Analyysityökalu

Luvut vuodelta 2022 laskettu uudestaan IFRS 17 -standardin mukaisesti ja raportoitavat luvut uudelleenimetty uuden raportointirakenteen mukaisesti.