Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut 19. toukokuuta 2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (veronro 32-0174421) omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä on 19. toukokuuta 2014 noussut yli viiden (5) prosentin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä.

BlackRock, Inc.:n omistus ilmoituksen jälkeen

Osakelaji Kappalemäärä Osuus
osakepääomasta (%)
Osuus
 äänimäärästä (%)
A-sarjan osakkeita

ISIN:FI0009003305
28 421 934 5,08 5,03
B-sarjan osakkeita 0 0 0
Yhteensä 28 421 934 5,08 5,03

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 560 000 000 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 558 800 000 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 564 800 000 ääntä.

SAMPO OYJ

Maria Silander
viestintäpäällikkö
puh. 010 516 0031

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sivun alkuun