Omistusyhteisö-segmenttiin.
- Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli 39 miljoonaa euroa (137). Maksutulo aleni 498 miljoonaan euroon (529).

AVAINLUVUT 1-6/
2020
1-6/
2019
Muutos, % 4-6/
2020
4-6/
2019
Muutos, %
Milj. e            
Tulos ennen veroja 569 981 -42 407 506 -19
  If 383 440 -13 254 242 5
  Topdanmark 38 146 -74 52 53 -3
  Osakkuusyhtiöt 137 226 -39 51 143 -64
  Mandatum 39 137 -71 55 65 -15
  Omistusyhteisö (pl. osakkuusyhtiöt) -29 31 - -5 2 -
Tilikauden tulos 469 826 -45 330 428 -23
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 0,81 1,37 -0,56 0,55 0,73 -0,18
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 0,02 1,68 -1,66 1,73 0,74 0,99
Substanssi/osake, euroa*) 16,99 20,71 -3,72 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 10 322 9 734 588 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 187 167  

20
- - -
Oman pääoman tuotto, % 0,2 15,4 -15,2 - - -

*) Vertailuluku 31.12.2019

Puolivuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2019 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

PUOLIVUOSIKATSAUKSESSA KÄYTETYT VAIHTOKURSSIT 1-6/
2020
1-3/
2020
1-12/
2019
1-9/
2019
1-6/
2019
EURSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 10,6621 10,6649 10,5853 10,5679 10,5181
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 10,4948 11,0613 10,4468 10,6958 10,5633
DKKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,4280 1,4279 1,4183 1,4158 1,4090
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,4813 1,4813 1,3982 1,4326 1,4153
NOKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 0,9932 1,0195 1,0749 1,0816 1,0810
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 0,9618 0,9610 1,0591 1,0809 1,0897
EURDKK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 7,4648 7,4714 7,4661 7,4644 7,4651
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 7,4526 7,4674 7,4715 7,4662 7,4636

KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Toinen vuosineljännes oli Sampo-konsernille vahva vuosineljännes koronavirukseen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta. Ensinnäkin vahinkovakuutus, kannattavuutemme selkäranka, menestyi edelleen erinomaisesti. Toiseksi sijoitusmarkkinat käänsivät maalis-huhtikuisen negatiivisen kehityksensä osakemarkkinoiden toipuessa nopeasti ja joukkovelkakirjojen korkoerojen kaventuessa touko–kesäkuussa.

Liiketoiminta on ollut vakaata kesäkuukausina, ja olemme voineet keskittyä projekti Dorsetiin. Koodinimi viittaa ostotarjoukseen, jonka julkistimme tänään RMI:n kanssa hankkiaksemme omistukseemme brittiläisen moottoriajoneuvovakuuttajan Hastings Group Holdings Plc:n koko osakekannan.

Tarjous on tietysti yksi askel strategiassamme, jossa pyrimme laajentamaan toimintaamme vahinkovakuuttamiseen entistä enemmän. Hastings on ainutlaatuinen yhtiö, jota olemme seuranneet jo jonkin aikaa. Yhtiö toimii Britannian suurilla moottoriajoneuvovakuutusmarkkinoilla ja – vielä olennaisempana asiana – nopeasti kasvavassa modernia, digitaalista jakelukanavaa käyttävässä segmentissä, joka lisää jatkuvasti markkinaosuuttaan alan perinteisten toimijoiden kustannuksella. Hastingsin tulokset ovat olleet vaikuttavia vuonna 2015 toteutuneesta listautumisesta lähtien.

Britannia on vakuutusmarkkinana todellakin kiinnostava. Se ei ole ainoastaan erittäin suuri, vaan digitaalisuudessaan myös hyvin edistyksellinen. Olen innoissani mahdollisuudesta kehittää tällä digiosaamisella Sampoa vielä entisestään samalla, kun samalla voimme tukea Hastingsia jatkossa pohjoismaisella osaamisellamme, joka kattaa muita osa-alueita, kuten jälleenvakuutustekniikat ja yhteistyökokemuksemme autonvalmistajien kanssa.

Yhteistyö Hastingsin pitkäaikaisen osakkeenomistajan RMI:n kanssa vähentää yrityskauppaan liittyviä riskejä merkittävästi. RMI on eteläafrikkalainen finanssialan yhtiöihin keskittyvä sijoitusyhtiö, joka on ollut  Hastingsin suurin osakkeenomistaja vuodesta 2017.

Nykyisten liiketoimintojemme toisen vuosineljänneksen kehitystä tarkastellessa huomionarvoista on se, että If raportoi entuudestaankin erinomaisen vakuutusteknisen tuloksensa kohentuneen vielä edelleen. Liiketoiminta oli vakaata ja positiivinen maksutulokehitys oli hyvässä suhteessa vahinkoinflaatioon. Myös Topdanmark on toipunut vaikeasta ensimmäisestä vuosineljänneksestään.

