Tietosuojailmoitus

Sampo Oyj ("Sampo") on sitoutunut suojaamaan sivustonsa käyttäjien yksityisyyttä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme

 • mitä tietoa keräämme sivuston käyttäjistä;
 • mikä on tietojen käsittelyn tarkoitus;
 • miten luovutamme tietoja kolmansille osapuolille; ja
 • millaiset ovat sivuston käyttöehdot ja käyttäjän oikeudet.

Erillisessä evästekäytännössä kuvataan, mitä evästeet ovat sekä miten ja miksi käytämme niitä. Kerromme myös, kuinka voit muuttaa evästeasetuksiasi ja vaikuttaa evästeiden käyttöön.

Evästekäytäntösisäinen linkki

Tietojen kerääminen ja käsittely

Keräämme tietoja sivustomme käyttäjistä kahdella eri tavalla:

(1) Tarjoamme käyttäjille palvelua, jolla käyttäjä voi tilata Sammon tiedotteet sähköpostiinsa. Mikäli käyttäjä tilaa tiedotteet, keräämme tietoja häneltä itseltään.
(2) Lisäksi tietoja kerätään evästeiden avulla sivuston käytön yhteydessä.

Voimme kerätä käyttäjästä seuraavia tietoja:

 • tiedotetilaajan sähköpostiosoite (välttämätön) sekä mahdollisesti nimi ja edustamansa yhtiö (vapaaehtoisia); ja
 • evästeiden avulla kerättävät tiedot (kuvattu evästekäytännössä)

Henkilötietoja, eli tietoja, joista käyttäjä voidaan tunnistaa, keräämme vain tiedotetilauksen yhteydessä. Mikäli käyttäjä antaa nimensä tai sähköpostiosoitteensa, katsotaan ne henkilötiedoksi. Muilta osin keräämämme tiedot eivät ole henkilötietoja.

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja tietojen säilyttäminen

Tietojen käsittelyn tarkoitus on

 • käyttäjän palveleminen tiedotetilauksen muodossa; ja
 • käyttäjäkohtainen sivuston personointi, sivustoa koskeva analysointi ja tilastointi sekä sivuston kehittäminen evästeiden ja Siteimprove Analytics -palvelun avulla. Evästeiden käytöstä voit lukea lisää evästekäytännöstämme.

Evästeiden avulla kerätään tietoja sivuston toiminnallisuuksien sekä suorituskyvyn parantamiseksi sekä tilastollisiin tarkoituksiin, eikä tietojen perusteella voida yksilöidä käyttäjää. Evästeiden käytön voi estää milloin tahansa noudattamalla evästekäytännössä annettavia ohjeita.

Sammon toimialana on huolehtia konserniin kuuluvien yhtiöiden keskitetysti hoidettavista konsernihallinnollisista tehtävistä. Sivuston käyttäjien tietoja ei siten kerätä asiakassuhteiden hoitamiseen tai markkinointitarkoituksiin, eikä niitä myöskään luovuteta tytäryhtiöille.

Tiedotteiden tilaaminen

Tiedotetilauspalvelu on toteutettu yhteistyössä Notifiedin ("Notified") kanssa. Tilaajan tiedot välitetään GlobeNewswire-tiedotejulkaisujärjestelmään käyttäen salattua yhteyttä. Järjestelmässä tietoja pääsevät katsomaan Sammon nimetyt työntekijät, jotka työtehtävien suorittamiseksi tarvitsevat pääsyn tietoihin, sekä Notifiedin järjestelmää käyttävät palvelu- ja ylläpitohenkilöt. Henkilö voi perua tiedotetilauksensa täyttämällä sivustolla olevan tiedotetilauksen peruutus -lomakkeen. Tilaus päättyy välittömästi. Tiedot poistetaan GlobeNewswire-tiedotejulkaisujärjestelmästä ja Sammon järjestelmistä kuukausittain.

