Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Henkilöstön osallistaminen

Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö on arvonluonnin perusta.

Motivoituneet työntekijät paitsi suoriutuvat paremmin päivittäisestä työstään myös lisäävät yrityksen aineetonta pääomaa. Sitoutunut henkilöstö on kilpailuetu, jota ei voi kopioida. Sampo-konsernissa henkilöstön sitouttaminen on suorassa yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin, monimuotoisuuteen ja ammatilliseen kehitykseen.

If

If on nykyaikainen ja monitahoinen palveluorganisaatio, jolla on ammattitaitoinen henkilöstö. If kannustaa jokaista työntekijäänsä ottamaan vastuun asiakaspalvelusta sekä omasta suorituksestaan ja kehityksestään. Tätä kutsutaan Ifissä työntekijätaidoiksi. Työntekijätaitojen vahvistaminen ja jalostaminen yrityskulttuurin olennaiseksi osaksi on ensiarvoisen tärkeää. Tätä varten Ifissä on kehitetty työntekijätaidot-malli, jota toteutetaan intranetartikkeleiden, työpajojen ja esitysten avulla sekä kehitys- ja palautekeskusteluissa ja henkilöstökyselyissä.

Työntekijätaidot-malli, If

 

Työntekijätaidot-ajattelua on viety Ifissä syvemmälle organisaatioon toteuttamalla asiakaslähtöisyyteen liittyviä strategisia toimenpiteitä. Työntekijöiden osallistaminen ja omistajuuden tunne ovat keskeisiä asiakaskokemusta parantavia tekijöitä.

Työntekijätaidot-mallin perusteella arvioidaan ja päivitetään myös Ifin tärkeimmät henkilöstöprosessit. Esimerkiksi vuonna 2017 otettiin käyttöön päivitetty puolen vuoden välein toteutettava palauteprosessi. Tavoitteena oli tehdä puolivuosittaisista palautekeskusteluista entistä vuorovaikutteisempia ja vahvasti työntekijätaitoja tukevia siten, että kehittymisessä on keskeistä työntekijän sitoutuminen ja oma-aloitteisuus.

Työtyytyväisyyttä mitataan Ifissä kahdesti vuodessa. Tarkoituksena on saada yleiskäsitys tilanteesta mittaushetkellä ja lisätä yhteistyötä tiimin jäsenten kesken ja toisaalta tiimin ja esimiehen välillä. Työntekijätaidot-mallin mukaisesti työtyytyväisyyskyselyn kysymykset on jaettu kolmeen osioon: Ympäristö ja kulttuuri, Esimiestyö sekä Minä ja tiimini.

Työtyytyväisyyskyselyn tulokset ovat olleet yleisesti ottaen erittäin hyvällä tasolla, myös suositteluindeksillä (eNPS) mitattuna. Vuonna 2017 eNPS-tuloksia analysoitiin tarkemmin, ja niissä yksiköissä, joissa eNPS-luku oli keskimääräistä alhaisempi, haastateltiin esimiehiä syiden selvittämiseksi ja päätettiin jatkotoimista. If aikoo edelleen lisätä työntekijöiden osallistamista, pääasiassa kehittämällä työntekijätaidot-mallia.

Topdanmark

Topdanmark haluaa pitää yllä motivoivaa ja innostavaa työympäristöä. Edistääkseen työtyytyväisyyttä ja työntekijöiden sitoutumista yhtiö on toteuttanut useana vuonna työtyytyväisyyskyselyn. Vuosina 2016 ja 2017 kokeiltiin muita menetelmiä arvioida työtyytyväisyyttä ja sitoutumista. Kokeiluihin osallistui noin 900 työntekijää. Niiden perusteella Topdanmark päätti vuoden 2017 lopussa ottaa uuden suunnan työtyytyväisyyttä ja sitoutumista mittaavien kyselyiden hyödyntämisessä tulevaisuudessa.

Lisätietoa Topdanmarkin uuden työtyytyväisyyskyselyn tavoitteista ja käytettävistä menetelmistä löytyy englanniksi yhtiön vuoden 2017 vastuullisuusraportista. Vuonna 2018 Topdanmarkissa otetaan käyttöön uudenlainen tapa mitata työtyytyväisyyttä ja työntekijöiden sitoutumista.

Mandatum Life

Mandatum Life pyrkii aktiivisesti tunnistamaan ja kehittämään kasvavaa potentiaalia yrityksen sisällä sekä pitämään huolta siitä, että yhtiö on kiinnostava työpaikka uusille kyvyille. Tämä edellyttää yrityskulttuuria, jolle on ominaista matala organisaatiohierarkia, luottamuksen kasvattaminen ja työntekijöiden osallistaminen.

Henkilöstön tyytyväisyys on yksi Mandatum Lifen pitkän aikavälin strategisista tavoitteista. Yhtiössä uskotaan, että hyvä työntekijäkokemus tuottaa hyvää asiakaskokemusta. Tavoitteena on kehittää työskentelykulttuuri, joka perustuu luottamukseen ja jossa oikeat henkilöt oikeilla paikoilla tuottavat mahdollisimman korkealaatuista palvelua yhtiön asiakkaille.

Mandatum Life mittaa henkilöstön tyytyväisyyttä Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksella vuosittain. Tavoitteena on, että 90 prosenttia yhtiön henkilöstöstä kokee työskentelevänsä erittäin hyvässä työpaikassa. Työhyvinvointiin panostaminen on tuottanut hyvää tulosta. Vuonna 2017 tavoite ylitettiin jo kolmantena vuonna peräkkäin, kun saavutettu luku oli 94 prosenttia (92). Lisäksi Mandatum Lifen tavoite olla aidosti hyvä työpaikka kantaa hedelmää: vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan 91 prosenttia henkilöstöstä suosittelisi Mandatum Lifea työpaikkana.

Sivun alkuun
Päivitetty 5.7.2018