Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Terveys ja hyvinvointi

Sampo-konsernin liiketoiminnan perusta on ensiluokkainen asiakaspalvelu ja hyvät suhteet kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa. Finanssialalla menestyminen edellyttää motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä. Terveet ja hyvinvoivat työntekijät tekevät myös parempaa tulosta.

Henkinen hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää työelämässä. Työntekijät, joilla on hyvä työn ja yksityiselämän tasapaino ja hyvä stressinsietokyky, suoriutuvat paremmin töissä ja ovat terveempiä. Työntekijöiden psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen panostaminen edistää heidän hyvinvointiaan ja tuo yritykselle säästöjä pitkällä aikavälillä.

Sampo-konsernin toimintaperiaatteiden mukaan Sampo edistää työntekijöidensä hyvinvointia ja pyrkii tarjoamaan heille terveellisen työpaikan. Psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia tuetaan tarjoamalla työntekijöille merkityksellisiä työtehtäviä ja mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan, pitämällä organisaatiorakenne matalana, järjestämällä ryhmätoimintaa, suunnittelemalla toimitilat hyvin, edistämällä yhteistyötä sekä tarjoamalla erilaisia etuja ja liikuntamahdollisuuksia.

Sairauspoissaolot*, If, Topdanmark ja Mandatum Life

 

If

Ifin eettisissä toimintaperiaatteissa todetaan, että yhtiö pyrkii varmistamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön. If tekee jatkuvasti työtä terveyden edistämisen ja kuntoutuksen parissa. Ifin työntekijöille on kaikissa toimintamaissa ja lähes jokaisessa toimipaikassa tarjolla erilaisia liikuntamahdollisuuksia tai niihin verrattavia hyvinvointietuja. Lisäksi useimmilla työntekijöillä on oikeus joustavaan työaikaan. Myös etätyö on mahdollista työtehtävien salliessa.

If edistää työntekijöidensä hyvinvointia monin tavoin. Näin pyritään pitämään sairauspäivien määrä vakaana ja vähäisenä. Vuonna 2017 If panosti sairauspäivien vähentämiseen kaikissa toimintamaissaan. Henkilöstöhallinto järjesti terveyden teemapäiviä ja -viikkoja edistääkseen terveellisiä elämäntapoja ja Ifiä terveellisenä työympäristönä. Tavoitteeksi asetettiin sekä sairauslomien ehkäiseminen että työntekijän perehdytys pitkän sairausloman jälkeen. Yhdessä Ifin suurimmista toimipaikoista Ruotsissa otettiin käyttöön stressi- ja terveysohjelma. Ohjelma on suunnattu työntekijöille, jotka ovat pitkäaikaisella sairauslomalla stressin vuoksi tai joilla on stressiperäisten sairauksien riski. Norjan Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alueen pilottiprojektissa puolestaan parannettiin työhyvinvointia ja korostettiin ennaltaehkäisevää terveystyötä.

Sairauspoissaolojen määrä laskee vähitellen Norjassa. Tanskassa ja Ruotsissa tilanne on pysynyt vakaana kahden viime vuoden ajan, mutta Suomessa sairauspoissaolot ovat lisääntyneet pääasiassa asiakaspalvelukeskuksissa, missä on viime vuosina toteutettu paljon muutoksia ja palkattu paljon lisää henkilökuntaa. Työterveyshuolto seuraa tarkasti lyhyitä sairauspoissaoloja ja ottaa aktiivisesti yhteyttä työntekijöihin. Jos työntekijällä on paljon lyhyitä sairauspoissaoloja, järjestetään kolmikantaneuvottelu, johon osallistuvat työntekijä, esimies ja työterveyshuollon edustaja. Ifissä on otettu käyttöön myös uusi sähköinen työkalu, joka ilmoittaa esimiehelle toistuvista sairauspoissaoloista ja muistuttaa tarvittavista toimenpiteistä. Baltian maissa sairauspäivien määrä oli edelleen alhainen.

