Käyttöehdot

Ole hyvä ja tutustu huolellisesti näihin Sampo Oyj:n ("Sampo") osoitteessa www.sampo.com tai sen alisivustoilla saatavilla olevien verkkosivustojen ("sivusto") käyttöehtoihin ennen sivuston avaamista. Avaamalla sivuston hyväksyt käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä käyttäessäsi sivustoa.

Sivuston käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy käyttöehtoja.

Sivuston saatavuudesta ja sisällöstä

Sivusto ja sen sisältö ovat Sammon tarjoama palvelu, joka toimitetaan "sellaisena kuin se on". Tämä tarkoittaa muiden muassa sitä, että Sampo ei takaa sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Sampo pidättää oikeuden tehdä sivustolle muutoksia tai rajoittaa sille pääsyä milloin tahansa. Sammolla on myös oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Sampo ei anna mitään takuuta sivuston saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä.

Sammon vastuusta

Sivustolla annettavaa informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena tai suosituksena kenenkään palveluntarjoajan taholta. Sivustolla tarjottava informaatio ei ole myöskään tarjous myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia välineitä, eikä neuvo tai kehotus näiden toimien tekemiseen.

Sampo ei ole vastuussa sivustollaan tarjoamansa palvelun käytöstä tai sen keskeytymisen aiheuttamista vahingoista, kuluista, liikevoiton menetyksistä, liiketoiminnan keskeytyksestä tai muistakaan välittömistä tai välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Sammolle. Sammon vastuu on kaikissa tapauksissa enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Arviot tulevasta kehityksestä

Sivustolla saatavilla olevaan aineistoon sisältyy myös tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä, toimintaympäristöstä ja pääomamarkkinoista esitetyt näkemykset. Myös Sammon ja/tai Sampo-konsernin kannattavuutta, kasvua, kehitystä ja strategian toteutumista koskevat odotukset, skenaariot ja ennusteet sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita.

Arviot ja odotukset tulevasta kehityksestä perustuvat analyysiin kyseisellä hetkellä tiedossa olevista olennaisiksi katsotuista seikoista toimintaympäristössä ja Sammon ja/tai Sampo-konsernin suunnitelmista. Ne saattavat sisältää epätäydellistä tietoa, inhimillisiä virheitä, tiedostamattomia epävarmuustekijöitä ja liiketoiminnan luonteeseen kuuluvia riskejä, joiden takia toteutunut kehitys esimerkiksi yhtiön tuloksen osalta voi poiketa huomattavasti arvioidusta.

Tällaisia epävarmuustekijöitä ja riskejä ovat muun muassa

(1) toimintaympäristössä kuten asiakkaiden käyttäytymisessä tai viranomaisten säätelyssä tapahtuvat odottamattomat muutokset,
(2) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien arvopapereiden hintojen vaihtelut,
(3) kilpailutilanne, koska kilpailijoiden suunnitelmista ei voi olla muuta kuin julkista tietoa,
(4) operatiiviset riskit yhtiön hallinnossa, tietojärjestelmissä ja liiketoiminnoissa,
(5) analyysissä käytettyjen menetelmien kehittyminen sekä
(6) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Sampo ei vastaa arvioiden ja toteuman poikkeaman suorista tai epäsuorista seurauksista.

Linkit kolmannen tahon tarjoamille sivustoille

Sammon sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita saatetaan esittää myös kehyksissä osana Sammon sivustoa. Siirtyessään tällaisille sivuille käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Sammon hallinnassa, eikä Sammolla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Sampo ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta eikä vastaa miltään osin kolmannen osapuolen sivuston käytöstä aiheutuvista vahingoista ja kuluista.

Sammon ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Sammon sivustolle ei myöskään viittaa siihen, että Sampo millään lailla ottaisi kantaa niillä mainittuihin tuotteisiin tai palveluihin.

Sivuston toiminnallisuudet

Osa Sammon sivustoista tarjoaa toiminnallisuuksia, joiden tarkoituksena on tarjota käyttäjälle monipuoliset mahdollisuudet tutustua sivuston sisältöön eri tiedostomuodoissa, luoda ja tallentaa sivustosta haluamiaan kokonaisuuksia sekä tulostaa sivuston osia omaan käyttöönsä.

Vuosikertomussivustoilla käyttäjä voi tallentaa sivuston yksittäisiä sivuja tai laajempia kokonaisuuksia PDF-muotoon ja tulostaa niitä. Tällöin käyttäjän on huomioitava, että kyseessä on ote Sammon sivustosta, eikä tällaista otetta voi kutsua missään yhteydessä Sammon vuosikertomukseksi.

Immateriaalioikeuksista ja oikeudesta käyttää sivustoa

Sivusto sisältää immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa. Sampo pidättää kaikki oikeudet sivustolla olevaan aineistoon. Sivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, julkaiseminen, siirtäminen, muuntelu, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Sammon kirjallista suostumusta, ellei toisin ole sivustolla erikseen mainittu. Sivustoa saa katsella ja tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella ja siitä saa tulostaa osia omaan käyttöönsä.

Julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö on sallittu tiedotusvälineille sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä ja että kyseiset asiakirjat julkaistaan asiallisessa yhteydessä. Jos käyttäjä kopioi tai tallentaa informaatiota sivustolta, sitoutuu hän samalla siihen, ettei poista materiaaleista niihin mahdollisesti sisältyviä immateriaalioikeudellista alkuperää osoittavia merkintöjä tai tunnuksia kuten esimerkiksi tekijänoikeusmerkintöjä.

Sammon tai kolmannen osapuolen Sammon puolesta tarjoamien sivustojen sisältöön voi myös liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näiden Sammon ehtojen lisäksi sovelletaan tällaisia erityisiä ehtoja.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Yhteydenotot

Näihin ehtoihin ja Sampo-konserniin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Sammon konserniviestintään. Palautetta ja kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info(at)sampo.fi.

Päivitetty