Nordean edistysaskeleet toisella vuosineljänneksellä olivat rohkaisevia. Pankki on sitoutunut saavuttamaan vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteet. Tärkeimmät kuluihin ja asiakastyytyväisyyteen liittyvät luvut kehittyvät vahvasti. Pankin taloudellinen asema on edelleen vahva, kuten se oli koronakriisin alkaessa, ja se on valmis kohtaamaan tulevat haasteet vahvoine ydinvakavaraisuussuhteineen ja suurine luottotappiopuskureineen.

Mandatum Life altistuu liiketoiminta-alueistamme vahvimmin pääomamarkkinoiden heilahteluille. Samalla Mandatum myös hyötyy eniten osakemarkkinoiden noususta, kuten nähtiin vuoden toisella neljänneksellä Mandatumin laajan tuloksen noustua 234 miljoonaan euroon. Yhtiön Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana ja oli 201 prosenttia.

Torbjörn Magnusson
Konsernijohtaja

VUODEN 2020 TOINEN NELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin toisen vuosineljänneksen 2020 tulos ennen veroja oli 407 miljoonaa euroa (506). Osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,73) ja markkina-arvojen muutokset huomioiva osakekohtainen tulos 1,73 euroa (0,74).

Osakekohtainen substanssi nousi vuoden 2020 toisella neljänneksellä 1,63 euroa ja oli 16,99 euroa. Substanssiarvo kasvoi pääasiassa markkinoiden toipumisen ansiosta ja erityisesti Nordean osakekurssin nousun myötä.

Ifin huhti–kesäkuun 2020 yhdistetty kulusuhde oli 80,5 prosenttia (83,0). Tulos ennen veroja oli 254 miljoonaa euroa (242).

Topdanmarkin yhdistetty kulusuhde oli vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä 79,7 prosenttia (79,8) ja tulos ennen veroja 52 miljoonaa euroa (53).

Sammolle kirjattiin Nordean toisen vuosineljänneksen 2020 nettotuloksesta 48 miljoonaa euroa (140).

Mandatumin tulos ennen veroja oli 55 miljoonaa euroa (65). Maksutulo aleni 210 miljoonaan euroon (291).

KORONAVIRUSPANDEMIAN VAIKUTUKSET SAMPO-KONSERNIIN

Henkilöstö ja asiakkaat

Sampo-konserni on noudattanut viranomaisten suosituksia sekä sulkutoimien aikana kriisin akuutissa vaiheessa että sulkutoimia purettaessa vaiheittain Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Sampo-konsernin suurimmassa tytäryhtiössä Ifissä etätöissä oli kriisin aikana 6 000 työntekijää yhtiön 7 000 työntekijästä ja loput noin 1 000 työntekijää työskentelivät toimistotiloissa suositeltujen turvaetäisyyksien päässä toisistaan. Myös Mandatum Life on noudattanut hallituksen suosituksia ja jatkaa etätöitä. Vain muutama prosentti yhtiön työntekijöistä työskentelee yhtiön tiloissa. Etätöissä on ollut myös 95 prosenttia Topdanmarkin henkilöstöstä.

Kun koronaviruspandemia saapui Pohjoismaihin maaliskuun puolivälissä, prioriteetiksi valittiin toiminnan jatkuvuus ja asiakaspalvelun tarjoaminen parhaiden mahdollisuuksien mukaan muuttuneet työskentelyolosuhteet huomioiden.

Toiminta on jatkunut tehokkaana ja tavoitettavuus on säilynyt hyvänä. Samalla sairauspoissaolot ovat ennakkotietojen mukaan vähentyneet kriisin aikana.

Yhtiöittemme tiloissa tapahtuvat asiakasvierailut on joko lopetettu toistaiseksi tai vierailut on hoidettu noudattamalla erityisiä varotoimia. Myös liikematkustaminen ja seminaarimatkat on lopetettu toistaiseksi. Tytäryhtiömme ovat pystyneet säilyttämään palvelutasonsa normaalina ja asiakastyytyväisyys on pysynyt korkeana. Asiakkaiden palvelussa ei ole esiintynyt katkoksia.

Vakuutusliiketoiminta

Ifin tammi–kesäkuun 2020 korvauskuluja kasvattivat matkavakuutukset, joihin heijastuivat hallitusten koronaviruspandemian vuoksi asettamat matkustusrajoitukset. Katsauskauden lopulla ilmoitettujen vahinkojen määrä ylsi hieman yli 50 000:een, mikä vastaa noin 400 miljoonan Ruotsin kruunun (38 miljoonan euron) bruttomääräisiä korvauskuluja. Tästä valtaosa tuli Henkilöasiakkaat-liiketoiminnasta ja Norjasta. Nettomääräisesti korvauskulujen odotetaan jäävän huomattavasti matalammiksi jälleenvakuutussuojan ansiosta, jossa yhtiölle itselleen jäävä vastuu on 100 miljoonaa Ruotsin kruunua (9 miljoonaa euroa).

