Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan tai välillisesti omistamiin Sammon A-osakkeisiin (ISIN: FI009003305) liittyvien äänioikeuksien osuus on 30. elokuuta 2016 laskenut alle viiden (5) prosentin kaikista Sampo Oyj:n osakkeisiin liittyvistä äänioikeuksista.

Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen tämänhetkinen omistusosuus Sampo Oyj:n A-osakkeista on 5,03 prosenttia (mukaan lukien AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet). Osakkeisiin liittyvä äänimäärä on 4,99 prosenttia.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 560 000 000 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 558 800 000 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 564 800 000 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,88 % osakkeista

4,84 % äänistä
0,14 % osakkeista

0,14 % äänistä
5,03 % osakkeista

4,99 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,96 % osakkeista

4,92 % äänistä
0,12 % osakkeista

0,12 % äänistä
5,08 % osakkeista

5,04 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305   27 352 984 osaketta
27 352 984 ääntä
  4,88 % osakkeista
4,84 % äänistä
A YHTEENSÄ 27 352 984 osaketta
27 352 984 ääntä
4,88 % osakkeista
4,84 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent - - Osakeomistus 314 521 osaketta
314 521 ääntä
0,06 % osakkeista
0,06 % äänistä
Depository Receipt - - Osakeomistus 396 osaketta
396 ääntä
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä
CFD - - Nettoarvon tilitys 489 203 osaketta
489 203 ääntä
0,09 % osakkeista
0,09 % äänistä
      B YHTEENSÄ 804 120 osaketta
804 120 ääntä
0,14 % osakkeista
0,14 % äänistä

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen

Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sivun alkuun