Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on eilen vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Capital Income Builderin (CIB) omistamiin Sammon A-osakkeisiin (ISIN: FI009003305) liittyvien äänioikeuksien määrä on 8.12.2017 laskenut alle viiteen (5) prosenttiin Sampo Oyj:n osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien kokonaismäärästä. Osakkeiden kokonaismäärä säilyi yli viidessä (5) prosentissa Sampo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä.

CIB on Yhdysvalloissa vuoden 1940 Investment Company Actin nojalla rekisteröity rahasto. CIB on Sampo Oyj:n osakkeiden laillinen omistaja. CIB on valtuuttanut sijoitusneuvojansa Capital Research and Management Companyn (CRMC) käyttämään puolestaan Sampo Oyj:n osakkeisiin liittyvää äänioikeutta. CRMC on the Capital Group Companies, Inc:in (CGC) kokonaan omistama tytäryhtiö. The Capital Group Companies, Inc:n puolesta 3.9.2012 tehty liputusilmoitus sisälsi CIB:n omistuksen.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 560 000 000 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 558 800 000 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 564 800 000 ääntä.

Capital Income Builderin ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,02 % osakkeista

4,98 % äänioikeuksista
 

-
5,02 % osakkeista

4,98 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,10 % osakkeista

5,06 % äänioikeuksista
 

-
5,10 % osakkeista

5,06 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305 28 130 574 osaketta ja äänioikeutta - 5,02 % osakkeista
ja 4,98 % äänioikeuksista
-
A YHTEENSÄ 28 130 574 osaketta ja äänioikeutta
5,02 % osakkeista ja 4,98 % äänioikeuksista

SAMPO OYJ

Maria Silander
viestintäpäällikkö
puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sivun alkuun