Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) tai niihin oikeuttavien rahoitusvälineiden kokonaisäänimäärä on 5. huhtikuuta 2016 noussut yli viiden (5) prosentin Sampo Oyj:n kaikkiin osakkeisiin liittyvästä äänimäärästä. Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen tämänhetkinen omistusosuus Sammon osakkeista on 5,05 prosenttia.

5.4.2016 päivätyn ilmoituksen mukaan BlackRock Inc. ja sen rahastot omistivat aikaisemmin 5.01 prosenttia Sampo Oyj:n osakkeista. Osakkeisiin tai niihin oikeuttaviin rahoitusvälineisiin liittyvät äänioikeudet olivat tuolloin alle viisi (5) prosenttia kaikista Sammon osakkeisiin liittyvistä äänistä.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 560 000 000 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 558 800 000 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 564 800 000 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,01 % osakkeista

4,97 % äänistä
0,03 % osakkeista

0,03 % äänistä
5,05 % osakkeista

5,00 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,95 % osakkeista

Alle 5 % äänistä
0,05 % osakkeista

Alle 5 % äänistä
5,00 % osakkeista

Alle 5 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305   28 083 922 osaketta
28 083 922 ääntä
  5,01 % osakkeista
4,97 % äänistä
A YHTEENSÄ 28 083 922 osaketta
28 083 922 ääntä
5,01 % osakkeista
4,97 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent - - Osakeomistus 160 161  osaketta
160 161 ääntä
0,03 % osakkeista
0,03 % äänistä
Depository Receipt - - Osakeomistus 378 osaketta
378 ääntä
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä
CFD - - Nettoarvon tilitys 19 196 osaketta
19 196 ääntä
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä
      B YHTEENSÄ 179 735 osaketta
179 735 ääntä
0,03 % osakkeista
0,03 % äänistä

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen

Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sivun alkuun