Pohjoismaissa toteutetut sulkutoimet vaikuttivat vahinkokuluihin positiivisesti erityisesti vuoden 2020 toisen neljänneksen alussa. Suurimpana selityksenä tähän oli liikennemäärien vähentyminen, jonka seurauksena moottoriajoneuvoihin liittyvät vahingot vähenivät väliaikaisesti poikkeuksellisen paljon. Hallituksien purettua rajoituksia vuosineljänneksen loppua kohti vahinkofrekvenssi palasi tavanomaisemmalle tasolleen. Samalla korjauskulut todennäköisesti kuitenkin kasvavat hallitusten määräämien rajoitusten aiheuttaman materiaalipulan, toimitusviiveiden tai henkilöstöpulan vuoksi.

Koronavirustilanne vaikutti selkeän negatiivisesti maksutuloon toisella vuosineljänneksellä. Tähän oli syinä muun muassa uusien autojen kaupan hiljeneminen, ajoneuvojen poistaminen liikennekäytöstä tilapäisesti sekä vakuutusmäärien pieneneminen.

Mandatum Lifen korvauskulut olivat tammi–kesäkuussa jotakuinkin saman suuruiset kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Maksutulo oli samalla ajanjaksolla 6 prosenttia eli 32 miljoonaa euroa vähemmän kuin vertailuajankohtana, mutta sekä maksetut korvaukset että maksutulo alenivat huhti–kesäkuussa noin 80 miljoonaa euroa vuodentakaisesta.

Topdanmark on kuvannut koronaviruspandemian vaikutuksia toimintaansa 17.7.2020 julkaisemassaan puolivuosikatsauksessa. Englanninkielinen raportti on saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.


Sijoitustoiminta

Keskuspankkien ja hallitusten nopeat rahapoliittiset toimet auttoivat vakauttamaan pääomamarkkinat maaliskuun 2020 alkusokin jälkeen. Sittemmin merkittävimmät osakeindeksit ovat toipuneet voimakkaasti ja joukkovelkakirjojen korkoerot ovat kaventuneet.

Sampo-konsernin kuuluvien yhtiöiden sijoitusomaisuuden tuotot olivat hyviä vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Maalis-huhtikuun 2020 aikana kärsityistä, markkina-arvoisista tappioista ei kuitenkaan täysin toivuttu vuosineljänneksen lopulle tultaessa.

Vakavaraisuus

Sampo-konsernin ja sen tytäryhtiöiden vakavaraisuus säilyi vankkana vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Lisätietoja on saatavilla Vakavaraisuus-osiossa.


Vaikutukset tuleviin toimintamalleihin

Sampo-konserni noudattaa kunkin maan viranomaisten suosituksia konsernin henkilöstön palatessa vaiheittain työpaikoilleen. Normaaliin toimintaan palataan vähitellen ja kussakin maassa hivenen eri tahtia. Turvaetäisyyksiä noudatetaan edelleen myös sulkutoimien päättymisvaiheessa ja tarkoituksena on tarjota henkilöstölle joustava mahdollisuus jatkaa etätöissä oloa toistaiseksi sekä toisaalta antaa mahdollisuus toimistolle paluuseen niille työntekijöille, jotka haluavat palata toimistolle.

Koronaviruspandemialla on pitkäaikaisia vaikutuksia konsernin toimintojen organisointiin. Kriisi kiihdytti työnteon digitalisointia. Etätyö on osoittautunut tehokkaaksi ja tärkeäksi työkaluksi odottamattomien kriisien hoidossa. Työntekijöiltä ja konserniin jatkossa mahdollisesti palkattavilta odotetaan tältä osin aiempaa suurempaa joustavuutta.

Konserniyhtiöt ovat aloittaneet koronakriisin seurauksena useita hankkeita liittyen etätyön hyödyntämiseen tulevaisuudessa sekä henkilöstöhallinnon hoitamiseen ja työsuhteiden solmimiseen tarvittaviin muutoksiin.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

If

If-segmentin tammi–kesäkuun 2020 tulos ennen veroja oli 383 miljoonaa euroa (440). Markkina-arvojen muutokset huomioiva verojen jälkeinen laaja tulos oli 106 miljoonaa euroa (462). Yhdistetty kulusuhde oli 82,1 prosenttia (84,7) ja riskisuhde 61,4 prosenttia (63,0).

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin nettona 103 miljoonalla eurolla (108) tammi–kesäkuussa 2020. Vakuutustekninen tulos nousi 398 miljoonaan euroon (334). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) kasvoi 18,3 prosenttiin (15,7).

Suurvahingoista maksettiin tammi–kesäkuussa 2020 korvauskuluja 47 miljoonaa euroa odotettua enemmän. Suurvahingot painoivat ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta erityisesti Norjassa.

Vastuuvelan diskonttaamiseen Ruotsissa käytetty korko oli -0,81 prosenttia, mikä heikensi tammi-kesäkuun 2020 tulosta 2 miljoonaa euroa.

