Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Monimuotoisuus

YK:n mukaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu on yksi perus ihmisoikeuksista, joka luo pohjan monimuotoiselle ja ketään syrjimättömälle työympäristölle ja organisaatiokulttuurille.

Työntekijät ovat tyytyväisempiä ja motivoituneempia työympäristössä, joka on monimuotoinen ja jossa ei syrjitä ketään. Monimuotoisessa ympäristössä työntekijät kokevat, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet kehittyä ja edetä urallaan. Monimuotoinen työkulttuuri tukee myös innovaatioita ja aineettoman pääoman kasvua, koska asioita tarkastellaan eri näkökulmista, ja työntekijät ovat tyytyväisiä työpaikkansa terveisiin ja nykyaikaisiin arvoihin.

Monimuotoisuuden puute estää yritystä saavuttamasta paitsi tärkeitä asiakassegmenttejä myös kiinnostavia ja osaavia työntekijöitä. Syrjinnästä tai tiedostamattomista ennakkoasenteista aiheutuva monimuotoisuuden puute vähentää näin ollen liiketoiminnan tulosta. Monimuotoisuus on tärkeää, koska se on taloudellisesti kannattavaa, mutta myös siksi, että sen puute on moraalisesti ja eettisesti väärin.

Sampo-konsernin hallituksen ja henkilöstön monimuotoisuus

Monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä korostetaan Sampo-konsernin hyvään hallintotapaan liittyvissä ohjeissa. Konsernin toimintaperiaatteissa todetaan, että koko konsernin tavoitteena on tarjota syrjimätön, mukava ja avoin työympäristö, joka edistää yrittäjähenkeä ja palkitsee esimerkillisistä suorituksista. Sampo-konsernin yhtiöissä ymmärretään, että kaikkia työntekijöitä on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sukupuolesta, etnisestä taustasta, kielestä, uskonnosta, kansallisuudesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatta.

Sukupuolijakauma, esimiehet, Sampo-konserni, FTE 31.12.2018

Sampo_CR19_FI_Sukupuolijakauma_esimiehet.svg

Sukupuolijakauma, kaikki työntekijät, Sampo-konserni, FTE 31.12.2018

Sampo_CR19_FI_Sukupuolijakauma_kaikki.svg

Henkilöstön ikäjakauma, Sampo-konserni, FTE 31.12.2018

Sampo_CR19_FI_Henkiloston_ikajakauma.svg

Lisäksi Sampo Oyj:n hallitusta koskevassa monimuotoisuuspolitiikassa todetaan, että hallituksen jäseninä tulee olla kumpaakin sukupuolta. Hallitusta valittaessa haetaan monipuolista pätevyyttä ja osaamista. Hallituksen monimuotoisuuden kannalta merkittäviä huomioon otettavia tekijöitä ovat esimerkiksi ikä- ja sukupuolijakauma, kansallisuus sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta.

Sampo on asettanut myös hallituksen tasa-arvoa koskevan tavoitteen. Nimitys- ja palkkiovaliokunta huomioi sukupuolten tasa-arvon ja varmistaa, että hallituksen jäseninä on kumpaakin sukupuolta. Tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on vähintään 37,5 prosenttia hallituksen jäsenmäärästä. Vuoden 2018 lopussa hallituksessa oli kolme naista ja viisi miestä. Naisten osuus oli 38 prosenttia ja täytti asetetun tavoitteen, kuten myös vuonna 2017.

Hallituksen sukupuolijakauma, Sampo Oyj

Sampo_CR19_FI_Hallituksen_sukupuolijakauma.svg

Hallituksen jäsenten hallitusvuodet, Sampo Oyj, 31.12.2018

Sampo_CR19_FI_Hallituksen_jasenten_hallitusvuodet.svg

Hallituksen jäsenten kotimaat, Sampo Oyj, 31.12.2018

Sampo_CR19_FI_Hallituksen_jasenten_kotimaat.svg

Hallituksen jäsenten koulutustausta, Sampo Oyj, 31.12.2018

Sampo_CR19_FI_Hallituksen_jasenten_koulutustausta.svg

Lisätietoa saatavilla yritysvastuuraportista (sivu 40).

Päivitetty 10.5.2019