Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Mandatum Life

Mandatum Life tarjoaa asiakkailleen kattavat vaurastumisen ja varautumisen palvelut, johon kuuluvat sijoitussidonnaiset vakuutukset ja niihin liittyvä varainhoito, sijoittamisen palvelut, henkilövakuutukset ja yritysten eläke- ja palkitsemisratkaisut sekä niihin liittyvä konsultointi.

Mandatum Lifen uusmyynnin pääpaino on sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa, kuten ryhmäeläkevakuutuksissa ja kapitalisaatiosopimuksissa sekä palkkiorahastoissa ja henkilöriskejä turvaavissa vakuutuksissa. Näiden osalta Mandatum Lifella on Suomessa omat myyntikanavansa: yrityksiin erikoistuneet myyntiryhmät, varainhoitoasiakkaisiin keskittyneet varainhoitajat sekä olemassa olevan asiakaskannan hoitoon ja lisäpalveluihin keskittyvä asiakaspalvelu. Mandatum Lifen päätoimialueet ovat Suomi ja muut Pohjoismaat, sekä Baltian maat.

Asiakkaiden palvelukokeman jatkuva kehittäminen on yksi yhtiön painopistealueista, ja entistä suurempi joukko Mandatum Lifen henkilöasiakkaita ja yritysten henkilöstöä saa palvelua myös digitaalisten kanavien kautta. Mandatum Life kehittää digitaalisia palveluitaan aktiivisesti, minkä ansiosta yhtiö voi palvella nykyisiä ja uusia asiakkaita entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin.

Monipuoliset varainhoidot palvelut

Yksityissijoittajat, instituutiot ja yritykset saavat Mandatum Lifesta monipuoliset varainhoidon ja sijoittamisen palvelut. Asiakkaiden varallisuuden kasvattamisesta ja hoitamisesta huolehtii Mandatum Lifella yli 80 sijoittamisen ammattilaista.

Mandatum Life on tarjonnut asiakkailleen omia sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyviä varainhoidon palveluita vuodesta 2008. Yhtiö tarjoaa oman sijoitusosaamisensa ja asemansa suursijoittajana asiakkaidensa käyttöön. Mallia kutsutaan kanssasijoitusstrategiaksi, mikä tarkoittaa, että asiakkaat pääsevät Mandatum Lifen kautta sijoittamaan kohteisiin, jotka ovat osa yhtiön sekä sen kumppanien menestyksekästä oman taseen sijoitustoimintaa. Tällaiset kohteet ovat usein perinteisistä omaisuusluokista poikkeavia vaihtoehtoisia sijoituksia. Kanssasijoittaminen näkyy konkreettisesti sekä suorina sijoituskohteina että osana Mandatum Lifen asiakasmandaatteja, allokaatio- ja eläketuotteita. Kanssasijoittamisen piiriin pääsevät niin institutionaaliset sijoittajat ja varainhoitoasiakkaat kuin muut sijoitussidonnaisissa palveluissa, esimerkiksi eläkevakuutuksissa olevat asiakkaat.

Yritysten ja yrittäjien palvelu vahva strateginen painopiste

Yritysasiakkaat ovat Mandatum Lifen asiakasstrategian keskiössä ja yhtiön tavoitteena on vahvistaa asemaansa Suomen suurimpana henki- ja lisäeläkevakuuttajana yrityssegmentissä.

Mandatum Life tarjoaa yrityksille kattavasti henkilöstön palkitsemiseen liittyviä palveluita, kuten lisäeläkkeitä ja palkkiorahastoja, niihin liittyvää konsultointia sekä riskivakuutuksia. Yrittäjille Mandatum Life tarjoaa kattavia varautumisen ja vaurastumisen palveluja sekä henkilökohtaisesti että yrityksen kautta.

Mandatum Lifen näkemyksen mukaan henkilöstön työkyky ja motivaatio vaikuttavat merkittävästi yrityksen tulokseen. Palkitseminen on yksi olennainen keino konkretisoida yhteisiä tavoitteita ja seurata niitä. Mandatum Life arvioi myös, että suomalaisten tarve varautua eläkeajan toimeentuloon kasvaa entisestään tulevina vuosina.

Yritysten kautta vakuutetut ja palkitsemismallien piirissä olevat työntekijät luovat erinomaisen kohderyhmän Mandatum Lifen muille palveluille.

Laskuperustekorollisen vakuutuskannan hallinta

Mandatum Lifen laskuperustekorollisen vakuutuskannan osalta yhtiön strategia on ylläpitää vakavaraisuusasema riittävän vahvana, mikä mahdollistaa sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä matalariskisiä korkoinstrumentteja korkeamman tuoton tavoittelun. Laskuperustekorkoisen kannan alenevaa trendiä pyritään vauhdittamaan aktiivisesti. Vakuutuskannan pieneminen ja Solvenssi II:n siirtymäsäännökset mahdollistivat yhtiölle tehokkaan pääomahallinnan myös tulevaisuudessa.

Mandatum Lifen tulos muodostuu kolmesta osa-alueesta: sijoitustoiminnan, riskiliikkeen ja kustannusliikkeen tuloksista. Kustannus- ja riskiliikkeen tuloksien osalta yhtiö tavoittelee kasvua sekä toimintaa tehostamalla että volyymejä kasvattamalla. Yhtiön taloudelliseksi tavoitteeksi on asetettu vähintään 17,5 prosentin oman pääoman tuotto (RoE).

Vastuullisuus osana liiketoimintaa

Hyvä hallinto on vastuullisuuden perusta. Lakien ja asetusten lisäksi jokaisen mandatumlifelaisen työtä ohjaavat Sampo-konsernin toimintaperiaatteet. Mandatum Lifen vastuullisuus perustuu yhtiön toiminnan kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä riskeiltä suojaamiseen. Yhtiön keskeisimmät yritysvastuuteemat ovat vastuullinen sijoittaminen, vastuullisten henkilöstökäytäntöjen edistäminen työelämässä sekä niiden toteuttaminen Mandatum Lifen omassa työyhteisössä. Mandatum Lifessa on aina uskottu, että hyvä työntekijäkokemus tuottaa myös hyvää asiakaskokemusta.

Päivitetty 13.5.2020