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 2 846 miljoonaan euroon (2 772) tammi–kesäkuussa 2020. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 5,2 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Kaikkien liiketoiminta-alueiden ja markkinoiden maksutulo kasvoi. Kasvu oli suurinta Tanskassa, jossa se kiihtyi 12,0 prosenttiin. Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 6,6 prosenttia Norjassa, 4,6 prosenttia Ruotsissa ja 2,0 prosenttia Suomessa. Suurasiakkaat-liiketoiminnassa maksutulon kasvu oli 9,4 prosenttia, Yritysasiakkaat-liiketoiminnassa 6,6 prosenttia, Baltia-liiketoiminnassa 2,1 ja Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa 3,2 prosenttia.

Toisen vuosineljänneksen riskisuhde 59,3 (61,2) parantui edellisvuodesta. Taustalla oli sekä pidemmällä aikajaksolla toteutettujen toimenpiteiden seurauksena tapahtunut parannus että poikkeuksellinen hyvä vahinkofrekvenssi, joka selittyy koronaviruspandemiasta johtuneesta merkittävästä liikenteen vähentymisestä sekä yleisen aktiivisuuden vähentymisestä erityisesti toisen vuosineljänneksen alussa. Toisen neljänneksen loppua kohti mentäessä vahinkofrekvenssi palasi tavanomaisemmalle tasolleen. Positiivinen vaikutus riskisuhteeseen oli toisella neljänneksellä nettomääräisesti noin 4 prosenttiyksikköä.

Toimintakulusuhde oli 20,8 prosenttia (21,7) ja liikekulusuhde 15,2 prosenttia (16,2).

Kesäkuun 2020 lopussa Ifin sijoitusomaisuus oli kokonaisuudessaan 10,8 miljardia euroa (10,8).

Ifin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Topdanmark

Kesäkuun 2020 lopussa Sampo Oyj omisti 41 997 070 Topdanmarkin osaketta, mikä on 46,7 prosenttia Topdanmarkin koko osakekannasta ja 48,1 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Sammon omistuksen markkina-arvo 30.6.2020 oli 1 544 miljoonaa euroa.

Koronaviruspandemian seurauksena Topdanmarkin 2.4.2020 kokoontunut yhtiökokous jakoi vain puolet aikaisemmin esitetystä 17 Tanskan kruunun osakekohtaisesta osingosta. Sampo sai Topdanmarkilta 7.4.2020 osinkoa 48 miljoonaa euroa.

Topdanmarkin hallitus on päättänyt lykätä vuoden 2019 osingon loppuosan maksua 25.3.2021 järjestettävään yhtiökokoukseen saakka. Tarkoituksena on edelleen maksaa aiemmin ilmoitetun 8,50 Tanskan kruunun suuruinen osinko osittain tai kokonaan.

Topdanmark-segmentin tammi–kesäkuun 2020 tulos ennen veroja oli 38 miljoonaa euroa (146). Toisella vuosineljänneksellä tulos ennen veroja pysyi lähes aiemmalla tasollaan henkivakuutustoiminnan tuloksen alenemisesta huolimatta.

Yhdistetty kulusuhde oli 84,2 prosenttia (79,0). Liikekulusuhde säilyi lähes ennallaan 16,7 prosentissa.

Seuraava teksti pohjautuu 17.7.2020 julkaistuun Topdanmarkin tammi–kesäkuun 2020 raporttiin.

Topdanmarkin vahinkovakuutustoiminnan maksutulo kasvoi 2,7 prosenttia ja henkivakuutustoiminnan maksutulo 20,7 prosenttia tammi–kesäkuussa 2020. Henkilöasiakassegmentin maksutulokehitystä heikensi jakelusopimuksen päättyminen Danske Bankin kanssa kesäkuun lopulla 2019. Nordean kanssa solmitun jakelusopimuksen odotetaan korvaavan Danske Bankin sopimuksen päättymisestä aiheutuneet maksutulojen menetykset vuodesta 2021 alkaen.

Topdanmarkin vakuutustekninen tulos laski tammi–kesäkuussa 2020 run-off-tuloksen alenemisen ja sääilmiöihin liittyneiden korvausten kasvun vuoksi. Toisella vuosineljänneksellä vakuutustekninen tulos kuitenkin kasvoi.

Sääilmiöihin liittyvät korvaukset heikensivät vahinkotrendiä 1,0 prosenttiyksikköä tammi–kesäkuussa 2020. Siten sääilmiöihin liittyviä korvauksia oli miljoona euroa normaalia vähemmän.

Suurvahingot heikensivät vahinkotrendiä 0,1 prosenttiyksikköä tammi–kesäkuussa 2020.

Topdanmarkin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Lisätietoa Topdanmark A/S:n tammi–kesäkuun 2020 tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.

Nordea (osakkuusyhtiö)

Sampo Oyj omisti 804 922 858 Nordean osaketta 30.6.2020, mikä vastaa 19,87 prosentin omistusosuutta. Yhdestä osakkeesta maksettu hinta oli keskimäärin 6,46 euroa, ja Sammon konsernitilinpäätöksessä käytettävä kirjanpitoarvo oli 8,42 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen päätöskurssi oli kesäkuun 2020 lopussa 6,15 euroa.

