Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan omistamiin Sammon A-osakkeisiin (ISIN: FI009003305) liittyvien äänioikeuksien osuus on 5.2.2018 noussut yli viiden (5) prosentin kaikista äänioikeuksista.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 555 351 850 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 554 151 850 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 560 151 850 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,06 % osakkeista

5,02 % äänistä
0,03 % osakkeista

0,03 % äänistä
5,09 % osakkeista

5,05 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 5,04 % osakkeista

4,999 % äänistä
0,02 % osakkeista

0,02 % äänistä
5,06 % osakkeista

 

5,02 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305   28 126 947 osaketta
28 126 947 ääntä
  5,06 % osakkeista
5,02 % äänistä
A YHTEENSÄ 28 126 947 osaketta
28 126 947 ääntä
5,06 % osakkeista
5,02 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit - - Osaketoimitus 24 213 osaketta
24 213 ääntä
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä
CFD - - Nettoarvon tilitys 118 663 osaketta
118 663 ääntä
0,02 % osakkeista
0,02 % äänistä
Osakkeeseen oikeuttava talletustodistus - - Osaketoimitus 6 184 osaketta
6 184 ääntä
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä
      B YHTEENSÄ 149 060 osaketta
149 060 ääntä
0,03 % osakkeista
0,03 % äänistä

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sivun alkuun