41,04 €+0,51 %

Ajankohtaistarate upSammon osittaisjakautuminen toteutui 1.10.2023

Osavuosiraportti

Sampo-konsernin osavuosiraportti tammi-syyskuulta 2023 on julkaistu.

Lisätietoa osavuosiraportista

Q3/2023-tulos, materiaalit:

Viimeisimmät uutiset

  •   
  •   
  •   
  •   

Tulevat tapahtumat

Sijoittajakalenteri

Sampo-konserni

Sampo on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja ainoa vakuuttaja, joka tarjoaa palveluja kaikissa Pohjoismaissa sekä asiakas- ja tuotesegmenteissä. Konserni on myös merkittävä toimija Ison-Britannian kasvavilla digitaalisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla.

Taloudelliset tavoitteet

Sammon vahinkovakuutusstrategia perustuu kurinalaiseen riskien arviointiin ja hinnoitteluun, vahvaan operatiiviseen palvelukokonaisuuteen ja asiakaskeskeisyyteen. Tämä yhdistettynä huolelliseen riskienhallintaan mahdollistaa houkuttelevan kannattavuuskehityksen ja vahvan taloudellisen resilienssin, jotka ovat Sammon arvonluonnin keskiössä.

Strategia ja kaikki tavoitteet
Tavoitteen nimi
Tavoite
1-9/2023
Underwriting-tuloksen kasvu
4-6 %

Underwriting-tuloksen kasvu keskimäärin 4–6 (mid-single-digit) prosenttia vuositasolla.

-4 %

Konsernin yhdistetty kulusuhde
< 86 %

84,2 %

Vakavaraisuussuhde
170 - 190 %

195 %

(pro forma, ml. osinkokertymä)

Velkaisuusaste
< 30 %

26,3 %

(pro forma)

Vastuullisuus

Sampo-konserni on sitoutunut kehittämään konsernin vastuullisuutta sekä siihen liittyviä tunnuslukuja, tavoitteita ja raportointia konsernin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien etujen ja odotusten mukaisesti.