Nordean varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.5.2020 hallituksen päättämään, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa enintään 0,40 euroa osakkeelta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus aikoo noudattaa Euroopan keskuspankin suositusta ja pidättäytyä päättämästä osingonmaksusta tämän valtuutuksen perusteella 1.10.2020 saakka.

Seuraava teksti pohjautuu Nordean 17.7.2020 julkaisemaan puolivuosikatsaukseen:

Nordea raportoi vakaasta tuloksesta liiketoiminnan tuottojen pysyessä suurelta osin entisellä tasollaan. Korkokate nousi 2 prosenttia. Sitä tuki volyymien kasvu kaikissa maissa erityisesti asuntolainoissa. Luottotappiovaraukset vaikuttivat merkittävästi liikevoittoon, joka oli 306 miljoonaa euroa.

Nordea arvioi nettomääräisten luottotappioiden jäävän alle 1 miljardiin euroon koko vuodelta 2020.

Luottotappiot olivat toisella vuosineljänneksellä 310 miljoonaa euroa. Johdon harkintaan perustuvaa puskuria kasvatettiin 388 miljoonalla eurolla. Tämän vuoksi toisen neljänneksen nettomääräiset luottotappiot nousivat yhteensä 698 miljoonaan euroon. Nordealla on nyt yhteensä 650 miljoonan euron puskuri. Sillä katetaan tulevat luottotappiot ja varaudutaan IFRS 9 -standardin edellyttämiin muutoksiin sekä järjestämättömien saamisten käsittelyyn Euroopan keskuspankin uusien ohjeiden mukaisesti.

Nordean pääomarakenne on yhä erittäin vahva: 15,8 prosentin ydinvakavaraisuussuhde ylittää vaatimukset 5,6 prosenttiyksiköllä.

Sammolle kirjattiin Nordean tammi–kesäkuun 2020 tuloksesta ennen veroja 132 miljoonaa euroa (222).

Mandatum Life

Mandatum-segmentin tulos ennen veroja tammi–kesäkuulta 2020 oli 39 miljoonaa euroa (137). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen laski -90 miljoonaan euroon (190). Oman pääoman tuotto oli -13,3 prosenttia (30,1).

Mandatum Life -konsernin maksutulo oli vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla 498 miljoonaa euroa (529). Sijoitussidonnaisten sopimusten maksutulo oli 439 miljoonaa euroa eli noin 88 prosenttia maksutulosta.

Sijoitusomaisuuden nettotuotot ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja laskivat 30 miljoonaan euroon (203) ensimmäisen vuosineljänneksen markkinaturbulenssin vuoksi. Huhti-kesäkuussa sijoitusomaisuuden nettotuotot ilman sijoitussidonnaisia vakuutuksia olivat 53 miljoonaa euroa.

Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot laskivat -312 miljoonaan euroon (523). Toisella vuosineljänneksellä tuotot olivat 572 miljoonaa euroa. Käyvän arvon rahasto laski vuoden 2020 tammi–kesäkuussa 316 miljoonaan euroon (438).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli kokonaisuudessaan 11,5 miljardia euroa (12,0). Sijoitussidonnainen vastuuvelka laski kesäkuun 2020 lopussa 7,8 miljardiin euroon (8,1), ja sen osuus koko vastuuvelasta oli 67 prosenttia (68). Maaliskuun 2020 lopun tasosta sijoitussidonnainen vastuuvelka kasvoi lähes 600 miljoonalla eurolla.

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä laski toisen vuosineljänneksen lopussa 3,7 miljardiin euroon (3,9). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 149 miljoonaa euroa 2,0 miljardiin euroon tammi–kesäkuussa 2020.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 184 miljoonalla eurolla (230). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuosien 2020 ja 2021 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Vuoden 2022 diskonttokorko on 1,25 prosenttia.

Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,0 prosenttia ja diskonttokoron alentamiseen oli kesäkuun 2020 lopussa varattu 250 miljoonaa euroa (263).

Kesäkuun 2020 lopussa Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 5,3 miljardia euroa (5,7), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,8 miljardin euron (8,1) suuruiset varat.

Kustannusliikkeen tulos oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 10 miljoonaa euroa (7). Riskiliikkeen tulos oli 11 miljoonaa euroa (10).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tammi–kesäkuun 2020 tulos ennen veroja oli 109 miljoonaa euroa (258). Sammolle kirjattiin osakkuusyhtiöiden Nordean ja NDX Intressenterin tammi–kesäkuun 2020 tuloksista 137 miljoonaa (226), josta Nordean osuus oli 132 miljoonaa euroa (222) ja NDX Intressenterin osuus 5 miljoonaa euroa (4).

Ilman osakkuusyhtiöiden tulososuutta omistusyhteisösegmentin tammi–kesäkuun 2020 tulos ennen veroja oli -29 miljoonaa euroa (31).

Johdannaisinstrumenttien markkina-arvojen ja valuuttakurssien muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä vaihteluita nettosijoitustuottoihin ja rahoituskuluihin.