Rekisteriseloste (PDF)lataa tiedosto


Analytiikka

Käytämme sivustolla Siteimprove Analytics -palvelua. Palvelun avulla keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen. Sammon Siteimprove -tilillä on käytössä IP-anonymisointi käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi. Evästeiden avulla kerättäviä tietoja käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin, eikä tietojen perusteella voida yksilöidä käyttäjää. Siteimprove Analytics -palvelussa tiedot säilytetään niin kauan kuin sen analytiikkapalvelua hyödynnetään tällä verkkosivustolla.

Lisätietoa Siteimprove Analytics -palvelusta englanniksi:

Analytiikkaevästeiden avulla kerättäviä tietoja ovat muun muassa:

 • palveluntarjoaja (operaattori);
 • sijainti (maa, maantieteellinen alue, kaupunki);
 • käyttöjärjestelmä;
 • laite (pöytäkone, tabletti, mobiili),
 • mobiililaitteen malli;
 • selain ja sen kieliversio;
 • näyttötarkkuus (resoluutio);
 • sivuston sivut, joilla käyttäjä vieraili;
 • sivukohtaiset kävijämäärät;
 • aloitus- ja poistumissivut;
 • sivujen latautumisaika;
 • sivustolta ladatut dokumentit (pdf, excel);
 • käyntiaika ja käynnin kesto;
 • käyttäytyminen: uusi vai palaava kävijä, käyntitiheys, istunnon kesto;
 • sivustolla näytetyt ilmoitukset (evästeilmoitus, vanhentunut selain -ilmoitus); ja
 • tehdyt personointivalinnat (onko toiminnallisuus päällä vai pois päältä).

Tietojen avulla ei voida yksilöidä käyttäjää, eivätkä evästeet mahdollista käyttäjän käyttämällä laitteella sijaitsevien tietojen tarkastelua. Sampo ei luovuta evästeiden avulla kerättäviä tietoja kolmansille osapuolille.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sampo voi luovuttaa keräämiään tietoja tiedotetilauspalvelun Sammon kanssa yhteistyössä toteuttavalle Notifiedille sekä evästeiden osalta Siteimprovelle, muille mahdollisille alihankkijoille sekä viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, josta yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa. Tällöin kyse ei ole henkilötiedosta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sijoittajatyökalujen tarjoamisen ja Google reCAPTCHA-palvelun käyttämisen johdosta osa sivuston evästeiden keräämistä tiedoista saattaa sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella fyysisesti sijaitsevilla palvelimilla.

Sivuston käyttöehdot

Käyttäessään sivustoa käyttäjä hyväksyy sivuston käyttöehdot.

Käyttöehdotsisäinen linkki

Sivuston käyttäjän oikeudet

Evästeiden avulla kerättäviä tietoja käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin, eikä tietojen perusteella voida yksilöidä käyttäjää. Tiedotetilauksessa tilaajan nimi ja sähköpostiosoite katsotaan henkilötiedoksi.

Sivuston käyttäjällä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) nojalla oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus tietyissä tilanteissa vaatia tietojen poistoa, oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen, ja muutoinkin oikeus turvautua kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä turvattuihin oikeuksiinsa.

Tarkastuspyynnön tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Tarkastuspyynnön tekijän nimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
 • Ajanjakso, jonka ajalta tiedot halutaan tarkastaa;
 • Kopio tarkastuspyynnön tekijän ajokortista, passista tai viranomaisen myöntämästä virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna alla kohdassa Yhteydenotot mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti.

Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos siitä, kun käyttäjä edellisen kerran sai rekisterin tiedot tarkistettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Yhteydenotot

Kerättävien henkilötietojen rekisterinpitäjä on Sampo Oyj. Tähän tietosuojailmoitukseen, rekisterinpitoon ja tietojen käsittelyyn sekä omien tietojen tarkastamiseen liittyvät tiedustelut tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen privacy(at)sampo.fi tai postitse osoitteeseen:

Sampo Oyj / Lakiasiat
Fabianinkatu 27
00100 Helsinki

Ilmoituksen päivittäminen

Sampo varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojailmoitusta.

Päivitetty