Saavutettavuus

Sampo Oyj pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Sampo.com-sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä. Sivustoa kehitetään saavutettavuustason parantamiseksi.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole kaikilta osin saavutettavissa:

Visuaalisuus

 • Kontrastit: Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa sekä graafisten elementtien kontrasteissa on joitain puutteita. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Värien käyttö: Joissain kaavioissa, kuvaajissa ja infografiikoissa käytetään vain väriä visuaalisten elementtien erottamiseen toisistaan. (WCAG 1.4.1)
 • Teksti kuvina: Jotkut kuvat sisältävät käytännössä pelkkää tekstiä eikä niille ole määritetty tekstivastineita. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)

Rakenne

 • Taulukot: Kaikkia HTML-taulukoiden sarake- ja riviotsikoita ei ole merkitty ohjelmallisesti. Lisäksi jotkut taulukot on esitetty vain kuvana ja jotkut taulukot eivät ole ohjelmallisesti taulukoita. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
 • Tekstivastineet: Joidenkin visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita. Lähes kaikilta sisältösivujen kuvista tekstivastineet puuttuvat kokonaan. (WCAG 1.1.1, 2.4.4, 2.5.3)

Elementtikohtaiset havainnot

 • Iframe-elementit: Lukuisissa iframe-elementeissä on kolmannen osapuolen tarjoamaa sisältöä, joiden saavutettavuudessa on useita puutteita: näppäimistöllä ei pääse kaikkiin elementteihin, kuvaajat eivät ole luettavissa ruudunlukijoilla, hiiren osoituksella ilmestyviä tekstejä ei saa suljettua ilman kohdistuksen siirtoa, suurin osa käyttöliittymäelementeistä on kustomoituja ja niistä puuttuu nimet, tilat, roolit ja tarvittavat tapahtumakäsittelijät, kieltä ei ole määritelty, tekstivastineissa on puutteita, kaikki taulukot eivät ole ohjelmallisesti taulukoita ja niiden lukemisjärjestyksessä on puutteita, kaikkia nimilappuja ei ole liitetty lomake-elementteihin ohjelmallisesti sekä tekstien ja taustojen välisissä kontrasteissa on joitain ongelmia. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 1.4.13, 2.1.1, 2.4.7, 3.1.1, 4.1.2, 4.1.3)
 • Selattavat taulukot: Joidenkin kustomoitujen selattavien taulukoiden riveistä, rivi- ja sarakeotsikoista sekä soluista puuttuu kaikki rakenteen hahmottamiseen ruudunlukijoilla tarvittavat roolit. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.4, 4.1.2)
 • Päävalikko: Liukuvalikkona toteutettu päävalikko on kohdistusjärjestyksessä vasta sivun lopussa, liukuvalikkotasojen sisäkkäisessä listarakenteessa on puutteita, liukuvalikkotasojen avaamisesta ei tarjota mitään palautetta ruudunlukijakäyttäjille, kasaan menneen liukuvalikkotason avaavaa painiketta ei voi käyttää näppäimistöllä, sijaintia ei korosteta ohjelmallisesti valikossa, liukuvalikkotasoja ei saa suljettua näppäimistöllä. (WCAG 1.1.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2)
 • Mobiilivalikko: Mobiilivalikko on kohdistusjärjestyksessä vasta sivun lopussa, valikkopainikkeen tilaa (avattu / suljettu) ei kerrota ohjelmallisesti, valikko ei ole kohdistus- ja lukemisjärjestyksessä heti valikkopainikkeen jälkeen, valikon ollessa auki näppäinkohdistus voi karata piiloon alla olevalle sivulle, näppäinkohdistusta ei siirretä ohjelmallisesti uuteen näkymään siirryttäessä, näppäinkohdistus jää jumiin kolmannen valikkotason avaaviin nuoliin, valikkotasojen listaelementtien rakenteessa on virheitä. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.1.2, 2.4.3, 2.4.7, 4.1.2, 4.1.3)
 • Välilehdet: Osa välilehtitoteutuksista esitetään tavallisina linkkeinä, jolloin niiden tarkoitus ja tila ei välity ruudunlukijakäyttäjille. Lisäksi välilehdissä on joitain virheitä, jotka vaikuttavat loogiseen näppäimistökäyttöön. (WCAG 4.1.1, 4.1.2)
 • Sisällön valintaelementit: Useammalla eri sivulta löytyvä sisällön valintaelementti toimii kuin pudotusvalikko, mutta ei ole ohjelmallisesti sellainen. Elementti on esitetty tavallisena linkkinä ja siitä ja avautuvasta listasta puuttuu tarvittavat roolit ja tilat. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Haitarielementit: Kaikkia haitarielementtejä ei ole toteutettu ohjelmallisesti oikein. Osalta puuttuu tarvittavat tilat (auki / kiinni) ja suurimmassa osassa haitareista aukeavaa sisältöä ei ole yhdistetty painikkeeseen ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Audio ja video

 • Videon saavutettavuus: Sivustolla on videoita, joista puuttuu tekstitykset. Lisäksi sivustolla on linkkejä, jotka vievät Sampon erilliseen videopalveluun. Näissä videoissa on puutteita tekstityksen ja kuvailutulkkauksen osalta. (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)

PDF-tiedostot

 • PDF-tiedostot: Sivustolla on useita PDF-tiedostoja, joissa on runsaasti saavutettavuuspuutteita. Osa dokumenteista ei sisällä lainkaan tunnisteita (tags), niistä puuttuu kirjainmerkit, kuvilla ja kaavioilla ei ole tekstivastineita eikä niitä esitetä vaihtoehtoisessa saavutettavassa muodossa, otsikkoja ei ole merkitty otsikkotyyleillä, taulukkoja ei ole merkitty taulukkoelementein tai niiden otsikkosoluja ei ole määritelty oikein, lukemisjärjestystä ei ole määritelty tai siinä on paikoitellen puutteita, dokumentin kieltä ei ole määritelty, dokumenttien otsikkoa ei ole asetettu näkymään, kuvituskuvia ei ole merkitty ohjelmallisesti kuvituskuviksi, tekstien ja taustojen väliset kontrastit eivät ole paikoitellen riittäviä sekä joissain kaavioissa väriä käytetään ainoana tapana erottaa data toisistaan. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5, 2.1.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6, 3.1.1)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 12.4.2023 ja sitä on päivitetty viimeksi 24.1.2024.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston ylläpitäjä on Sampo Oyj:n viestintä. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, lähetä meille palautetta sähköpostitse osoitteeseen info@sampo.fi. Vastaamme 14 päivän aikana.