Sampo Oyj:n Nordea-omistus on kirjattu taseeseen 6,8 miljardiin euroon eli 8,42 euroon osakkeelta. Omistusosuuden markkina-arvo oli kesäkuun 2020 lopulla 4,9 miljardia euroa eli 6,15 euroa osakkeelta.

MUUT TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sampo vahvisti 29.7.2020 markkinahuhujen levittyä, että se ja eteläafrikkalainen finanssialan yhtiöihin keskittynyt sijoitusyhtiö Rand Merchant Investment Holdings Limited (RMI) käyvät keskusteluja brittiläisen vahinkovakuutusyhtiö Hastings Group Holdings Plc:n (Hastings) kanssa mahdollisen käteisostotarjouksen tekemisestä hankkiakseen Hastingsin liikkeeseenlaskeman ja liikkeeseenlaskettavan osakepääoman, joka ei jo ole Sammon ja RMI:n omistuksessa tai hallinnassa.

Liittyen 29.7.2020 julkistettuun tiedotteeseen, Sampo ja RMI ovat tänään julkistaneet suositellun käteisostotarjouksen hankkiakseen Hastingsin kaikki liikkeeseenlaskemat ja liikkeeseenlaskettavat osakkeet vastaperustetun yhteisesti omistetun yrityksen kautta.

Tarjoushinta on 250 GBp:tä jokaisesta Hastingsin osakkeesta, mikä tarkoittaa Hastingsin liikkeeseenlaskeman ja liikkeeseenlaskettavan osakepääoman arvostamista noin 1,66 miljardiin puntaan eli noin 1,84 miljardiin euroon.

Tarjoushinta vastaa noin 37,5 prosentin preemiota verrattuna Hastingsin osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuun 182 GBp:n keskikurssiin 28.7.2020 (ollen viimeinen arkipäivä ennen kuin Hastings tiedotti yhteydenotosta, joka voi johtaa tarjouksen tekemiseen) päättyneeltä kolmen kuukauden ajanjaksolta.

Tarjouksen toteuduttua Sampo ja RMI odottavat omistavansa ja hallitsevansa 70 prosenttia ja 30 prosenttia yhteisesti omistetun yrityksen osakkeista.

Sammon sijoituksen suuruus, perustuen sen 70 prosentin hankintaosuuteen, olisi 1,16 miljardia puntaa eli 1,29 miljardia euroa tarjoushinnan mukaisesti laskettuna. Sampo odottaa rahoittavansa hankintaosuutensa laskemalla liikkeeseen uuden noin 1 miljardin euron suuruisen toissijaisen pääoman (Tier 2) ehtoisen hybridilainan ja rahoittavansa jäljelle jäävän osuuden olemassa olevilla käteisvaroilla.

Sampo arvioi, että Hastings-hankinnalla on noin 5 prosentin positiivinen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen. Kaupan ei odoteta vaikuttavan Sammon osinkopolitiikkaan lyhyellä aikavälillä, mutta sen arvioidaan parantavan yhtiön osinkopotentiaalia pitkällä aikavälillä.

Sampo odottaa vakavaraisuusasemansa säilyvän vahvana, ollen noin 175 prosenttia (suunnitellun noin 1 miljardin euron suuruisen toissijaisen pääoman ehtoisen hybridilainan liikkeeseenlaskun jälkeen). Sampo ei usko, että järjestely johtaa muutoksiin konsernin luottoluokituksissa, mikäli se toteutuu suunnitellulla rahoitusrakenteella.

Hastingsin riippumattomat hallituksen jäsenet aikovat yksimielisesti suositella, että Hastingsin osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen, ja ovat antaneet peruuttamattomat sitoumukset ostotarjouksen hyväksymisestä yhteensä 0,33 prosentin osuudella Hastingsin liikkeeseenlaskemasta osakepääomasta.

Kauppa on ehdollinen Hastingsin osakkeenomistajien hyväksynnälle ja viranomaishyväksynnöille. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja ostotarjouksesta on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/ostotarjous ja www.hastingsplc.com.

Varsinainen yhtiökokous

Sampo Oyj:n hallitus päätti 25.3.2020 siirtää 23.4.2020 järjestettäväksi suunnitellun varsinaisen yhtiökokouksensa varmistaakseen koronaviruksen muodostaman terveysuhan aikana Sammon osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

Sammon hallitus päätti 6.5.2020 peruuttaa aiemman ehdotuksensa 2,20 euron suuruisesta osingosta ja ehdottaa uutena ehdotuksenaan osinkoa maksettavaksi 1,50 euroa osakkeelta. Sampo Oyj:n 2.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2019 ehdotetun osingon 1,50 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 4.6.2020 ja osingonmaksupäivä 11.6.2020. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Christian Clausen, Fiona Clutterbuck, Jannica Fagerholm, Johanna Lamminen, Risto Murto, Antti Mäkinen ja Björn Wahlroos. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Georg Ehrnrooth. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Jannica Fagerholmin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Christian Clausen, Risto Murto, Antti Mäkinen ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja). Tarkastusvaliokuntaan valittiin Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm (puheenjohtaja) ja Johanna Lamminen.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2021 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 180 000 euroa ja hallituksen jäsenille 93 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: varapuheenjohtajalle 26 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 26 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.

