Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) osuus on 12. heinäkuuta 2016 laskenut alle viiteen (5) prosenttiin Sampo Oyj:n osakkeista.

Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen tämänhetkinen omistusosuus Sampo Oyj:n A-osakkeista on 4,98 prosenttia. Osakkeisiin liittyvä äänimäärä jää alle viiden (5) prosentin, kuten edellisessä, 12.7.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa ilmoitettiin.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 560 000 000 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 558 800 000 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 564 800 000 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,98 % osakkeista

4,94 % äänistä
0,11 % osakkeista

0,11 % äänistä
5,09 % osakkeista

5,05 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,038 % osakkeista

4,995 % äänistä
0,059 % osakkeista

0,059 % äänistä
5,097 % osakkeista

5,053 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305   27 911 045 osaketta
27 911 045 ääntä
  4,98 % osakkeista
4,94 % äänistä
A YHTEENSÄ 27 911 045 osaketta
27 911 045 ääntä
4,98 % osakkeista
4,94 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent - - Osakeomistus 386 144 osaketta
386 144 ääntä
0,07 % osakkeista
0,07 % äänistä
Depository Receipt - - Osakeomistus 360 osaketta
360 ääntä
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä
CFD - - Nettoarvon tilitys 226 792 osaketta
226 792 ääntä
0,04 % osakkeista
0,04 % äänistä
      B YHTEENSÄ 613 296 osaketta
613 296 ääntä
0,11 % osakkeista
0,11 % äänistä

SAMPO OYJ

Maria Silander
viestintäpäällikkö
puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sivun alkuun