Topdanmark

Topdanmark haluaa tukea työntekijöidensä terveyttä. Terveys on edellytys hyvinvoinnille ja työtyytyväisyydelle, jotka ovat avainasemassa, jotta Topdanmark voi tarjota asiakkailleen parasta palvelua. Käytännössä työntekijöille tarjotaan erilaisia terveyttä edistäviä aloitteita, kuten työmatkapyöräilyyn kannustava kampanja, terveellistä ruokaa henkilöstöravintolassa sekä terveystarkastuksia. Vuonna 2017 terveystarkastuksiin osallistui 980 työntekijää eli 40 prosenttia koko henkilöstöstä.

Vuonna 2017 työntekijöille, joiden riski sairastua elintapasairauteen oli koholla, tarjottiin yksilöllinen terveysohjelma, My Health. Tarjolla oli 30 erilaista, 3–4 kuukautta kestävää ohjelmaa, joista työntekijät maksoivat pienen omavastuuosuuden. Samantyyppisiä ohjelmia on toteutettu Topdanmarkin henkilöstön keskuudessa ennenkin, ja ne ovat tuottaneet hyviä tuloksia ja johtaneet pitkäaikaisiin ja kestäviin elämäntapamuutoksiin.

Stressin vuoksi sairauslomalle joutuneiden määrä kasvaa Tanskassa. Ilmiö on havaittu myös Topdanmarkin henkilöstön keskuudessa. Topdanmark pyrkii ehkäisemään stressin syntymistä ja pitämään huolta työntekijöistä, jotka kärsivät stressistä. Kaikilla Topdanmarkin työntekijöillä on stressitilanteessa mahdollisuus saada anonyymisti neuvontaa kokeneilta psykologeilta. Tätä palvelua voidaan käyttää ensivaiheen apuna niille työntekijöille, jotka kokevat stressin oireita. Vakavan ja pitkäkestoisen stressin hoitoon on tarjolla räätälöity ohjelma, joka on osa työntekijöiden sairausvakuutusturvaa.

Topdanmarkin tavoitteena on, että sairauspoissaolojen määrä alittaisi Tanskan rahoitussektorin työnantajajärjestön vakuutusalalle asettaman enimmäissuosituksen. Lisätietoa aiheesta löytyy englanniksi Topdanmarkin vuoden 2017 vastuullisuusraportista.

Mandatum Life

Mandatum Lifessa työterveyden pääpaino on ennaltaehkäisevissä työhyvinvoinnin toimenpiteissä. Yhtiö panostaa motivoivaan työympäristöön ja ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Mandatum Lifen henkilöstöllä on laaja työterveyshuolto, joka sisältää muun muassa työpsykologin konsultaatiot, säännölliset ergonomiakäynnit työpaikalla, erikoislääkärin palvelut ja erilaisiin sairauksiin liittyvät tutkimukset. Toimintatapoihin kuuluvat pitkien sairauslomien paluun tuki sekä ennaltaehkäisevä varhaisen tuen malli. Yhteistyö työterveyspalveluiden tuottajan kanssa on tiivistä.

Mandatum Lifessa tuetaan myös monipuolisesti liikuntaharrastuksia sekä erilaisia työnteon muotoja ja arkea helpottavia käytäntöjä tarjoamalla esimerkiksi etätyömahdollisuuksia ja sairaan lapsen hoitoapua maksutta kolmeksi arkipäiväksi.

Työhyvinvointia mittaavan Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen tuloksissa Mandatum Lifen Suomen toimintojen kokonaisarvosana vuonna 2017 oli 85 prosenttia. Tulos oli sama kuin vuonna 2016. Tutkimuksen vastausprosentti oli 86 prosenttia (91).

Sairauspoissaolojen määrä on laskenut vuodesta 2011 lähtien ja on alhainen.

Sivun alkuun
Päivitetty 5.7.2018