Yhtiökokous hyväksyi Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Kristina Sandin toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokouksessa oli ennakkoon annetut ja asiamiehen edustamat äänet mukaan luettuna edustettuna 320 359 477 osaketta (57,7 prosenttia osakkeista) ja 325 159 477 ääntä (58,0 prosenttia kaikista äänioikeuksista).

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous sekä Sampo Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 27, Helsinki.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiökokous myönsi 2.6.2020 hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Sampo Oyj ei ostanut tammi–kesäkuussa 2020 omia osakkeitaan eikä ole hankkinut omia osakkeitaan myöskään katsauskauden päättymisen jälkeen. Sampo Oyj ja sen tytäryhtiöt eivät omistaneet Sammon osakkeita 30.6.2020.

Sisäiset osingot

Topdanmarkin yhtiökokous päätti 2.4.2020 maksaa puolet suunnitellusta osingosta ja lykätä päätöksen osingon jälkimmäisen toisen osan maksusta syksyyn. Sampo sai Topdanmarkilta 7.4.2020 osinkoa 48 miljoonaa euroa. 17.7.2020 Topdanmarkin hallitus päätti Tanskan valvontaviranomaisen suosituksen mukaisesti lykätä aiemmin maksamatta jääneen osingon osan maksua 25.3.2021 järjestettävään yhtiökokoukseen asti.

Mandatum Life päätti maaliskuussa 2020 olla maksamatta suunniteltua 150 miljoonan euron suuruista osinkoa.

Nordean yhtiökokous valtuutti 28.5.2020 hallituksensa päättämään osingonmaksusta. Hallitus aikoo noudattaa Euroopan keskuspankin suositusta ja pidättäytyä päättämästä osingonmaksusta tämän valtuutuksen perusteella 1.10.2020 saakka.

If maksaa osinkonsa yleensä vuoden lopulla. Yhtiö maksoi 7,5 miljardin Ruotsin kruunun (710 miljoonaa euroa) suuruisen osingon jo joulukuussa 2019.

Luottoluokitukset

Sampo-konsernin keskeisiin luottoluokituksiin ei tullut muutoksia tammi–kesäkuussa 2020. Konsernin yhtiöiden keskeiset luottoluokitukset 30.6.2020 mukaisina on esitetty alla olevassa taulukossa.

Yhtiö Moody’s Standard & Poor’s
  Luokitus Näkymät  Luokitus Näkymät
Sampo Oyj – Issuer Credit Rating A3 Vakaat A Vakaat
If Skadeförsäkring AB – Insurance Financial Strength Rating A1 Vakaat A+ Vakaat
If Skadeförsäkring Holding AB  – Issuer Credit Rating - - A Vakaat
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö – Issuer Credit Rating -
-
A+ Vakaat

Konsernin vakavaraisuus

Sampo-konsernin vakavaraisuus lasketaan Solvenssi II -sääntöjen mukaan. Nordeaa käsitellään vakavaraisuuslaskennassa osakesijoituksena. Sampo-konsernin vakavaraisuussuhde oli 187 prosenttia (167) kesäkuun 2020 lopussa. Mikäli vakavaraisuuden laskennassa vuoden 2019 lopussa olisi huomioitu osinkoehdotuksen muutos, olisi tarkistettu vakavaraisuussuhde ollut 174 prosenttia.

Osakemarkkinoiden myönteinen kehitys, vahva vakuutustekninen tulos ja joukkovelkakirjojen korkoerojen supistuminen kasvattivat Sampo-konsernin omaa varallisuutta. Toisaalta symmetrisen tekijän ja volatiliteettikorjausten muutokset kasvattivat vakavaraisuuspääomavaadetta (SCR) ja heikensivät siten vakavaraisuutta. Volatiliteettikorjaukset pienensivät myös konsernin omaa varallisuutta. Nordean osakekurssin vahvistuminen toisella vuosineljänneksellä 2020 kasvatti vakavaraisuusvaadetta, mutta vahvisti kaiken kaikkiaan omaa varallisuutta vielä vakavaraisuusvaateen kasvua enemmän.

Tytäryhtiöiden vakavaraisuusasema

Vakuutustytäryhtiöt noudattavat vakavaraisuuslaskelmissaan Solvenssi II -säännöstöä. If-konserniin kuuluvat yhtiöt soveltavat joko osittaista sisäistä mallia tai standardikaavaa laskiessaan vakavaraisuuttaan erillisinä yhtiöinä. Mandatum Life raportoi vakavaraisuutensa Solvenssi II:n standardikaavan mukaisesti. Topdanmark käyttää vakavaraisuutensa raportoinnissa osittaista sisäistä mallia.

If-konsernilla on S&P:n luottoluokitus A+, mikä edellyttää huomattavasti enemmän pääomaa kuin Solvenssi II:n mukainen standardikaava ja siksi standardikaavan soveltamisella ei ole käytännön merkitystä Ifin pääomitukselle. If-konsernin standardikaavan mukainen Solvenssi II -vaade oli kesäkuun 2020 lopussa 1 794 miljoonaa euroa (1 890) ja oma varallisuus 3 474 miljoonaa euroa (3 592). Vakavaraisuusaste oli 194 prosenttia (190).

S&P:n single A -luokituksen mukainen tavoitepääoma Ifille oli kesäkuun 2020 lopussa 2 939 miljoonaa euroa (3 083) ja pääomat 3 121 miljoonaa euroa (3 151).

Topdanmark soveltaa DFSA:n hyväksymää osittaista sisäistä mallia valtaosaan vahinkovakuutus- ja terveysriskien sekä näiden vakavaraisuusvaatimusten laskentaa. Muiden riskien arvioinnissa käytetään Solvenssi II:n vakavaraisuuspääomavaatimuksen mukaista standardikaavaa. Topdanmarkin vakavaraisuussuhde oli osittaisen sisäisen mallin mukaisesti 197 prosenttia (177) kesäkuun 2020 lopussa.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde 30.6.2020 oli siirtymäsäännösten jälkeen 201 prosenttia (176). Vertailuluku olisi kasvanut 176 prosentista 194 prosenttiin, jos huomioon otettaisiin 150 miljoonan euron suuruisen osingon peruuntuminen maaliskuussa 2020. Oma varallisuus oli 2 127 miljoonaa euroa (2 117) ja vakavaraisuuspääomavaade (SCR) 1 058 miljoonaa euroa (1 204). Hyvät sijoitustuotot ja sijoitussidonnaisen kannan lisäys kasvattivat omaa varallisuutta. Toisaalta volatiliteettikorjausten muutos vahvisti korkojen laskun tuomaa negatiivista vaikutusta entisestään. Vakavaraisuuspääomavaade kasvoi suuremman osakeriskin ja symmetristen tekijöiden muutoksen vuoksi.

Ilman siirtymäsäännöksiä oma varallisuus olisi ollut 1 781 miljoonaa euroa (1 756) ja vakavaraisuusvaade 1 070 miljoonaa euroa (1 234), ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 166 prosenttia (142).

Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 30.6.2020 velkarahoitusta 3 659 miljoonaa euroa (3 908) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 787 miljoonaa euroa (1 725). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, korkoinstrumentit sekä 351 miljoonan euron (359) suuruiset tytär- ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemat pääomalainat.

Sampo Oyj:n nettovelka oli 2 797 miljoonaa euroa (2 183) kesäkuun 2020 lopussa. Nettovelkalaskelmaan sisältyvät vain korkoa kerryttävät varat ja velat. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 54 prosenttia (51) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 35 prosenttia (34).

Sampo Oyj maksoi 28.5.2020 takaisin samana päivänä erääntyneen 3 000 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen senioriehtoisen velkakirjan.

Sampo Oyj:n taseessa 30.6.2020 olleet rahoitusvelat koostuivat 3 109 miljoonan euron (3 414) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista. Lisäksi Sampo Oyj oli laskenut liikkeelle 495 miljoonan euron pääomalainan (494). Liikkeeseenlaskettuja yritystodistuksia oli 50 miljoonalla eurolla (0). Sampo Oyj:n velan keskikorko oli 30.6.2020 ilman koronvaihtosopimuksia 1,3 prosenttia (1,3).

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2020

Sampo-konsernin vakuutusliiketoimintojen odotetaan raportoivan hyvän vakuutusteknisen tuloksen vuodelta 2020. Sijoitustoiminnan tuloksiin liittyy tällä hetkellä tavallista enemmän epävarmuutta. Markkina-arvoiset tulokset ovat varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ifin odotetaan saavuttavan 82–85 prosentin yhdistetyn kulusuhteen vuonna 2020.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Koronaviruspandemia vaikuttaa tällä hetkellä Pohjoismaiden talouskehitykseen merkittävässä määrin negatiivisesti. Viruksen leviämisen estämiseksi tehtyjen toimien kesto ja näiden toimien vaikutukset talouteen ja pääomamarkkinoihin ovat epävarmoja. Lisäksi on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut trendit ja mahdolliset laajakantoiset tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat teknologinen kehitys, esimerkiksi tekoäly ja digitalisaatio, väestörakenteen muutokset ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset, joilla voi olla syvällisiä vaikutuksia myös finanssisektorin yritysten toimintaan.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010
Jarmo Salonen, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 516 0030
Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään tänään klo 13.00 Suomen aikaa. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8171 0310, +46 856 642 651, +44 333 300 0804 tai +1 631 913 1422. Puhelinkonferenssin tunnus: 25893753#

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tulosaineistoa täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on julkaistu osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee tammi–syyskuun 2020 osavuosiraporttinsa 4.11.2020.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Liite